Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024

Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024 (tham khảo) từ www.haic2hv.net

1
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 9
(Thời gian làm bài: 90 phút)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm).
Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức
√
x − 1 là
A. x < 1. B. x ≥ 1. C. x > 1. D. x ≤ 1.
Câu 2. Trong các hàm số sau đây, hàm số bậc nhất là
A. y = 0.x + 1. B. y =
2
3
− 2x. C. y = 2x2
+ 1. D. y =
1
x
.
Câu 3. Trong các hàm số dưới đây, hàm số đồng biến trên R là
A. y = x − 2. B. y = 3 − 2x. C. y = 1. D. y = (
√
3 − 2)x.
Câu 4. Đồ thị hàm số y = 2x − 4 cắt trục tung tại điểm có tọa độ là
A. (−2; −1). B. (1; −2). C. (2; 0). D. (0; −4).
Câu 5. Giá trị của tham số m để đường thẳng y = (2m + 1)x + 3 cắt trục hoành tại điểm có
hoành độ bằng −1 là
A. m = −2. B. m = −1. C. m = 1. D. m = 2.
Câu 6. Góc α tạo bởi đường thẳng y = 2 −
√
3.x với chiều dương của trục Ox có số đo là
A. 30◦
. B. 60◦
. C. 120◦
. D. 150◦
.
Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó sin B bằng
A.
AB
BC
. B.
AC
BC
. C.
BA
AC
. D.
AC
AB
.
Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào sau đây sai?
A. sin B = cos C. B. sin2
B + cos2
B = 1.
C. cos B = sin (90◦
− B). D. sin C = cos(90◦
− B).
Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm. Độ dài cạnh BH
bằng
A. 7, 5cm. B. 4, 5cm. C. 12, 5cm. D. 10cm.
Câu 10. Cho đường tròn (O; R) và dây MN = 6, khoảng cách từ tâm O đến dây MN là 4. Khi
đó độ dài bán kính R là
A. 8. B. 5. C. 11. D. 6.
Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng y = 5x + 2m + 7 và y = x − m − 2
cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung. Giá trị của m bằng
A. 6. B. 2. C. −2. D. −3.
Câu 12. Một cột cờ cao 3, 5m có bóng trên mặt đất dài 4, 8m. Góc tạo bởi tia sáng mặt trời và
cột cờ là
A. 36◦
6′
. B. 36◦
7′
. C. 37◦
6′
. D. Kết quả khác.
www.haic2hv.net
2
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm).
Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức A =
√
x − 1
√
x
và B =
√
x
√
x − 1
−
1
x −
√
x
(với x > 0; x ̸= 1).
a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9.
b) Rút gọn biểu thức B.
c) Với x nguyên, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = B : A.
Câu 2 (2,0 điểm). Cho hàm số bậc nhất y = (m − 2)x + m + 1 (với m là tham số, m ̸= 2), có
đồ thị là đường thẳng (d).
a) Tìm m để (d) đi qua điểm A(1; −1). Với m vừa tìm được, vẽ đường thẳng (d).
b) Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d′
) : y = 1 − 3x.
Câu 3 (3,0 điểm). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C trên đường tròn (O)
sao cho CA > CB (C khác B). Vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại B. Tiếp tuyến với đường
tròn (O) tại C cắt các đường thẳng d và AB lần lượt tại M và E. Đường thẳng OC cắt đường
thẳng d tại N. Đường thẳng AC cắt đường thẳng d và NE lần lượt tại F và H. Gọi K và I lần
lượt là giao điểm của OM với BC và đường tròn (O).
a) Chứng minh bốn điểm B, O, C, M cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh M là trung điểm của BF.
c) Chứng minh AB.AE = AF.AH.
d) Chứng minh IM.OK = OI.IK.
Câu 4 (0,5 điểm). Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a + b + 3ab = 5. Tìm giá trị lớn nhất
của biểu thức
P =
√
4 − a2 +
√
4 − b2 +
3ab
a + b
·
—–HẾT—–
www.haic2hv.net

Recomendados

Tuyen tap de thi vao lop 10 von
Tuyen tap de thi vao lop 10Tuyen tap de thi vao lop 10
Tuyen tap de thi vao lop 10Nguyen Van Tai
10.6K views118 Folien
40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-an von
40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-an40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-an
40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-anThoPhng316106
38 views142 Folien
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017 von
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017toantieuhociq
305 views7 Folien
36 de-luyen-thi-vao-lop 10 von
36 de-luyen-thi-vao-lop 1036 de-luyen-thi-vao-lop 10
36 de-luyen-thi-vao-lop 10mcbooksjsc
300 views17 Folien
Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1 von
Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1
Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1nmhieupdp
175 views6 Folien
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9 von
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9Nhập Vân Long
8.6K views61 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024

DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf von
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdfDA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdfnguynl122299
4 views9 Folien
50 de thi hsg toan 9 von
50 de thi hsg toan 950 de thi hsg toan 9
50 de thi hsg toan 9thanhgand
2.9K views61 Folien
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01 von
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp0150dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01Minh Đức
669 views61 Folien
2018 dangthuchua1 von
2018 dangthuchua12018 dangthuchua1
2018 dangthuchua1nmhieupdp
84 views5 Folien
9 [htq] de thi hsg 2 von
9 [htq] de thi hsg 29 [htq] de thi hsg 2
9 [htq] de thi hsg 2Hồng Quang
1.2K views11 Folien
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9 von
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 939 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9Jackson Linh
859 views39 Folien

Similar a Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024(20)

DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf von nguynl122299
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdfDA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf
nguynl1222994 views
50 de thi hsg toan 9 von thanhgand
50 de thi hsg toan 950 de thi hsg toan 9
50 de thi hsg toan 9
thanhgand2.9K views
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01 von Minh Đức
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp0150dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01
Minh Đức669 views
2018 dangthuchua1 von nmhieupdp
2018 dangthuchua12018 dangthuchua1
2018 dangthuchua1
nmhieupdp84 views
9 [htq] de thi hsg 2 von Hồng Quang
9 [htq] de thi hsg 29 [htq] de thi hsg 2
9 [htq] de thi hsg 2
Hồng Quang1.2K views
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9 von Jackson Linh
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 939 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
Jackson Linh 859 views
De thi thu vao 10 chuyen ngu von Toán THCS
De thi thu vao 10 chuyen nguDe thi thu vao 10 chuyen ngu
De thi thu vao 10 chuyen ngu
Toán THCS596 views
De thi thu vao 10 chuyen ngu von Toán THCS
De thi thu vao 10 chuyen nguDe thi thu vao 10 chuyen ngu
De thi thu vao 10 chuyen ngu
Toán THCS13 views
Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung von Quang Dũng
Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hungBo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung
Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung
Quang Dũng4.1K views
Đề Tham Khảo 2018 Môn Toán von nmhieupdp
Đề Tham Khảo 2018 Môn ToánĐề Tham Khảo 2018 Môn Toán
Đề Tham Khảo 2018 Môn Toán
nmhieupdp1.2K views
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018 von nmhieupdp
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018
nmhieupdp2.5K views
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1 von nmhieupdp
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1
nmhieupdp9.1K views
Đề Minh Họa 2016 Môn Toán von nmhieupdp
Đề Minh Họa 2016 Môn Toán Đề Minh Họa 2016 Môn Toán
Đề Minh Họa 2016 Môn Toán
nmhieupdp185 views
2018 sonamdinh2 von nmhieupdp
2018 sonamdinh22018 sonamdinh2
2018 sonamdinh2
nmhieupdp52 views
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/ von Vui Lên Bạn Nhé
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/ von Vui Lên Bạn Nhé
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
de thi toan 12 quoc gia von Vo Huynh
de thi toan 12 quoc giade thi toan 12 quoc gia
de thi toan 12 quoc gia
Vo Huynh112 views
Bo de thi lop 10 mon toan co dap an von Tommy Bảo
Bo de thi lop 10 mon toan co dap anBo de thi lop 10 mon toan co dap an
Bo de thi lop 10 mon toan co dap an
Tommy Bảo93.4K views

Más de haic2hv.net

Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024 von
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024haic2hv.net
52 views2 Folien
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024 von
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024haic2hv.net
1.4K views5 Folien
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024 von
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024haic2hv.net
52 views2 Folien
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop von
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxophaic2hv.net
184 views5 Folien
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử) von
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)haic2hv.net
294 views33 Folien
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023 von
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023haic2hv.net
9.9K views19 Folien

Más de haic2hv.net (20)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024 von haic2hv.net
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
haic2hv.net 52 views
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024 von haic2hv.net
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024
haic2hv.net 1.4K views
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024 von haic2hv.net
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024
haic2hv.net 52 views
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop von haic2hv.net
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop
haic2hv.net 184 views
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử) von haic2hv.net
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
haic2hv.net 294 views
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023 von haic2hv.net
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023
haic2hv.net 9.9K views
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp án von haic2hv.net
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp ánTuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp án
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp án
haic2hv.net 23.6K views
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8 von haic2hv.net
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8
haic2hv.net 1.9K views
Đề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp án von haic2hv.net
Đề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp ánĐề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp án
Đề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp án
haic2hv.net 5.9K views
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại số von haic2hv.net
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại sốBồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại số
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại số
haic2hv.net 418 views
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2 von haic2hv.net
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2
haic2hv.net 1.2K views
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1 von haic2hv.net
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1
haic2hv.net 924 views
21 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 4 von haic2hv.net
21 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 421 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 4
21 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 4
haic2hv.net 2K views
75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet von haic2hv.net
75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet
75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet
haic2hv.net 24.7K views
bai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hoc von haic2hv.net
bai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hocbai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hoc
bai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hoc
haic2hv.net 423 views
Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phí von haic2hv.net
Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phíTuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phí
Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phí
haic2hv.net 17K views
300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán von haic2hv.net
300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán
300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán
haic2hv.net 14.6K views
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học von haic2hv.net
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán họcChuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học
haic2hv.net 76.4K views
120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án von haic2hv.net
120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án
120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án
haic2hv.net 12.2K views
250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí von haic2hv.net
250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí 250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí
250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí
haic2hv.net 7.2K views

Último

3. Phân tích định tính.pdf von
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
7 views8 Folien
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf von
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdfFred Hub
7 views6 Folien
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh... von
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
6 views136 Folien
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... von
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
22 views941 Folien
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... von
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
5 views204 Folien
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
10 views12 Folien

Último(20)

3. Phân tích định tính.pdf von Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 views
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf von Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 views
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... von Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 views
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... von Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... von Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...

Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024

  • 1. 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 9 (Thời gian làm bài: 90 phút) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm). Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức √ x − 1 là A. x < 1. B. x ≥ 1. C. x > 1. D. x ≤ 1. Câu 2. Trong các hàm số sau đây, hàm số bậc nhất là A. y = 0.x + 1. B. y = 2 3 − 2x. C. y = 2x2 + 1. D. y = 1 x . Câu 3. Trong các hàm số dưới đây, hàm số đồng biến trên R là A. y = x − 2. B. y = 3 − 2x. C. y = 1. D. y = ( √ 3 − 2)x. Câu 4. Đồ thị hàm số y = 2x − 4 cắt trục tung tại điểm có tọa độ là A. (−2; −1). B. (1; −2). C. (2; 0). D. (0; −4). Câu 5. Giá trị của tham số m để đường thẳng y = (2m + 1)x + 3 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng −1 là A. m = −2. B. m = −1. C. m = 1. D. m = 2. Câu 6. Góc α tạo bởi đường thẳng y = 2 − √ 3.x với chiều dương của trục Ox có số đo là A. 30◦ . B. 60◦ . C. 120◦ . D. 150◦ . Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó sin B bằng A. AB BC . B. AC BC . C. BA AC . D. AC AB . Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào sau đây sai? A. sin B = cos C. B. sin2 B + cos2 B = 1. C. cos B = sin (90◦ − B). D. sin C = cos(90◦ − B). Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm. Độ dài cạnh BH bằng A. 7, 5cm. B. 4, 5cm. C. 12, 5cm. D. 10cm. Câu 10. Cho đường tròn (O; R) và dây MN = 6, khoảng cách từ tâm O đến dây MN là 4. Khi đó độ dài bán kính R là A. 8. B. 5. C. 11. D. 6. Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng y = 5x + 2m + 7 và y = x − m − 2 cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung. Giá trị của m bằng A. 6. B. 2. C. −2. D. −3. Câu 12. Một cột cờ cao 3, 5m có bóng trên mặt đất dài 4, 8m. Góc tạo bởi tia sáng mặt trời và cột cờ là A. 36◦ 6′ . B. 36◦ 7′ . C. 37◦ 6′ . D. Kết quả khác. www.haic2hv.net
  • 2. 2 II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm). Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức A = √ x − 1 √ x và B = √ x √ x − 1 − 1 x − √ x (với x > 0; x ̸= 1). a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9. b) Rút gọn biểu thức B. c) Với x nguyên, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = B : A. Câu 2 (2,0 điểm). Cho hàm số bậc nhất y = (m − 2)x + m + 1 (với m là tham số, m ̸= 2), có đồ thị là đường thẳng (d). a) Tìm m để (d) đi qua điểm A(1; −1). Với m vừa tìm được, vẽ đường thẳng (d). b) Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d′ ) : y = 1 − 3x. Câu 3 (3,0 điểm). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C trên đường tròn (O) sao cho CA > CB (C khác B). Vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại B. Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại C cắt các đường thẳng d và AB lần lượt tại M và E. Đường thẳng OC cắt đường thẳng d tại N. Đường thẳng AC cắt đường thẳng d và NE lần lượt tại F và H. Gọi K và I lần lượt là giao điểm của OM với BC và đường tròn (O). a) Chứng minh bốn điểm B, O, C, M cùng thuộc một đường tròn. b) Chứng minh M là trung điểm của BF. c) Chứng minh AB.AE = AF.AH. d) Chứng minh IM.OK = OI.IK. Câu 4 (0,5 điểm). Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a + b + 3ab = 5. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = √ 4 − a2 + √ 4 − b2 + 3ab a + b · —–HẾT—– www.haic2hv.net