Novy chasй

Novy chasй
План заняття
1. Витоки європейського Просвітництва і
його основні риси.
2. Художні стилі мистецтва: бароко,
класицизм, рококо.
3. Зародження і становлення реалізму.
Література
 Пестишева Г.Р. "Українська та зарубіжна
культура" 2002 р. с.101-107
 Закович М.М. "Українська та зарубіжна
культура" К. 2000р.с.212-248
Дайте відповіді на запитання
 Який період часу охоплює Просвітництво
(XVIІ-ХVIII ст.)
 З чим пов’язана назва Просвітництво?
Витоки європейського Просвітництва і
його основні риси
Сімнадцяте століття мало особливе значення для
формування національних культур. В цю епоху
завершився процес формування великих
національних художніх шкіл.
Це дозволяє розглядати XVII ст. як новий етап історії
розвитку культури. Розвиваючи в основному
традиції епохи Відродження, митці значно
розширили і поглибили пізнавальний діапазон
мистецтва.
Витоки європейського Просвітництва і
його основні риси
Тенденції розвитку, започатковані епохою Відродження,
знайшли своє продовження в XVII столітті.
Головним чинником цієї культури стали світоглядні
ідеї, започатковані науковою революцією XVI-XVIІ
століття.
Процес цей розпочався ще в XVI ст. завдяки працям
таких натурфілософів як Дж. Бруно, Коперник,
Ньютон, Галілей.
Витоки європейського Просвітництва і
його основні риси
Розум і тільки він визначається основою пізнання і
поведінки. Цей висновок породив ілюзію про
всевладдя розуму, котрий більше не визнавав ніяких
пояснень світобудови, крім самого себе.
Але розум не в змозі пояснити всі прояви реального
буття. Саме тому він не спромігся раз і назавжди
відкинути ідею Бога.
Таким чином раціоналізм не лише не виключав, а
навіть передбачав ідею Бога як гаранта розумності
світобудови.
Витоки європейського Просвітництва і
його основні риси
Найтрагічніша вина розуму проявилася у сфері
індивідуального людського буття.
У новій системі світоглядних координат людина
постала маленькою ланкою механізму природи, а
суспільство протистояло людині, як щось
незбагненне і вороже.
Так виникла тріщина між особистістю і світом, що
привело до зростання індивідуальної активності
людини, оскільки вона тепер могла покладатися
тільки на саму себе.
Витоки європейського Просвітництва і
його основні риси
Визначним моментом культурного життя епохи
Просвітництва була віра в перетворюючі можливості
освіти. Передові люди того часу докладали значних
зусиль для поширення знань серед усіх верств
суспільства, відводячи просвіті провідну роль у
розвитку людства.
Просвітництво розумілося ширше, ніж просто
розповсюдження знань і освіти, воно включало в себе
моральне та громадянське виховання.
Художні стилі мистецтва:
бароко, класицизм, рококо.
Зазначена ситуація знайшла свій прояв у всіх
сферах культурного життя, зумовлюючи
багатогранність його стильових проявів.
Художні стилі мистецтва:
бароко
Найзначніше місце у XVII століття займало
бароко (з італ. "химерний").
Епоха бароко була започаткована в Італії.
Нове світобачення, коли людина усвідомлювала себе
лише часткою безкінечного Всесвіту, зумовило
тлумачення простору як динамічного і мінливого.
Характерна риса бароко - метафоричність
Художні стилі мистецтва:
бароко
Антоніс Ван Дейк
“Оплакування Христа“
“Амур і Психея”
"Мадонна з немовлям
і ангелами“
"Самсон і Даліла"
Художні стилі мистецтва:
бароко
Пітер Пауль Рубенс
“Святий Георг і дракон“
“Полювання на левів
і тигрів”
Художні стилі мистецтва:
бароко
Дієго Веласкес
“Портрет Інфанти
Маргарити“
"Венера перед дзеркалом“
“Меніни”
Художні стилі мистецтва:
бароко
Повною мірою культура бароко знайшла свій вияв у
архітектурі.
Характерними рисами нового архітектурного стилю були
патетика та звеличення,
урочисте представництво
максимум емоційних можливостей.
Найвизначніші досягнення архітектурної думки цієї епохи
полягали в розробці нових принципів містобудування,
композицій міського та паркового ансамблів.
Художні стилі мистецтва:
бароко
Найкраще таке завдання виконав
Лоренцо Берніні,
архітектор, скульптур,
художник,
геніальний декоратор.
Берніні очолював офіційний
напрям італійського
мистецтва.
Художні стилі мистецтва:
бароко
Головна робота Берніні - собор Св. Петра і оформлення
площі перед ним (1656-1667 рр.) в Римі.
Цей архітектурний ансамбль є типовим зразком зрілого
бароко. Два крила колонади замкнули простір площі.
284 колони і 80 стовпів висотою по 19 метрів складають цю
чотирирядну криту колонаду, 96 великих статуй увінчують
її аттик.
Майстерно включені в оформлення площі декоративні
елементи: струмені води двох фонтанів і стрункий
єгипетський обеліск між ними.
Novy chasй
Novy chasй
Novy chasй
Художні стилі мистецтва:
бароко
Музика.
У стилі бароко виник новий
музичний жанр - опера.
Батьківщиною опери є Флоренція.
Клаудіо Монтеверді
"Орфей"
Художні стилі мистецтва:
класицизм
У XVII столітті паралельно з бароко розвивався
класицизм.
Класицизм був пов'язаний із принципами реалізму і
продовжував традиції культури Відродження з
опорою на розум та пильний інтерес до
античності.
Виникає класицизм у Франції в перші десятиріччя XVII
століття, звідки поширюється на інші країни Європи.
Художні стилі мистецтва:
класицизм
Архітектура
Ансамбль Версальського
палацу, збудований (1668-
1689) за наказом Людовіка XIV.
Головними авторами цієї
пам'ятки
французького класицизму були
архітектор Жюль Ардуен-
Мансар
та майстер садово-паркового
мистецтва Андре Ленотр.
Художні стилі мистецтва:
класицизм
Novy chasй
Novy chasй
Novy chasй
Novy chasй
Художні стилі мистецтва:
класицизм
Живопис
Класицизм набуває провідного
значення в творчості
видатного французького
майстра XVII століття
Ніколя Пуссена.
«Танок під музику
Хроноса»
«Викрадення
сабінянок»
Художні стилі мистецтва:
класицизм
Провідна роль у класицизмі належить театрові.
П'єр Корнель
"Сід"
"Горацій“
"Поліевкт"
Художні стилі мистецтва:
класицизм
Жан Расін
"Британік "
- конфлікт між деспотизмом
монарха та його жертвами,
необхідність дотримуватись
вимог морального обов'язку,
боротьба пристрастей
Художні стилі мистецтва:
бароко, класицизм, рококо.
Комедії теж вдалося вийти на шлях великої драматургії.
Жан Батіст Мольєр
"Тартюф“
“Дон Жуан”
"Смішні манірниці"
зумів поєднати народну традицію
з проблематичністю та
інтелектуальністю класицизму і
підняти цей жанр до рівня
„високої комедії“.
Художні стилі мистецтва:
класицизм
Драматургія і театр французького класицизму
— найвизначніше явище за рівнем впливу на
світову культуру.
Художні стилі мистецтва:
рококо
Поруч із раціоналізованим класицизмом існував
стиль рококо.
Його стильові риси - вишуканість, граціозність та
примхливість - повною мірою відповідали ідейній
порожнечі вузького кола феодальної аристократії,
для якої життєвою позицією була гонитва за
насолодами.
Стиль рококо формується в 20-30 рр XVIII ст. і
досягає свого розквіту в 40 рр.
Художні стилі мистецтва:
рококо
Франсуа Буше
Талановитий декоратор, творець
мистецтва бездумно-святкового,
заснованого не на спостереженні життя,
а на імпровізації.
Буше оформлював книги, виконував декоративні панно для
інтер'єрів, картини для шпалер, створював декорації і
костюми для Паризької опери і т.п.
В своїх живописних роботах Буше звертався до міфології і
алегорії. Кокетливі Венера і німфи, безтурботно-грайливі
амури - герої його картин.
Художні стилі мистецтва:
рококо
« Народження Венери»
«Дівчина, що
відпочиває”
Зародження і становлення реалізму
Найбільшого свого розвитку просвітницький реалізм
досяг в Англії, яка в середині XVII століття стала на
шлях капіталістичного розвитку.
Складалась вона переважно з представників так званого
третього стану, які жадали бачити в мистецьких
творах реалії життя.
Це зумовило той факт, що саме в Англії
просвітницький реалізм став провідним
напрямом художньої творчості.
Зародження і становлення реалізму
Провідне місце в системі видів мистецтва займала
реалістична література, головним жанром якої став
роман.
До XVIII століття роман вважався низьким жанром
літератури, своєрідним читанням для розваги.
Англійський роман аналізує людську природу в різних
життєвих умовах і соціальних середовищах.
.
Зародження і становлення реалізму
Даніель Дефо
«Життя й незвичайні та
дивовижні пригоди
Робінзона Крузо»,
«Капітан Сінглтон»
«Історія полковника Жака»
Генрі Фільдінг
«Історія пригод Джозефа Ендруса і
його друга Абраама Адамса» ,
«Емілія»
Тобайас Джордж Смоллетт
«Пригоди Перігріна Пікля»
Олівер Голдсміт
«Векфільдский священник»
Зародження і становлення реалізму
Живопис
Вільям Хогарт
правдиве, аналітичне зображення
побуту та звичаїв свого часу,
спрямованість на дослідження
"людської природи"
моралізаторський акцент.
Твори Хогарта досить часто використовувались як ілюстрації
англійських реалістичних романів XVIII століття.
Своїми серіями-хроніками Хогарт започаткував перші
сторінки реалізму в живопису та графіці.
«Шлюбний контракт»
«Незабаром після весілля»
«Дуель і смерть графа»
«Будуар графині»
Вісімнадцяте століття - століття Розуму,
руйнівного скепсису і іронії,
століття філософів, соціологів, економістів;
розвивались пов'язані з технікою точні
науки, географія, археологія, історія,
філософія.
Наукові знання створили для мистецтва
фундамент точного спостереження і
аналізу дійсності.
Узагальнення набутих знань
1. Які особливості художнього стилю бароко?
2. Назвіть представників стилю бароко.
3. Чим відрізняється стиль бароко від класицизму?
4. Які особливості художнього стилю рококо?
Домашнє завдання
 Пестишева Г.Р. "Українська та зарубіжна культура"
2002 р. с. 96-101
 Закович М.М. "Українська та зарубіжна культура"
К. 2000р.с. 212-248
1 von 60

Recomendados

Yevr kult kh_i_kh-khkh_stі von
Yevr kult kh_i_kh-khkh_stіYevr kult kh_i_kh-khkh_stі
Yevr kult kh_i_kh-khkh_stіИван Худенко
2.8K views96 Folien
Ukraina 20 stй von
Ukraina 20 stйUkraina 20 stй
Ukraina 20 stйИван Худенко
1.8K views60 Folien
Kult yak naukaі von
Kult yak naukaіKult yak naukaі
Kult yak naukaіИван Худенко
1.9K views24 Folien
Ukraina 14 19stі von
Ukraina 14 19stіUkraina 14 19stі
Ukraina 14 19stіИван Худенко
2.1K views72 Folien
розвиток культури на україні першої половини 19 го століття von
розвиток культури на україні першої половини 19 го століттярозвиток культури на україні першої половини 19 го століття
розвиток культури на україні першої половини 19 го століттяYulya Tkachuk
9.9K views23 Folien
Художня культура 9 клас музичне мистецтво_6_8 von
Художня культура 9 клас музичне мистецтво_6_8Художня культура 9 клас музичне мистецтво_6_8
Художня культура 9 клас музичне мистецтво_6_8Andy Levkovich
3.7K views12 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Класицизм як художній напрям von
Класицизм як художній напрямКласицизм як художній напрям
Класицизм як художній напрямOleg1977
12.6K views24 Folien
мистецтво 20 століття теорія 2 von
мистецтво 20 століття теорія 2мистецтво 20 століття теорія 2
мистецтво 20 століття теорія 2Andy Levkovich
470 views38 Folien
презентація von
презентаціяпрезентація
презентаціяtshernyaevan
13.1K views29 Folien
Hudozhnja kultura-9-klas-nazarenko von
Hudozhnja kultura-9-klas-nazarenkoHudozhnja kultura-9-klas-nazarenko
Hudozhnja kultura-9-klas-nazarenkokreidaros1
7.5K views256 Folien
стилі теорія 4 von
стилі теорія 4стилі теорія 4
стилі теорія 4Andy Levkovich
211 views12 Folien
Художня культура 9 клас 3_параграф von
Художня культура 9 клас 3_параграфХудожня культура 9 клас 3_параграф
Художня культура 9 клас 3_параграфAndy Levkovich
1.8K views5 Folien

Was ist angesagt?(19)

Класицизм як художній напрям von Oleg1977
Класицизм як художній напрямКласицизм як художній напрям
Класицизм як художній напрям
Oleg197712.6K views
мистецтво 20 століття теорія 2 von Andy Levkovich
мистецтво 20 століття теорія 2мистецтво 20 століття теорія 2
мистецтво 20 століття теорія 2
Andy Levkovich470 views
презентація von tshernyaevan
презентаціяпрезентація
презентація
tshernyaevan13.1K views
Hudozhnja kultura-9-klas-nazarenko von kreidaros1
Hudozhnja kultura-9-klas-nazarenkoHudozhnja kultura-9-klas-nazarenko
Hudozhnja kultura-9-klas-nazarenko
kreidaros17.5K views
Художня культура 9 клас 3_параграф von Andy Levkovich
Художня культура 9 клас 3_параграфХудожня культура 9 клас 3_параграф
Художня культура 9 клас 3_параграф
Andy Levkovich1.8K views
9 культ и_искусс_климова_худ_2009_укр von Aira_Roo
9 культ и_искусс_климова_худ_2009_укр9 культ и_искусс_климова_худ_2009_укр
9 культ и_искусс_климова_худ_2009_укр
Aira_Roo76 views
Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація. von Adriana Himinets
Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація. Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація.
Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація.
Adriana Himinets15.4K views
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина) von Andy Levkovich
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)
Andy Levkovich40.2K views
українська художня культура ххст.образотворче мистецтво von Kuksa90
українська художня культура ххст.образотворче мистецтвоукраїнська художня культура ххст.образотворче мистецтво
українська художня культура ххст.образотворче мистецтво
Kuksa902.2K views
Українське образотворче мистецтво von Yana Aleksii
Українське образотворче мистецтвоУкраїнське образотворче мистецтво
Українське образотворче мистецтво
Yana Aleksii1.4K views
11 hk k von 8klas
11 hk k11 hk k
11 hk k
8klas843 views
мистецтво 19 ст теорія von Andy Levkovich
мистецтво 19 ст теоріямистецтво 19 ст теорія
мистецтво 19 ст теорія
Andy Levkovich927 views
Мистецтво, 8 клас календарно-тематичний план за підр.Кондратової л.г. von ZHOIPPO
Мистецтво, 8 клас календарно-тематичний план за підр.Кондратової л.г.Мистецтво, 8 клас календарно-тематичний план за підр.Кондратової л.г.
Мистецтво, 8 клас календарно-тематичний план за підр.Кондратової л.г.
ZHOIPPO22.1K views
Підручник Мистецтво 8 клас Л.М. Масол (2021 рік) von 12Балів ГДЗ
Підручник Мистецтво 8 клас Л.М. Масол (2021 рік) Підручник Мистецтво 8 клас Л.М. Масол (2021 рік)
Підручник Мистецтво 8 клас Л.М. Масол (2021 рік)
9 von 9klas
99
9
9klas38.7K views
Підручник Мистецтво 8 клас Л.Г. Кондратова (2021 рік) von 12Балів ГДЗ
Підручник Мистецтво 8 клас Л.Г. Кондратова (2021 рік) Підручник Мистецтво 8 клас Л.Г. Кондратова (2021 рік)
Підручник Мистецтво 8 клас Л.Г. Кондратова (2021 рік)

Similar a Novy chasй

особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст. von
особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст.особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст.
особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст.CDN_IF
306 views24 Folien
Літературні епохи von
Літературні епохиЛітературні епохи
Літературні епохиdtamara123
152 views2 Folien
стилі теорія von
стилі теоріястилі теорія
стилі теоріяAndy Levkovich
1.2K views41 Folien
mystetstvo_9_klas_masol_2022.pdf von
mystetstvo_9_klas_masol_2022.pdfmystetstvo_9_klas_masol_2022.pdf
mystetstvo_9_klas_masol_2022.pdfssuser59c0a2
1.9K views224 Folien

Similar a Novy chasй(20)

особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст. von CDN_IF
особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст.особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст.
особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст.
CDN_IF306 views
Літературні епохи von dtamara123
Літературні епохиЛітературні епохи
Літературні епохи
dtamara123152 views
mystetstvo_9_klas_masol_2022.pdf von ssuser59c0a2
mystetstvo_9_klas_masol_2022.pdfmystetstvo_9_klas_masol_2022.pdf
mystetstvo_9_klas_masol_2022.pdf
ssuser59c0a21.9K views
образотворче мистецтво Xviii століття von Christy Kirshova
образотворче мистецтво Xviii століттяобразотворче мистецтво Xviii століття
образотворче мистецтво Xviii століття
Christy Kirshova1.8K views
maystry zahidno-evropeyskogo zhivopysu von viktoriay
maystry zahidno-evropeyskogo zhivopysumaystry zahidno-evropeyskogo zhivopysu
maystry zahidno-evropeyskogo zhivopysu
viktoriay285 views
10 zl p_2018 von 4book
10 zl p_201810 zl p_2018
10 zl p_2018
4book9.7K views
Мистецькі твори бароко von Ivan Dudnik
Мистецькі твори барокоМистецькі твори бароко
Мистецькі твори бароко
Ivan Dudnik1.1K views
9 von 9klas
99
9
9klas4.1K views
Zarubizhna 9-klas-pivnjuk von kreidaros1
Zarubizhna 9-klas-pivnjukZarubizhna 9-klas-pivnjuk
Zarubizhna 9-klas-pivnjuk
kreidaros1310 views
Zarubizhna literatura-9-klas-pivnyuk-grebnicka von freegdz
Zarubizhna literatura-9-klas-pivnyuk-grebnickaZarubizhna literatura-9-klas-pivnyuk-grebnicka
Zarubizhna literatura-9-klas-pivnyuk-grebnicka
freegdz754 views
9 von 9klas
99
9
9klas27.1K views
9 литер півнюк_гребницька_заруб_2009_укр von Aira_Roo
9 литер півнюк_гребницька_заруб_2009_укр9 литер півнюк_гребницька_заруб_2009_укр
9 литер півнюк_гребницька_заруб_2009_укр
Aira_Roo91 views
план-конспект уроку von RyabkoSvitlana
план-конспект урокуплан-конспект уроку
план-конспект уроку
RyabkoSvitlana2.5K views

Novy chasй

 • 2. План заняття 1. Витоки європейського Просвітництва і його основні риси. 2. Художні стилі мистецтва: бароко, класицизм, рококо. 3. Зародження і становлення реалізму.
 • 3. Література  Пестишева Г.Р. "Українська та зарубіжна культура" 2002 р. с.101-107  Закович М.М. "Українська та зарубіжна культура" К. 2000р.с.212-248
 • 4. Дайте відповіді на запитання  Який період часу охоплює Просвітництво (XVIІ-ХVIII ст.)  З чим пов’язана назва Просвітництво?
 • 5. Витоки європейського Просвітництва і його основні риси Сімнадцяте століття мало особливе значення для формування національних культур. В цю епоху завершився процес формування великих національних художніх шкіл. Це дозволяє розглядати XVII ст. як новий етап історії розвитку культури. Розвиваючи в основному традиції епохи Відродження, митці значно розширили і поглибили пізнавальний діапазон мистецтва.
 • 6. Витоки європейського Просвітництва і його основні риси Тенденції розвитку, започатковані епохою Відродження, знайшли своє продовження в XVII столітті. Головним чинником цієї культури стали світоглядні ідеї, започатковані науковою революцією XVI-XVIІ століття. Процес цей розпочався ще в XVI ст. завдяки працям таких натурфілософів як Дж. Бруно, Коперник, Ньютон, Галілей.
 • 7. Витоки європейського Просвітництва і його основні риси Розум і тільки він визначається основою пізнання і поведінки. Цей висновок породив ілюзію про всевладдя розуму, котрий більше не визнавав ніяких пояснень світобудови, крім самого себе. Але розум не в змозі пояснити всі прояви реального буття. Саме тому він не спромігся раз і назавжди відкинути ідею Бога. Таким чином раціоналізм не лише не виключав, а навіть передбачав ідею Бога як гаранта розумності світобудови.
 • 8. Витоки європейського Просвітництва і його основні риси Найтрагічніша вина розуму проявилася у сфері індивідуального людського буття. У новій системі світоглядних координат людина постала маленькою ланкою механізму природи, а суспільство протистояло людині, як щось незбагненне і вороже. Так виникла тріщина між особистістю і світом, що привело до зростання індивідуальної активності людини, оскільки вона тепер могла покладатися тільки на саму себе.
 • 9. Витоки європейського Просвітництва і його основні риси Визначним моментом культурного життя епохи Просвітництва була віра в перетворюючі можливості освіти. Передові люди того часу докладали значних зусиль для поширення знань серед усіх верств суспільства, відводячи просвіті провідну роль у розвитку людства. Просвітництво розумілося ширше, ніж просто розповсюдження знань і освіти, воно включало в себе моральне та громадянське виховання.
 • 10. Художні стилі мистецтва: бароко, класицизм, рококо. Зазначена ситуація знайшла свій прояв у всіх сферах культурного життя, зумовлюючи багатогранність його стильових проявів.
 • 11. Художні стилі мистецтва: бароко Найзначніше місце у XVII століття займало бароко (з італ. "химерний"). Епоха бароко була започаткована в Італії. Нове світобачення, коли людина усвідомлювала себе лише часткою безкінечного Всесвіту, зумовило тлумачення простору як динамічного і мінливого. Характерна риса бароко - метафоричність
 • 18. “Святий Георг і дракон“
 • 24. Художні стилі мистецтва: бароко Повною мірою культура бароко знайшла свій вияв у архітектурі. Характерними рисами нового архітектурного стилю були патетика та звеличення, урочисте представництво максимум емоційних можливостей. Найвизначніші досягнення архітектурної думки цієї епохи полягали в розробці нових принципів містобудування, композицій міського та паркового ансамблів.
 • 25. Художні стилі мистецтва: бароко Найкраще таке завдання виконав Лоренцо Берніні, архітектор, скульптур, художник, геніальний декоратор. Берніні очолював офіційний напрям італійського мистецтва.
 • 26. Художні стилі мистецтва: бароко Головна робота Берніні - собор Св. Петра і оформлення площі перед ним (1656-1667 рр.) в Римі. Цей архітектурний ансамбль є типовим зразком зрілого бароко. Два крила колонади замкнули простір площі. 284 колони і 80 стовпів висотою по 19 метрів складають цю чотирирядну криту колонаду, 96 великих статуй увінчують її аттик. Майстерно включені в оформлення площі декоративні елементи: струмені води двох фонтанів і стрункий єгипетський обеліск між ними.
 • 30. Художні стилі мистецтва: бароко Музика. У стилі бароко виник новий музичний жанр - опера. Батьківщиною опери є Флоренція. Клаудіо Монтеверді "Орфей"
 • 31. Художні стилі мистецтва: класицизм У XVII столітті паралельно з бароко розвивався класицизм. Класицизм був пов'язаний із принципами реалізму і продовжував традиції культури Відродження з опорою на розум та пильний інтерес до античності. Виникає класицизм у Франції в перші десятиріччя XVII століття, звідки поширюється на інші країни Європи.
 • 32. Художні стилі мистецтва: класицизм Архітектура Ансамбль Версальського палацу, збудований (1668- 1689) за наказом Людовіка XIV. Головними авторами цієї пам'ятки французького класицизму були архітектор Жюль Ардуен- Мансар та майстер садово-паркового мистецтва Андре Ленотр.
 • 38. Художні стилі мистецтва: класицизм Живопис Класицизм набуває провідного значення в творчості видатного французького майстра XVII століття Ніколя Пуссена.
 • 41. Художні стилі мистецтва: класицизм Провідна роль у класицизмі належить театрові. П'єр Корнель "Сід" "Горацій“ "Поліевкт"
 • 42. Художні стилі мистецтва: класицизм Жан Расін "Британік " - конфлікт між деспотизмом монарха та його жертвами, необхідність дотримуватись вимог морального обов'язку, боротьба пристрастей
 • 43. Художні стилі мистецтва: бароко, класицизм, рококо. Комедії теж вдалося вийти на шлях великої драматургії. Жан Батіст Мольєр "Тартюф“ “Дон Жуан” "Смішні манірниці" зумів поєднати народну традицію з проблематичністю та інтелектуальністю класицизму і підняти цей жанр до рівня „високої комедії“.
 • 44. Художні стилі мистецтва: класицизм Драматургія і театр французького класицизму — найвизначніше явище за рівнем впливу на світову культуру.
 • 45. Художні стилі мистецтва: рококо Поруч із раціоналізованим класицизмом існував стиль рококо. Його стильові риси - вишуканість, граціозність та примхливість - повною мірою відповідали ідейній порожнечі вузького кола феодальної аристократії, для якої життєвою позицією була гонитва за насолодами. Стиль рококо формується в 20-30 рр XVIII ст. і досягає свого розквіту в 40 рр.
 • 46. Художні стилі мистецтва: рококо Франсуа Буше Талановитий декоратор, творець мистецтва бездумно-святкового, заснованого не на спостереженні життя, а на імпровізації. Буше оформлював книги, виконував декоративні панно для інтер'єрів, картини для шпалер, створював декорації і костюми для Паризької опери і т.п. В своїх живописних роботах Буше звертався до міфології і алегорії. Кокетливі Венера і німфи, безтурботно-грайливі амури - герої його картин.
 • 49. Зародження і становлення реалізму Найбільшого свого розвитку просвітницький реалізм досяг в Англії, яка в середині XVII століття стала на шлях капіталістичного розвитку. Складалась вона переважно з представників так званого третього стану, які жадали бачити в мистецьких творах реалії життя. Це зумовило той факт, що саме в Англії просвітницький реалізм став провідним напрямом художньої творчості.
 • 50. Зародження і становлення реалізму Провідне місце в системі видів мистецтва займала реалістична література, головним жанром якої став роман. До XVIII століття роман вважався низьким жанром літератури, своєрідним читанням для розваги. Англійський роман аналізує людську природу в різних життєвих умовах і соціальних середовищах. .
 • 51. Зародження і становлення реалізму Даніель Дефо «Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо», «Капітан Сінглтон» «Історія полковника Жака»
 • 52. Генрі Фільдінг «Історія пригод Джозефа Ендруса і його друга Абраама Адамса» , «Емілія»
 • 55. Зародження і становлення реалізму Живопис Вільям Хогарт правдиве, аналітичне зображення побуту та звичаїв свого часу, спрямованість на дослідження "людської природи" моралізаторський акцент. Твори Хогарта досить часто використовувались як ілюстрації англійських реалістичних романів XVIII століття. Своїми серіями-хроніками Хогарт започаткував перші сторінки реалізму в живопису та графіці.
 • 57. «Дуель і смерть графа» «Будуар графині»
 • 58. Вісімнадцяте століття - століття Розуму, руйнівного скепсису і іронії, століття філософів, соціологів, економістів; розвивались пов'язані з технікою точні науки, географія, археологія, історія, філософія. Наукові знання створили для мистецтва фундамент точного спостереження і аналізу дійсності.
 • 59. Узагальнення набутих знань 1. Які особливості художнього стилю бароко? 2. Назвіть представників стилю бароко. 3. Чим відрізняється стиль бароко від класицизму? 4. Які особливості художнього стилю рококо?
 • 60. Домашнє завдання  Пестишева Г.Р. "Українська та зарубіжна культура" 2002 р. с. 96-101  Закович М.М. "Українська та зарубіжна культура" К. 2000р.с. 212-248