Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Vidhorf Nemenda til Fyrirkomulags Nams a Menntavisindasvidi

398 Aufrufe

Veröffentlicht am

Erindi haldið á Menntakviku 12.10.2018. Byggt á könnun vinnuhóps um þróun fjarnámsins við Menntavísindasvið Háskóla Íslands
Sjá upptökur og fleiri erindi: http://tiny.cc/haskolakennsla

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Vidhorf Nemenda til Fyrirkomulags Nams a Menntavisindasvidi

 1. 1. nemenda til fyrirkomulags náms á Menntavísindasviði Hróbjartur Árnason Elsa Eiríksdóttir Háskóla Íslands Menntakvika 12. 10. 2018 Upptökur: tiny.cc/haskolakennsla
 2. 2. Þróun fjarnáms í KHÍ - MVS • Forsaga málsins – 1993 Fjarnám hefst við KHÍ. – Allt meistaranám flokkað sem fjarnám með staðlotum – Fjarnám/staðnám kennt aðskilið að mestu til 2010 – Aðgerðir í kjölfar hrunsins – samkennsla fjar- og staðnema í sama hóp • Núverandi staða (Sjálfsmatsskýrslur) – Erfiðleikar við samkennslu, bæði fyrir kennara og nemendur – Álag! – Erfitt að mynda og viðhalda námssamfélagi – Óskýr skilaboð til nemenda
 3. 3. Vandamál • Vandi í tengslum við samkennslu, þ.e. þegar fjar- og staðnemum er kennt samhliða í einu og sama námskeiðinu – Óljósar og misvísandi upplýsingar í kennsluskrá - Nemendur vita ekki að hverju þeir ganga – Mismunur varðandi: • Nálgun kennara • Sveigjanleika í skipulagi • Kennsluhætti • Þjónustu við nemendur • Notkun tækni • Álag á kennara
 4. 4. Mörg ólík form kennslu í gangi • Núverandi skipulag námskeiða; nokkur dæmi – Frá hreinu fjarnámi að hreinu staðnámi … og allt þar á milli? – Sveigjanlegt nám með staðlotum – Staðnám / staðkennsla – Blandað nám … • Ólík útfærsla eftir og þvert á – Námsleiðum – Námskeiðum – Kennurum / Nemendum Sjá kynningu Þuriðar og Sigríðar
 5. 5. Verkefnið: Þróum fjarnámið • Styrkur úr kennslumálasjóði HÍ • Markmið – Auka gæði námsins, bæði í fjarnáminu og á námskeiðum þar sem kennsla stað- og fjarnema er samþætt – Að útfæra skýra sýn á fjarnám og fjarkennslu innan MVS – Þróa gagnsæ líkön sem einnig gætu nýst víðar innan HÍ • Starfshópur unnið frá haustinu 2017
 6. 6. Könnun meðal nemenda • Spurningalisti á netinu sendur til 1969 nemendur við MVS maí 2018 – Spurt um aðstæður – Spurt um reynslu nemenda af og viðhorf til fyrirkomulags náms á MVS • Alls 413 svöruðu könnuninni (21,2% svarhlutfall) – Um helmingur í grunnnámi og helmingur í framhaldsnámi – Búsetumynstur svarenda líkist þýði ágætlega – Aldursdreifing mjög lík þýði – 200 grunnámi og 213 í framhaldsnámi líka mjög líkt þýði
 7. 7. Í þessum fyrirlestri: Hvað vitum við um nemendur okkar? 1. Hvernig skilgreina nemendur sig? Sem fjar- eða staðnema eða bæði? 2. Hvað einkennir nemendur á MVS almennt? 3. Hverjar eru aðstæður þeirra, heimili, vinna…? 4. Af hverju velja nemendur fjarnám? 5. Hver er helsti munur á nemendahópum sem skilgreina sig annars vegar sem fjarnema og hins vegar sem staðnema eða eru í grunn- og framhaldsnami? 6. Hver er munurinn á afstöðu til skipulags námsins eftir því hvort nemendur skilgreina sig sem fjar- eða staðnema?
 8. 8. Hvernig skilgreina nemendur sig? • 52% skilgreina sig sem fjarnema • 39% skilgreina sig sem staðnema – Hlutfallslega fáir sem taka einstaka námskeið í fjarnámi 9% Staðnemi 39% Vel einstaka í fjarnámi 9% Fjarnemi 52%
 9. 9. Grunnnemar flestir í staðnámi Framhaldsnemar flestir í fjarnámi Staðnemi; 101 Staðnemi; 54 Fjarnemi; 75 Fjarnemi; 134 Vel einstaka í fjarnámi; 19 Vel einstaka í fjarnámi; 17 0 50 100 150 200 250 Grunnám Framhaldsnám
 10. 10. Tölurnar / Lýðfræðin
 11. 11. Aldur nemenda við MVS 0 20 40 60 80 100 120 140 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 73 74
 12. 12. Dreifing svarenda á námsform eftir aldri 51 71 66 30 16 14 6 2 94 28 24 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -30 30-39 40-49 50+ ALDUR OG NÁMSFORM Fjarnám Staðnám Stundum fjarnám
 13. 13. Helmingur fjarnema býr fjarri námsstað
 14. 14. Fjölskylduaðstæður • Meirihluti nemenda eru í sambúð … • eða búa sjálfstætt, einir (10%) eða leigja með öðrum • Um 25% staðnema búa hjá foreldrum = 13% allra
 15. 15. Svarendur eiga 428 börn ≈ 1700 alls Stað-gr unn… Stað-frh 7% Fjar-grunn 28% fjar framhald 58% Fjarnemar og þeir sem taka stundum námskeið í fjarnámi eiga lang flest börnin
 16. 16. Atvinnuþátttaka nemenda • Lang flestir vinna með námi: 87% • Um 80% fjarnema vinnur yfir 30 t á viku • Um 76% staðnema vinna minna en 30t • Flestir vinna störf sem tengist náminu á einhvern hátt • Fæstir taka námslán að staðaldri (11%)
 17. 17. Áhrif skuldbindinga • Fjarnemar í framhaldsnámi geta haft minnst áhrif á vinnutíma sinn • Fjölskylduábyrgð hefur mest áhrif á nám fjarnema • Flestir nemendur sem vinna með náminu geta haft áhrif á vinnutíma m.t.t. vinnuálags í námi (46% fjarnema sem vinna með náminu og 66% staðnema)
 18. 18. Meðalfjöldi eininga lokið á misseri • 72% staðnema ljúka meira en 26 ECTS á misseri • 44% fjarnema lýkur 20 einingum eða minna og 44% meira en 26
 19. 19. Tími í námið / tími í vinnu
 20. 20. Hvað einkennir nemendur á MVS? Grunnemar Framhaldsnemar: • Frekar eldri (30-50) • 50% búa fjarri námsstað • Velja frekar fjarnám • 80% í sambúð + eiga flest börnin • Vinna 30t á viku eða meira • Fjarnemar segja frekar fjölskyldu og vinnu hafa áhrif a nám • Hafa reynslu af fjarnámi • Frekar yngri ( - 30) • EN nokkur hópur eldri nemenda og fjarnema - 42% eldri en 30 • Velja frekar staðnám • 50% í sambúð • Búa á og nálægt námsstað 90% • Taka fleiri einingar á misseri
 21. 21. Viðhorfin: Hvað velja þau, vilja og hvað finnst þeim?
 22. 22. Ástæða fyrir að velja fjarnám Af þeim sem segjast vera fyrst og fremst fjarnemar: 23% velja fjarnám vegna búsetu, 51% vegna atvinnu 26% velja nokkuð jafnt hina þrjá möguleikana (líkar það betur, vegna fjölskylduábyrgðar, annað)
 23. 23. Af hverju velja nemendur fjarnám? • Fleiri framhaldsnemar velja fjarnám vegna vinnu 64% og fjölskylduábyrgðar • Búseta spilar aðeins stærra hlutverk hjá grunnnemum
 24. 24. Afstaða til skipulags námsins? • Mæting í skólann – Staðnemum þykir mikilvægara að mæta í skólann (72%+22%) heldur en fjarnemum (22%+35%) – Sama hlutfall í grunn og frh. – Staðnemar vilja mæta 1-4 sinnum í viku (45%+31%) í skólann en fjarnemar frekar 2x á önn (29%) eða finnst þeir ekki þurfa að mæta reglulega í skólann (20%). Ath. svo eru 11% sem vilja mæta 1-2 í viku, 13% mánaðarlega og 15% um helgar í staðlotur. – Það er því miklu meiri dreifing á óskum fjarnema á mætingu
 25. 25. Hvers vegna mæta? Hvað finnst þeim mikilvægast við að mæta í skólann 1. Hitta samnemendur 2. Hitta kennara (nr 4 hjá staðnemum) 3. Geta spurt kennara á staðnum 4. Vinna verkefni á staðnum með nemendum 5. Sitja fyrirlestra (nr. 6 hjá fjarnemum) 6. Fá aðstoð við verkefnavinnu Hvað finnst þeim mikilvægast að gerist í staðlotum 1. Umræður um námsefnið 2. Fyrirlestrar kennara (nr. 4 hjá S & B) 3. Hópaverkefni 4. Verklegir tímar 5. Þjálfun í verklegum þátttum 6. Vettvangsheimsóknir
 26. 26. Afstaða til skipulags námsins? Hversu mikilvægir eru tilteknir þættir í fyrirkomulagi námsins? Mæta reglulega Staðlotur Með vinnu Utan vinnutíma Yfir netið Efni á netinu
 27. 27. Ánægja með námið • 53% staðnema er mjög ánægð/ur með staðnámið, en 15% óánægður • Meirihluti (85%) fjarnema er ánægður með fjarnámið, en 8% óánægður
 28. 28. Ánægja með fjarnámið • Um 85% ánægðir með fjarnámið. • Aðeins minni ánægja hjá þeim sem taka einstaka námskeið í fjarnámi
 29. 29. Samantekt á niðurstöðum • Nemendur á MVS vinna með námi (oft hátt upp í fulla vinnu) og fáir taka námslán • Í grófum dráttum tveir aðskildir hópar: fjarnemar og staðnemar. Hlutfallslega fáir sem flakka á milli - þeir sem gera það sækjast í sveigjanleikann (t.d. v. barneigna) • Tvær meginástæður fyrir að velja fjarnám: Búseta og vinna (eru þetta ólíkir hópar með ólíkar þarfir?) • Fjarnemar og staðnemar ólíkir nemendahópar – fjarnemar frekar í framhaldsnámi, eldri, vinna fleiri tíma með námi, og líklegri til að eiga börn • Ólík afstaða til fyrirkomulags námsins og ólíkar þarfir • Fjarnemar ánægðari með fyrirkomulag námsins en staðnemar
 30. 30. Samantekt: Viðhorf nemenda • Velja fjarnám vegna vinnu og fjölskylduábyrgðar • Búseta skiptir máli, en hlutfallslega fleiri grunnemar velja fjarnám vegna búsetu • Fjarnema skiptir minnstu máli að mæta í skólann • Mjög ólíkar óskir um mætingu í skólann • Vilja mæta til að – Hitta samnemendur – Svo kennara, hópavinnu og leiðsögn • Skiptir máli – efni á netinu – geta lært yfir netið – geta lært með vinnu – Geta lært utan vinnutímaa – Fjölbreyttari viðhorf gagnvart reglulegri mætingu • Ánægja – Mjög mikil með fjarnámið – minni með staðnámið
 31. 31. Umræða • Hvernig hægt að nálgast svona ólíka hópa? Staðnemar, fjarnemar vegna búsetu og fjarnemar vegna vinnu – stundum fjarnemar vegna sveigjanleika? • Niðurstöður gefa vísbendingar um ólíkar þarfir þessara hópa. Er möguleiki á að sinna þeim öllum í einu og sama námskeiðinu (með einum kennara?) • Mikil vinna nemenda almennt með námi: Er það galli (hafa ekki tíma til að sinna náminu) eða kostur (vinna mestmegnis í tengdum geirum)? • Væri rétt að greina skýrar á milli grunn- og framhaldsnáms? • Í hverju ætti sveigjanleiki helst að birtast?
 32. 32. nemenda til fyrirkomulags náms á Menntavísindasviði Hróbjartur Árnason Elsa Eiríksdóttir Háskóla Íslands Menntakvika 12. 10. 2018 Upptökur: tiny.cc/haskolakennsla

×