Ang Yamang Tao ng Asya

1.082 Aufrufe

Veröffentlicht am

Aralin 3 Yamang Tao

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
6 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
1.082
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
6
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
39
Kommentare
0
Gefällt mir
6
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Ang Yamang Tao ng Asya

 1. 1. ANG YAMANG TAO NG ASYA ARALIN 3
 2. 2. ASYA • MAY HUMIGIT KUMULANG 4.3 BILYONG KATAO NA BUMUBUO SA MAY 60 PORSYENTO NG KABUUANG POPULASYON NG DAIGDIG
 3. 3. POPULATION EXPLOSION • TAWAG SA MABILIS AT BIGLAANG PAGLAKI NG POPULASYON
 4. 4. DEMOGRAPHER • SIYENTISTANG NAG-AARAL NG PAGLAKI AT DISTRIBUSYON NG POPULASYON PATI NA IBA PANG ESTADISTIKANG MAY KINALAMAN DITO
 5. 5. MGA SALIK NA SANHI NG MABILIS NA PAGLAKI NG POPULASYON
 6. 6. 1. PAG-UNLAD NG MEDISINA • MAS MARAMING BILANG NG BAGONG PANGANAK NA INA ANG NAKAKALIGTAS SA MGA KINATATAKUTANG SAKIT NA DATI AY WALANG LUNAS • MARAMING BATA ANG NABUBUHAY • HUMAHABA ANG INAASAHANG HABA NG BUHAY NG TAO (LIFE EXPECTANCY)
 7. 7. 2. PAG-UNLAD NG TEKNOLOHIYA • PAG-UNLAD NG PRODUKSYON NA NAKAKABUHAY • NAKAPAGBIBIGAY NG SUPORTA NG PAGKAIN SA HIGIT NA MARAMING BILANG NG POPULASYON
 8. 8. ANG DAMI AT PAGLAKI NG POPULASYON SA ASYA ITINATAKDA NG BIRTH RATE (BILANG NG IPINANGANGANAK SA BAWAT 1000 POPULASYON) AT DEATH RATE (BILANG NG NAMAMATAY SA BAWAT 1000 POPULASYON)
 9. 9. POPULATION GROWTH POPULATION GROWTH = BIRTH RATE — DEATH RATE BIRTH RATE > DEATH RATE = MATAAS NA GROWTH RATE BIRTH RATE < DEATH RATE = MABABA NA GROWTH RATE
 10. 10. DISTRIBUSYON NG POPULATION • HINDI PANTAY ANG PAGKAKABAHAGI NG POPULASYON SA ASYA • MAAARING MAKAPAL O MANIPIS BATAY SA BILANG NG MGA TAONG NABUBUHAY SA ISANG TERITORYO, BANSA, O REHIYON
 11. 11. POPULATION DENSITY SUMUSUKAT SA DISTRIBUSYON NG POPULASYON SA ISANG TERITORYO.
 12. 12. ANG KOMPOSISYON NG POPULASYON
 13. 13. KOMPOSISYON NG BILANG NG POPULASYON • NAGPAPAKITA NG TAKBO AT PAGBABAGO NG BILANG NG FERTILITY RATE, MIGRATION RATE, MORTALITY RATE NG MGA NAGDAANG TAON
 14. 14. FERTILITY RATE • RATIO O KATUMBAS NG BUHAY NA IPINANGANGANAK SA ISANG BANSA SA BAWAT 1000 KABABAIHANG MAY KAPASIDAD MANGANAK • PINAKAMAHALAGA AT PINAKATIYAK NA SUKAT NG GULANG NG POPULASYON
 15. 15. MORTALITY RATE • BILANG NG NAMAMATAY NA BATANG IPINANGANGANAK SA BAWAT 1000 BILANG NG POPULASYON
 16. 16. DEPENDENCY RATIO • BILAG NG UMAASA SA PRODUKTIBONG PANGKAT NG POPULASYON (18-60 TAONG GULANG)
 17. 17. KOMPOSISYON NG KASARIAN NG POPULASYON • TUMUTUKOY SA BILANG NG KALALAKIHANG IPINANGANGANAK NANG BUHAY SA BAWAT BILANG NG KABABAIHANG IPINANGANGANAK NANG BUHAY SA LOOB NG ISANG BANSA.
 18. 18. BILANG NG MAY HANAPBUHAY (EMPLOYMENT RATE) ! BILANG NG WALANG HANAPBUHAY (UNEMPLOYMENT RATE)
 19. 19. LAKAS-PAGGAWA (WORKFORCE) MGA MAMAMAYANG NAGHAHANAPBUHAY SA ISANG BANSA
 20. 20. MIGRASYON AT KITA NG BAWAT TAO
 21. 21. MIGRATION RATE BILANG NG MGA TAONG NANDARAYUHAN PALABAS NG ISANG BANSA MATAPOS MAIBAWAS DITO ANG BILANG NG MGA TAONG NANDARAYUHAN PALOOB NG NABANGGIT DING BANSA
 22. 22. LITERACY RATE • BILANG NG POPULASYONG MARUNONG BUMASA AT SUMULAT SA ISANG BANSA

×