Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009

Docent Frans um Wolfert Lyceum
26. Nov 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009
1 von 43

Más contenido relacionado

Similar a Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009

Ashram verdieping 2011Ashram verdieping 2011
Ashram verdieping 2011Björn Lamet
Blending the virtual into reality - KoempoelHANBlending the virtual into reality - KoempoelHAN
Blending the virtual into reality - KoempoelHANGuido Crolla
Facebook maakt school (NCOSM versie)Facebook maakt school (NCOSM versie)
Facebook maakt school (NCOSM versie)Pedro De Bruyckere
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12Evert-Jan Ulrich
Sociaal lerenSociaal leren
Sociaal lerenmictdeltion
Social media in onderwijs, Opleiding MERSocial media in onderwijs, Opleiding MER
Social media in onderwijs, Opleiding MERArne Horst

Más de André Hoogmoed

Informatieavond verdun parijsInformatieavond verdun parijs
Informatieavond verdun parijsAndré Hoogmoed
A.Hoogmoed / Presentatie MediathekenA.Hoogmoed / Presentatie Mediatheken
A.Hoogmoed / Presentatie MediathekenAndré Hoogmoed
A.Hoogmoed / O&K/ Portfolio SpeedpresentationA.Hoogmoed / O&K/ Portfolio Speedpresentation
A.Hoogmoed / O&K/ Portfolio SpeedpresentationAndré Hoogmoed
Workflow GesprekscyclusWorkflow Gesprekscyclus
Workflow GesprekscyclusAndré Hoogmoed
Hugo Viktor FrankHugo Viktor Frank
Hugo Viktor FrankAndré Hoogmoed
Sig Hbo 090212Sig Hbo 090212
Sig Hbo 090212André Hoogmoed

Lezing Hogeschool Rotterdam November 2009

Hinweis der Redaktion

 1. Wat hebben die veranderingen in jeugd- en levensloop nu met leren te maken? Ook op leergebied is van alles aan de hand. Daar ga ik kort op in. Ik laat dan zien hoe veranderingen in leren en levenslopen op elkaar ingrijpen. En: hoe ‘cultuur’ (instituties, sociale herkomst etc..) daar op van invloed zijn: instituties dwingen zaken af, maken dingen (on)mogelijk, ongelijke kansen naar milieu en soort netwerk waar je in zit.
 2. Allereerst zijn nieuwe media niet alleen het domein van en voor jongeren. Vele diensten die op Internet en mobiele platforms geboden worden zijn in de markt gezet door oudere generaties . Het zijn leden van oudere generaties die de ontplooiingskansen van jongeren accommoderen. Dat was al zo bij de zogenaamde culturele revolutie van de jaren zestig in de vorige eeuw, die volgens de historicus James Kennedy geleid werd door oude mannen die zowel de ideologische munitie leverden als de universiteiten hervormden. Nu is het niet veel anders. Oudere generaties spelen een cruciale rol bij innovaties, ook die in de nieuwe media. Het punt dat ik wil maken is dat de ruimte van de nieuwe media geen geheel ‘vrije, jeugdculturele’ ruimte is die niet voor-georganiseerd is. Veel tools en dus veel manieren om met die tools om te gaan zijn weldegelijk vooraf gegeven. ZIE OOK LAATSTE ONDERZOEK DOOR KENNISNET GEPUBLICEERD: WEB 2.0 BLIJKT BIJ VEEL JONGEREN ONBEKEND, ZE GEBRUIKEN HET NAUWELIJKS LAAT STAAN ALS LEERMIDDEL. Voorts zijn het zeker niet alleen jonge generaties die al multi-taskend door het medialandschap trekken. In menig kantoor, op de weg, in de privé-sfeer spelen nieuwe media inmiddels voor alle generaties een onontbeerlijke rol . Zeker zitten er meer jongeren te msn-en, maar er zitten evenveel ouderen te alex-en of te expedia-en. Het is, kortom, wat over-stated om te beweren dat het vooral de jonge generatie is die over digitale bekwaamheden beschikt. Onderzoek vergelijkt vaak te weinig jongeren met oudere generaties of eerdere generaties jongeren: dus pas op met je uitspraken! Of toch niet? Zie filmpje! Kortom: gevaar van mystificering jongeren waardoor beeld te positief of negatief wordt en kloof dreigt terwijl jongeren in heel veel opzichten meer dan ooit weer op oudere generatie lijken en hun ouders als beste vriend hebben, maar daarover later meer.
 3. Dan is het de vraag of men een hele generatie over één kam kan scheren. Uit het laatste jaarboek ‘ICT en Samenleving’, getiteld ‘De Digitale Generatie’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (De Haan en Van ’t Hof, 2006) blijkt dat jongeren niet allemaal op dezelfde manier actief zijn in de digitale wereld. Ook Hiteq bevestigt dit beeld: vmbo-ers en mbo-ers blijken in nagenoeg alle opzichten juist helemaal niet te voldoen aan de zogenaamde Generatie Einstein kenmerken (die lijken op mijn Nieuwe Leerders: een heel specifieke groep binnen jongere generaties). Jongens bij voorbeeld zijn veel intensiever en diverser actief dan meisjes. Bovendien zijn zij minder gericht op de eigen groep bekenden. Hoger opgeleiden gebruiken de nieuwe media ook op een diversere manier. Juist zij ontwikkelen al doende meer ICT-vaardigheden. Bovendien zijn in virtuele vriendennetwerken vooral jongeren actief die in het echte leven ook een rijk sociaal leven hebben. Ze gaan ook pas virtueel netwerken (bij voorbeeld bij Hyves) als ze weten dat echte vrienden, de vrienden in meatspace, hun daar, in cyberspace, als vriend willen aanmerken. Niets zo erg als geen vrienden hebben op Hyves en zichtbaar voor iedereen in isolement te verkeren. Populaire jongeren worden hooguit populairder, onpopulaire jongeren alleen maar minder populair. Het OFFLINE NETWERK WEERSPIEGELT ZICH NIET ALLEEN ONLINE, MAAR LEVERT OOK DE DRUK OM ONLINE te zijn. Jongeren worden door hun netwerken ingeleid in nieuwe toepassingen. Daardoor worden bepaalde toepassingen ook zo snel door jongeren overgenomen en kunnen ze even snel weer ‘uit’ raken. Kortom: de virtuele wereld is tot op grote hoogte een afspiegeling van de (ongelijke) verhoudingen in de fysieke wereld.
 4. Young people use internet especially for communication: to learn who they are, who they want to be by mirroring themselves with other peers.
 5. De afgelopen decennia heeft de jeugdfase een andere inhoud gekregen. Moderniteit: er ontstaat een aparte, van de volwassenwereld afgebakende jeugdruimte : een door school en jeugdbeweging ‘geïnstitutionaliseerde’ ruimte: volwassenen creëren deze ruimte, voor jongens en meisjes, voor lageren en hogere sociale milieus, en typisch voor Nederland: voor verschillende levensbeschouwingen aparte ruimtes. Juist door afscheiding van volwassenwereld ontstond mogelijkheid voor ontstaan van aparte jeugdcultuur! Opkomst massaconsumptieindustrie vanaf ongeveer 1955: deze ‘industrie’ creëert steeds meer deze ruimte: jongeren krijgen hierdoor wel meer vrijheid zelf hun keuzes te maken uit het aanbod van deze industrie: het aanbod wordt steeds groter en steeds meer voor iedereen gelijk toegankelijk. Jongeren hebben ook meer mogelijkheden hier gebruik van te maken . Door de jaren heen beschikken jongeren over meer geld en meer eigen privacy en de voor iedereen toegankelijke nieuwe media betekenen een extra sprong voorwaarts in deze kansen. Postmoderniteit: zelf ‘zappen’ tussen verschillende soorten aanbod, om zo je eigen identiteit bij elkaar te ‘mixen’. De machtsbalans tussen ouderen en jongeren is bovendien gelijker geworden, waardoor jongeren volop hun vrijheid kunnen onderhandelen. Postmoderniteit: ook ouderen betreden steeds vaker (met hun kinderen) het jeugddomein. Opkomst massaonderwijs: het jeugddomein kan ook steeds vroeger betreden en steeds langer, zo niet eeuwig, verkend worden. Postmoderniteit: jong zijn is de norm: kind of volwassen zijn moet zoveel mogelijk ‘vermeden’ worden. Jongeren hebben door dit alles steeds meer mogelijkheden gekregen om van elkaar te leren en ‘jeugdcultureel’ leerkapitaal te ontwikkelen. ‘Bijblijven in het jeugddomein’ is voor veel jongeren ‘core business’. ‘ Leren’ is niet het belangrijkste doel op dit terrein, maar het vindt er uiteraard wel plaats. Sterker, het jeugddomein wordt omgekeerd steeds meer als voorbeeld gezien van een ideale leer-‘school’. Meer en meer krijgen jongeren te horen dat ze in dat jeugddomein zoveel mogelijk moeten leren , juist omdat het daar zo makkelijk gaat en leren op school alleen niet genoeg meer zou zijn. De nieuwe eisen aan jongeren horen bij het idioom van de kennissamenleving: niet alleen levenslang, maar ook levensbreed leren, veranderbaar en leergierig (employable) zijn en flexibel kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen, precies zoals in het echte leven van de ideale jongere.
 6. Underlying processes in society Individualisation: declining influence of sociale structure Flexibilisation: knowledge society forces to stay flexible
 7. Paradox of choice: the more you can choose the more difficult it is to choose and the less satisfying the result. A lot of choices: scared to overlook opportunities, to miss something, to make the wrong choice or take a irreversible path. Important to stay ‘in touch’, to monitor all possibilities: to keep on learning Minder optimistisch: Lasch zei het b.v. al in 1979: er is steeds meer voor meer mensen mogelijk, tegelijk zullen er altijd mensen zijn die beter, mooier, succesvoller etc zijn. Jonge mensen zoeken de oplossing in: zichzelf heel belangrijk gaan vinden, geloven dat ze heel goed en tevreden zijn. Daaronder ligt echter grote onzekerheid en besef dat niet alles lukt en dat er wel degelijk ook externe belemmeringen zijn. Gevolg: >> leegte, depressie etc.. Oplossing: continu op zoek naar prikkels, sensaties…
 8. Rational choices impossible in the case of life course choices You do not know all alternatives: you can not experience all alternatives You can not predict all consequences You can not balance all advantages and disadvantages You can not make a strict hierarchy of goals: in life more things are even important
 9. Mijn studenten: meesten hebben voorkeur voor standaardlevensloop, daarnaast willlen ze ook….: en en is het sinds de jaren tachtig. Zie ook bij leefstijlen: de meesten scharen zich achter moderne burgerij…….
 10. In mijn proefschrift heb ik bovenstaand kader ontwikkeld om leerbiografieën in kaart te brengen. Ik heb dit nu geoperationaliseerd in een vragenlijst die ik nu als pilot onder ongeveer 100 studenten heb getest.
 11. Kleine hechte schil soulmates : fungeren als klankbord, ontdekken ze mee wat hen tot gelijkgestemden maakt, fungeren als bondgenoot om tips toe te spelen en steeds meer juiste mensen uit juiste circuit te ontmoeten. STEUNPOTENTIEEL Grote losse schillen: heterogene groepen uit allerlei milieus, sectoren, informeel: leveren GROOT EN HETEROGEEN INFORMATIEPOTENTIEEL
 12. Natuurlijk moeten we nieuwe middelen voor en manieren van leren binnen de school halen, omdat ze zoveel eindeloze mogelijkheden bieden die we – ook als leraren niet – niet meer kunnen en mogen missen. Het blijven echter middelen waar we bovendien niet alle heil van mogen verwachten. Het binnenhalen van peer- en e-learning uit het jeugddomein in het onderwijs verandert de betekenis van deze vormen van leren en levert daardoor waarschijnlijk ook niet de te verwachten baten. Enerzijds omdat de school deze vormen van leren weer gaat voorstructureren, waardoor ze niet meer het ‘eigen ding’ van jongeren zijn. Anderzijds omdat nieuwe, maar wel verplichte vormen al gauw een ritueel trucje worden. School blijft school en jongeren weten dat ze ook bij deze ‘leuke’ vormen afgerekend worden op formele eisen. Waarom is school nog interessant als je daar hetzelfde moet doen als in je vrije tijd, maar dan met de vervelende bijkomstigheid dat er voorwaarden en eisen gesteld worden?
 13. Levensloopkeuzes worden dan ook gemaakt op basis van ervaringen: ervaringen worden bepaald door de culturele context waarin jij je bevindt. Iedereen komt uit en zit nu in verschillende contexten: heeft dus verschillende ervaringen: de een heeft daardoor meer kansen dan de ander.
 14. reflexief: voortdurend bezinnen op wie je bent en wie je wilt zijn, dus ook dynamisch: keuzes zijn niet onherzienbaar narratief: dat geef je weer als verhaal met alle bijbehorende stijlmiddelen (plot, lokatie, hoofdpersonen etc..), dus ook: esthethisch: metaforen, beelden gebruik je want je wilt vooral een ‘mooi’ verhaal vertellen cultureel: je kunt alleen modellen gebruiken die voorhanden zijn, alleen doen wat in onze cultuur mogelijk is. Dominante plot is nu b.v.: iedereen bepaalt zijn eigen leven.En omgekeerd: gesitueerd: de betekenis die de wereld voor jou heeft is onderdeel van je identiteit. Hiermee is een identiteit ook altijd moreel: identiteit betekent ook committment aan bepaalde waarden emotioneel: reflecteren begint vaak vanuit negatieve emotie: onzekerheid, een situatie niet meer accepteren. Juist vanuit het ervaren gevoel vloeien vaak als vanzelf keuzes of worden keuzes afgedwongen. Kortom: turning points zijn emotionele grenservaringen die tot herbezinning levensverhaal aanzetten. Je kunt niet terugvallen op routines, maar je wilt wel je coherente levensverhaal blijven houden: je moet balans dus herstellen tussen je emoties en cognities: dat doe je door je levensverhaal opnieuw te vertellen, door nieuwe beschikbare concepten te gebruiken: zaken dus opnieuw betekenis te geven waardoor gevoel ontstaat van ‘inzicht’: emotie moet dus betekenisvolle plaats krijgen in eigen levensverhaal. Dat vereist interne en externe dialoog: welke beschikbare concepten passen bij de ervaring, welke ervaar jij en je omgeving als betekenisvol? Zo geef je dus ‘zin’ aan ervaring: een hoogst intuïtief, niet rationeel proces. dialogisch: het verhaal is gericht op jezelf maar ook op anderen: je probeert te anticiperen op voor jou belangrijke anderen: deze ‘stemmen’ klinken ook in je eigen hoofd door.
 15. In mijn proefschrift heb ik bovenstaand kader ontwikkeld om leerbiografieën in kaart te brengen. Ik heb dit nu geoperationaliseerd in een vragenlijst die ik nu als pilot onder ongeveer 100 studenten heb getest.