Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Szegedi Tudományegyetem<br />Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék<br />University of Szeged, Hungary<br />Department of...
Urbanizáció fogalma<br /><ul><li>latin: urbs,urbis,f. ‘város’
összetett fogalom</li></ul>Városodás<br /><ul><li>városok számának növekedés
városi népesség növekedés
mennyiségileg jól leírható
statisztikai városfogalom kérdése – mit tekintünk városnak? Pl. Mo.-on várossá avatás „divatja”</li></ul>Városiasodás<br /...
város – falu közötti különbség csökken</li></li></ul><li>Urbanizáció kérdései<br /><ul><li>városodottság összefügg a gazda...
ipari forradalom: robbanásszerű fejlődés kiváltója
urbanizációt befolyásoló tényezők:
történelmi fejlődés
politikai berendezkedés
természetföldrajzi tényezők is
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Az urbanizáció és szakaszai

8.372 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Unterhaltung & Humor
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Az urbanizáció és szakaszai

 1. 1. Szegedi Tudományegyetem<br />Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék<br />University of Szeged, Hungary<br />Department of Economic and Human Geography<br />Az urbanizáció és szakaszai<br />Terület- és településfejlesztés szakszigorlat<br />2009-2010 1. félév<br />Készítette: Hurton Zsuzsanna<br />V. évf. geográfus<br />
 2. 2. Urbanizáció fogalma<br /><ul><li>latin: urbs,urbis,f. ‘város’
 3. 3. összetett fogalom</li></ul>Városodás<br /><ul><li>városok számának növekedés
 4. 4. városi népesség növekedés
 5. 5. mennyiségileg jól leírható
 6. 6. statisztikai városfogalom kérdése – mit tekintünk városnak? Pl. Mo.-on várossá avatás „divatja”</li></ul>Városiasodás<br /><ul><li>városi életforma terjedése
 7. 7. város – falu közötti különbség csökken</li></li></ul><li>Urbanizáció kérdései<br /><ul><li>városodottság összefügg a gazdasági fejlettség szintjével
 8. 8. ipari forradalom: robbanásszerű fejlődés kiváltója
 9. 9. urbanizációt befolyásoló tényezők:
 10. 10. történelmi fejlődés
 11. 11. politikai berendezkedés
 12. 12. természetföldrajzi tényezők is
 13. 13. területileg és időben eltérő lefolyású, befolyásoló tényezők meghatározóak lehetnek
 14. 14. értelmezési kérdések
 15. 15. pl. magyar szakirodalom egyik vitája: Volt-e szocialista urbanizáció? (SZELÉNYI-KONRÁD – ENYEDI Gy.)</li></li></ul><li>Urbanizáció szakaszai<br /><ul><li>urbanizáció nem egyirányú folyamat
 16. 16. ciklikus folyamat figyelhető meg (ENYEDI Gy.)
 17. 17. népesség és a munkahelyek térbeli mozgása
 18. 18. város és elővárosai fejlődése alapján
 19. 19. 4 szakasz:</li></ul>városrobbanás<br />szuburbanizáció<br />dezurbanizáció<br />reurbanizáció<br />
 20. 20. Városrobbanás<br /><ul><li>ipari forradalommal veszi kezdetét
 21. 21. extenzív iparosításhoz köthető
 22. 22. agglomerációk, nagyobb népességtömörülések kialakulása  zsúfoltság, társadalmi feszültségek
 23. 23. gyorsan nagyvárosi növekedés
 24. 24. falvakból a városokba áramlás
 25. 25. időben változó módon jelentkezik különböző területeken
 26. 26. Anglia XVIII. sz., legtöbb fejlett ország a XIX. sz. elején eléri
 27. 27. hazánkban 1870–80-as évek
 28. 28. fejlődő országokban csak XX. sz. derekán</li></li></ul><li>Szuburbanizáció<br /><ul><li>szakadatlan városnövekedés megáll
 29. 29. szélesebb értelmezés</li></ul>Népesség szuburbanizációja<br /><ul><li>először USA, 1920–30-as években
 30. 30. főleg fiatal családosok kiköltözése a „szuburbiába”
 31. 31. Európában némileg megkésve, II. vh. után
 32. 32. USA-ban új települések, Eu-ban meglévő településekre
 33. 33. legfőbb okai: városi épületállomány leromlása, zsúfoltság, környezetszennyezés
 34. 34. technikai előfeltétel: közlekedési infrastruktúra
 35. 35. tömeges elköltözés, helyükön slum-osodás
 36. 36. népesség dekoncentrációjademográfiai és társadalmi elkülönülés (szegregáció)
 37. 37. hazánkban csak 1980-as évektől, ma már minden nagyváros körül megjelent</li></li></ul><li>Szuburbanizáció<br />Ipar szuburbanizációja<br /><ul><li>ipar is áthelyeződik a városok agglomerációjába
 38. 38. meglévő üzemek kiköltözése
 39. 39. új üzemek eleve itt választanak telephelyet
 40. 40. főként termelő iparágak
 41. 41. szellemi központ, szolgáltatás továbbra is a városban
 42. 42. fejlett országokban 1970-80-as években
 43. 43. okai:
 44. 44. környezetszennyezés
 45. 45. térigény
 46. 46. telekárak
 47. 47. közlekedési (Just-in-time)</li></li></ul><li>Szuburbanizáció<br />Szolgáltatások szuburbanizációja<br /><ul><li>időben legfiatalabb dekoncentráció
 48. 48. utóbbi 1-2 évtizedben
 49. 49. nagy térigényű szolgáltatások (raktározás, nagykereskedelem)
 50. 50. bevásárlóközpontok
 51. 51. népesség és gazdasági funkciók térbeli dekoncentrációjának összekapcsolódásaúj központok keletkeznek az elővárosi övezetben – „edge-city”, pl. Budaörs, Törökbálint</li></li></ul><li>Dezurbanizáció<br /><ul><li>nemcsak a város, hanem az agglomeráció népessége is csökken
 52. 52. távolabbi kisvárosok, falvak népessége növekedik
 53. 53. legfejlettebb országokban, ~1970-es évektől
 54. 54. megborítja a korábbi urbanizáció koncepciójátBerry: „ellenurbanizáció”
 55. 55. okai:
 56. 56. új, közlekedési és kommunikációs technológiák elterjedése
 57. 57. falusi térségek „olcsósága”
 58. 58. divatba jön a vidéki (de városias) életforma</li></li></ul><li>Reurbanizáció<br /><ul><li>egyes nagyvárosok népessége ismét növekedésnek indul
 59. 59. utóbbi 10-15 év jelensége
 60. 60. korábbi lepusztult városnegyedek revitalizációjaújra vonzóvá vált
 61. 61. főleg történelmi városmagra igaz
 62. 62. fiatal értelmiség, singli életmód
 63. 63. dzsentrifikáció</li></li></ul><li>Összegző gondolatok<br /><ul><li>urbanizáció egyes szakaszai nem feltétlenül különülnek el térben és időben
 64. 64. egyes országokban több szakasz is megfigyelhető
 65. 65. fejlődő országok agglomerálódása nem a munkaerő-igény, hanem a mezőgazdaságból felszabaduló „népességfelesleg”-ből származik
 66. 66. társadalmi elkülönülést eredményez, amely feszültségekhez vezethet</li></ul>pl. városrehabilitációszociális szempontok figyelembevétele, az ottélők kitelepítésével, nem oldódik meg a probléma, csak máshol jelentkezik<br />
 67. 67. Köszönöm a figyelmet!<br />

×