Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Rebolusyong Siyentipiko

  1. Ang rebolusyong Siyentipiko, mga bagong Teorya Ukol sa Sansinukob A Report Of Vargas And Aguilar
  2. Rebolusyong Siyentipiko  Ang Rebolusyong Siyentipiko ay ang panahon kung saan nagkaroon ng pagbabago sa pag-iisip at paniniwala ng mga Europeo na nagsimula sa kalagitnaan ng ika-16 siglo hanggang sa ika-17 siglo.  Noong ika-15 siglo, nagsimula ang pag-uunawa ng mga Europeo ukol sa mundo dahil na rin sa aral ng Kristiyanismo at sa mga Pilosopiya ni Aristotle  sa siglong ito natuklasan ang kahiwagian ng sansinukob.  Noong ika-16 at ika-17, pumasok na at lumaganap ang Rebolusyong Siyentipiko. Dito na nagsimula ang panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng mga eksperimento dulot ng kanilang pagmamasaid sa sansinukob at mundo  Ang bagong kaisipang ito ang naging daan upang magkaroon ng bagong pananaw sa kaalaman at paniniwala ang mga taga-Europa. Dahil dito, humina ang dating napakalakas na impluwensiya ng Simbahan dahil sa mga bagong tuklas na kaalaman na may patunay ng "bagong siyensiya".
  3. Mga salik sa Pag-usbong ng Rebolusyong Siyentipiko - Renaissance -Repormasyon -Mga eksplorasyon ng mga Europeong manlalakbay Ilan sa mga taong may malaking naiambag sa Rebolusyong Siyentipiko ay sina: Nicholaus Copernicus Galileo Galilei
  4. Rene Descartes Johannes Kepler Isaac Newton
  5.  Nicholaus Copernicus - Si Nicholaus Copernicus ay isang astronomo na mula sa Poland. Marami siyang nakitang kamalian sa paniniwala ng mga tao ukol sa sansinukuban dahil na rin sa kanyang mga saliksik. Nalaman niyang mali ang paniniwala na ang mundo ay patag at pag narating mo ang dulo nito ay maari kang mahulog, datapwa't ito ay bilog. Sinabi niya rin na ang mundo ay umiikot sa sarili nitong aksis habang umiikot sa araw, na siyang gitna ng sansinukob na taliwas sa paniniwala ng simbahan na ang mundo ang sentro ng Sansinukuban. Ang Teoryang ito ay itinatawag na Teoryang Heliocentric.
  6. Galileo Galilei - Taong 1609 ng mabuo ni Galileo ang kanyang imbentong teleskopyo dahil na rin sa paniniwala sa teoryang ibinigay ni Copernicus. Ito ay nagbigay daan upang mapagaralan ng mabuti ang kalawakan.
  7. MGA BAGONG TEORYA UKOL SA SANSINUKOBAN (UNIVERESE)
  8. Johannes Kepler Siya ay isang Aleman na astronomer, natural scientist at mahusay na matematisyan na nagbuo ng isang pormula tungkol sa pag-ikot sa isang paribilog ng mga planeta sa araw na di gumagalaw sa gitna ng kalawakan. Tinawag itong ellipse.Si Johannes Kepler ay isang astronomo at matematisyang Aleman. Siya ay kilala sa pagbuo ng matematikang pormula sa posibleng pag-ikot ng mga planeta sa araw na di gumagalaw sa gitna ng kalawakan. Tinawag niya itong ellipse.
  9. Galileo Galilei Taong 1609 ng mabuo ni Galileo ang kanyang imbentong teleskopyo dahil na rin sa paniniwala sa teoryang ibinigay ni Copernicus. Ito ay nagbigay daan upang mapagaralan ng mabuti ang kalawakan.
Anzeige