Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
PENYEDIAAN DASARKESELAMATAN DAN KESIHATANUNTUK TEMPAT KERJABY. HAMZAH BIN HJ.AHMADPPKP PKD.BALING
PENGENALAN-DASAR/POLISI PENENTUAN ASAS DAN ARAHTUJUAN SESUATU PROGRAM PENENTUAN KEUTAMAANSESUATU PROGRAM ATAU SISTEMYANG...
PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG SEK. 16 OSHA 1994 MEMPERUNTUKAN SUPAYA SEMUA MAJIKANDAN PEKERJA MENYEDIAKAN SATU DASAR AMBERKEN...
TUJUAN DASAR1. SUPAYA MAJIKAN MEMIKIRKAN DENGANSERIUS MENGENAI BAHAYA-BAHAYA DITEMPAT KERJANYA2. MEMASTIKAN PROGRAM YANG P...
ISI KANDUNGAN DASAR1. PENYATAAN MENGENAI DASARAM2. PERNYATAAN MENGENAIORGANISASI UNTUKPELAKSANAAN DASAR3. PERNYATAAN MENGE...
PERNYATAAN MENGENAI DASARAM1. FORMAT YANG RINGKAS DANMUDAH DIFAHAMI2. MAJIKAN BOLEH MENGARISKANSECARA RINGKAS DASARNYA, IA...
BAH1-DASAR AM1. PENTINGNYA PENGURUSANKESELAMATAN DAN KESIHATANPEKERJAAN DIBERI KEUTAMAAN2. PENTINGNYA PENDEKATAN PERUNDING...
PERNYATAAN -ORGANISASI KETERANGAN MENGENAI ORGANISASIKESELAMATAN DAN KESIHATAN AGIHAN TUGAS & TANGUNGJAWAB STRUKTUR ORG...
PERNYATAAN -ORGANISASI PERLU MENYATAKAN DENGAN JELAS BAGAIMANA AKAUNTABILITI DIBUAT PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM BAG...
PERNYATAAN –PERKIRAAN[ARRANGEMENTS- SISTEM] ARRANGEMENTS – SISTEMPROSEDUR DAN PROGRAM YANGPERLU DIIKUTI MAKLUMAT JELAS T...
PERNYATAAN –PERKIRAAN SISTEM PEMILIHAN DAN PENEMPATAN PEKERJA PROSEDUR INDUKSI – PEKERJA BARU PROGRAM BERSTRUKTUR – LAT...
PERKIRAAN PERLU DIPASTIKAN SEMUA SISTEM TADI BOLEHDIPRAKTIKKAN DAN SESUAI DENGAN AKTIVITIDENGAN MERUJUK KEPADA PENYATAAND...
KESIMPULAN PENERANGAN MENGENAIKEPERLUAN, FORMAT DAN ISIKANDUNGAN DASAR KESELAMATANDAN KESIHATAN TELAH DIBERIKANGAMBARAN S...
Dasar JKKP
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Dasar JKKP

759 Aufrufe

Veröffentlicht am

PENENTUAN ASAS DAN ARAH TUJUAN SESUATU PROGRAM
PENENTUAN KEUTAMAAN SESUATU PROGRAM ATAU SISTEM YANG DIRANCANG DAN DILAKSANAKAN
PROGRAM ATAU SISTEM MEMNUHI ASPIRASI ATAU CITARASA MAJIKAN

 • Als Erste(r) kommentieren

Dasar JKKP

 1. 1. PENYEDIAAN DASARKESELAMATAN DAN KESIHATANUNTUK TEMPAT KERJABY. HAMZAH BIN HJ.AHMADPPKP PKD.BALING
 2. 2. PENGENALAN-DASAR/POLISI PENENTUAN ASAS DAN ARAHTUJUAN SESUATU PROGRAM PENENTUAN KEUTAMAANSESUATU PROGRAM ATAU SISTEMYANG DIRANCANG DANDILAKSANAKAN PROGRAM ATAU SISTEM MEMNUHIASPIRASI ATAU CITARASA
 3. 3. PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG SEK. 16 OSHA 1994 MEMPERUNTUKAN SUPAYA SEMUA MAJIKANDAN PEKERJA MENYEDIAKAN SATU DASAR AMBERKENAAN DENGAN KESELAMATAN DANKESIHATAN PEKERJA-PEKERJANYA SEMASABEKERJA ELEMEN INI PERLU DISEDIAKAN SECARA BERTULISBERKAITAN DENGAN; DASAR AM ORGANISASI PERKIRAAN PENGECUALIAN SEK.16 KPD PENGUSAHA YANGBIL.PEKERJANYA TIDAK LEBIH DARI 5 ORANG DENDA RM5..K DAN PENJARA TAK LEBIH 2
 4. 4. TUJUAN DASAR1. SUPAYA MAJIKAN MEMIKIRKAN DENGANSERIUS MENGENAI BAHAYA-BAHAYA DITEMPAT KERJANYA2. MEMASTIKAN PROGRAM YANG PERLU DIADAKAN UNTUK MENGHAPUS ATAUMENGAWAL BAHAYA3. DASAR AM, ORGANISASI DAN PERKIRAANBERTULIS – MEMBERI MESEG YANG JELASKEPADA SEMUA PIHAK4. MAJIKAN DAPAT MEMBERITAHU BENTUKPROGRAM, SISTEM PENCEGAHAN DANPERLINDUNGAN YANG AKAN DISEDIAKAN.
 5. 5. ISI KANDUNGAN DASAR1. PENYATAAN MENGENAI DASARAM2. PERNYATAAN MENGENAIORGANISASI UNTUKPELAKSANAAN DASAR3. PERNYATAAN MENGENAIPERKIRAAN UNTUKPELAKSANAAN DASAR
 6. 6. PERNYATAAN MENGENAI DASARAM1. FORMAT YANG RINGKAS DANMUDAH DIFAHAMI2. MAJIKAN BOLEH MENGARISKANSECARA RINGKAS DASARNYA, IAITU1. PRINSIP2. PRIORITI3. MATLAMAT3. KOMITMEN MAJIKAN DALAM MELINDUNGIKESELAMATAN & KESIHATAN BUKANSAHAJA PEKERJA TERMASUK JUGAORANG-ORANG LAIN YANG MUNGKINTERJEJAS AKIBAT AKTIVITI NYA
 7. 7. BAH1-DASAR AM1. PENTINGNYA PENGURUSANKESELAMATAN DAN KESIHATANPEKERJAAN DIBERI KEUTAMAAN2. PENTINGNYA PENDEKATAN PERUNDINGANDAM KERJASAMA3. OBEKTIF UTAMA YANG HENDAK DICAPAI4. PERANAN UMUM SEMUA PIHAK5. PASTIKAN FALSAFAH DAN OBJEKTIF TIDAKBERCANGGAH DENGAN AKTA6. HENDAKLAH DITANDA TANGANI MAJIKAN,TARIKH PENYEDIAAN DAN SEMAKAN7. PERLU DISEDIAKAN BERASINGANMENGIKUT BAHAGIAN DAN DIPAMIRKAN
 8. 8. PERNYATAAN -ORGANISASI KETERANGAN MENGENAI ORGANISASIKESELAMATAN DAN KESIHATAN AGIHAN TUGAS & TANGUNGJAWAB STRUKTUR ORGANISASI & TANGUNGJAWAB T.JAWAB SETIAP LAPISAN PENGURUSANJKKP PERANAN PEKERJA DALAM MEWUJUDKANTEMPAT KERJA YANG SELAMAT & SIHAT. T.JAWAB PEGAWAI KESELAMATAN DANKESIHATAN DAN LAIN-LAIN PAKAR
 9. 9. PERNYATAAN -ORGANISASI PERLU MENYATAKAN DENGAN JELAS BAGAIMANA AKAUNTABILITI DIBUAT PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM BAGAIMANA STRUKTUR DAN FUNGSI JKKP PERLU DIPAMIRKAN DI SEDIAKAN SECARA BERASINGANANTARA BAHAGIAN MENGIKUT PERIORITI DI TANDATANGAN – MAJIKAN, TARIKHPENYEDIAAN ATAU KAJIAN SEMULA SEKIRANYA PANJANG LEBAR – DIBUKUKAN
 10. 10. PERNYATAAN –PERKIRAAN[ARRANGEMENTS- SISTEM] ARRANGEMENTS – SISTEMPROSEDUR DAN PROGRAM YANGPERLU DIIKUTI MAKLUMAT JELAS TENTANGRISIKO YANG TERDAPAT DITEMPAT KERJA LANGKAH PENGAWALAN YANGDIAMBIL SERTA MEKANISMA YANGDIPERLUKAN
 11. 11. PERNYATAAN –PERKIRAAN SISTEM PEMILIHAN DAN PENEMPATAN PEKERJA PROSEDUR INDUKSI – PEKERJA BARU PROGRAM BERSTRUKTUR – LATIHAN SISTEM PENYEDIAAN DAN PENGEMASKINIAN MAKLUMATBERTULIS SISTEM MENGENALPASTI DAN MENGAWAL RISIKO SISTEM PEROLEHAN DAN SLENGARAAN PENCEGAHAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENYELARASAN BERKESAN EG. PERMIT –TO-WORK BAGI KERJA BERISIKO SISTEM LAPORAN, SIASATAN DAN ANALISIS KE ATASKEMALANGAN,PENYAKIT DAN KEJADIAN BERBAHAYA SISTEM PEMILIHAN,PENYEDIAAN DAN PENGAWASANPENGGUNAAN ALATAN PELINDUNG DIRI DAN KESELAMATANLAIN SISTEM PENGAWASAN KESIHATAN MENYELURUH BAGISETIAP KAKITANGAN YANG TERDEDAH KEPADA RISIKO PROGRAM MEMUPUK KESEDARAN DAN MINAT – KKP SISTEM KOMUNIKASI DAN RUNDINGAN SERTA KERJASAMA
 12. 12. PERKIRAAN PERLU DIPASTIKAN SEMUA SISTEM TADI BOLEHDIPRAKTIKKAN DAN SESUAI DENGAN AKTIVITIDENGAN MERUJUK KEPADA PENYATAANDASAR/POLISI – MAJIKAN/JKKP BIASANYA BAHAGIAN INI PANJANG LEBAR DANHENDAKLAH IANYA DIBUKU KAN BOLEH DISEDIAKAN MENGIKUT BAHAGIANMASING-MASING DAN ISI KANDUNGANNYA SESUAIDENGAN AKTIVITI MASING-MASING. DISIMPAN DI LOKASI YANG SESUAI UNTUKRUJUKAN
 13. 13. KESIMPULAN PENERANGAN MENGENAIKEPERLUAN, FORMAT DAN ISIKANDUNGAN DASAR KESELAMATANDAN KESIHATAN TELAH DIBERIKANGAMBARAN SECARA RINGKAS.PERLU DISEDARAI BAHAWA TIDAKWUJUD MODEL DASAR YANG BOLEHDIGUNAKAN OLEH SEMUAORGANISASI ATAU TEMPAT KERJA

×