E ogrenme

hrnasl
E ogrenme
e-öğrenme kelimesi ilk olarak 1999 yılında
eğitimin teknoloji ortamında gerçekleşmesi
amacıyla kullanılmıştır. e-Öğrenmenin gelişimi
kitle iletişim teknolojilerine dayalı dönem,
bilgisayara dayalı dönem, internet’e dayalı
dönem ve mobil teknolojiler dönemi olmak
üzere dört aşamada ele alınmaktadır.
1-KİTLE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE DAYALI DÖNEM
Sınıf içi eğitimde öğreticinin ders anlatırken görsel işitsel ortamları kullanması
öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve öğrencilerin derse olan ilgisini artırmaktadır.
Açık ve uzaktan eğitim, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarına eğitim ve
öğretim süreçlerinde en fazla yer veren eğitim sistemidir.
2-BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM DÖNEMİ
Bilgisayar destekli eğitimin uygulama biçimi öğrencilere temel bilgisayar
becerilerinin kazandırılmasına yönelik eğitimdir. Temel bilgisayar becerileri arasında
bilgisayar donanımının bileşenleri, çevre aygıtları, işletim sistemi, kelime işlemciler,
işlem tabloları, sunum yazılımları, grafik programları, web tasarımı ve veri tabanı
yazılımları gibi konulara yer verilir.
3-İNTERNETE DAYALI DÖNEM
İnternet’in geliştirilmesinde ABD’deki üniversitelerin öncülük yapmasI ve ilk
kullanıcılarının akademisyenler olması, internet’in eğitim alanında sağladığı sınırsız
olanağın başlangıçtan itibaren farkına varılmasını ve üniversitelerde bu konuda
oldukça deneyim birikmesini sağlamıştır. İnternet’in 1993 yılında halka açılmasıyla
birlikte eğitim amacıyla kullanılmaya başlanması aynı anda gerçekleşmiştir.
4-MOBİL TEKNOLOJİLER DÖNEMİ
Mobil öğrenme, öğrenenlerin öğrenme süreci boyunca belirli bir mekânda bulunma
zorunluluğunun olmadığı, taşınabilir cihazlarla gerçekleştirilebilen bir e-Öğrenme
biçimidir. Dizüstü, notebook, netbook vb. boyutlardaki taşınabilir bilgisayarlar ile 3G
modem, ya da WiFi aracılığıyla internet’e bağlanarak, masaüstü bilgisayarlar için
tasarlanan e-Öğrenme uygulamalarına erişmek ve ders çalışmak mümkün olmakta ve
öğrenenler için masaüstü bilgisayarlarda yaşadıklarından farklı bir e-Öğrenme deneyimi
gerektirmemektedir.
e- ÖĞRENMENİN BİLEŞENLERİ
İçerik: İçerik her türlü öğrenme sürecinin temel ögelerinden birisidir. Öğrenciye kazandırılacak
bilgi, beceri ve tutumların kapsamını içerik belirler. Ders içeriği, ders programı, eğitsel
etkinlikler, ders notları, öğretici ders yazılımı, podcast, benzetim yazılımları, eğitsel
oyunlar, sözlük, harita, ansiklopedi gibi başvuru kaynakları ve açık eğitsel kaynaklar gibi
öğrenme malzemelerinden oluşur.
Ders Programı: Bir e-Öğrenme sisteminde dersin kapsamını belirlemek amacıyla ders
programı yayımlanmalıdır. Öğrenciler ders programı ile ders süresince her hafta hangi
konuları çalışacaklarını, hangi haftalar ödev yapacaklarını ve sınav olacaklarını, dersi
tamamlamak için gerekli başarı ölçütlerini, dersin ön koşullarını, derste kullanılacak olan
öğrenme araçlarını ve öğrenme malzemelerini, dersteki etkinlikleri kavrarlar.
Ders Notları: Ders notları genellikle dersin özeti şeklinde olup etkileşimli ögeler içermezler.
Çoğu durumda metin dosyası şeklinde hazırlanabileceği gibi, öğreticinin dersi anlatırken
kullandığı sunu dosyalarından da oluşabilir. Öğreticiler ders notlarını ve sunularını
SlideShare, Scribd gibi paylaşım sitelerinde yayınlayabilirler.
ETKİLEŞİM
Etkileşim bir kullanıcı ile bir sistem arasındaki mesaj alışverişinin özel bir türüdür.
e-Öğrenmede etkileşim; öğrenen ile bilgisayar, öğrenen ile öğretici ve öğrenen ile diğer
öğrenenler arasında içeriğe ait mesajların ve karşı mesajların aktarılması gerekir.
SANAL ÖĞRENME
e-ÖĞrenme uygulamalarInda içeriğin sunulması,etkileşlimin gerçekleştirilmesi ve
değerlendirmenin yapılabilmesi için kullanılan web araçlarının öğrenenler ve öğreticilere
sınırları belirli ve denetimli bir web ortamında sağlanması amacıyla öğrenme yönetim
sistemleri (ÖYS) adı verilen tümleşik yazılımlar geliştirilmiştir.
SANAL ÖĞRENME ORTAMLARI
İşletmelerde öğreticinin bulunmadığı ya da kısıtlı olarak yer aldığı e-Öğrenme
uygulamalarında, öğretme -Öğrenme süreci öğrenme yönetim sistemi yazılımı tarafından
yönlendirilir ve denetlenirken; üniversiteler ve diğer öğretim kurumlarının öğrenme
yönetim sistemleri üzerindeki e-Öğrenme uygulamalarında süreçler ağırlıklı olarak
öğreticiler tarafından yönlendirilmekte ve denetlenmektedir. Sanal öğrenme ortamı
oluşturmak için yaygın olarak yararlanılan yöntem öğreticinin bir ÖYS üzerinde bir derse
ait sınıf oluşturarak bu sanal sınıfa öğrencilerini kaydetmesi ve örğetme-öğrenme
etkinliklerini bu ortamda yürütmesidir. Sanal öğrenme ortamları yüz yüze verilen dersleri
desteklemek için yüz yüze verilen derslerin bir bölümünü uzaktan gerçekleştirmek için ya
da bütünüyle uzaktan verilen derslerin yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulabilir.
AÇIK KAYNAKLAR
Yazılım dünyasında açık kaynak kodlu yazılımlar hareketi 70’li yıllarda
başlatılmıştır ve günümüzde giderek gelişmektedir. Benzer bir şekilde eğitim
içeriklerinin de herkese açık ve erişlilebilir olması için 2000’lerin başında MIT’de
başlatılan açık eğitsel kaynaklar eylemi de giderek yayılmış ve günümüzde kendi
kendine öğrenenler ve öz-düzenleyici öğrenme için önemli bir eğitim kaynağı
durumuna gelmiştir. Aynı dönemde akademik içeriklere serbest erişim olanağını
yaygınlaştırmak amacıyla açık erişim hareketi başlatılmıştır.
Açık kaynak hareketi özgür ve açık yazılım hareketiyle başlamış, açık eğitsel
kaynaklar ve açık erişim hareketleriyle genişlemiştir. Açık eğitsel kaynakların
arasından açık ders malzemeleri ve açık kaynak kodlu eğitsel yazılımlar
bulunmaktadır. Açık eğitsel kaynaklar Creative Commons lisans modeliyle
yayınlanmaktadır. Öğrenmenin büyük bir bölümü informel öğrenme ile
gerçekleşmektedir. Öğretim kurumları öğrencilerin formel eğitimlerine daha fazla
destek verecek informel öğrenme olanaklarını sunmaya çalışmaktadırlar. Web 2.0
araçlarıyla kişisel öğrenme ortamları oluşturulabilmektedir. Kişisel öğrenme
etkinliklerinin yerine getirilmesinde her etkinlik için çok sayıda Web 2.0 aracı
bulunabilmektedir.
1 von 6

Recomendados

Internet Tabanli EğItimInternet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItimselver
11.2K views45 Folien
Web tabanlı egıtımWeb tabanlı egıtım
Web tabanlı egıtımlevent06
5.2K views26 Folien
AA
ARumeysaErolu
39 views16 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

öZetöZet
öZet
newabask256 views
Escola module 3 trEscola module 3 tr
Escola module 3 tr
caniceconsulting125 views
E ogrenmede yeni-yonelimlerE ogrenmede yeni-yonelimler
E ogrenmede yeni-yonelimler
Abdulkadir Karadeniz617 views
Bakü bildiri akinci_erdemBakü bildiri akinci_erdem
Bakü bildiri akinci_erdem
Hacettepe University837 views
Teknoloji Destekli EğitimTeknoloji Destekli Eğitim
Teknoloji Destekli Eğitim
Eda Caglar, New Media Orientational Education System1.8K views
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenme
senay akarsu66 views
Uzaktan EğitimUzaktan Eğitim
Uzaktan Eğitim
Abdurrahman SAYGIN1.7K views
E ogrenme+nedirE ogrenme+nedir
E ogrenme+nedir
OsmanFTC1.4K views
Uzaktan eğitimUzaktan eğitim
Uzaktan eğitim
Musa BEKTAŞ1.4K views
Uzaktan eğitim sunumuUzaktan eğitim sunumu
Uzaktan eğitim sunumu
arcom20103.8K views
Saydamsoy20070022Saydamsoy20070022
Saydamsoy20070022
Saydam Soy139 views
Uzaktan egitimUzaktan egitim
Uzaktan egitim
Murat Eser207 views
Modüler çıktıModüler çıktı
Modüler çıktı
Tuetosun211 views
IHAK IHAK
IHAK
EsadTekin147 views
E ogrenme platformlariE ogrenme platformlari
E ogrenme platformlari
MelikeAr152 views

E ogrenme

  • 2. e-öğrenme kelimesi ilk olarak 1999 yılında eğitimin teknoloji ortamında gerçekleşmesi amacıyla kullanılmıştır. e-Öğrenmenin gelişimi kitle iletişim teknolojilerine dayalı dönem, bilgisayara dayalı dönem, internet’e dayalı dönem ve mobil teknolojiler dönemi olmak üzere dört aşamada ele alınmaktadır.
  • 3. 1-KİTLE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE DAYALI DÖNEM Sınıf içi eğitimde öğreticinin ders anlatırken görsel işitsel ortamları kullanması öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve öğrencilerin derse olan ilgisini artırmaktadır. Açık ve uzaktan eğitim, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarına eğitim ve öğretim süreçlerinde en fazla yer veren eğitim sistemidir. 2-BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM DÖNEMİ Bilgisayar destekli eğitimin uygulama biçimi öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılmasına yönelik eğitimdir. Temel bilgisayar becerileri arasında bilgisayar donanımının bileşenleri, çevre aygıtları, işletim sistemi, kelime işlemciler, işlem tabloları, sunum yazılımları, grafik programları, web tasarımı ve veri tabanı yazılımları gibi konulara yer verilir. 3-İNTERNETE DAYALI DÖNEM İnternet’in geliştirilmesinde ABD’deki üniversitelerin öncülük yapmasI ve ilk kullanıcılarının akademisyenler olması, internet’in eğitim alanında sağladığı sınırsız olanağın başlangıçtan itibaren farkına varılmasını ve üniversitelerde bu konuda oldukça deneyim birikmesini sağlamıştır. İnternet’in 1993 yılında halka açılmasıyla birlikte eğitim amacıyla kullanılmaya başlanması aynı anda gerçekleşmiştir.
  • 4. 4-MOBİL TEKNOLOJİLER DÖNEMİ Mobil öğrenme, öğrenenlerin öğrenme süreci boyunca belirli bir mekânda bulunma zorunluluğunun olmadığı, taşınabilir cihazlarla gerçekleştirilebilen bir e-Öğrenme biçimidir. Dizüstü, notebook, netbook vb. boyutlardaki taşınabilir bilgisayarlar ile 3G modem, ya da WiFi aracılığıyla internet’e bağlanarak, masaüstü bilgisayarlar için tasarlanan e-Öğrenme uygulamalarına erişmek ve ders çalışmak mümkün olmakta ve öğrenenler için masaüstü bilgisayarlarda yaşadıklarından farklı bir e-Öğrenme deneyimi gerektirmemektedir. e- ÖĞRENMENİN BİLEŞENLERİ İçerik: İçerik her türlü öğrenme sürecinin temel ögelerinden birisidir. Öğrenciye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumların kapsamını içerik belirler. Ders içeriği, ders programı, eğitsel etkinlikler, ders notları, öğretici ders yazılımı, podcast, benzetim yazılımları, eğitsel oyunlar, sözlük, harita, ansiklopedi gibi başvuru kaynakları ve açık eğitsel kaynaklar gibi öğrenme malzemelerinden oluşur. Ders Programı: Bir e-Öğrenme sisteminde dersin kapsamını belirlemek amacıyla ders programı yayımlanmalıdır. Öğrenciler ders programı ile ders süresince her hafta hangi konuları çalışacaklarını, hangi haftalar ödev yapacaklarını ve sınav olacaklarını, dersi tamamlamak için gerekli başarı ölçütlerini, dersin ön koşullarını, derste kullanılacak olan öğrenme araçlarını ve öğrenme malzemelerini, dersteki etkinlikleri kavrarlar. Ders Notları: Ders notları genellikle dersin özeti şeklinde olup etkileşimli ögeler içermezler. Çoğu durumda metin dosyası şeklinde hazırlanabileceği gibi, öğreticinin dersi anlatırken kullandığı sunu dosyalarından da oluşabilir. Öğreticiler ders notlarını ve sunularını SlideShare, Scribd gibi paylaşım sitelerinde yayınlayabilirler.
  • 5. ETKİLEŞİM Etkileşim bir kullanıcı ile bir sistem arasındaki mesaj alışverişinin özel bir türüdür. e-Öğrenmede etkileşim; öğrenen ile bilgisayar, öğrenen ile öğretici ve öğrenen ile diğer öğrenenler arasında içeriğe ait mesajların ve karşı mesajların aktarılması gerekir. SANAL ÖĞRENME e-ÖĞrenme uygulamalarInda içeriğin sunulması,etkileşlimin gerçekleştirilmesi ve değerlendirmenin yapılabilmesi için kullanılan web araçlarının öğrenenler ve öğreticilere sınırları belirli ve denetimli bir web ortamında sağlanması amacıyla öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) adı verilen tümleşik yazılımlar geliştirilmiştir. SANAL ÖĞRENME ORTAMLARI İşletmelerde öğreticinin bulunmadığı ya da kısıtlı olarak yer aldığı e-Öğrenme uygulamalarında, öğretme -Öğrenme süreci öğrenme yönetim sistemi yazılımı tarafından yönlendirilir ve denetlenirken; üniversiteler ve diğer öğretim kurumlarının öğrenme yönetim sistemleri üzerindeki e-Öğrenme uygulamalarında süreçler ağırlıklı olarak öğreticiler tarafından yönlendirilmekte ve denetlenmektedir. Sanal öğrenme ortamı oluşturmak için yaygın olarak yararlanılan yöntem öğreticinin bir ÖYS üzerinde bir derse ait sınıf oluşturarak bu sanal sınıfa öğrencilerini kaydetmesi ve örğetme-öğrenme etkinliklerini bu ortamda yürütmesidir. Sanal öğrenme ortamları yüz yüze verilen dersleri desteklemek için yüz yüze verilen derslerin bir bölümünü uzaktan gerçekleştirmek için ya da bütünüyle uzaktan verilen derslerin yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulabilir.
  • 6. AÇIK KAYNAKLAR Yazılım dünyasında açık kaynak kodlu yazılımlar hareketi 70’li yıllarda başlatılmıştır ve günümüzde giderek gelişmektedir. Benzer bir şekilde eğitim içeriklerinin de herkese açık ve erişlilebilir olması için 2000’lerin başında MIT’de başlatılan açık eğitsel kaynaklar eylemi de giderek yayılmış ve günümüzde kendi kendine öğrenenler ve öz-düzenleyici öğrenme için önemli bir eğitim kaynağı durumuna gelmiştir. Aynı dönemde akademik içeriklere serbest erişim olanağını yaygınlaştırmak amacıyla açık erişim hareketi başlatılmıştır. Açık kaynak hareketi özgür ve açık yazılım hareketiyle başlamış, açık eğitsel kaynaklar ve açık erişim hareketleriyle genişlemiştir. Açık eğitsel kaynakların arasından açık ders malzemeleri ve açık kaynak kodlu eğitsel yazılımlar bulunmaktadır. Açık eğitsel kaynaklar Creative Commons lisans modeliyle yayınlanmaktadır. Öğrenmenin büyük bir bölümü informel öğrenme ile gerçekleşmektedir. Öğretim kurumları öğrencilerin formel eğitimlerine daha fazla destek verecek informel öğrenme olanaklarını sunmaya çalışmaktadırlar. Web 2.0 araçlarıyla kişisel öğrenme ortamları oluşturulabilmektedir. Kişisel öğrenme etkinliklerinin yerine getirilmesinde her etkinlik için çok sayıda Web 2.0 aracı bulunabilmektedir.