Anzeige

Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessa

CEO at Innowise um Innowise
21. Nov 2012
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessa(20)

Anzeige

Más de Harto Pönkä(20)

Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessa

 1. Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessa Harto Pönkä, 21.11.2012 #oth12
 2. Missä ollaan nyt?
 3. Internetin / sosiaalisen median kehitys Web 2.0 Sosiaalisen Tabletit -käsite median käsite ? 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Facebook Netistä suomalaisten yleistyy tärkein media Suomessa (Taloustutkimus, 2011) Valtaosa suomalaisista käyttää yhteisöpalveluita (Tilastokeskus. 2011) Taloustutkimus, eMedia: http://www.taloustutkimus.fi/ajankohtaista/uutiskirje/uutiskirje-8-2011/emedia-2011-internet-on-noussut-/ Tilastokeskus, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö: http://www.stat.fi/til/sutivi/index.html
 4. Internetin käyttö v. 2012 • Koko väestöstä… – 90% käyttää nettiä (54-vuotiaisiin asti ~100%) – 50% käyttää yhteisöpalveluita • 16-24-vuotiaista… – 97% lukee verkkolehtiä tai TV-kanavien sivustoja – 88% osallistuu verkkokeskusteluihin foorumeilla tai somessa – 56% lukee blogeja – 56% julkaisee tekstejä, kuvia tms. muiden nähtäväksi – 13% tekee kotisivuja tai kirjoittaa blogia • Opiskelijat käyttävät nettiä… – 61% työn etsintään tai hakemusten lähettämiseen – 68% koulutus- ja kurssitarjonnan etsintään – 46% verkko-opiskeluun Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, http://www.stat.fi/til/sutivi/index.html (7.11.2012)
 5. Yhteisöpalvelujen käyttö Suomessa Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, http://www.stat.fi/til/sutivi/index.html (7.11.2012) Kaavion toteutus: Harto Pönkä, 7.11.2012, CC-BY. Kuva: http://www.flickr.com/photos/harto/8165331036/in/photostream/
 6. Lähiajan kehitystrendit
 7. Milloin uusi teknologia kypsyy tehokkaaseen oppimisen tukemiseen? Teknologia Oppiminen
 8. Tabletit tulevat opetukseen. Hyvät appsit jäävät käyttöön. Tablet-laitteet opetuksessa -ryhmä Facebookissa – liity mukaan! https://www.facebook.com/groups/294806730537020/?fref=ts
 9. Sosiaalisen median opetuskäyttö on jäänyt pahasti yleistä kehitystä jälkeen Huippu Sosiaalinen media vapaa-ajalla Kuilu Sosiaalinen media opetuksessa Lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Crossing_the_Chasm
 10. Somea tullaan käyttämään opetuksessa… • Enemmän • Laajemmin • Monimutkaisemmin • Paremmin oppimista ja yhteistyötä tukien • Missä ja milloin vain koulussa ja sen ulkopuolella • Ja sillä tulee olemaan yllättävän paljon vaikutuksia koko yhteiskunnassa (on ollut jo nyt).
 11. Jatkossa netistä kopioidut tekstit eivät ole ongelma, koska tärkeää ei ole tuotos, vaan yksilön ja ryhmän oppimisen prosessit.
 12. Jonain päivänä sosiaalisen median a) ”huippu” saavutetaan. Keksitäänkö sitten jotain uutta (a), johon some sulautuu, vai päädytäänkö hitaaseen laskuun (b)? b) Lähitulevaisuus: Some-innovaatioita yhdistellään kaikin mahdollisin tavoin, 2012? markkinat täytetään. Aiemmat web-palvelut ja ”suuntaukset” ottavat somen käyttöönsä Nyt: Web-teknologiat kehittyvät, useita pieniä parannuksia ja innovaatioita, lukuisia uusia some-palveluita Web 2.0 ja sosiaalinen media ”keksitään” (2004)
 13. Lähde: http://news.cnet.com/8301-1023_3-57536659-93/zuckerberg-in-10-years-folks-will-share-1000-times-what-they-do-now/
 14. Käsittelemme tietoa hypertekstuaalisesti ja monikanavaisesti. Tietoon yhdistyy yhä enemmän sosiaalisesti muodostuneita merkityksiä.
 15. Hiljaisia signaaleja tällä hetkellä • HTML5 korvaa Flash-teknologian (joka ei toimi uusimmilla mobiililaitteilla, kehitys lopetettu) • Mitä Adobe Connectin tilalle? • Web 1.0 –ohjelmat ja perinteiset verkko- oppimisympäristöt poistuvat hitaasti • ATK-luokat tulevat poistumaan: on helpompi tuoda laitteet ihmisten luokse kuin ihmiset laitteiden luokse. • Opettajat alkavat vaatimaan parempia ohjelmia ja laitteita. Tietohallinto/atk-tuki joutuu ottamaan somen haltuun halusi tai ei. • Facebookin lisääntyvä maksullisuus vähentää sen käytettävyyttä opetuksessa.
 16. Miten pidämme huolta, että ”digivallankumous” ei johda myös digitaaliseen syrjäytymiseen? Digitaalista eriarvoistumista on jo tapahtunut. Pahiten syrjäytymisvaarassa ovat perusasteen koulutuksen omaavat 55-74-vuotiaat sekä maaseutumaisissa kunnissa asuvat suomalaiset. Lähteet: Suomalaiset verkkos –tutkimus, 2011 (YLE & 15/30 Research) sekä Tilastokeskus, 2011 Lisätietoa: http://harto.wordpress.com/2011/11/10/suomalaisten-netinkayttajien-segmentit-tuoreimmat-tilastot/ sekä http://harto.wordpress.com/2012/01/24/digitaalinen-eriarvoistuminen-nakyy-netinkaytossa-ja-verkko-opiskelussa/
 17. Digitaalinen kuilu kasvaa myös maailmanlaajuisesti. Lähde: Digital Access Index (DAI), http://wireless.ictp.trieste.it/simulator/#
 18. Mitä muuta kuin somea ja tabletteja?
 19. Lähde: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2124315 Kuvan lähde: http://www.infoq.com/news/2012/08/Gartner-Hype-Cycle-2012
 20. Tulossa 2 vuoden sisällä • Hosted virtual desktops (virtuaalityöpöydät) • Media tablets (tabletit) • Predictive Analytics (ennakoiva analyysi, joka yhdistelee tilastollisia menetelmiä kuten mallintamista, koneoppimista ja tiedonlouhintaa aiempien ja nykyisten tietojen käyttämiseksi tulevaisuuden ennakointiin) Lähde: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2124315
 21. ”Esimerkiksi koulun yhdessä luokassa voi olla 30 työasemaa, joilla on 500 käyttäjää. -- ylläpitäjät pystyvät vaihtamaan imaget eli työpöydän ulkoasun ja käytettävissä olevat ohjelmat välitunnin aikana.” Lähde: http://www.atea.fi/referenssit/samk-virtualisoi-edellaekaevijaenae-opiskelijoiden-tyoepoeydaet.aspx (2011?)
 22. Tulossa 2-5 vuoden sisällä • Silicon Anode batteries (entistä paremmat akut) • Big data (isot tietokannat) • Wireless power (langaton sähkö) • BYOD (bring your own device, käytä omaa laitettasi) • Social analytics (sosiaalinen analyysi) • Private cloud computing (yksityiskäytön pilvilaskenta) • In-memory database management systems (tietokoneen muistiin perustuva tietokannanhallintajärjestelmä) • Activity streams (aktiviteettivirrat) • NFC (lähialueen kommunikointitekniikka) • Cloud computing (pilvilaskenta) • Gesture control (liikeohjaus) • In-memory analytics (tietokoneen muistissa tapahtuvat analyysit) • Text analytics (tekstianalyysit) • Mobile OTA payment (mobiilimaksaminen) • Consumerization (kuluttajalähtöisyys) • Biometrich authentication methods (esim. biopassit) • Speech recognition (puheentunnistus) Lähde: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2124315
 23. Ennakoiva analyysi + sosiaalinen analyysi + tekstianalyysi + big data + pilvilaskenta ja tehokkaammat tietokannat  ”älykkäiden agenttien” uusi tuleminen?
 24. BYOD + PLE tekevät oppijoista entistä pystyvämpiä. Kuvan lähde: http://www.tesl-ej.org/wordpress/issues/volume9/ej34/ej34m1/ (2005 – ei mikään uusi juttu!)
 25. Teknologia muuttaa tapojamme työskennellä, kommunikoida ja tehdä yhteistyötä. Tulevaisuuden työelämässä menestyvät ne, joilla on paremmat taidot käyttää teknologiaa. (NMC Horizon report 2012) Sama pätee (elinikäiseen) oppimiseen, ts. teknologian oppimiskäyttö on keskeinen oppimaan oppimisen taito. (allekirjoittanut) Lähde: NMC Horizon report 2012 K12 education, http://www.nmc.org/publications/2012-horizon-report-k12
 26. Tulossa 5-10 vuoden sisällä • Automatic content recognition (automaattinen sisällön tunnistaminen) • 3D scanners (3D-skannerit) • Autonomous vehicles (robottiautot) • Natural-language question-answering (kysymyksiin vastaaminen) • Speech-to-speech translations (simultaanitulkkaus) • Crowdsourcing (talkoistaminen) • Gamification (pelillistyminen) • HTML5 • Hybrid cloud-computing • 3D printing (3D-tulostaminen) • Application stores (ohjelmistokaupat) • Augmented reality (lisätty todellisuus) • NFC payment (NFC-maksaminen) • Audio mining/speech analytics (puheen louhinta ja analysointi) • Machine-to-machine communication services (laitteiden välinen viestintä) • Home health monitoring • Virtual worlds • Consumer telematics (kuluttajan tarpeiden tunnistaminen) Lähde: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2124315
 27. Virtuaalimaailmojen tilanne nyt Second Life (sin) ja Minecraft (pun) RealXtend Lähteet: http://www.google.com/trends/explore#q=second%20life,%20minecraft ja http://www.google.fi/trends/explore#q=realXtend (kuvat perustuvat Googlen hakumääriin, käyrät suhteellisia, eivät verrannollisia)
 28. Siri: netistä tulee älykäs 6. asti Kuvat: k1ds3ns4t10n @flickr, CC-BY-NC, http://www.flickr.com/photos/k1ds3ns4t10n/6272781244/ ja http://www.flickr.com/photos/k1ds3ns4t10n/6272253607/
 29. Mitä taitoja tarvitaan tulevaisuudessa?
 30. Tiedonhaun ongelmat näyttivät liittyvän hakukyselyiden muotoilemiseen, hakukoneiden toiminnan ymmärtämiseen, hakutulosten analysointiin sekä tiedonhaun suunnitteluun ja sen säätelyyn. Myös kritiikitön suhtautuminen internetlähteisiin on huolestuttavaa. Lukiolaisten välillä oli huomattavia eroja siinä, miten he arvioivat internetlähteitä. (Carita Kiili, Jyväskylän yliopisto) Lähde: Carita Kiili, https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/08/tiedote-2012-08-17-12-06-53-863777
 31. Kyse ei ole enää vain siitä, mitä osaat, vaan miten tuot osaamisesi JA verkostosi yhteisösi käyttöön.
 32. Sosiaalisten verkostojen rakenne Vahvoja sidoksia Heikot sidokset ovat syntyy, kun kaveri merkittäviä, sillä ne Solmukäyttäjät on myös kaverin muodostavat siltoja välittävät tietoa kaveri. verkoston eri tehokkaasti. He voivat klustereiden välille. myös dominoida verkostoa. Yhteydet voivat olla yksi- tai kaksisuuntaisia. Sosiaalisissa verkostoissa on erilaisia suhteita, kuten: Ulkopuolisilla ei kaveruus, seuraaminen, Kiinteät ryhmät ole yhteyksiä muihin, kierrättävät joskus tykkääminen, osallistuminen mutta he ovat silti samoihin keskusteluihin jne. tarpeetontakin tietoa. osa kokonaisuutta.
 33. Valitse verkostot, joissa olet aktiivinen
 34. Rakenna verkkoidentiteettiä tietoisesti Kaikki toimintasi netissä jää talteen. Käytä tämä hyväksesi, älä pahaksesi.
 35. Käyttö luvan kanssa, lähde: http://www.flickr.com/photos/tuija/4570906654/in/set-72157624358887769/
 36. Knowmad – tietoyhteiskunnan nomadi 1. Knowmad ei ole rajoittunut johonkin johonkin tiettyyn ikään. 2. Knowmad on luova, innovatiivinen, yhteistyökykyinen ja motivoitunut. 3. Hän käyttää ja tuottaa tietoa eri yhteyksissä. Hän ei ole vain tiedon kuluttaja vaan myös tuottaja (myös kollektiivisesti). 4. Knowmad on kekseliäs, intuitiivinen ja kykenevä tuottamaan ideoita. 5. Hän pystyy luomaan sosiaalisesti rakennettua ymmärrystä. 6. Knowmad ei vain etsi pääsyä tiedon lähteille, vaan myös yrittää käyttää sitä avoimesti ja vapaasti (vapaat ja avoimet oppimisen resurssit). 7. Knowmad on verkostojen luoja, joka on aina yhdistämässä ihmisiä, ideoita, järjestöjä, jne... 8. Hän tuntee ja hänellä on kyky käyttää työkaluja erilaisten ongelmien ratkaisemiseen. 9. Knowmad on digitaalisesti lukutaitoinen. Hän ymmärtää miten ja miksi digitaaliset teknologiat toimivat. 10. Knowmad on kykenevä ratkaisemaan tuntemattomia ongelmia eri konteksteissa. 11. Knowmad osaa jakaa tietoa ja tietämystä (ilman maantieteellisiä rajoja). 12. Hän on mukautuvainen eri yhteyksiin ja ympäristöihin. 13. Hän on tietoinen vapaan tiedonsaannin arvosta. 14. Hän on tarkka tiedon yhteyksien ja sovellettavuuden suhteen. 15. Knowmad on kykenevä poisoppimaan nopeasti sekä yhdistämään uusia ideoita. 16. Knowmad on kykenevä luomaan horisontaaleja osaamisverkostoja. 17. Hänelle on tyypillistä jatkuva ja koko elämän kestävä oppiminen (sekä formaali että informaali). 18. Knowmad tekee jatkuvasti kokeita TVT:llä (yhteistoiminnallisesti). 19. Knowmad ei pelkää epäonnistumista. Lähde: Cobo & Moravec, http://fi.wikiversity.org/wiki/N%C3%A4kym%C3%A4t%C3%B6n_oppiminen/Knowmad
 37. Oppimistutkimuksen mukaan… • Adaptiivinen asiantuntija • Asiantuntijayhteisöjen jäsen • Metakognitiiviset taidot, oppimistaidot • Mediaosaaminen ja TVT-osaaminen • Formaali/teoreettinen tieto • Itsesäätelytieto • Käytännöllinen tieto
 38. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/
Anzeige