Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Khuden

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Khuden

 1. 1. ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ Геологи Уул уурхайн Сургууль Х.Бат-Эрдэнэ Хүдэнгийн чулуун нүүрсний орд
 2. 2. Гарчиг • Оршил • Хүдэнгийн нүүрсний ордын физик газарзүй • Ордын геологи, судалгааны түүх • Нүүрсний шинж чанар • Олборлолт ба ашиглалт • Дүгнэлт
 3. 3. Оршил • Энэхүү бие даалтын ажлаар баруун монголын тэр дундаа Увс аймгийн Давст сумын нутагт орших Хүдэнгийн чулуун нүүрсний ордын талаарх мэдээлэл цуглуулан ордын талаар бүрэн ойлголт авах зорилготой бие даалтын ажилаа гүйцэтгэлээ. Гүйцэтгэх хугацаандаа тухайн ордод хийгдсэн судалгаа, олборлолт ,ашиглалтын талаарх мэдээлэлээ нэгтгэн дүн шинжилгээ хийлээ.
 4. 4. Хүдэн орд : Улаангом хотоос ЗХ 90 км Давст сумаас БХ 30 км Сагил сумаас зүүн зүгт 40км орчимд Увс нуурын хойд талд Тагнийн нурууны өвөр бэлд уулс хоорондын томоохон хөндийд байрлана .
 5. 5. • Хүдэний ордын районд алтай групын нүүрстэй хурдас 1800 м хүртэл зузаантай хоёр формацаас тогтоно. Дунд формацын зүсэлт нь 1500 м зузаан бүхий бялхмал чулуулгийн зузаалгаар эхлэнэ. Үүнээс дээш бялхмал чулуулгийн үетэй элсжингийн зузаалаг ажиглагдана. Дунд формацын нийт зузаан нь920 м хүрнэ. Нүүрстэй формац нь уулын хэсэгтээ нэгэн төрлийн найрлгатай 460 м хүртэл элсжингээс тогтоно. Элсжин нь цааш 165 м зузаан бялхмал чулуулгийн горинзонтоор сологдоно.Багцын дээд хэсэг нь алевролит, аргиллит нүүрсний давхраас агуулсан элсжингээс бүрдэнэ. Нүүрстэй формацын нийт зузаан нь 910 м хүрнэ. (Бат-Эрдэнэ. Д) 2001
 6. 6. Нүүрсний гарш
 7. 7. Ордын геологийн зураг
 8. 8. Ордын геологийн зураг
 9. 9. Нүүрсний чанарын үзүүлэлт Нүүрсн ий давхра ас Чийгш илт W,% Үнсж илт A,% Дэгдэм хий V,% Хүхэ р S,% Дула ан Q калл/ кг нүүр с Ма рк v 2,6-2,5 15,1- 33,6 27,9- 37,6 0,4- 0,9 6540- 7580 чулу ун Д
 10. 10. Нүүрс нь хар өнгөтэй бүдэг гялгатай, зарим нь шилэн ба хагас гялгатай өнцөгжсөн зураслаг струтуртай , шороолог ба үеллэг текстүртэй, хэсэгчлэл нь геометрийн зөв биш хэлбэртэй уяан харимхай.
 11. 11. Нөөц • 1981 оны хайгуулаар С1 2242.4 мян.тонн прогнозын нөөц 2221.0 мян.тонн • 1976 онд нарийвчилсан хайгуулаар геологийн блокын аргаар 12 блокид A ,B, C1, C2 зэргээр нөөц бодсон . 60-120 м-ийн гүнд тооцсон ил аргаар олборлох нөөцийг A- 2227.3 мян.тонн B-4286.6 мян.тонн C1 -1536.4 мян.тонн C2- 797.2 мян.тонн • Энэ ордод судалгаа маш муу хийгдсэн тул цаашид нөөц нь өсөх боломжтой.
 12. 12. Ашиглалт 1976-1988 он хүртэл хүдэнгийн ил уурхай 25 м гүнд хүртэл олборлох хаягдал 1.8 мян.тонн
 13. 13. 2011 оноос хойш Central Mining Corporaction LTD нэмэлт хайгуулын ажил хийж байна.
 14. 14. Дүгнэлт • Хүдэнгийн чулуун нүүрсний орд нь одоогоор нэмэлт хайгуул хийгдэж байгаа нөөц өсөх бүрэн боломжтой харин хэрэглээний хувьд орд нь эдийн засгийн таатай байрлалд байна ОХУ-Улаангом чиглэлийн хатуу хучилттай зам хөндлөн огтолсноос гадна төмөр замын төлөвлөлт мөн л хөндлөн огтлож байгаас үзвэл экоспортлох болон орон нутгийн хэрэгцээг хангах бүрэн нөхцөл бүрдсэн орд .
 15. 15. Ашигласан материал • 1977 оны ажлын тайлан геологийн фонд (2019) • БНМАУ-ын нүүрсний орд ба илэрлүүд геологийн фонд (3129 Д-II) • Монголын геологи ба ашигт малтмал v боть 2009 он • http://www.generalmining.com/pdf/asx_releases/25_10_2 011/GMM064%202011-10- 25%20Presentation%20October%202011.pdf • http://www.proactiveinvestors.com.au/companies/news/2 0640/general-mining-to-strengthen-coal-prospects-with- stake-in-khuden-in-mongolia-20640.html • http://www.generalmining.com/pdf/GMprospectusEMAILv ersion.pdf • http://www.generalmining.com/pdf/GMprospectusEMAILv ersion.pdf
 16. 16. Анхаарал тавьсанд баярлалаа

×