Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Teollisuusyrityksen digipolku – SYKE-infograafi

Teollisuusyrityksen digipolku kuvaa kuinka pk-teollisuusyritys voi hyödyntää digitalisaatiota sekä markkinointiviestinnässä että sisäisen toimintansa tehostamisessa. Infograafi kerää yhteen SYKE-projektin (www.insyke.fi) tulokset.

Teollisuusyrityksen digipolku – SYKE-infograafi

  1. 1. | Pk-teollisuusyritys jo digitolisaatia mitü diyitalisaatio merkitsee teollisuuden pk-yrityksille? mitö se voi tarjota minun yritykselleni? Digitaalisten työkalujen köyttö voi Iisötö toimihenkilöiden tehokasta työaikaa 2D - 25 prosentilla! - mcKinsey EDIE Digitalisaatio tarjoaa uusia keinoja teollisuuden pk-yritysten kehittömiseen. Digitaaliset kanavat mahdollistavat ison yrityksen verkkonükyvyyden, uskottavuuden ja myyntikanavan pienillü resursseilla jo kustannuksilla. Yrityksen ja sen verkostojen toimintaa voi puolestaan merkittüvüsti tehostaa digitaalisilla työkaluilla ja toimintatavoilla. Teollisuuden digitolisoimisen tuotantolinja potentiaaliset ' asiakkaat vIEsrInrii ' JFI IIIHHKKIIIIIIIITI TllHTññ EIISIII Tee kevyt strategia tai suunnitelma digitalisaation hyödyntämiseksi. .Jos teema on tuntematon, digitalisaatiokartoitus auttaa liikkeelle suunnitelmallisesti ja ; , ketterästi_ Hvöoirnnit_ HEIIKILDSTD Yrityksen uskottavuus ja asiantuntemus rakentuu sen henkilöstön varaan. Laita avainhenkilöiden ammatilliset rofiilit kuntoon ja ota heidät mukaan tuottamaan verkkosisältöjä. SDVI PELISÖÖIIIIÖT Laadi ja jalkauta oma sosiaalisen median ohjeistuksesi yhteisten pelisääntöjen Iuomiseksi. BEIICHIIIHHKKHH Katso mitä kilpailijasi ja eri alojen edelläkävijät tekevät ja poimi parhaat ideat. ro; VEHKD§TH ITTYYDTIIIT vnunr Rakenna verkosta kanava Iiidien ja yhteystietojen keräämiseen. Se on helpompaa ja edullisempaa kuin luulet. SEUHHH JH IIIITTHH Hyödynnä ilmaiset tai edulliset seurantatyökalut ja ohjaa kehittämistoimiasi datan pohjalta mutun sijaan, Hoomnn YHTEISDT Kartoita ja osallistu oman alasi verkkoyhteisöihin_ Mieti oman yhteisön perustamista tukemaan omat työntekijüt, pöümiehet ja omat alihankkijat IJIGITFIFILISET TYÖKHLUT JH TUIIIIIIITFITHVHT YHTEISET HSIHT KUIIIIIIIIIIIKUI FIKSlIIIIIIIIII IIIIIISTH ulKEmlmlnTn_ Tehosta kommunikointia »- -- 'a varmista tiedon LHHTDISYYS | tallentaminen korvaamalla sähköposti "sisäisellä Facebookilla" eli mikroblogeilla. Mieti miten digitalisaatio voisi oikeasti tukea Iiiketoimintaasi. Mahdollistaako se jonkin uuden tavan tehdä asioita tai saada kilpailuetua? YLLÖPIDÖ TIETIJPHIIKKEJH Helpota tietopankkien, kuten Iaatukäsikirjan ja työohjeiden, ylläpitoa viemällä ne verkkoon. Mahdollista myös sisällöistä keskusteleminen niiden yhteydessä. TlIE IIIIJlITllSTH Kanavien avaaminen ja työkalujen hankkiminen on nopeaa; toimintatapojen ja kulttuurin muuttaminen hidasta. Muista johtaa jO tukea muutosta. TDImI TEHUKKHHIIIIIIIII VEHKIJSTUIIH vähennä matkustamista verkkokokouksilla, syvennä asiakassuhteita uusilla interaktiötavoilla ja jaa tietoa alihankkijoille ja kumppaneille. HHHdDITTELE SISHISESTI Yrityksen omat sisäiset työkalut tarjoavat turvallisen paikan harjoitella online> työskentelyä ennen julkiseen internettiin siirtymistä. ' o HlIUIIIIUI HESIJHSSIT Pk-yrityksessä resurssit ovat pienet ja kehittämistä on paljon. Jaa kehittöminen pienemmiksi peräkkäisiksi askeliksi, hyödynnä ulkoisia resursseja ja aikatauluta kehittäminen_ Varmista että myös omalle henkilöstöllesil Hvöovnnñ ommorriinisro Kayta luotettavien toimijoiden palveluja, jota Iiiketoimintakriittisin tieto sisaisiin jarjestelmiin, ohjeista ja kauluta henkilöstön tietoturva-asioista, varmista Iappareiden Ulkopuojjsej osaajat ja mohiililaitteiden turvallisuus Iukituskoodeilla ja tietojen nopeuttavat kehittämistä, Sülüümisñllü pienentävät omaa resurssitarvetta ja varmistavat oikeiden asioiden tekemisen_ Valitse itsellesi Iuotettavat kumppanit. Varmista yrityksellesi nopea ja luotettava verkkoyhteys seka varaudu vikatilanteisiin varayhteyksilla, esimerkiksi eri operaattorin mooiiliverkossa. Varaa muutoksen Iaplvientiin ja silta kommunikointiin tarpeeksi aikaa ja tukea, varmista etta uudet toimintatavat oikeasti tukevat kaytannon tyota ja tyontekijat ymmartavot miksi muutosta allaan tekemossa. ETEIIE I-ISKEL KEHHHLLHHH Hahmottele määränpää pidemmälle, mutta lähde osaamista siirtyy . liikkeelle pienin ja mVynhqaoyokqspoh/ BIUO konkreettisin askelin tai Innovointia. . . . . . . . . . . , . . . . . . ' mieti millaisen kilpailuedun tarjoat digitalisaotion Tekemalla opit ja pystyt mahdollisuudet hyodyntaville kilpailijoilla, jos et tee mitaan. SUUhnITlelemOGn Seurdüvol askeleet helpommin. d; Pieni yritys voi helposti näyttää kokoaan selvästi isommalta verkossa, jos se osaa hyödyntää digitali- saatioh mahdollisuudet. digitalisaatiokartoitus some-ohjeistus mikrohlogi sähköpostin tilalle valittuihin sisüisiin prosesseihin LinkedIn-koulutuksia henkilöstölle Linkedln-yritysprofiili Kartoituksen jülkeen digitalisaation sisüistü ja ulkoista hyödyntümistö on viety eteenpüin ulkoisen asiantuntijan tuella. > "lliyitalisaatioon panostaminen pitää tehdä o suunnitellusti. Kartoitus konkretisoi sekä mahdollisuudet että reitin eteenpäin. olemme vielä 0 alussa, mutta menossa vahvasti eteenpäin. " - Timo Reunanen, markkinointipäällikkö Ata Gears oy Digitaaliset työkalut tarjoavat - - - - Sandvikille uuden tavan . f toimittajaverkoston toiminnan kehittömiseen ja sen kautta I I ' I _ _ Iiiketoimintahyötyjen saamiseen. nometille yhteiset työkalut ovat yksi keino syventöö kumppanuussuhdetta törkeöün asiakkaaseen ja vühentüö "söhlöümistö". Sandvik voi hyödyntöö yhteisöllisiö työkaluja muidenkin alihankkijoidensa kanssa ja vastaavasti nomet voi viedü digitaalista taimintatapaa küyttöön muissakin asiakassuhteissaan. Kartoituksen jülkeen tunnistettuihin mahdollisuuksiin on tortuttu yhteisen kehittömispilotin avulla, jossa tehostetaan uustuoteprojekteja. 0 j "Haluamme toimia tehokkaasti sisäisesti, mutta varsinkin asiakkaidemme kanssa. Globaalit kilpailukykypaineet eivät hellitä ja digitalisaatio tarjoaa keinon tehostaa kommunikointia ja prosesseja. " | - Ilarri Jokinen, toimitusjohtaja llomet oy teollisuuswdigitalisaatio oioirnusnnrio THHJDHFI TEDLLISIIDDELLEKDITKTIEETTISIH, - uikoisinao 5_l_SHl5lIT HYDTYJH Vühennüt söhlüömistö löpinökyvö kommunikointi ja tietojen avaaminen kaikille parantaa tilannetietoisuutta ja vühentüö "söhIöömistö" eli turhaa ja pööllekköistö työtö. Herütöt tarpeita Tuo tarjoamasi uudenlaiset tuotteet ja palvelut laajemmin ja tehokkaammin potentiaalisten asiakkaiden tietoon ja herötö uusia ajatuksia. Pienennöt riskejü Kommunikoinnin ja dokumenttien siirtöminen söhköpostista verkkotyökaluihin tuo ne oikeasti yrityksen omistukseen ja hallintaan. Ilusi toimintatapa pienentöö toiminnan jatkuvuuden riskejü ja helpottaa työtü lomien ja muiden poissaolojen aikana. Parannat uskottavuuttasi Verkko on yksi törkeimpiü tiedonhakukonavia joka markkina-alueella. Panostamalla tiksuun verkkolüsnöoloon nöytöt Iuotettavalta ja modernilta toimijalta. lisöpotkua saat nöyttömüllö osiantuntemuksesi verkossa. Ymmürrüt markkinoita paremmin Tehnsmt verknstnjusi Ymmörrö paremmin millaista tietoa potentiaalit hakevat ja mistö sitö haetaan. Jaa markkina- ja kilpailijatietoa tehokkaasti oman yrityksesi sisöllö. Voit myös hyödyntöö verkkoyhteisñjü innovoinnissa. Digitalisaatio mahdollistaa toiminnan tehostamisen etenkin pitkissü ja Iaajoissa asiakassuhteissa. Yhteinen "digi-leanattu" toimintamalli parantaa laatua ja kustannustehakkuutta sekö nopeuttaa __ _ _ uusien tuotteiden saamista markkinoille. llayt laajemmin verkossa Google rakastaa tuoreita ja asiantuntevia sisültöjö -ja niin myös asiakkaasi. Verkkoon röütülöidyt sisüllöt ja niiden aktiivinen jakaminen kasvattavat verkkojalanjölkesi ihan uuteen kokoluokkaan. l. uot uuden kanavan liideille Houkuttele potentiaalisia asiakkaita verkkosivuillesi tarjoamalla kiinnostavia sisültöjö jo keröü heidön yhteystietojaan uutiskirjeitö ja myyntikontaktointio varten. TlIIlTTHVHIllPI JH KILPFIILIJKYKYISEIIIPI SIIIIIIIFILIIIIIEII TEIILLISIIUSTOIIIIIJFI "Diyitalisaation täytyy nykyään olla kaiken markkinoinnin ytimessä. vain hyödyntämällä verkon mahdollisuudet täysimääräisesti, voivat suomalaiset yritykset pärjätä kovassa globaalissa kilpailussa. " "Suurin osa tuotteidemme kustannuksista syntyy alihankintaketjuissamme. sen vuoksi meidän on välttämätöntä optimoida koko verkoston kilpailukykyä. Yhteisölliset työkalut tarjoavat siihen isoja mahdollisuuksia. " - Päivi Talonen, markkinointijohtaja Kemppi oyj - Antti lliipola, hankintapäällikkö Sandvik Mining and Construction oyj Tutustu aiheeseen laajemmin verkossa: You http: //hit. Iy/ sykevideot http: //hit. Iy/ sykeyhteiso Teollisuuden digitolisoimisen tuotantolinjan kokosi SYKE-projekti, joka on osa Tekesin liideri-ohjelmaa. Tekes jntosome HERMIA

×