Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sosiale medier er et lederansvar

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 73 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Hans-Petter Nygård-Hansen (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Sosiale medier er et lederansvar

 1. 1. Hans%Pe(er*Nygård%Hansen* Social*Business*Advisor*Geelmuyden.Kiese* * @hpnhansen*/*HansPe(er.info*
 2. 2. Hans%Pe(er*Nygård%Hansen* hpnhansen*på* * hpnhansen*på* * hpnhansen*på** * hpnhansen*på* * * Født%og%oppvokst%med%et%tastatur%i%hånda.% 17%års%farts9d%fra%IKT=bransjen%–%primært%% %
 3. 3. Hvorfor*sosiale*medier?* h(p://www.flickr.com/photos/loswl/3006536934/*
 4. 4. Hvorfor*sosiale*medier?* h(p://www.flickr.com/photos/loswl/3006536934/*
 5. 5. Åpne*virksomheter*er*frem<dens*virksomheter* •  Teknologi*er*en*forutsetning,*men*kun*¼*av* løsningen.** •  ¾*handler*om*menneskene*og*deres*reise* gjennom*kulturprosjektet*som*er*nødvendig* for*å*bli*en*sosialt*integrert*virksomhet.*
 6. 6. Alt*var*så*mye*enklere*før…** * * *etablerte*sannheter*blir*uBordret*
 7. 7. Alt*var*så*mye*enklere*før…** * * *etablerte*sannheter*blir*uBordret* Betalte* Egne* Fortjente* Markedsføring* Ne(sider* Sosiale*medier* på*Interne(* Egne*mobile* Betalte*søk*(PPC)* WoM* applikasjoner* Mobil* Kundeservice* Bruker%forum* annonsering* Eget*digitalt* Sponsorater* Nyheter*&*PR* innhold* Betalte* Blogg* Egne*blogger* applikasjoner* Relasjoner*
 8. 8. Offline* Online*
 9. 9. 3*store*trender* Mobil* Sosial* Søk*
 10. 10. Rune*Bjerke,*DNB*
 11. 11. Vi*har*forskjellige*forhold*<l*endringer…* Fornektelse* Følelser/Forhold* Tvil* Integrere* Forstå* Eksperimentering* Aksept* Sjokk* Tid*
 12. 12. Trender*utvikles*&*modnes*%*Interne(* 2001:*Boblen*sprekker* Synlighet* Bruk*og*utny(else*av* Interne(*fortse(er*å*øke*–* norske*virksomheter* tregere*enn*sine*naboland.* 2012:*Alt*er*endret* 2011:*3*av*4*nordmenn*handler*på*Interne(* 1996:*2%*av*Norges*befolkning*bruker*Interne(* 2008:*40%*av*statlige*innkjøp*via*elektroniske*tjenester* 2007:*Apple*lanserer*iPhone*–*170,000*på*Facebook*i*Norge** 1995:*Starten*på*dotcom%boblen* 2006:*Facebook*lanseres* 1993:*Interne(*”åpner”*for*alle* 2006:*Stor*skepsis*al*e%handel*i*Norge* 1991:*World*Wide*Web*”lanseres”* Tid* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* Produkavitets%* trigger* oppblåste* desillusjoner* aden* platå* forventninger*
 13. 13. Trender*utvikles*&*modnes*–*Sosiale*medier* 2012:*Facebook*har*over* 900*millioner*brukere…* Synlighet* 2011:*Facebook*–*800m* r*det* lang *ad*ta g* Hvor* gangen,*o ive* * r denne il*klare*å*d *v hvem rst?* fø 2010:*Facebook*–*500m* verdi* 2009:*Facebook*–*300m* 2008:*Facebook*–*100m* 2006:*Facebook*lanseres* Tid* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* Produkavitets%* trigger* oppblåste* desillusjoner* aden* platå* forventninger*
 14. 14. Hvor*er*dere?* Overvurdering* Synlighet* Prioritere*–*Tilpasse*%*Uløre* Forstå* Undervurdering* Tid* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* Produkavitets%* trigger* oppblåste* desillusjoner* aden* platå* forventninger*
 15. 15. Status*Q*–*det*er*ingen*vei*utenom*sosiale*medier* •  3*millioner*nordmenn*deltar*i*e(*eller*flere*sosiale*ne(verk* •  2,8*millioner*nordmenn*bruker*Facebook,*og*vi*deler,*liker*og* kommenterer*10*millioner*ganger*hver*dag* •  600,000*bruker*LinkedIn* •  450,000*bruker*Twi(er* •  80%*av*oss*har*en*smar(elefon*og*1*av*4*min*via*mobil* •  1*av*4*minu(er*online*er*på*et*sosialt*ne(verk,** •  Mobilbrukere*er*dobbelt*så*ak<ve*på*sosiale*medier* •  Vi*søker*på*ne(et*1,6*millioner*ganger*hver*dag* •  Har*dere*sosialisert*kommunikasjonen?** •  Hvordan*kommuniserer*dere*med*målgruppene*deres*i*dag?* h(p://www.flickr.com/photos/pheanixphotos/5832235142/*
 16. 16. Kunnskap*&*Forankring*%*2009* Andelen* respondenter*som* e* listet*opp*de*indikert punktene*som*si(* 4%* å* primære*hinder*for* Klarer*ikke*å*skalere* oppnå*målbare* 16%* eller*håndtere* fordeler*av*sosiale* Ikke*i*stand*al*å*måle* medier.* 12%* 28%* Ikke*i*stand*al*å*koordinere* 20%* Manglende*kunnskap* 20%* Manglende*ressurser* Ingen*synlig*ROI* Kilde:*Chris*Boudreaux*analyse*for*Internaaonal*Associaaon*of*Business*Communicators*–*Des.*2009*
 17. 17. Kunnskap*&*Forankring*%*2011* Andelen* respondenter*som* e* listet*opp*de*indikert punktene*som*si(* 13%* å* primære*hinder*for* Klarer*ikke*å*skalere* oppnå*målbare* 26%* eller*håndtere* fordeler*av*sosiale* Ikke*i*stand*al*å*måle* medier.* 19%* 37%* Ikke*i*stand*al*å*koordinere* 26%* Manglende*kunnskap*&*ad* 35%* Manglende*ressurser* Ingen*synlig*ROI* Kilde:*Penton*Markeang*Services*2011*
 18. 18. Stort*uutny(et*potensiale*i*å*sosialisere* kommunikasjonen…* •  72%*av*4*200*bedripsledere*i*30* land*tar*i*bruk*sosiale* mekanismer*overfor*kunder,* ansa(e*og*andre*stakeholdere** •  90%*mener*innsatsen*har*gi(* synlig*effekt** •  Kun*3%*opplever*at*de*har* utny(et*potensialet*fullt*ut*
 19. 19. Ledelse*gjennom*dialog,*nærhet*&*<lstedeværelse* 3*al*5*år* 2012*
 20. 20. 71%*av*ledere*mener* teknologisk*utvikling*er*den*vikagste* eksterne*faktoren*som*påvirker*de* strategiske*valgene* de*neste*3*–*5*årene* * Kilde:*IBMs*årlige*globale*lederundersøkelser
 21. 21. Bedre*informasjon*gir* bedre*beslutninger*gir* •  42%*bruker*feil* bedre*samfunn* informasjon*når*de*gjør*en* beslutning.* •  Ansa(e*bruker*oppal*25%* av*arbeidsaden*al*å*søke* e(er*rikag*informasjon.* •  Ineffekave*prosesser*stjeler* over*5*<mer*i*løpet*av*en* arbeidsuke,*og* •  91%*av*ledere*erkjenner*at* de*må*restrukturere* virksomheten*sin*for*å*bli* mer*effekav.*
 22. 22. * e n*åpen m ing*<l* *sin*<lnær n.Kiese Geelmuyde .* mhet… virkso
 23. 23. Selskaper som lykkes i sosiale medier har en åpen kommunikasjonskultur! People talk, brands don’t. Mennesker% foretrekker% mennesker% fremfor% merkevarer.% !
 24. 24. Forskjellige*flater*har*forskjellig*lese%*og*bruksmønstre…* 06:00* 24:00* Image(s):*FreeDigitalPhotos.net*
 25. 25. Asosial*informasjon*i*sosiale*medier*er*sjelden*en*suksess..*
 26. 26. Hvorfor*bør*ledere*bry*seg?* ”Bruk!av!sosiale!teknologier!for!å! engasjere!seg!direkte!med!kunder,! leverandører!og!med!egne!ansa8e,!bidrar! :l!å!gjøre!selskapene!mer! :lpasningsdyk:ge!og!smidige.”!
 27. 27. Et*lederansvar*å*forstå,*prioritere,*<lpasse*&*uBøre* **********Forretningsmessige*mål* Omsetningsvekst* Kostnadsreduksjon* Overordnede* virksomhetsmål* Omdømme*&* Organisatoriske* Salg* Innovasjon* Kundeservice* HR* Synlighet* altak* Kultur%*&* Endring*&* Rekru(ere*nye*og* Ressursbehov*&* Økt*kunnskap* kommunikasjons% prioritering*av* beholde*ansa(e* %endringer* endringer* oppgaver* Markeds% Betalt ** Fortjent* Eid* kanaler* Kanalvalg* Marked* Ansa(e* Media* Myndigheter* Eiere* Målgrupper* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* Prioritering*
 28. 28. Økt*samhold*mellom*avsender*og*mo(ager* Innovasjon* Samfunns% HR* PR* IR&AR* Kundeservice* Salg* ansvar* Avsendere* ”Dialog%hub”* Sosiale* Ne(verk* Sosial*REAN* (Reach*–*Engage*–* Acavate*–*Nurture)* Potensielle* Partnere*/* Investorer*&* Akademiske* Ansa(e* Journalister* Bloggere* Offentlig* ansa(e* Industri* Analyakere* miljøer* Mo(agere*
 29. 29. Økt*samhold*mellom*avsender*og*mo(ager* Innovasjon* Samfunns% HR* PR* IR&AR* Kundeservice* Salg* ansvar* Avsendere* ”Dialog%hub”* Sosiale* Ne(verk* Sosial*REAN* (Reach*–*Engage*–* Acavate*–*Nurture)* Potensielle* Partnere*/* Investorer*&* Akademiske* Ansa(e* Journalister* Bloggere* Offentlig* ansa(e* Industri* Analyakere* miljøer* Mo(agere*
 30. 30. Økt*samhold*mellom*avsender*og*mo(ager* Innovasjon* Samfunns% HR* PR* IR&AR* Kundeservice* Salg* ansvar* Avsendere* ”Dialog%hub”* Sosiale* Ne(verk* Sosial*REAN* (Reach*–*Engage*–* Acavate*–*Nurture)* Potensielle* Partnere*/* Investorer*&* Akademiske* Ansa(e* Journalister* Bloggere* Offentlig* ansa(e* Industri* Analyakere* miljøer* Mo(agere*
 31. 31. Økt*samhold*mellom*avsender*og*mo(ager* Innovasjon* Samfunns% HR* PR* IR&AR* Kundeservice* Salg* ansvar* Avsendere* ”Dialog%hub”* Sosiale* Ne(verk* Sosial*REAN* (Reach*–*Engage*–* Acavate*–*Nurture)* Potensielle* Partnere*/* Investorer*&* Akademiske* Ansa(e* Journalister* Bloggere* Offentlig* ansa(e* Industri* Analyakere* miljøer* Mo(agere*
 32. 32. Markeang*&*Community*Manager*–*rolle*&*ansvar* Publisering* Community* Manager* Dialog* Analyse* Overvåking* Admin* Drip* Rapportering* Media* Konkurrenter* Kunder* Poli<kere* Ansa(e* Student%* miljøer* Twilert* Wordpress* Google*Analy<cs* Sprout*Social* Skal:* Skal*ikke:* •  Oppse(*&*håndtering*av*bedrips%*og*privatprofiler* •  Lage*/*skape*/*skrive*innholdet*på*ne(side*&*blogg* •  Ly(e*al*varepraten*–*innen%*og*utenfor*egne*kanaler* •  Markedsføringsstrategien*(hvis*det*er*noen)* •  Distribuere*innhold*%*ansvarlig*for*innholdsstrategien* •  Epost%markedsføring*/*nyhetsbrev* •  Drive*engasjementet*–*svare*på*spørsmål*&*drive*samtalene* •  Håndtering*av*prospekts*/*leads* •  Promotere*selskapet*&*bransjen*(faget)* •  Bygge*ne(verk,*og*drive*trafikk*al*ne(side*&*blogg* •  Overføre/videreformidle*prospekts/leads* •  Analyse*og*alpasse*dere(er*
 33. 33. Det*handler*om*å*ly(e,*svare*&*være*hyggelig*
 34. 34. Det*handler*om*å*ly(e,*svare*&*være*hyggelig*
 35. 35. Det*handler*om*å*ly(e,*svare*&*være*hyggelig*
 36. 36. Organisasjon* Økonomi* Omdømme*
 37. 37. Organisasjon* HR* Admin* sjef* sjef* Leder*&* ledelsen* Markeds* Økonomi* Omdømme* sjef* Økonomi* sjef* Kundeservice* Komm.* sjef* Kunden*&* Salgssjef* Markedet*
 38. 38. “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent% av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”% Organisasjon* Økonomi* Omdømme*
 39. 39. “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent% av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”% Organisasjon* “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og% Markedshøyskolen%mener%norske% næringslivsledere%at%det%er%salgs= funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l% virksomhetens%suksess.”% Økonomi* Omdømme*
 40. 40. “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent% av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”% Organisasjon* “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og% Markedshøyskolen%mener%norske% næringslivsledere%at%det%er%salgs= funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l% virksomhetens%suksess.”% Økonomi* Omdømme* “I%Norge%mener%halvparten%av% respondentene%fra%Burson=Marstellers% undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at% bedriMers%talspersoner%er%uærlige%og%at% mesteparten%av%kommunikasjonen%fra% bedriMer%er%løgn.”%
 41. 41. “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent% av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”% Organisasjon* “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og% Markedshøyskolen%mener%norske% næringslivsledere%at%det%er%salgs= funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l% virksomhetens%suksess.”% Økonomi* Omdømme* “I%Norge%mener%halvparten%av% respondentene%fra%Burson=Marstellers% “I%følge%Fournaise%Marke9ng% undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at% Group%i%2012%svarer%80% bedriMers%talspersoner%er%uærlige%og%at% prosent%av%toppsjefene%at%de% mesteparten%av%kommunikasjonen%fra% ikke%har%9llit%9l%jobben% bedriMer%er%løgn.”% markedssjefen%uPører.”%
 42. 42. “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent% av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”% Organisasjon* “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og% Markedshøyskolen%mener%norske% næringslivsledere%at%det%er%salgs= funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l% virksomhetens%suksess.”% Økonomi* Omdømme* “I%Norge%mener%halvparten%av% “I%følge%en%undersøkelse%fra% respondentene%fra%Burson=Marstellers% “I%følge%Fournaise%Marke9ng% Fleishman=Hillard%starter%90%prosent% undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at% Group%i%2012%svarer%80% av%folks%kjøpsprosesser%på%InterneS.% bedriMers%talspersoner%er%uærlige%og%at% prosent%av%toppsjefene%at%de% For%B2B%er%andelen%på%hele%70% mesteparten%av%kommunikasjonen%fra% ikke%har%9llit%9l%jobben% prosent.”% bedriMer%er%løgn.”% markedssjefen%uPører.”%
 43. 43. “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent% av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”% Organisasjon* “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og% “I%følge%INMA`s%News%Media% Markedshøyskolen%mener%norske% Outlook%2013%vil%sosiale%medier% næringslivsledere%at%det%er%salgs= som%Facebook%og%TwiSer%i%løpet% funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l% av%2012%levere%40%prosent%av% virksomhetens%suksess.”% trafikken%9l%nyhetsneSstedene.”% Økonomi* Omdømme* “I%Norge%mener%halvparten%av% “I%følge%en%undersøkelse%fra% respondentene%fra%Burson=Marstellers% “I%følge%Fournaise%Marke9ng% Fleishman=Hillard%starter%90%prosent% undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at% Group%i%2012%svarer%80% av%folks%kjøpsprosesser%på%InterneS.% bedriMers%talspersoner%er%uærlige%og%at% prosent%av%toppsjefene%at%de% For%B2B%er%andelen%på%hele%70% mesteparten%av%kommunikasjonen%fra% ikke%har%9llit%9l%jobben% prosent.”% bedriMer%er%løgn.”% markedssjefen%uPører.”%
 44. 44. “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent% av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”% Organisasjon* “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og% “I%følge%INMA`s%News%Media% “I%en%undersøkelse%fra%BRANDFog%for% Outlook%2013%vil%sosiale%medier% Markedshøyskolen%mener%norske% 2012%sier%82%prosent%av% næringslivsledere%at%det%er%salgs= som%Facebook%og%TwiSer%i%løpet% respondentene%at%de%vil%stole%mer%på% av%2012%levere%40%prosent%av% funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l% et%selskap%hvor%administrerende% virksomhetens%suksess.”% trafikken%9l%nyhetsneSstedene.”% direktør%og%ledelsen%engasjerer%seg%i% sosiale%medier.”% Økonomi* Omdømme* “I%Norge%mener%halvparten%av% “I%følge%en%undersøkelse%fra% respondentene%fra%Burson=Marstellers% “I%følge%Fournaise%Marke9ng% Fleishman=Hillard%starter%90%prosent% undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at% Group%i%2012%svarer%80% av%folks%kjøpsprosesser%på%InterneS.% bedriMers%talspersoner%er%uærlige%og%at% prosent%av%toppsjefene%at%de% For%B2B%er%andelen%på%hele%70% mesteparten%av%kommunikasjonen%fra% ikke%har%9llit%9l%jobben% prosent.”% bedriMer%er%løgn.”% markedssjefen%uPører.”%
 45. 45. “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent% av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”% Organisasjon* “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og% “I%følge%INMA`s%News%Media% “I%en%undersøkelse%fra%BRANDFog%for% Outlook%2013%vil%sosiale%medier% Markedshøyskolen%mener%norske% 2012%sier%82%prosent%av% næringslivsledere%at%det%er%salgs= som%Facebook%og%TwiSer%i%løpet% respondentene%at%de%vil%stole%mer%på% av%2012%levere%40%prosent%av% funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l% et%selskap%hvor%administrerende% virksomhetens%suksess.”% trafikken%9l%nyhetsneSstedene.”% direktør%og%ledelsen%engasjerer%seg%i% sosiale%medier.”% Økonomi* Omdømme* “I%Norge%mener%halvparten%av% “I%følge%en%undersøkelse%fra% respondentene%fra%Burson=Marstellers% “I%følge%Fournaise%Marke9ng% Fleishman=Hillard%starter%90%prosent% undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at% Group%i%2012%svarer%80% av%folks%kjøpsprosesser%på%InterneS.% bedriMers%talspersoner%er%uærlige%og%at% prosent%av%toppsjefene%at%de% For%B2B%er%andelen%på%hele%70% mesteparten%av%kommunikasjonen%fra% ikke%har%9llit%9l%jobben% prosent.”% bedriMer%er%løgn.”% markedssjefen%uPører.”%
 46. 46. “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent% av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”% Organisasjon* De(e*er*ikke*bare*et* “I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og% “I%følge%INMA`s%News%Media% “I%en%undersøkelse%fra%BRANDFog%for% Outlook%2013%vil%sosiale%medier% Markedshøyskolen%mener%norske% 2012%sier%82%prosent%av% næringslivsledere%at%det%er%salgs= som%Facebook%og%TwiSer%i%løpet% IT%prosjekt,*men* respondentene%at%de%vil%stole%mer%på% av%2012%levere%40%prosent%av% funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l% et%selskap%hvor%administrerende% virksomhetens%suksess.”% trafikken%9l%nyhetsneSstedene.”% direktør%og%ledelsen%engasjerer%seg%i% først*og*fremst*et* sosiale%medier.”% kulturprosjekt!* Økonomi* Omdømme* “I%Norge%mener%halvparten%av% “I%følge%en%undersøkelse%fra% respondentene%fra%Burson=Marstellers% “I%følge%Fournaise%Marke9ng% Fleishman=Hillard%starter%90%prosent% undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at% Group%i%2012%svarer%80% av%folks%kjøpsprosesser%på%InterneS.% bedriMers%talspersoner%er%uærlige%og%at% prosent%av%toppsjefene%at%de% For%B2B%er%andelen%på%hele%70% mesteparten%av%kommunikasjonen%fra% ikke%har%9llit%9l%jobben% prosent.”% bedriMer%er%løgn.”% markedssjefen%uPører.”%
 47. 47. Du*kan*ikke*installere*kommunikasjonsendringer….*
 48. 48. Det*er*ohe*begrenset*kommunikasjon*mellom*ledelse* og*ansa(e,*avdelinger*og*kunder* Toppsjefen* Andreas*Wabø* Administrasjon* Nina*Riibe* Selskaps%* Markeds%* Samfunns%* Digital%* kommunikasjon* kommunikasjon* kommunikasjon* kommunikasjon* Morten*H.*Jørstad* Christopher*Mortensen* Even*Westerveld* Hans%Pe(er*Nygård%Hansen* Henrie(e*Hedløv* Jorunn*Flydal* Marius*Eriksen*
 49. 49. Det*er*ohe*begrenset*kommunikasjon*mellom*ledelse* og*ansa(e,*avdelinger*og*kunder* Toppsjefen* Andreas*Wabø* Administrasjon* Nina*Riibe* Selskaps%* Markeds%* Samfunns%* Digital%* kommunikasjon* kommunikasjon* kommunikasjon* kommunikasjon* Morten*H.*Jørstad* Christopher*Mortensen* Even*Westerveld* Hans%Pe(er*Nygård%Hansen* Henrie(e*Hedløv* Jorunn*Flydal* Marius*Eriksen*
 50. 50. Det*er*ohe*begrenset*kommunikasjon*mellom*ledelse* og*ansa(e,*avdelinger*og*kunder* Toppsjefen* Andreas*Wabø* Administrasjon* Nina*Riibe* Selskaps%* Markeds%* Samfunns%* Digital%* kommunikasjon* kommunikasjon* kommunikasjon* kommunikasjon* Morten*H.*Jørstad* Christopher*Mortensen* Even*Westerveld* Hans%Pe(er*Nygård%Hansen* Henrie(e*Hedløv* Jorunn*Flydal* Marius*Eriksen*
 51. 51. Åpne*virksomheter*slipper*informasjon,*kompetanse*og* erfaring*fri*internt…* Toppsjefen* Internt* Andreas*Wabø* Administrasjon* Nina*Riibe* Selskaps%* Markeds%* Samfunns%* Digital%* kommunikasjon* kommunikasjon* kommunikasjon* kommunikasjon* Morten*H.*Jørstad* Christopher*Mortensen* Even*Westerveld* Hans%Pe(er*Nygård%Hansen* Henrie(e*Hedløv* Jorunn*Flydal* Marius*Eriksen*
 52. 52. Åpne*virksomheter*slipper*informasjon,*kompetanse*og* erfaring*fri*internt…* Toppsjefen* Internt* Andreas*Wabø* Administrasjon* Nina*Riibe* Selskaps%* Markeds%* Samfunns%* Digital%* kommunikasjon* kommunikasjon* kommunikasjon* kommunikasjon* Morten*H.*Jørstad* Christopher*Mortensen* Even*Westerveld* Hans%Pe(er*Nygård%Hansen* Henrie(e*Hedløv* Eksternt* Jorunn*Flydal* Marius*Eriksen*
 53. 53. Åpne*virksomheter*slipper*informasjon,*kompetanse*og* erfaring*fri*internt…* Toppsjefen* Internt* Andreas*Wabø* Administrasjon* Nina*Riibe* Selskaps%* Markeds%* Samfunns%* Digital%* kommunikasjon* kommunikasjon* kommunikasjon* kommunikasjon* Morten*H.*Jørstad* Christopher*Mortensen* Even*Westerveld* Hans%Pe(er*Nygård%Hansen* Henrie(e*Hedløv* Eksternt* Jorunn*Flydal* Marius*Eriksen*
 54. 54. McKinsey*anbefaler*ledere*å*bruke*sosiale*medier* 1.  Lederen*som*en*innholdsprodusent*–*Skape*innhold*som* engasjerer.* 2.  Lederen*som*distributør*av*innhold*–*formidling*utenfor*de* tradisjonelle*hierarkiske*kommunikasjonslinjer.** 3.  Lederen*som*en*mo(ager*–*Evnen*al*å*sortere*og*håndtere* informasjon%*og*kommunikasjonsoverflodet.** 4.  Lederen*som*viser*vei*for*hvordan*selskapet*skal*beny(e*og*utny(e* de*sosiale*mekanismene.** 5.  Lederen*som*tar*ak<vt*ansvar*for*hvordan*selskapet*skal* reorganiseres*og*alpasses*for*å*bli*en*sosial*bedrip*–*lederen*blir* høvdingen*og*arkitekten.* 6.  Lederen*som*visjonæren*som*forstår*hva*som*trengs*for*å*ligge* foran*utviklingen.*
 55. 55. Det*store*bildet….* •  Offline*&*Online*smelter*sammen* •  Kundene*dine*forventer*at*du*er* alstede*i*sosiale*medier* •  Sosial* •  Mobil* •  Søk* •  Tør*du*overlate*sosiale*medier*al* alfeldigheter*og*dugnadsånd?* h(p://www.flickr.com/photos/doug88888/3400002114/*
 56. 56. GEELMUYDEN.KIESE* oslo!københavn!stockholm! www.geelmuyden%kiese.com*
 57. 57. Hvorfor*driver*ikke*IKT%bransjen*med*K?*
 58. 58. Hvorfor*driver*ikke*IKT%bransjen*med*K?*
 59. 59. Hva*er*gevinsten?* h(p://www.flickr.com/photos/davedugdale/5100801794/*
 60. 60. Ikke*si*at*du*ikke*ble*advart….*

×