Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Hva bruker du sosiale medier til

4.717 Aufrufe

Veröffentlicht am

I september/oktober kjørte jeg en undersøkelse her på HansPetter.info hvor jeg lurte på hva dere brukte sosiale medier til, hvilke sosiale nettverk dere brukte og hvor mye dere brukte de forskjellige nettverkene.

750 svar senere så foreligger nå endelig resultatet i form av en presentasjon på nesten 40 slides.

Veröffentlicht in: Business

Hva bruker du sosiale medier til

 1. 1. Hva$bruker$du$sosiale$ medier$0l?$ $ (Resultatet$av$undersøkelsen$på$HansPe:er.info$i$sep/okt$2013)$
 2. 2. Hvem$deltok$
 3. 3. Jevnt$mellom$kvinner$&$menn$som$ deltok$
 4. 4. Forskjellen$mellom$kjønn$og$alder$ 40,00$%$ 35,00$%$ 30,00$%$ 25,00$%$ Kvinne$ 20,00$%$ Mann$ 15,00$%$ 10,00$%$ 5,00$%$ 0,00$%$ Under$18$ 18N20$ 21N24$ 25N34$ 35N44$ 45N54$ 55N64$ 90%$av$besvarelsene$ Resultatet$basert$kun$på$disse$ 65+$
 5. 5. Ekseku0v$Oppsummering$ •  •  •  •  •  •  Facebook$kroner$fortsa:$på$toppen,$for$begge$kjønn$og$uanse:$alder.$ LinkedIn$blir$mest$av$alt$brukt$0l$jobbrelaterte$”0ng”,$men$ne:verket$blir$ikke$mye$ brukt…$ Mens$Instagram$er$veldig$populært$hos$kvinnene$(13%$bruker$det$mer$enn$en$0me$ hver$dag,$mot$kun$6%$av$mennene),$er$Google+$mye$mer$populært$hos$mennene.$ Nesten$20%$av$de$mannlige$respondentene$bruker$mer$enn$en$0me$på$Google+,$ mens$kun$4%$av$kvinnene$svarer$det$samme…$ YouTube$er$mest$populært$0l$underholdning,$uanse:$kjønn.$Det$som$kanskje$er$en$ overraskelse$for$mange,$og$dermed$et$stort$potensiale$for$bedricer$er$at$mange$ (kvinner$og$menn)$også$bruker$YouTube$0l$kompetansehevende$formål.$$ For$menn$kommer$fak0sk$YouTube$på$#2,$kun$slå:$av$LinkedIn.$Like$bak$kommer$ Twi:er,$dernest$Google+,$mens$kun$10%$av$mennene$bruker$Facebook$0l$å$skaffe$ seg$kompetanse$(Facebook$er$0l$og$med$slå:$av$Instagram$ic$ kompetanseøkning…..)$ Pinterest,$Quora,$Snapchat,$Path$og$Ask.fm$er$veldig$lite$brukt$jevnt$over.$De$store$ sosiale$ne:verkene$er$Facebook,$Twi:er,$LinkedIn,$Instagram,$Google+$og$ YouTube.$Det$varierer$stort$hva$de$blir$brukt$0l,$det$varierer$0l$0der$stort$mellom$ kvinner$og$menn$og$ikke$minst$i$forhold$0l$0den$som$brukes$på$de$respek0ve$ ne:verkene.$$
 6. 6. Ekseku0v$Oppsummering$ (Bruk$av$sosiale$medier$mer$enn$en$0me$hver$dag)$ 50,00$%$ 45,00$%$ 40,00$%$ 35,00$%$ 30,00$%$ 25,00$%$ 20,00$%$ 15,00$%$ 10,00$%$ 5,00$%$ 0,00$%$ Kvinner$ Menn$
 7. 7. Totalbilde$ (kvinner$og$menn$kombinert)$ Twi:er.com/KrohnTraaseth$ Twi:er.com/jgronbech$
 8. 8. Hva$bruker$vi$sosiale$medier$0l?$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Privatkomm$ Path$ Jobbkomm$ Kompetanse$ Quora$ Ne:verking$ Snapchat$ Inspirasjon$ Hobby$ Google+$ Underholdning$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$ 500$ 1000$ 1500$ 2000$ 2500$
 9. 9. Hva$bruker$vi$sosiale$medier$0l?$ (Jobbkomm,$kompetanse,$ne:verking)$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Path$ Jobbkomm$ Quora$ Kompetanse$ Snapchat$ Ne:verking$ Google+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0,00$ 200,00$ 400,00$ 600,00$ 800,00$ 1000,00$ 1200,00$
 10. 10. Hva$bruker$vi$sosiale$medier$0l?$ (Privatkomm,$inspirasjon,$hobby,$underholdning)$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Path$ Privatkomm$ Quora$ Inspirasjon$ Hobby$ Snapchat$ Underholdning$ Google+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$ 200$ 400$ 600$ 800$ 1000$ 1200$ 1400$
 11. 11. Hva$bruker$vi$sosiale$medier$0l?$ (Jobb$vs$Privat)$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Path$ Quora$ Jobb$ Privat$ Snapchat$ Google+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$ 100$ 200$ 300$ 400$ 500$ 600$
 12. 12. Hva$bruker$vi$sosiale$medier$0l?$ (Jobb$vs$Privat)$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Path$ Quora$ Jobb$ Privat$ Snapchat$ Google+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$%$ 10$%$ 20$%$ 30$%$ 40$%$ 50$%$ 60$%$ 70$%$ 80$%$ 90$%$ 100$%$
 13. 13. Hvor$mye$0d$bruker$du?$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ 0$min$ Path$ 1N14$ 15N29$ Quora$ 30N59$ Snapchat$ 60N90$ 120N180$ Google+$ 180+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0,00$%$ 20,00$%$ 40,00$%$ 60,00$%$ 80,00$%$ 100,00$%$ 120,00$%$
 14. 14. Mindre$enn$15$minu:er$hver$dag$ Facbook$ Twi:er$ YouTube$ Instagram$ Google+$ Snapchat$ LinkedIn$ Pinterest$ Vine$ Path$ Quora$ Ask.fm$ 0,00$%$ 10,00$%$ 20,00$%$ 30,00$%$ 40,00$%$ 50,00$%$ 60,00$%$ 70,00$%$ 80,00$%$ 90,00$%$ 100,00$%$
 15. 15. Mer$enn$en$0me$hver$dag$ Vine$ Quora$ Pinterest$ Snapchat$ LinkedIn$ YouTube$ Instagram$ Google+$ Twi:er$ Facbook$ 0,00$%$ 5,00$%$ 10,00$%$ 15,00$%$ 20,00$%$ 25,00$%$ 30,00$%$ 35,00$%$ 40,00$%$ 45,00$%$
 16. 16. Oppsummering$totalt$ •  •  •  •  •  •  •  •  •  Facebook,$Twi:er$og$YouTube$er$de$tre$mest$brukte$sosiale$ne:verkene$ I$jobbsammenheng$er$det$LinkedIn$som$er$mest$brukt,$e:erfulgt$av$Twi:er$og$ Facebook$ På$privatbasis$kommer$Facebook$først,$dernest$Instagram,$te:$fulgt$av$YouTube$ LinkedIn$er$mest$populært$i$alle$jobbsammenhenger;$for$kommunikasjon,$ kompetanse$og$ne:verking$ Facebook$scorer$høyest$på$hobby$og$privatkommunikasjon,$mens$Instagram$er$ mest$populært$når$det$kommer$0l$inspirasjon$og$YouTube$øverst$ic$ underholdning.$ Facebook$er$også$mest$brukt,$kun$15%$av$respondentene$svarer$at$de$bruker$ mindre$enn$15$minu:er$daglig,$mens$over$40%$svarer$at$de$bruker$over$en$0me.$ 17%$svarer$at$de$bruker$Twi:er$mer$enn$en$0me$daglig,$e:erfulgt$av$Instagram$ med$10%.$Kun$4%$av$bruker$mer$enn$en$0me$daglig$på$LinkedIn.$Til$sammenligning$ er$det$13%$av$GoogleNbrukerne$og$7%$av$YouTubeNbrukere$som$er$pålogget$mer$ enn$en$0me$daglig.$ Facebook,$Twi:er$og$Google+$er$de$tre$ne:verkene$som$blir$mest$brukt$0l$både$ privat$og$jobb$(mest$allsidig$brukt)$ Marginal$0d$er$brukt$på$de$øvrige$sosiale$ne:verkene.$De$vik0gste$ne:verkene$ totalt$se:$blir$derfor$Facebook,$Twi:er,$LinkedIn,$Instagram,$YouTube$og$Google+$
 17. 17. Kvinner$ Twi:er.com/KrohnTraaseth$
 18. 18. Hva$bruker$kvinner$sosiale$medier$0l?$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Privatkomm$ Path$ Jobbkomm$ Kompetanse$ Quora$ Ne:verking$ Snapchat$ Inspirasjon$ Hobby$ Google+$ Underholdning$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$ 200$ 400$ 600$ 800$ 1000$ 1200$
 19. 19. Hva$bruker$kvinner$sosiale$medier$0l?$ (Jobbkomm,$kompetanse,$ne:verking)$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Path$ Jobbkomm$ Quora$ Kompetanse$ Snapchat$ Ne:verking$ Google+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$ 50$ 100$ 150$ 200$ 250$ 300$ 350$ 400$ 450$ 500$
 20. 20. Hva$bruker$kvinner$sosiale$medier$0l?$ (Privatkomm,$inspirasjon,$hobby,$underholdning)$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Path$ Privatkomm$ Quora$ Inspirasjon$ Hobby$ Snapchat$ Underholdning$ Google+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$ 100$ 200$ 300$ 400$ 500$ 600$ 700$
 21. 21. Hva$bruker$kvinner$sosiale$medier$0l?$ (Jobb$vs$Privat)$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Path$ Quora$ Jobb$ Privat$ Snapchat$ Google+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$ 50$ 100$ 150$ 200$ 250$ 300$
 22. 22. Hva$bruker$kvinner$sosiale$medier$0l?$ (Jobb$vs$Privat)$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Path$ Quora$ Jobb$ Privat$ Snapchat$ Google+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$%$ 10$%$ 20$%$ 30$%$ 40$%$ 50$%$ 60$%$ 70$%$ 80$%$ 90$%$ 100$%$
 23. 23. Hvor$mye$0d$bruker$kvinner?$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ 0$min$ Path$ 1N14$ 15N29$ Quora$ 30N59$ Snapchat$ 60N90$ Google+$ 120N180$ 180+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0,00$%$ 20,00$%$ 40,00$%$ 60,00$%$ 80,00$%$ 100,00$%$ 120,00$%$
 24. 24. Mindre$enn$15$minu:er$hver$dag$ Facbook$ Instagram$ Twi:er$ YouTube$ Snapchat$ LinkedIn$ Pinterest$ Google+$ Vine$ Quora$ Path$ Ask.fm$ 0,00$%$ 10,00$%$ 20,00$%$ 30,00$%$ 40,00$%$ 50,00$%$ 60,00$%$ 70,00$%$ 80,00$%$ 90,00$%$ 100,00$%$
 25. 25. Mer$enn$en$0me$hver$dag$ Vine$ Quora$ Pinterest$ Snapchat$ LinkedIn$ Google+$ YouTube$ Instagram$ Twi:er$ Facbook$ 0,00$%$ 5,00$%$ 10,00$%$ 15,00$%$ 20,00$%$ 25,00$%$ 30,00$%$ 35,00$%$ 40,00$%$ 45,00$%$ 50,00$%$
 26. 26. Oppsummering$kvinner$ •  •  •  •  •  •  •  •  For$kvinnene$er$det$Facebook,$Twi:er$og$Instagram$ som$er$de$tre$mest$populære$ne:verkene$totalt$se:$ Til$jobb$er$det$LinkedIn$som$gjelder,$e:erfulgt$av$ Twi:er$og$Facebook$ For$privatbruk$er$det$Facebook,$Instagram$og$ YouTube$ Med$unntak$av$Facebook$og$Instagram$bruker$mer$ enn$halvparten$av$kvinnene$mindre$enn$15$minu:er$ daglig$på$sosiale$medier$ Omtrent$halvparten$av$kvinnene$bruker$over$en$0me$ daglig$på$Facebook,$mens$Twi:er$og$Instagram$ kommer$på$de$neste$plassene.$ Det$er$flere$kvinner$som$bruker$Google+$mer$enn$en$ 0me$enn$LinkedIn.$$ Som$for$totalen$er$det$Facebook,$Twi:er,$LinkedIn,$ Google+$og$YouTube$som$er$de$mest$brukte$sosiale$ ne:verkene.$ Det$er$omtrent$10%$flere$kvinner$enn$totalt$som$ bruker$Facebook$over$en$0me$hver$dag,$mens$ kvinnene$bruker$Google+$mindre$enn$totalen,$og$ikke$ overraskende$mer$enn$totalen$på$Instagram.$Google+$ blir$med$andre$ord$brukt$i$større$grad$av$menn,$mens$ menn$i$mindre$grad$er$ak0ve$over$lengre$0d$på$ Facebook$og$Instagram$(hvilket$ikke$bør$komme$på$ noen$som$en$overraskelse).$
 27. 27. Menn$ Twi:er.com/jgronbech$
 28. 28. Hva$bruker$menn$sosiale$medier$0l?$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Privatkomm$ Path$ Jobbkomm$ Kompetanse$ Quora$ Ne:verking$ Snapchat$ Inspirasjon$ Hobby$ Google+$ Underholdning$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$ 100$ 200$ 300$ 400$ 500$ 600$ 700$ 800$ 900$ 1000$
 29. 29. Hva$bruker$menn$sosiale$medier$0l?$ (Jobbkomm,$kompetanse,$ne:verking)$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Path$ Jobbkomm$ Quora$ Kompetanse$ Snapchat$ Ne:verking$ Google+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$ 100$ 200$ 300$ 400$ 500$ 600$
 30. 30. Hva$bruker$menn$sosiale$medier$0l?$ (Privatkomm,$inspirasjon,$hobby,$underholdning)$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Path$ Privatkomm$ Quora$ Inspirasjon$ Hobby$ Snapchat$ Underholdning$ Google+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$ 100$ 200$ 300$ 400$ 500$ 600$ 700$
 31. 31. Hva$bruker$menn$sosiale$medier$0l?$ (Jobb$vs$Privat)$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Path$ Quora$ Jobb$ Privat$ Snapchat$ Google+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$ 50$ 100$ 150$ 200$ 250$ 300$
 32. 32. Hva$bruker$menn$sosiale$medier$0l?$ (Jobb$vs$Privat)$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ Path$ Quora$ Jobb$ Privat$ Snapchat$ Google+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0$%$ 10$%$ 20$%$ 30$%$ 40$%$ 50$%$ 60$%$ 70$%$ 80$%$ 90$%$ 100$%$
 33. 33. Hvor$mye$0d$bruker$menn?$ Ask.fm$ Vine$ Pinterest$ YouTube$ 0$min$ Path$ 1N14$ 15N29$ Quora$ 30N59$ Snapchat$ 60N90$ 120N180$ Google+$ 180+$ Instagram$ LinkedIn$ Twi:er$ Facbook$ 0,00$%$ 20,00$%$ 40,00$%$ 60,00$%$ 80,00$%$ 100,00$%$ 120,00$%$
 34. 34. Mindre$enn$15$minu:er$hver$dag$ Facbook$ YouTube$ Twi:er$ Instagram$ Google+$ LinkedIn$ Snapchat$ Vine$ Pinterest$ Path$ Ask.fm$ Quora$ 0$%$ 10$%$ 20$%$ 30$%$ 40$%$ 50$%$ 60$%$ 70$%$ 80$%$ 90$%$ 100$%$
 35. 35. Mer$enn$en$0me$hver$dag$ Path$ Pinterest$ Vine$ Quora$ Ask.fm$ Snapchat$ LinkedIn$ Instagram$ YouTube$ Twi:er$ Google+$ Facbook$ 0,00$%$ 5,00$%$ 10,00$%$ 15,00$%$ 20,00$%$ 25,00$%$ 30,00$%$ 35,00$%$
 36. 36. Oppsummering$menn$ •  •  •  •  •  De$tre$mest$populære$ne:verkene$for$menn$ ser$ut$0l$å$være$Facebook,$Twi:er$og$YouTube$ totalt$se:.$ Jobbmessig$er$det$også$her$LinkedIn$som$er$ mest$populært,$men$det$er$under$5%$som$ bruker$over$en$0me$på$LinkedIn$for$å$drive$ kommunikasjon,$ne:verking$og$ kompetansebygging.$$ De$tre$mest$brukte$ne:verkene$på$0d$er$ Facebook,$hvor$nesten$35%$av$de$mannlige$ respondentene$bruker$mer$enn$en$0me$ daglig.$Dernest$kommer$Google+$med$ca$20%$ av$de$mannlige,$e:erfulgt$av$Twi:er$på$19%.$ 97%$av$de$mannlige$bruker$for$eksempel$ mindre$enn$15$minu:er$daglig$på$Pinterest,$ mens$nesten$70%$ikke$bruker$et$kvarter$på$ Instagram.$ Mest$overraskende$(for$meg$i$alle$fall)$er$at$ menn$i$alderen$21$0l$54$år$bruker$nesten$like$ mye$0d$på$SnapChat$som$på$LinkedIn….$Her$ skal$det$dog$føyes$0l$at$bruken$trekkes$først$ og$fremst$opp$av$de$mellom$21$og$25$år.$$
 37. 37. Disclaimer$ •  •  •  •  •  •  •  •  Undersøkelsen$er$ikke$representa0v$ Resultatet$er$basert$på$0lfeldige$respondenter$som$har$kommet$inn$enten$direkte$ på$HansPe:er.info,$via$søk$eller$via$sosiale$ne:verk$hvor$undersøkelsen$har$bli:$ promotert.$De$ne:verkene$som$har$bli:$mest$beny:et$0l$å$promotere$ undersøkelsen$er$Facebook,$Google+,$Twi:er$&$LinkedIn.$ Svarene$er$KUN$basert$på$de$mellom$21$og$54$år,$som$stod$for$over$90%$av$ svarene.$ Ca$750$respondenter$ Det$ble$ikke$spurt$hvor$i$landet$respondenten$kom$fra,$hva$respondenten$jobbet$ med,$s0llingsnivå$eller$bransje.$ Erfaringsmessig$kommer$ca$70%$av$svarene$fra$østlandet$og$brorparten$fra$ personer$som$jobber$i$lederN$og$mellomlederNs0llinger$i$ITNbransjen,$innenfor$ media$og$kommunikasjon.$ Undersøkelsen$sier$derfor$ingen0ng$om$hvordan$det$virkelig$ER$vi$bruker$sosiale$ medier$i$dag,$men$siden$veldig$mange$av$respondentene$er$mer$enn$sni:et$ oppta:$av$sosiale$medier$og$kommunikasjon,$kan$det$muligens$gi$en$indikasjon$på$ hvordan$det$står$0l$i$enkelte$bransjer$–$som$gjerne$er$0dlig$ute$med$å$adoptere$ nye$kommunikasjonstrender,$og$dermed$også$gi$indikasjon$på$kanskje$hva$som$blir$ ”populært”$fremover….$ De:e$0l$orientering.$
 38. 38. Det$er$bare$å$bruke$materialet$som$ dere$vil.$Hyggelig$om$dere$henviser$ 0l$enten$HansPe:er.info$eller$0l$ @hpnhansen$ved$deling$!$

×