Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Lajihunajat ja niiden tuottaminen / 2008 / Anneli Salonen & Ari Seppälä

2.905 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Lajihunajat ja niiden tuottaminen / 2008 / Anneli Salonen & Ari Seppälä

 1. 1. © Anneli Salonen lokakuu 2008 1 SML kouluttajakoulutusSML kouluttajakoulutus Anneli Salonen/ Ari SeppäläAnneli Salonen/ Ari Seppälä Lokakuu 2008Lokakuu 2008 Kuvat: Anneli Salonen,Tarja Ollikka, Ari SeppäläKuvat: Anneli Salonen,Tarja Ollikka, Ari Seppälä Suomalaiset lajihunajat jaSuomalaiset lajihunajat ja niiden tuottaminenniiden tuottaminen
 2. 2. © Anneli Salonen lokakuu 2008 2 LajihunajaLajihunaja  hunaja, jonka mehiläisethunaja, jonka mehiläiset ovat valmistaneet yhdenovat valmistaneet yhden tai muutaman kasvilajintai muutaman kasvilajin medestämedestä  lajihunajien maku, värilajihunajien maku, väri ja muut ominaisuudetja muut ominaisuudet vaihtelevat suurestikinvaihtelevat suurestikin  myös mesikastehunajamyös mesikastehunaja luetaan lajihunajiinluetaan lajihunajiin  lajihunajien makujen ja tuoksujen kirjoa voidaanlajihunajien makujen ja tuoksujen kirjoa voidaan verrata viinien ja juustojen eroihinverrata viinien ja juustojen eroihin
 3. 3. © Anneli Salonen lokakuu 2008 3 Miksi lajihunajat ovatMiksi lajihunajat ovat mielenkiintoisia?mielenkiintoisia?  eri lajihunajilla on erilaisia ominaisuuksia, joita oneri lajihunajilla on erilaisia ominaisuuksia, joita on toistaiseksi tutkittu vähän. Tunnetuin esimerkkitoistaiseksi tutkittu vähän. Tunnetuin esimerkki erikoislajihunajasta on haavasiteissä käytettäväerikoislajihunajasta on haavasiteissä käytettävä manukahunaja, jolla on antibakteerisia ominaisuuksiamanukahunaja, jolla on antibakteerisia ominaisuuksia  johonkin tarkoitukseen tarvitaan erilaisia hunajia,johonkin tarkoitukseen tarvitaan erilaisia hunajia, esim. puristepullot/pitkään juoksevana pysyvät hunajatesim. puristepullot/pitkään juoksevana pysyvät hunajat  kuluttajat ovat halukkaita maksamaan joistakinkuluttajat ovat halukkaita maksamaan joistakin lajihunajista paremman hinnan. Esim. kanervahunajalajihunajista paremman hinnan. Esim. kanervahunaja  lajihunajille on mahdollista löytää ostajia ulkomailta,lajihunajille on mahdollista löytää ostajia ulkomailta, Keski- Euroopassa puolet myydystä hunajasta onKeski- Euroopassa puolet myydystä hunajasta on lajihunajaalajihunajaa
 4. 4. © Anneli Salonen lokakuu 2008 4 Miksi Suomessa ei ole totuttuMiksi Suomessa ei ole totuttu tuottamaan lajihunajia?tuottamaan lajihunajia?  Suomen lyhyeen kesään sopiva tapa kerätä hunajaa onSuomen lyhyeen kesään sopiva tapa kerätä hunajaa on lisätä laatikoita kesän edistymisen mukaan ja kootalisätä laatikoita kesän edistymisen mukaan ja koota kaikki kesän aikana kerätty hunaja yhteen astiaankaikki kesän aikana kerätty hunaja yhteen astiaan  Keski-Euroopassa yhdenKeski-Euroopassa yhden kasvin antama hunajasatokasvin antama hunajasato korjataan yleensä hetikorjataan yleensä heti kasvin kukinnan loputtuakasvin kukinnan loputtua ja siksi lajihunajaa saadaanja siksi lajihunajaa saadaan ””automaattisesti”automaattisesti”
 5. 5. © Anneli Salonen lokakuu 2008 5 Lajihunajien erottaminen toisistaanLajihunajien erottaminen toisistaan Erottamiseen käytetään useita eri menetelmiäErottamiseen käytetään useita eri menetelmiä  aistinvaraisten ominaisuuksien perusteellaaistinvaraisten ominaisuuksien perusteella: väri,: väri, koostumus, tuoksu, maku - ASIAKKAALLEkoostumus, tuoksu, maku - ASIAKKAALLE TÄRKEINTÄRKEIN  fysikaalisten ominaisuuksien perusteella:fysikaalisten ominaisuuksien perusteella:  kiteytyminen, sähkönjohtokykykiteytyminen, sähkönjohtokyky
 6. 6. 6 Lajihunajien erottaminen toisistaanLajihunajien erottaminen toisistaan  siitepölyanalyysien perusteella. Hunajanäytteestäsiitepölyanalyysien perusteella. Hunajanäytteestä lasketaan n. 400 siitepölyhiukkasta. Eri kasvien siitepölylasketaan n. 400 siitepölyhiukkasta. Eri kasvien siitepöly voi olla hunajassa kerätyn meden suhteen:voi olla hunajassa kerätyn meden suhteen:  yliedustettuna: hunajassa on enemmän ko. kasvinyliedustettuna: hunajassa on enemmän ko. kasvin siitepölyä kuin siitä kerättyä mettäsiitepölyä kuin siitä kerättyä mettä  aliedustettuna:aliedustettuna: hunajassa on vähem-hunajassa on vähem- män ko. kasvinmän ko. kasvin siitepölyhiukkasiasiitepölyhiukkasia kuin siitä kerättyäkuin siitä kerättyä mettämettä © Anneli Salonen lokakuu 2008 Kuva T.OllikkaTuomen siitepöly Voikukan siitepöly
 7. 7. © Anneli Salonen lokakuu 2008 7 Mitä lajihunajia Suomessa voitaisiinMitä lajihunajia Suomessa voitaisiin tuottaa?tuottaa?  pajupaju  voikukkavoikukka  pihlajapihlaja  mustikkamustikka  puolukkapuolukka  hilla/suokasvihilla/suokasvi  rypsirypsi  vadelmavadelma  apilatapilat  horsmahorsma  hunajankukkahunajankukka  tattaritattari  mesikastemesikaste  kanervakanerva Järjestys kukkimisajan mukaanJärjestys kukkimisajan mukaan
 8. 8. © Anneli Salonen lokakuu 2008 8 VoikukkahunajaVoikukkahunaja  keltainen väri, pesässä märän villasukan tuoksukeltainen väri, pesässä märän villasukan tuoksu  kiteytyy nopeasti pienikiteiseksi ja kovaksikiteytyy nopeasti pienikiteiseksi ja kovaksi  kesän ensimmäinen lingottu hunaja useinkesän ensimmäinen lingottu hunaja usein voikukkahunajaavoikukkahunajaa  siitepöly aliedustettuna hunajassasiitepöly aliedustettuna hunajassa Vesi % Sähkönjohto- kyky μS/cm pH n 15,9 158 4,2 2 Kuva T.Ollikka Siitepölyvasujen väri oranssin keltainen
 9. 9. © Anneli Salonen lokakuu 2008 9 PuolukkahunajaPuolukkahunaja Vesi % Sähkönjohto- kyky μS/cm pH n 17,2 381 4,3 4  kauniin punertavaa ja säilyy pitkään juoksevana.kauniin punertavaa ja säilyy pitkään juoksevana.  toffeen tai vaniljan aromi, hapokas hunajatoffeen tai vaniljan aromi, hapokas hunaja  sähkönjohtokyky n. 400sähkönjohtokyky n. 400  siitepöly aliedustettuna hunajassasiitepöly aliedustettuna hunajassa Kuva T.Ollikka Siitepöly- vasujen väri vaalea beige
 10. 10. © Anneli Salonen lokakuu 2008 10 Hilla/suohunajaHilla/suohunaja  tumma, voimakastuoksuinentumma, voimakastuoksuinen ja -makuinen, pysyy pitkäänja -makuinen, pysyy pitkään juoksevanajuoksevana  usean kasvin medestäusean kasvin medestä valmistettuvalmistettu  korkea sähkönjohtokykykorkea sähkönjohtokyky Vesi % Sähkönjohto- kyky μS/cm pH n 17 1019 4,8 2 Kuva T.Ollikka
 11. 11. © Anneli Salonen lokakuu 2008 11 RypsihunajaRypsihunaja  voimakas ”naatin” tuoksu ja makuvoimakas ”naatin” tuoksu ja maku  hyvin käsiteltynä pienikiteistä,hyvin käsiteltynä pienikiteistä, vaaleaa ja pehmeäävaaleaa ja pehmeää  kiteytyy usein kovaksikiteytyy usein kovaksi Sähkönjohto -kyky μS/cm (2)(2) n 240 6 Kuva T.OllikkaKuva T.Ollikka Siitepöly- vasujen väri keltainen
 12. 12. © Anneli Salonen lokakuu 2008 12 VadelmahunajaVadelmahunaja  vaikein erotettava, koska yleensä vadelma-vaikein erotettava, koska yleensä vadelma- hunajaan on sekoittunut muiden kasvien mettähunajaan on sekoittunut muiden kasvien mettä  varmin erottamistapa on siitepölyjen määrävarmin erottamistapa on siitepölyjen määrä  miedon makuista ja väriltäänmiedon makuista ja väriltään vaaleankeltaista.vaaleankeltaista.  kiteytyy yleensä muutamankiteytyy yleensä muutaman kuukauden kuluessakuukauden kuluessa linkoamisestalinkoamisesta  yleisin siitepölyyleisin siitepöly hunajanäytteissähunajanäytteissä Vesi % Sähkönjohto- kyky μS/cm pH n 16,6 184 4,1 13 Siitepöly- vasujen väri harmaa
 13. 13. © Anneli Salonen lokakuu 2008 13 MaitohorsmahunajaMaitohorsmahunaja  lähes veden kirkas tai hiukanlähes veden kirkas tai hiukan vihertävä, miedon makuinen,vihertävä, miedon makuinen, parhaimmillaan useita vuosiaparhaimmillaan useita vuosia juoksevana pysyvä hunajajuoksevana pysyvä hunaja  horsmahunajassa fruktoosin jahorsmahunajassa fruktoosin ja glukoosin suhde suuriglukoosin suhde suuri  horsman siitepölyhiukkanen onhorsman siitepölyhiukkanen on suurisuuri  horsman siitepöly onhorsman siitepöly on aliedustettuna hunajanäytteissäaliedustettuna hunajanäytteissä Vesi % Sähkönjohto- kyky μS/cm pH n 16,3 138 3,8 33 Kuva T.Ollikka Kuva T.Ollikka Siitepöly- vasujen väri sinimusta
 14. 14. © Anneli Salonen lokakuu 2008 14 KanervahunajaKanervahunaja  hyytelömäistä, kirkkaan tummanruskea taihyytelömäistä, kirkkaan tummanruskea tai punertava, voimakasarominenpunertava, voimakasarominen  korkea mineraalipitoisuus ja sähkönjohtokykykorkea mineraalipitoisuus ja sähkönjohtokyky  kanervahunajalla on antibakteerisia ominaisuuksiakanervahunajalla on antibakteerisia ominaisuuksia  kanervahunajaa onkanervahunajaa on vaikea lingota, joten sevaikea lingota, joten se joudutaan irrottamaanjoudutaan irrottamaan kennoista erityisellä sitäkennoista erityisellä sitä varten tehdyllä laitteellavarten tehdyllä laitteella Vesi % Sähkönjohto- kyky μS/cm pH n 18 649 4,0 11 Siitepöly- vasujen väri harmaa Kuva T.Ollikka
 15. 15. © Anneli Salonen lokakuu 2008 15 MesikastehunajaMesikastehunaja  mehiläiset keräävät kirvojen erittämää makeaa nestettä jamehiläiset keräävät kirvojen erittämää makeaa nestettä ja valmistavat siitä hunajaa, jota kutustaan mesikaste- tai lehtihunajaksivalmistavat siitä hunajaa, jota kutustaan mesikaste- tai lehtihunajaksi  mesikastehunajan lähteitä Suomessa ei tunneta, mutta ainakinmesikastehunajan lähteitä Suomessa ei tunneta, mutta ainakin kuusesta ja lepästä tiedetään tulevan mesikastehunajaakuusesta ja lepästä tiedetään tulevan mesikastehunajaa  on sekä kivikovaksi kiteytyvää että juoksevana pysyvääon sekä kivikovaksi kiteytyvää että juoksevana pysyvää mesikastehunajaamesikastehunajaa  mesikastehunaja on voimakkaan makuista ja siinä on paljonmesikastehunaja on voimakkaan makuista ja siinä on paljon kivennäisaineita. Sen väri ja maku vaihtelee.kivennäisaineita. Sen väri ja maku vaihtelee. Vesi % Sähkönjohto- kyky μS/cm pH n 15,4 432 4,5 8 Kuva T.Ollikka Kuva T.Ollikka (3)(3)
 16. 16. © Anneli Salonen lokakuu 2008 16 Lajihunajan tuottaminenLajihunajan tuottaminen  Kerää sellaiselta alueelta josa vain tavoittelemasi kukka (kukat)Kerää sellaiselta alueelta josa vain tavoittelemasi kukka (kukat) kukkivatkukkivat Varoalue muihin kilpaileviin kasvustoihin 2,5 kmVaroalue muihin kilpaileviin kasvustoihin 2,5 km  Aloita vasta kun 10 % kukista on auennut, lopeta ennen kuinAloita vasta kun 10 % kukista on auennut, lopeta ennen kuin aivan viimeiset kukat aukeavataivan viimeiset kukat aukeavat Lajihunajan tuotanto vaatii usein pesien siirronLajihunajan tuotanto vaatii usein pesien siirron Suot / Puolukkakankaat joilla pesät eivät pärjää kukintojen loputtuaSuot / Puolukkakankaat joilla pesät eivät pärjää kukintojen loputtua  Siirtäminen ei ole aina välttämätöntäSiirtäminen ei ole aina välttämätöntä Suuret kasvustot tarhojen lähellä esim. viljelykasvit ( tattari, rypsi)Suuret kasvustot tarhojen lähellä esim. viljelykasvit ( tattari, rypsi)
 17. 17. © Anneli Salonen lokakuu 2008 17 Erota lajihunaja muusta hunajastaErota lajihunaja muusta hunajasta  Poista muu hunaja pesistä keruun alussaPoista muu hunaja pesistä keruun alussa Varoalue muihin kilpaileviin kasvustoihin 2,5 kmVaroalue muihin kilpaileviin kasvustoihin 2,5 km  Kerää lajihunaja ajoissa poisKerää lajihunaja ajoissa pois  Jos hunaja on vielä märkää, kokoa se muutamaan pesäänJos hunaja on vielä märkää, kokoa se muutamaan pesään kypsymään ennen linkousta.kypsymään ennen linkousta.  Linkoa erikseen, erillisiin astioihin, tee kunnon merkinnätLinkoa erikseen, erillisiin astioihin, tee kunnon merkinnät ajihunajan tuotanto vaatii usein pesien siirronajihunajan tuotanto vaatii usein pesien siirron Suot / Puolukkakankaat joilla pesät eivät pärjää kukintojen loputtuaSuot / Puolukkakankaat joilla pesät eivät pärjää kukintojen loputtua  Siirtäminen ei ole aina välttämätöntäSiirtäminen ei ole aina välttämätöntä Suuret kasvustot tarhojen lähellä esim. viljelykasvit ( tattari, rypsi)Suuret kasvustot tarhojen lähellä esim. viljelykasvit ( tattari, rypsi)
 18. 18. © Anneli Salonen lokakuu 2008 18 Myy lajihunaja kunnon hinnallaMyy lajihunaja kunnon hinnalla  Tuottaminen on kalliimpaa, ei koskaan myyntiinTuottaminen on kalliimpaa, ei koskaan myyntiin sekakukkahunajan hinnallasekakukkahunajan hinnalla  Pidä ylivuotista varastoa, lajihunajat eivät onnistu joka vuosiPidä ylivuotista varastoa, lajihunajat eivät onnistu joka vuosi

×