Bai 6 dabttl_tuong_giao_ham_phan_thuc

Huynh ICT
Huynh ICTĐại học Công nghiệp Hà Nội um HaUI
Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Toán (Thầy Lê Anh Tuấn) Chuyên đề 01. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -
Bài 1. Cho hàm số
2
12



x
x
y có đồ thị là (C). Chứng minh đường thẳng d: y = -x + m luôn luôn cắt đồ
thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm m để đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.
Giải:
Hoành độ giao điểm của đồ thị (C ) và đường thẳng d là nghiệm của phương trình:








)1(021)4(
2
2
12
2
mxmx
x
mx
x
x
Do (1) có 2 2
1 0 ` ( 2) (4 ).( 2) 1 2 3 0m va m m m             nên đường thẳng d luôn luôn
cắt đồ thị (C ) tại hai điểm phân biệt A, B
Ta có yA = m – xA; yB = m – xB
nên AB2
= (xA – xB)2
+ (yA – yB)2
=2(xA – xB)2
=2[(xA + xB)2
-4xA xB ]=2(m2
+ 12)
suy ra AB ngắn nhất  AB2
nhỏ nhất  m = 0. Khi đó 24AB .
Bài 2. Cho hàm số
2 4
1



x
y
x
(C). Tìm trên (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M(–3;0)
và N(–1; –1).
Giải:
MN: x + 2y + 3 = 0. Phương trình đường thẳng (d)  MN có dạng: y = 2x + m.
Gọi A, B  (C) đối xứng nhau qua MN. Hoành độ của A và B là nghiệm của phương trình:
2 4
2
1

 

x
x m
x
 2x2
+ mx + m + 4 = 0 ( x ≠ –1) (1)
(d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt  (1) có  = m2
– 8m – 32 > 0
Ta có A(x1; 2x1 + m), B(x2; 2x2 + m) với x1, x2 là nghiệm của (1)
Trung điểm của AB là I 1 2
1 2;
2
 
  
 
x x
x x m  I ;
4 2
 
 
 
m m
( theo định lý Vi-et)
Ta có I  MN  m = –4, (1)  2x2
– 4x = 0  A(0; –4), B(2;0)
Bài 3. Cho hàm số
2x 1
y
x 1



. Tìm các giá trị m để đường thẳng 3y x m   cắt (C) tại A và B sao cho
trọng tâm của tam giác OAB thuộc đường thẳng 2 2 0x y   (O là gốc tọa độ).
Giải:
Phương trình hoành độ giao điểm:
2 1
3
1
x
x m
x

  

với điều kiện 1x 
2
2 1 ( 1)( 3 ) 3 (1 ) 1 0 (*)           x x x m x m x m
BÀI 6. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HÀM PHÂN THỨC
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Giáo viên: LÊ ANH TUẤN
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng Bài 6. Sự tương giao của hàm phân thức thuộc khóa
học LTĐH KIT-3: Môn Toán (Thầy Lê Anh Tuấn) tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra, củng cố lại các
kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Bài 6. Sự tương giao hàm phân thức. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần
học trước bài giảng sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.
Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Toán (Thầy Lê Anh Tuấn) Chuyên đề 01. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -
d cắt (C) tại A và B phân biệt  Phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt khác 1
2
11(1 ) 12( 1) 0
( 1)( 11) 0
13 (1 ) 1 0
mm m
m m
mm m
      
             
Gọi I là trung điểm của AB 1 2 1 1
, 3
2 6 2
I I I
x x m m
x y x m
  
      
Gọi G là trọng tâm tam giác OAB
2 1 1
;
3 9 3
m m
OG OI G
  
    
 
 
1 1 11
2. 2 0
9 3 5
m m
G d m
  
        
 
(thỏa mãn).
Vậy
11
5
m   .
Bài 4. Cho hàm số ( )
2
m
m x
y H
x



Tìm m để đường thẳng d : 2x + 2y - 1= 0 cắt ( )mH tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB có
diện tích bằng
8
3
.
Giải:
Đường thẳng d viết lại :
1
2
y x  . Để d cắt ( )mH tại hai điểm phân biệt A, B thì phương trình:
0222)()2(
2
1
2
2



mxxxgxx
x
xm
có hai nghiệm phân biệt khác – 2



















2
16
17
024
0)22(81
0)2(
0
m
m
m
m
g
(*)
- Gọi 2 2
1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1
1 1
; ; ; ( ; ) ( ) ( ) 2
2 2
A x x B x x AB x x x x AB x x x x x x
   
               
   

- Khoảng cách từ O đến d là h , thì :
2 2
1 1
2 22 2
h

 

- Theo giả thiết : 2 1
1 1 1 1 1 17 16 3
. 2.
2 2 4 4 2 82 2
m
S AB h x x
a
 
     
Hay :
17
1 17 16 3 1
; 17 16 3 16
4 2 8 2
16 8
mm
m m
m

 
      
 
, thỏa mãn điều kiện (*) .
- Đáp số : m =
2
1
.
Một số bài tập tham khảo thêm:
Bài 1. Cho hàm số
3
( )
2
x
y H
x



. Tìm m để : 1d y x m    cắt (H) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho
góc AOB nhọn.
Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Toán (Thầy Lê Anh Tuấn) Chuyên đề 01. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 -
Bài 2. Cho hàm số
2
(1)
1
x m
y
mx



. Chứng minh với mọi m khác 0 thì đồ thị (1) luôn cắt : 2 2d y x m 
tại hai điểm A, B phân biệt thuộc (1) cố định, đường thẳng d cắt ;Ox Oy lần lượt tại M, N. Tìm m để
3AOB OMNS S  .
Bài 3. Cho hàm số
1
( )
2
x
y H
x
 


. Tìm trên (H) các điểm A, B sao cho AB = 4 và AB vuông góc với
đường thẳng y x .
Giáo viên: Lê Anh Tuấn
Nguồn : Hocmai.vn

Más contenido relacionado

Destacado

Tthudhtad122Tthudhtad122
Tthudhtad122Huynh ICT
60 views7 Folien
Tthudhtad150Tthudhtad150
Tthudhtad150Huynh ICT
39 views7 Folien
Tthudhtad142Tthudhtad142
Tthudhtad142Huynh ICT
52 views7 Folien

Destacado(14)

Tthudhtad122Tthudhtad122
Tthudhtad122
Huynh ICT60 views
Tthudhtad150Tthudhtad150
Tthudhtad150
Huynh ICT39 views
07 bai toan ve khoang cach p207 bai toan ve khoang cach p2
07 bai toan ve khoang cach p2
Huynh ICT44 views
Bai 03 dabttl_toa_do_diemBai 03 dabttl_toa_do_diem
Bai 03 dabttl_toa_do_diem
Huynh ICT151 views
Tthudhtad142Tthudhtad142
Tthudhtad142
Huynh ICT52 views
07 nguyen ham luong giac p207 nguyen ham luong giac p2
07 nguyen ham luong giac p2
Huynh ICT34 views
Luyện Đề Vật LýLuyện Đề Vật Lý
Luyện Đề Vật Lý
Huynh ICT132 views
Tthudhtad149Tthudhtad149
Tthudhtad149
Huynh ICT38 views
Tthudhtad129Tthudhtad129
Tthudhtad129
Huynh ICT42 views
07 nguyen ham luong giac p607 nguyen ham luong giac p6
07 nguyen ham luong giac p6
Huynh ICT77 views
Tthudhtad124Tthudhtad124
Tthudhtad124
Huynh ICT37 views

Similar a Bai 6 dabttl_tuong_giao_ham_phan_thuc

Similar a Bai 6 dabttl_tuong_giao_ham_phan_thuc(20)

40 bai ham so chon loc(phongmath)40 bai ham so chon loc(phongmath)
40 bai ham so chon loc(phongmath)
phongmathbmt760 views
36 de-luyen-thi-vao-lop 1036 de-luyen-thi-vao-lop 10
36 de-luyen-thi-vao-lop 10
mcbooksjsc300 views
30 de thi_dh_co_dap_an_362930 de thi_dh_co_dap_an_3629
30 de thi_dh_co_dap_an_3629
sangyoyoko799 views
40 bai ham so chon loc (sưu Tầm)40 bai ham so chon loc (sưu Tầm)
40 bai ham so chon loc (sưu Tầm)
phongmathbmt662 views
De l10-hai phong-2014-toanDe l10-hai phong-2014-toan
De l10-hai phong-2014-toan
ngatb198966 views
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Tân Phú TrungĐề Thi HK2 Toán 7 - THCS Tân Phú Trung
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Tân Phú Trung
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí24 views
De thi thu hk1 toan 10 soanDe thi thu hk1 toan 10 soan
De thi thu hk1 toan 10 soan
Io Io Thịnh315 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS  Hoàng Hoa ThámĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS  Hoàng Hoa Thám
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Hoàng Hoa Thám
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí226 views
Toan pt.de004.2010Toan pt.de004.2010
Toan pt.de004.2010
BẢO Hí276 views
Cac chuyen de on thi dai hocCac chuyen de on thi dai hoc
Cac chuyen de on thi dai hoc
ndphuc9101.9K views
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bìnhToán 1 a 2009 thpt chuyên thái bình
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bình
Việt Nam Tổ Quốc254 views
Dap an chi tiet  cao dang tu  2002-2004Dap an chi tiet  cao dang tu  2002-2004
Dap an chi tiet cao dang tu 2002-2004
Thiên Đường Tình Yêu528 views

Bai 6 dabttl_tuong_giao_ham_phan_thuc

  • 1. Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Toán (Thầy Lê Anh Tuấn) Chuyên đề 01. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Bài 1. Cho hàm số 2 12    x x y có đồ thị là (C). Chứng minh đường thẳng d: y = -x + m luôn luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm m để đoạn AB có độ dài nhỏ nhất. Giải: Hoành độ giao điểm của đồ thị (C ) và đường thẳng d là nghiệm của phương trình:         )1(021)4( 2 2 12 2 mxmx x mx x x Do (1) có 2 2 1 0 ` ( 2) (4 ).( 2) 1 2 3 0m va m m m             nên đường thẳng d luôn luôn cắt đồ thị (C ) tại hai điểm phân biệt A, B Ta có yA = m – xA; yB = m – xB nên AB2 = (xA – xB)2 + (yA – yB)2 =2(xA – xB)2 =2[(xA + xB)2 -4xA xB ]=2(m2 + 12) suy ra AB ngắn nhất  AB2 nhỏ nhất  m = 0. Khi đó 24AB . Bài 2. Cho hàm số 2 4 1    x y x (C). Tìm trên (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M(–3;0) và N(–1; –1). Giải: MN: x + 2y + 3 = 0. Phương trình đường thẳng (d)  MN có dạng: y = 2x + m. Gọi A, B  (C) đối xứng nhau qua MN. Hoành độ của A và B là nghiệm của phương trình: 2 4 2 1     x x m x  2x2 + mx + m + 4 = 0 ( x ≠ –1) (1) (d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt  (1) có  = m2 – 8m – 32 > 0 Ta có A(x1; 2x1 + m), B(x2; 2x2 + m) với x1, x2 là nghiệm của (1) Trung điểm của AB là I 1 2 1 2; 2        x x x x m  I ; 4 2       m m ( theo định lý Vi-et) Ta có I  MN  m = –4, (1)  2x2 – 4x = 0  A(0; –4), B(2;0) Bài 3. Cho hàm số 2x 1 y x 1    . Tìm các giá trị m để đường thẳng 3y x m   cắt (C) tại A và B sao cho trọng tâm của tam giác OAB thuộc đường thẳng 2 2 0x y   (O là gốc tọa độ). Giải: Phương trình hoành độ giao điểm: 2 1 3 1 x x m x      với điều kiện 1x  2 2 1 ( 1)( 3 ) 3 (1 ) 1 0 (*)           x x x m x m x m BÀI 6. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HÀM PHÂN THỨC ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN Giáo viên: LÊ ANH TUẤN Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng Bài 6. Sự tương giao của hàm phân thức thuộc khóa học LTĐH KIT-3: Môn Toán (Thầy Lê Anh Tuấn) tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Bài 6. Sự tương giao hàm phân thức. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài giảng sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.
  • 2. Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Toán (Thầy Lê Anh Tuấn) Chuyên đề 01. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - d cắt (C) tại A và B phân biệt  Phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt khác 1 2 11(1 ) 12( 1) 0 ( 1)( 11) 0 13 (1 ) 1 0 mm m m m mm m                      Gọi I là trung điểm của AB 1 2 1 1 , 3 2 6 2 I I I x x m m x y x m           Gọi G là trọng tâm tam giác OAB 2 1 1 ; 3 9 3 m m OG OI G             1 1 11 2. 2 0 9 3 5 m m G d m               (thỏa mãn). Vậy 11 5 m   . Bài 4. Cho hàm số ( ) 2 m m x y H x    Tìm m để đường thẳng d : 2x + 2y - 1= 0 cắt ( )mH tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 8 3 . Giải: Đường thẳng d viết lại : 1 2 y x  . Để d cắt ( )mH tại hai điểm phân biệt A, B thì phương trình: 0222)()2( 2 1 2 2    mxxxgxx x xm có hai nghiệm phân biệt khác – 2                    2 16 17 024 0)22(81 0)2( 0 m m m m g (*) - Gọi 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 ; ; ; ( ; ) ( ) ( ) 2 2 2 A x x B x x AB x x x x AB x x x x x x                          - Khoảng cách từ O đến d là h , thì : 2 2 1 1 2 22 2 h     - Theo giả thiết : 2 1 1 1 1 1 1 17 16 3 . 2. 2 2 4 4 2 82 2 m S AB h x x a         Hay : 17 1 17 16 3 1 ; 17 16 3 16 4 2 8 2 16 8 mm m m m             , thỏa mãn điều kiện (*) . - Đáp số : m = 2 1 . Một số bài tập tham khảo thêm: Bài 1. Cho hàm số 3 ( ) 2 x y H x    . Tìm m để : 1d y x m    cắt (H) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho góc AOB nhọn.
  • 3. Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Toán (Thầy Lê Anh Tuấn) Chuyên đề 01. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Bài 2. Cho hàm số 2 (1) 1 x m y mx    . Chứng minh với mọi m khác 0 thì đồ thị (1) luôn cắt : 2 2d y x m  tại hai điểm A, B phân biệt thuộc (1) cố định, đường thẳng d cắt ;Ox Oy lần lượt tại M, N. Tìm m để 3AOB OMNS S  . Bài 3. Cho hàm số 1 ( ) 2 x y H x     . Tìm trên (H) các điểm A, B sao cho AB = 4 và AB vuông góc với đường thẳng y x . Giáo viên: Lê Anh Tuấn Nguồn : Hocmai.vn