Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Panahon ng Enlightenment

 1. Ang Panahon ng Enlightenment Danna May Brian Christine Cabal Marianne Jhanelle Dacera
 2. Panahon ng Kaliwanagan (Enlightenment). - Marami ang nagmungkahi na gamitin ang pamamaraan ito upang mapaunlad ang buhay ng tao sa larangan ng pangkabuhayan, pampolitika, panrelihiyon, at maging sa edukasyon.
 3. - Noong ika-18 ng siglo tumutukoy ang Panahong Enlightenment sa pilosopiyang umunlad sa Europe. - Ang Enlightenment ay binubuo ng mga iskolar na nagtangkang iahon ang mga Europe mula sa mahabang panahon ng kawalan ng katuwiran at pamamayani ng pamahiin at bulag na paniniwala noong Middle Ages. Kilusang intelektuwal
 4. - Ang mga intelektuwal na ito ay nakilala bilang mga philosopher o pangkat ng mga intelektuwal na humikayat sa paggamit ng katuwiran, kaalaman, at edukasyon sa pagsugpo sa pamahiin at kamangmangan. - Ang ambag ng mga intelektuwal na ito ang nagsilbing pundasyon ng mga modernong ideyang may kinalaman sa pamahalaan, edukasyon, demokrasya, at maging sa sining.
 5. Ang Makabagong Ideyang Pampolitika
 6. - Naging daan ang mga pagbabago sa siyensiya upang mapag-isipan ng mga pilosopo at marurunong na kung ang mga sistematikong batas ay maaaring maging kasagutan sa paglikha ng sansinukob at kapaligiran, maaari ding maging gabay ang mga ito sa mga ugnayang politikal, pangkabuhayan, at panlipunan.
 7. Ang Pagpapaliwanag ni Hobbes Tungkol sa Pamahalaan
 8. Thomas Hobbes
 9. - Sa kaniyang pagpapalimbag ng isinulat niyang aklat na “Leviathan” noong 1651 ay inilarawan niya ang isang lipunan na walang pinuno at ang posibleng maging direksiyon niti tungo sa magulong lipunan. - Binigyan niya ng pagdidiin na ang tao ay kinakailangang pumasok sa isang kasunduan sa pamahalaan na kailangang iwanan niya ang lahat ng kaniyang kalayaanat maging masunurin sa puno ng pamahalaan.
 10. Pagpapahayag ng Bagong Pananaw ni Locke
 11. John Locke
 12. - Binigyang diin din niya na kung ang tao ay gumagamit ng pangangatuwiran sila ay makararating sa pagbubuo ng isang pamahalaan may mabisang pakikipa-ugnayan na makatutulong sa kanila ng pinuno. - Nguni’t naiiba siya sa paniniwala na ang tao sa kaniyang natural na kalikasan ay may karapatang mangatuwiran, may mataas na moral, at mayroong mga natural na karapatan ukol sa buhay, kalayaan, at pag-aari.
 13. -Ang kaniyang mga ideya ay isinulat niya noong 1689 sa pamamagitan ng lathalaing “Two Treatises of Government”. Ang kaniyang sulatin ay naging popular at nakaimpluwensiya sa kabuuan ng Europe at maging sa kolonya ng England, ang Kolonyang Amerikano. - Ang Deklarasyon ng Kalayaan na sinulat ni Thomas Jefferson ay maging mahalagang sulatin sa paglaya ng Amerika sa mga Ingles.
 14. Baron de Montesquie u
 15. • Ang lehislatura na ang pangunahing gawain ay ang pagbubuo ng mga batas • Ang ehekutibo na nagpapatupad ng batas • Ang hukuman na tumatayong tagahatol Tatlong sangay ng pamahalaan
 16. Voltaire o Francois Marie Arouet
 17. - Ito ang naging dahilan ng kaniyang dalawang beses na pagkakabilanggo at nang lumaon siya pinatapon sa England. - Pinagpatuloy niya ang pagsusulat sa England at binigyan niya ng pagpapahalaga ang pilosopiya ni Francis Bacon at siyensiya ni Isaac Newton.
 18. Thank you
Anzeige