Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

ang konsepto ng kakapusan

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
kakapusan
kakapusan
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie ang konsepto ng kakapusan (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

ang konsepto ng kakapusan

 1. 1. ANG KONSEPTO NG KAKAPUSAN
 2. 2. Pokus: Kakapusan
 3. 3. Tumutukoy ito sa isang sitwasyon kung saan limitado o hindi sapat (insufficiency) ang mga pinagkukunang-yaman upang matugunan ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Kakapusan (Scarcity)
 4. 4. Kalagayan ng Kakapusan  Tumutukoy ito sa limitadong pinagkukunang- yaman.  Tumutukoy naman ito sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Pisikal na Kalagayan Kalagayang Pangkaisipan
 5. 5. Uri ng Kakapusan  Kapag nahihirapan ang kalikasan at tao na paramihin at pag-ibayuhin ang kapakinabangan ng pinagkukunang- yaman. Ito ay dahil non- renewable ang  Kapag ang pinagkukunang- yaman ay hindi makasapat sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Absolute Scarcity Relative Scarcity
 6. 6. Palatandaan ng Kakapusan
 7. 7.  Sa Yamang Likas  Sa Yamang Tao  Sa Yamang Kapital
 8. 8. Kakapusan at Kadahilanan Nito
 9. 9.  maaksayang paggamit ng pinagkukunang-yaman.  non-renewability ng ilang pinagkukunang- yaman  kawalang-hanggan ng pangangailangan ng tao
 10. 10. Kakapusan at Kakulangan
 11. 11. KAKAPUSAN (Scarcity) • Ang hindi kasapatan ng pinagkukunang- yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. KAKULANGAN (Shortage) • Pansamantalang kaganapan kung saan hindi kayang mapunan ng dami ng malilikhang produkto ang dami ng planong pagkonsumo ng tao.
 12. 12. Teoryang pang-ekonomiks ni Thomas Malthus  Magpapatuloy sa mabilis na paglaki ang populasyon kung hindi ito makokontrol. Samantala, ang produksyon ng pagkain ay mabagal at hindi makasasabay sa mabilis na paglaki ng populasyon.
 13. 13. Kakapusan Bilang Suliraning Panlipunan  Nag-iiba ang pag-uugali (behavior) ng tao kapag hindi niya nakakamit ang kanyang mga pangangailangan. Ang pag-uugali ng tao ay nagiging hindi katanggap-tanggap. Natututo siyang magdamot, mandaya at manlinlang sa kapwa. Nagiging bunga ng kakapusan ang kaguluhan at pagtaas ng presyo ng mga bilihin (inflation).
 14. 14. Mga Kaisipan Tungkol sa Kakapusan
 15. 15. Trade-off  Hindi kayang makuha ng tao ang lahat ng kanyang pangangailangan.  Upang makuha ang isang bagay, kailangang isakripisyo ang iba
 16. 16. Opportunity Cost  Ang halaga ng bagay na handang isuko o bitawan upang makamit ang isang bagay.  Nagkakaroon nito dahil sa limitasyon ng mga pinagkukunang yaman.
 17. 17. Production Possibility Frontier (PPF)  Nagtatakda sa hangganan ng lahat ng kumbinasyon ng kalakal at paglilingkod na maaring maprodyus kung matalinong ginagamit ang lahat ng pinagkukunang- yaman ng isang lipunan.
 18. 18. Pagpili sa Pagitan ng Produksyon ng Mais at Palay  Produksyon ng mais Produksyon ng palay 800 550 Produksyon ng palay   A D C B 1,100 1,300
 19. 19. Pagbubuod  Nagiging panlipunang suliranin ang kakapusan kapag hindi nakakamit ng tao ang kanyang layunin.  Upang maging responsible ang tao sa kanyang pagdedesisyon, kailangan niyang mabatid ang opportunity cost ng kanyang desisyon.

×