Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

духовне виховання

1.681 Aufrufe

Veröffentlicht am

виховання, духовне виховання

Veröffentlicht in: Lebensmittel
 • Als Erste(r) kommentieren

духовне виховання

 1. 1. . ' , А » ч* > . І * . , ) У - - д - . ,. ..п*э*-* д
 2. 2. д? ? *- х. д @са виховна ділаънісінъ школа снрамована на формуванна наніоналвноі свідомості школярів на засадах, зфнстнансъкоі моралі та історнко-тлвтудрнщ надбань нашого народу; сінворенна умов самореаліваніі особистості відповідно до іі' здібностей, сугснілвннхта власник інтересів, інтелеітуалвннй та світоаладннн роввнтокуннів у нронесі натнна, внэсованна громаданнна з демоіфатннноіо юглвтурон). Ш коларі маіотть монслнвістъ навннтнса шаноблнвого ставленна до духовноі снадшннн нашого народу. . Наша школа і релігійна громада неровділвно її; д* снівнрашоіотъ над твореннам особистості - , 35.. . ґ к : ::дд _ внсокоморалъноі та духовної _ 3713' ї* ' ': .. дія: :: ддт-Нм » м'
 3. 3. ` я , . 3 322300 . ..дэь-. ..чы _ "ц, ' А . ' чё? ' * : ,;Р! Їі((9.ё. !Ее г а А = „ *ЇєЇгц1!! (=: ,'5Іі. к1> . І _ „ г' . -. ' " -» 9. *ж ч' 'д' ЗП ити. "- . и . „ - д ' 3 ы - . . І . ц, __ і І _. . ` . „ . _ _ . А . . ' д. ; ' і „ ' -. * . »г. .Р 4,". ' , 'к 'и' . ";. Ї- . А1у_ р й І, "л б. Ї! ' х у ' . . ч . І й и1219.'5і4.'! ЇЇЇ15!'і/1!4ЇЕ! ЙЙНЇЇЙРЇдЙхИЇФ'жтііЇіііт 4 „ПІЄ/ НЇ *ёддёмїаїїьї . 'д „ЇіндіЇЧ/ Пґ* о”. . . м мг: , Ж". [и . , д. -іг , ЧЦ -»` . ,.. ,: ', ' 4* -дц _, ъ ' »а < н, Кдї-д л ьєгтїёз 'ё: -*! ё1'і7ї*! * і: ' *А ті; виді” Щёіі- 555: -е бж #1* Ї / ”дїбм "Едді/ ка " її -. дд' ь . , -ч< « „ . _ 1- >; ` , - . -ч підґіфвді ' . А 'ъ *че-з-
 4. 4. шт вашим щктшшу грєрмадяшт та та є жрикгшдєм для шаємдушиш ф в л щ». . м (а . . Ф. .. . ґытыщйк д. ї. *ъ . . ` „ ї: Мав "ь 'І
 5. 5. '_ь = З *і . й " Лиш рт рак є Ді" х. її” Ждгбкф
 6. 6. і и. 'д-. кчь Фухтш щит і* почнаєт з іпячсо садка й д г ' ” П"ЖПЇ - * ' . їм “д, г . „из-д
 7. 7. завдати» живильний центр . ы_-. , , 'ч „ и. , . ,.. .„ - . . _ -ґ . . . „ в . ._ . 4 * . 1
 8. 8. А . . _ к . „. __ < Ї '. "."г' 'цЕЙЧМчьЕЗ-Я (ддт-листі: са» ц 4-4-'Ї2г1І _ д. Х _ _ ; _. ъ _Н. ..„; ;_<( . ґ О К < 4- 23%* . І . 1 ` ` ` Ь І с . „ . І и * и „ . . '. . н`| і . 32221 ан* ІґЙ` . ж* „и . А . . » І 1 . їх 3 'Ч . У . 'г1 . . . зйттчл-счгігь* ї '- ` 1 є " , , ` '* х - . д , - І „ ' » „ . . . д д; ї 'ёд-їдїідЇїїдэ.
 9. 9. 1 'М „тд : .."Э”`ц„ьдв. ' * . ри-ходи . ... .:„ь_. ... "* 21 у, д,аь-д. ..'д'ы„. ... дш. -г. :г. .ъ 4 ` ` . . . ., - _ . . . . „д . . . -; ' . ґ “ 'и . І у 4 *і І ". н: ц *і 7 `Ї . й _ . ' -у , ) _ < з . . тьээї-ггъзстлзащъігшччэчіг-шів%-и'іттдчбіъазгндг д
 10. 10. нігті (ІР раикёа траатє літній табір 1,. гдг- чт „ст , -_ , „ 'г .
 11. 11. Ь-чаиь-*тчтчздкчрчьх-єь' 7501-0156» "діє-ф
 12. 12. ма. . '- і 3 а. ` и * з _ 5 . . / ґ - ь - с . . . * "' * ' Їїґ* * ' ' п - д . . Ц і . ї ц а . 'л ъ „ `.
 13. 13. п! " ъ. " Їіїо-ідв; у= - год: ьдїьь-ыт-'Дцудыю . гг : .., 1 Ч и ь ` (і. . о *ґязаётііівсічґэёіз-ждіц-гі-. ..ї д;
 14. 14. Ш” @ тій г
 15. 15. 131 с «є» - *эг-'эіз-Мч зді- -
 16. 16. 3554 тЗч-ґзса-і-. счт-атудіїтєїбдґ-дъмґї--зєгддчъїччпчз-эёг; “дум *"'*10-а$. -.*; 'т9-9Ї'ЧЙЧ$Ц ”ї” д' 'А »*, А__ь"ци 5- и *: »5 А, 4- - . ` т" гёєддМ = 'її . . „ ' Кі. . .,. &'. : _ . "І д _ 'ґ 1 „ д . г 1-3" . __. т» * . " "1* * з Під: Їдїгїгіёїїґі"'І'51,Ї4*'! Ї ч": г д- дтаїїґ-. Ичцмз чачзсшёсч-ґіъс „ъзпгд-эазет* 2 і. ”'
 17. 17. СЇПЄЙГ`ГДЛІЦ да. `” рідніїтїїїёддю
 18. 18. >_`<ь_. д; А >_ , _ _ д' ` 15-01-1313.. і -ФТ-Б-Ок-'П' ь-ьн-т-*нєудд-ддддддддддд. _ .4 *т-_„ . , - > ь - » . , , ' ' 'д з , Ч , 4
 19. 19. д „ -« . . . А-, - . . - з» * гуд + ' *Ч 5 ' . І ьг . „ - . Ї ь К ` 1 Е-р ' 7 и і ЇПТ-. г д За 'ч - _ - . І . - і - "«. _ _ і1 ' "' ` ж, г ї- д? - д- А п из ' 1 ёгй` „ [ ф 7 . і Ї. "(_ " ` ї` „ ъ 1 < „І " це “ *Ї < д. . “. "`_' ` г "й „_ _ . |ч` ' г". еды-д: схыътдегёчкщлєтєнасздф . Ї " ' ,
 20. 20. із; 4* м '_ | *і Г Іниитдодд свят
 21. 21. Латшшщъ К . , і. . . клич » у щ. :- ' ї. . д . _. н- . ` „у , . 4 У 1 ( .
 22. 22. ., 4 С „. .„. , . . ж. . . .й . .. . , . . „ д. . мод ддт. .г я. . . . . г . А . .. . її! ы ч- „ . з . . , . „. . х . . 9 _. . . ж . Х ь ь а. . гімйщтїдфхцЧёёёйипывдпытіч „ ` „мг . .. К. . и. гг .
 23. 23. цієї-Б Рє'>. 'г її . і „тд„. ,. д. „кгщгдчуь- -Їі Ыґч ', .Л > і. . , ` . ъ . _.„. „;: _:( д. .. Х І / и' палки: :- . ) . *д *ц ; І х . _„' 2,1 . _ . *Є * и” . г р' 'Ч « Х К Іь*. ґґ>` І І " х / , ъ г д ч . з ц д у га. ін; . Ч; - ' * ) 'А Ь 4 4 . ІА ' ц гч д ; .1 ` 1 , , ч* і '. " . . ' . д; ч. .ооо о ' І Г* ч; . д . _ . .д ` ' . ,.__-. Іда „ „ 3 * . А ” - ь о. ц! г Х" З; д ' 4 , 4
 24. 24. А . І' . ц І І . „ й -г ; . , ' с 7" і я ' ' " ` ` 4 ` ' 'ю їх” ` _- - - Ї, - ди* кЙ"-'ы: ' „ . т . . 3- д "д- і `| ґ ц' "- ь ' д. . "дд . _ -ь 10- 'і р т. І 7 ёдїьддіїе, чому сьогодні навчають у школі одне поколін > а д; стане нормою життя наступного. „ ї" Я. Лінкольн н. - , - и _ а І йоботн днина школа а А їтїїідьмад, Лонатгока йшдашааа *їїїё-ё х
 25. 25. (ідоботи учнів шкрш Фудникіїгодмши та ковтати Олега
 26. 26. 35% «На лінії вогню» МОЇ Г ЕРОЇ Зйркр віриш учасниці школи і* Заморськрї Олесі ч
 27. 27. А* ттгдтітткждт мг**-->- -ґ-ґґё-»ёл-є-га ц д". 4 - А . в . . . . . ь ЄК: т - ` . . » х ъ __ . у х “ . . ' ` - 'Ї - ' к*" д * . , '_ ц' . ?А и _ „. -, ' ” . . ч 4.1* „ _ . _ -- я г д, Ч . . , . з г _ вд над І: . » _ Д" $ ' ц, ` чч-, ідд- г- у `ч. и. у-д «. *4 а и А „„_', ь *_ ' , х . и 14 дддддшд ііцщддддд„уугжіш1дцг_'„у„вд, .;„„_, ддддд , ъ _-_*-ч , . _ < . ддт - , _ ч-_* . д ч „ . г д 1 1 д ` „. Я х ї, -є _ - э - "Д - 'а , А Н ": _д_д, .А ч; _,'А» д `с__[_ З. :” д _- 1 ' . й А » _. _,„ Н - " . є " т . к-“К . д . ґ . д" и г . .` і / _ ` с ' ` й. ; д. ґ" д. АА . ь - - . “ * , "` ч ' 1 ц, ' ` -І . дУК ч о _ . , _)_ ь' ` , -Іъ _ ъ. .. -.- ц* 1 І Г" ь' х ъ . ьь. .ъ. ь.. ьл. ..ьц. .-. .. Г' , Г) ' `

×