Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
Môn học
TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA
VIỆT NAM - VINAMILK
Công ty cổ phần sữa Việt
Nam có tên giao dịch
Quốc tế là : Vietnam D...
Công ty có trụ sở chính tại
Số 10 phố Tân Trào, Phƣờng
Tân Phú, Quận 7, thành phố
Hồ Chí Minh.
Công ty có trụ sở chính tại...
Tính theo doanh số và sản lƣợng, Vinamilk là nhà
sản suất sữa hàng đầu tại Việt Nam.
Danh mục sản phẩm của Vinamilk bao gồ...
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA
VIỆT NAM - VINAMILK
Cơ Cấu
Doanh Thu
Sữa bột, ngũ cốc ăn liền 24%
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA
VIỆT NAM - VINAMILK
Phần lớn sản phẩm của Công ty cung cấp cho thị trƣờng dƣới
thƣơng hiệu “Vinamilk”, thƣơng hiệu này đƣợc bình chọn là
một “...
I. WHAT?
II.WHO?
III. WHERE?
IV. WHEN
V. WHY?
TRẢ LỜI SÁU CÂU HỎI 5W1H VỀ
THƯƠNG HIỆU VINAMILK
VI. HOW?
Thƣơng hiệu là phần hồn gắn liền với uy tín, hình
ảnh của VINAMILK, đƣợc VINAMILK xây dựng và
đƣợc khách hàng công nhận.
B...
I. WHAT?
Các nhận biết cơ bản của thƣơng hiệu VINAMILK
đó là hai màu trắng xanh hài hòa với nhau, dòng
chữ in VINAMILK, mộ...
Logo của Vinamilk chỉ gồm hai màu
xanh dƣơng và trắng, hai màu sắc
nhẹ nhàng và thuần nhất. Màu
xanh thƣờng biểu hiện cho ...
Thông điệp mà logo mang lại đó
là sự “cam kết mang đến cho
công đồng nguồn dinh dƣỡng tốt
nhất, chất lƣợng nhất, bằng
chín...
I. WHAT?
Ngoài ra, hình ảnh của
thƣơng hiệu VINAMILK
còn đƣợc gắn với hình
ảnh những cánh đồng cỏ
xanh bát ngát, đầy
nắng…gắn liền ...
I. WHAT?
3 chiến lƣợc thƣơng hiệu của VINAMILK:
Chiến lƣợc thƣơng hiệu gia đình: Cho các sản phẩm
sữa tƣơi, sữa chua uống,...
Việc phát triển thƣơng hiệu gia đình sẽ giúp
VINAMILK tránh đƣợc sự loãng thông tin bằng cách
tập trung vào một tên gọi du...
Việc quảng bá về một thƣơng hiệu sẽ có ảnh
hƣởng domino đến tất cả các sản phẩm trong
nhóm.
Và đó cũng chính là nhƣợc điểm...
Chiến lƣợc thƣơng hiệu nguồn với một số dòng sản
phẩm nhƣ sữa tiệt trùng VINAMILK FLEX, SỮA CHUA
VINAMILK PROBI, SỮA CHUA ...
Lợi ích của chiến lƣợc thƣơng hiệu nguồn nằm trong
khả năng tạo cảm giác khác biệt và sâu sắc cho
ngƣời tiêu dùng về sản p...
Chiến lƣợc thƣơng hiệu sản phẩm cho các dòng sản
phẩm nhƣ: các dòng sản nƣớc giải khát VFRESH,
ICY, bột dinh dƣỡng trẻ em ...
I. WHAT?
Những thƣơng hiệu theo chiến lƣợc thƣơng hiệu
sản phẩm thì mỗi dòng sản phẩm có một thƣơng
hiệu riêng với logo ri...
II. WHO?
Đối tượng khách hàng
Thƣơng hiệu VINAMILK có các sản phẩm chính
nhƣ: Sữa tƣơi, Sữa chua ăn và uống, Kem và Pho
má...
Các dòng sản phẩm của VINAMILK đƣợc phát triển
cho độ tuổi thiếu nhi và thiếu niên bởi độ tuổi này có
nhu cầu lớn về sữa v...
Việc quảng bá thương hiệu
II. WHO?
Bộ phận quản trị thƣơng hiệu và marketing của
VINAMILK chịu trách nhiệm về quá trình ph...
Hệ thống đại lý của tập đoàn VINAMILK mở rộng và
phủ khắp trung bình mỗi tỉnh có 1-2 đại lý chính
thức. Hơn nữa, tại mỗi t...
III. WHERE?
VINAMILK xác
định, thị trƣờng
chính vẫn là thị
trƣờng nội địa.
Công ty thực hiện chiến lƣợc chiếm lĩnh 75% thị
phần toàn quốc ; mở rộng thị trƣờng ra nƣớc ngoài
nhƣng vẩn lấy thị trƣờng...
Đổi mới công tác tiếp thị và các hoạt động Marketing
có hiệu quả. Đối với thị trƣờng ngoài nƣớc, công ty
tích cực xúc tiến...
IV. WHEN?
Giai đoạn 1976 – 1986:
Sau khi tiếp quản 3 nhà máy Sữa do chế độ cũ để lại sau năm
1975 : nhà máy sữa Thống Nhất...
IV. WHEN?
Giai đoạn 1986 – 2005:
Đặc biệt từ năm 1991, nhận thức rõ tầm quan trọng chủ trƣơng
của Đảng về “ Phát triển Nôn...
Giai đoạn 2006 – nay:
Đây là giai đoạn công ty tiến hành cổ phần hóa, đã
có các cổ đông nƣớc ngoài góp vốn vào công ty và
...
VINAMILK đã thành lập các trung tâm tƣ vấn dinh
dƣỡng sức khoẻ trên cả nƣớc, khám và cung cấp
sữa miễn phí hàng năm cho hà...
V. WHY?
Tại sao vinamilk luôn khẳng định được niềm tin
trong lòng khách hàng?
• Liên tục đạt Top 5 DN tư nhân lớn nhất nhờ...
• Với triết lý kinh doanh mong muốn trở thành sản
phẩm đƣợc yêu thích nhất ở mọi khu vực, lãnh thổ.
Vì thế chúng tôi tâm n...
Tại sao vinamilk luôn đứng vững trên thị trường
sữa trong và ngoài nước ?
• Lãnh đạo xuất sắc – chìa khoá để thành
công th...
VI. HOW?
Để đƣa thƣơng hiệu VINAMILK đến với ngƣời tiêu dùng, công
ty VINAMILK đã thực hiện rất nhiều những chính sách nhƣ...
• Đầu tƣ mở rộng sản xuất kinh doanh qua thị trƣờng
của các mặt hàng nƣớc giải khát tốt cho sức khỏe
của ngƣời tiêu dùng t...
• Khai thác sức mạnh và uy tín của thƣơng hiệu
Vinamilk là một thƣơng hiệu dinh dƣỡng có “uy tín
khoa học và đáng tin cậy ...
• Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý hệ thống cung
cấp và tiếp tục mở rộng và phát triển hệ thống phân
phối chủ động, vững...
Để quáng bá về thƣơng hiệu công ty VINAMILK đã
tham gia rất nhiều chƣơng trình PR và những hoạt
động cộng đồng nhƣ CHIẾN D...
Năm 2012, Vinamilk đã khởi xƣớng Quỹ 1 triệu cây xanh
cho Việt Nam để trồng thêm nhiều cây xanh tại các
thành phố, khu đô ...
VI. HOW?
Bên cạnh đó là các chiến lƣợc
quảng cáo và truyền thông trên
các phƣơng tiện truyền thông với
câu slogan rất ý ng...
Những thông điệp này đƣợc
phát rất định kì trên các
phƣơng tiện truyền thông
với tần suất rất nhiêu.
Những chiến lƣợc này ...
TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

von

TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 1 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 2 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 3 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 4 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 5 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 6 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 7 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 8 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 9 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 10 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 11 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 12 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 13 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 14 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 15 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 16 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 17 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 18 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 19 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 20 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 21 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 22 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 23 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 24 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 25 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 26 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 27 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 28 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 29 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 30 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 31 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 32 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 33 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 34 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 35 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 36 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 37 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 38 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 39 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 40 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 41 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 42 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 43 TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK Slide 44

TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK

 1. 1. QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Môn học TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK
 2. 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK Công ty cổ phần sữa Việt Nam có tên giao dịch Quốc tế là : Vietnam Dairy Products Joint Stock Company. Công ty đƣợc thành lập năm 1976 trên cơ sở tiếp quản 3 nhà máy Sữa của chế độ cũ để lại .
 3. 3. Công ty có trụ sở chính tại Số 10 phố Tân Trào, Phƣờng Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có trụ sở chính tại Số 10 phố Tân Trào, Phƣờng Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK
 4. 4. Tính theo doanh số và sản lƣợng, Vinamilk là nhà sản suất sữa hàng đầu tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm của Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực là sữa nƣớc và sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm nhƣ sữa đặc, sữa chua ăn và sữa chua uống, kem và pho mát. Vinamilk cung cấp cho thị trƣờng một những danh mục các sản phẩm, hƣơng vị và qui cách bao bì có nhiều lựa chọn. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK
 5. 5. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK
 6. 6. Cơ Cấu Doanh Thu Sữa bột, ngũ cốc ăn liền 24% GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK
 7. 7. Phần lớn sản phẩm của Công ty cung cấp cho thị trƣờng dƣới thƣơng hiệu “Vinamilk”, thƣơng hiệu này đƣợc bình chọn là một “Thương hiệu Nổi tiếng” và là một trong nhóm 100 thƣơng hiệu mạnh nhất do Bộ Công Thƣơng bình chọn năm 2006. Vinamilk cũng đƣợc bình chọn trong nhóm “Top 10 Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1995 đến năm 2007. Thành tựu của Công ty đã đóng góp tích cực vào sự phát triển sự nghiệp CNH-HĐH đất nƣớc. Với những thành tích nổi bật đó, Công ty đã vinh dự nhận đƣợc các phần thƣởng cao quý : Huân chƣơng Độc lập hạng Nhì ( 2010), Huân chƣơng Độc lập hạng Ba ( 2005),… GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK
 8. 8. I. WHAT? II.WHO? III. WHERE? IV. WHEN V. WHY? TRẢ LỜI SÁU CÂU HỎI 5W1H VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK VI. HOW?
 9. 9. Thƣơng hiệu là phần hồn gắn liền với uy tín, hình ảnh của VINAMILK, đƣợc VINAMILK xây dựng và đƣợc khách hàng công nhận. Bộ phận quản trị thƣơng hiệu và Marketing của VINAMILK là đơn vị đảm nhận việc tạo danh tiếng, sự cảm nhận, sự liên tƣởng tốt và trung thành của khách hàng đối với thƣơng hiệu dựa trên hệ thống tổ chức của công ty và các hoạt động Marketing của VINAMILK. I. WHAT?
 10. 10. I. WHAT? Các nhận biết cơ bản của thƣơng hiệu VINAMILK đó là hai màu trắng xanh hài hòa với nhau, dòng chữ in VINAMILK, một logo hình tròn cách điệu của chữ VNM, đi kèm với nó luôn là một câu slogan của công ty thay đổi từng năm nhƣ: CHẤT LƢỢNG QUỐC TẾ - CHẤT LƢỢNG VINAMILK, TẬN HƢỞNG CUỘC SỐNG, VÌ THẾ HỆ TƢƠNG LAI VƢỢT TRỘI, GIÁ TRỊ TỰ NHIÊN, CHIA SẼ CỘNG ĐỒNG, CUỘC SỐNG TƢƠI ĐẸP, VƢƠN CAO VIỆT NAM.
 11. 11. Logo của Vinamilk chỉ gồm hai màu xanh dƣơng và trắng, hai màu sắc nhẹ nhàng và thuần nhất. Màu xanh thƣờng biểu hiện cho niềm hy vọng, sự vững chãi, còn màu trắng là màu thuần khiết và tinh khôi. Ở đây nó còn là biểu hiện của sản phẩm của công ty – màu của sữa, màu của sức sống và sự tinh túy. Bên ngoài là hình tròn nhƣ sự bảo vệ, che chở. Còn bên trong là chữ VNM viết cách điệu nối liền nhau tạo thành dòng sữa. I. WHAT?
 12. 12. Thông điệp mà logo mang lại đó là sự “cam kết mang đến cho công đồng nguồn dinh dƣỡng tốt nhất, chất lƣợng nhất, bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con ngƣời và xã hội” của Vinamilk I. WHAT?
 13. 13. I. WHAT?
 14. 14. Ngoài ra, hình ảnh của thƣơng hiệu VINAMILK còn đƣợc gắn với hình ảnh những cánh đồng cỏ xanh bát ngát, đầy nắng…gắn liền với nó là những chú bò vui vẻ nhảy múa, hát ca, thể hiện sự gần gũi với thiên nhiên. I. WHAT?
 15. 15. I. WHAT? 3 chiến lƣợc thƣơng hiệu của VINAMILK: Chiến lƣợc thƣơng hiệu gia đình: Cho các sản phẩm sữa tƣơi, sữa chua uống, sữa chua ăn, phomat và kem với một thƣơng hiệu chung đó là VINAMILK.
 16. 16. Việc phát triển thƣơng hiệu gia đình sẽ giúp VINAMILK tránh đƣợc sự loãng thông tin bằng cách tập trung vào một tên gọi duy nhất. Và chi phí cho cho chiến dịch quảng bá những sản phẩm mới của thƣơng hiệu VINAMILK không quá lớn. I. WHAT?
 17. 17. Việc quảng bá về một thƣơng hiệu sẽ có ảnh hƣởng domino đến tất cả các sản phẩm trong nhóm. Và đó cũng chính là nhƣợc điểm của thƣơng hiệu nhóm, bởi nếu một thƣơng hiệu trong nhóm có vấn đề sẽ ảnh hƣởng đến toàn bộ các thƣơng hiệu khác trong nhóm. Và việc thƣơng hiệu đƣợc mở rộng thì nó lại trở nên mờ nhạt. I. WHAT?
 18. 18. Chiến lƣợc thƣơng hiệu nguồn với một số dòng sản phẩm nhƣ sữa tiệt trùng VINAMILK FLEX, SỮA CHUA VINAMILK PROBI, SỮA CHUA ĂN VINAMILK SUSU, SỮA CHUA ĂN VINAMILK PROBEAUTY, SỮA CHUA VINAMILK NHA ĐAM, SỮA CHUA KHÔNG ĐƢỜNG KEFIR. Mỗi sản phẩm có một tên riêng nhƣng phải chịu sự bó buộc và chi phối bởi uy tín của thƣơng hiệu nguồn I. WHAT?
 19. 19. Lợi ích của chiến lƣợc thƣơng hiệu nguồn nằm trong khả năng tạo cảm giác khác biệt và sâu sắc cho ngƣời tiêu dùng về sản phẩm mới. Điều nguy hểm đối với một thƣơng hiệu nguồn, đó là việc đi quá giới hạn những đặt tính cốt yếu của thƣơng hiệu ban đầu. I. WHAT?
 20. 20. Chiến lƣợc thƣơng hiệu sản phẩm cho các dòng sản phẩm nhƣ: các dòng sản nƣớc giải khát VFRESH, ICY, bột dinh dƣỡng trẻ em RIDIELAC, sữa bột DIELAC, sữa đặc ÔNG THỌ, NGÔI SAO PHƢƠNG NAM, sữa đậu nành GOLDSOY. I. WHAT?
 21. 21. I. WHAT? Những thƣơng hiệu theo chiến lƣợc thƣơng hiệu sản phẩm thì mỗi dòng sản phẩm có một thƣơng hiệu riêng với logo riêng, hình ảnh riêng,… VFRESH với hình ảnh một logo đầy sức sống, định vị hình ảnh nhãn hàng Vfresh với logo mới cùng thông điệp “Nguồn sống từ đất mẹ”. Các thƣơng hiệu khác cũng tƣơng tự nhƣ ICY với slogan “ GIỮ LẠI HƢƠNG VỊ TỰ NHIÊN CỦA NƢỚC” với hình ảnh hết sức tƣơi mát và đầy sức sống. Sữa đặc ÔNG THỌ và NGÔI SAO PHƢƠNG NAM với slogan “ SỮA NGON, PHA CHẾ CÀNG NGON”,…
 22. 22. II. WHO? Đối tượng khách hàng Thƣơng hiệu VINAMILK có các sản phẩm chính nhƣ: Sữa tƣơi, Sữa chua ăn và uống, Kem và Pho mát. Do đó đối tƣợng khách hàng chính của những sản phẩm mang thƣơng hiệu VINAMILK là thiếu nhi và thiếu niên. Thị trƣờng chính mà tập đoàn VINAMILK hƣớng đến là thị trƣờng nội địa.
 23. 23. Các dòng sản phẩm của VINAMILK đƣợc phát triển cho độ tuổi thiếu nhi và thiếu niên bởi độ tuổi này có nhu cầu lớn về sữa và tiêu dùng các sản phẩm từ sữa là lớn nhất. Bởi vậy, hình ảnh về bao bì, nhãn hiệu, cũng quảng bá luôn sống động, tƣơi mới và vui nhộn, đánh vào sở thích Nhƣng mặc khác, các bậc cha mẹ lại mới là ngƣời quyết định mua sản phẩm, nên bên cạnh việc quảng bá cho đối tƣợng thiếu nhi và thiếu niên thì VINAMILK luôn chú trong tới các bậc phụ huynh với hình ảnh những bậc phụ huynh vui mừng và rạng rỡ vì con cái họ có đƣợc nguồn dinh dƣỡng cũng nhƣ những lợi ích mà VINAMILK mang lại. II. WHO?
 24. 24. Việc quảng bá thương hiệu II. WHO? Bộ phận quản trị thƣơng hiệu và marketing của VINAMILK chịu trách nhiệm về quá trình phát triển của thƣơng hiệu VINAMILK. Những hoạt động của các bộ phận này bao gồm các chiến lƣợc, các thông điệp truyền thông phát trên các phƣơng tiện truyền thông về thƣơng hiệu hay các hoạt động PR hay những sự kiện có sự tham gia của VINAMILK.
 25. 25. Hệ thống đại lý của tập đoàn VINAMILK mở rộng và phủ khắp trung bình mỗi tỉnh có 1-2 đại lý chính thức. Hơn nữa, tại mỗi tỉnh đều có nhân viên tiếp thị cắm chốt, ngoài lƣơng chính còn đƣợc thƣởng theo doanh số bán của đại lý. Hệ thống đại lí rộng khắp của VINAMILK sẽ chính là một kênh thông tin hữu hiệu mang hình ảnh về thƣơng hiệu đến với khách hàng. VINAMILK luôn khuyến khích nhân viên mở rộng thêm đại lý nhỏ, bán lẻ đƣa thƣơng hiệu Vinamilk len lỏi khắp mọi ngõ ngách. II. WHO? Việc quảng bá thương hiệu
 26. 26. III. WHERE? VINAMILK xác định, thị trƣờng chính vẫn là thị trƣờng nội địa.
 27. 27. Công ty thực hiện chiến lƣợc chiếm lĩnh 75% thị phần toàn quốc ; mở rộng thị trƣờng ra nƣớc ngoài nhƣng vẩn lấy thị trƣờng nội địa làm trung tâm. Đẩy mạnh và phủ đều điểm bán lẻ trên tất cả mọi vùng, địa bàn lãnh thổ của cả nƣớc với mạng lƣới rất mạnh bao gồm 183 nhà phân phối, 94.000 điểm bán hàng phủ đều 64/64 tỉnh, thành phố. III. WHERE?
 28. 28. Đổi mới công tác tiếp thị và các hoạt động Marketing có hiệu quả. Đối với thị trƣờng ngoài nƣớc, công ty tích cực xúc tiến quan hệ đối ngoại, tìm kiếm thị trƣờng mới để xuất khẩu đồng thời giữ vững thị trƣờng truyền thống . III. WHERE? VINAMILK đã có mặt ở các thị trƣờng nƣớc ngoài nhƣ Úc, Campuchia, Irắc, Philipines và Mỹ.
 29. 29. IV. WHEN? Giai đoạn 1976 – 1986: Sau khi tiếp quản 3 nhà máy Sữa do chế độ cũ để lại sau năm 1975 : nhà máy sữa Thống Nhất ( tiền thân là nhà máy Foremost ); nhà máy sữa Trƣờng Thọ ( tiền thân là nhà máy Cosuvina); và nhà máy sữa Bột Dielac ( Nestle ) tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn phức tạp: máy móc thiết bị hƣ hại nhiều, phụ tùng thiếu thốn, nguyên liệu trống không. Trong điều kiện đó, công ty vẫn đảm bảo một lƣợng hàng nhất định để phục vụ ngƣời tiêu dùng, đối tƣợng chủ yếu là ngƣời già, ngƣời bệnh và trẻ em . Thƣơng hiệu VINAMILK chính thức ra đời trong hoàn cảnh này và dần khẳng định đƣợc vị trí của minh trên thị trƣờng.
 30. 30. IV. WHEN? Giai đoạn 1986 – 2005: Đặc biệt từ năm 1991, nhận thức rõ tầm quan trọng chủ trƣơng của Đảng về “ Phát triển Nông – Lâm - Ngƣ nghiệp gắn với Công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để ổn định tình hình Kinh tế - Xã hội “, công ty đã tạo lập vùng nguyên liệu nội địa, đầu tƣ phát triển chăn nuôi bò sữa trong nông thôn, thực hiện chủ trƣơng của Đảng về liên minh Công – Nông, làm cơ sở cho chuyển dịch cơ cấu Công – Nông nghiệp theo đƣờng lối kinh tế mới của Đảng. Cuộc “ cách mạng trắng “ đã đƣợc hình thành. Công ty đã phát triển thƣơng hiệu VINAMILK với nhiều dòng sản phẩm đáp nhu cầu rất đa dạng của ngƣời têu dùng
 31. 31. Giai đoạn 2006 – nay: Đây là giai đoạn công ty tiến hành cổ phần hóa, đã có các cổ đông nƣớc ngoài góp vốn vào công ty và chính họ đã thổi một lồng gió mới cho công ty. Trong giai đoạn này, những chiến lƣợc marketing và truyền thông của VINAMILK trở nên khởi sắc và chuyên nghiệ hơn cũng nhƣ hiệu quả hơn. Thƣơng hiệu VINAMILK đƣợc biết đên nhều hơn, những thông điệp mà mà VINAMILK đem đến cho khách hàng rất ý nghĩa và cuốn hút. IV. WHEN?
 32. 32. VINAMILK đã thành lập các trung tâm tƣ vấn dinh dƣỡng sức khoẻ trên cả nƣớc, khám và cung cấp sữa miễn phí hàng năm cho hàng ngàn lƣợt trẻ em, học sinh tiểu học và đối tƣợng suy dinh dƣỡng. Công tác khoa học công nghệ luôn đƣợc VINAMILK coi là mũi nhọn đột phá làm tăng dần chủng loại qua từng năm. VINAMILK đƣợc biết đến nhƣ là một thƣơng hiệu Việt hoạt động và làm ăn hiệu quả. Một thƣơng hiệu thân thiện vì cộng đồng với rất nhiều hoạt động xã hội và nhân đạo. IV. WHEN? Giai đoạn 2006 – nay:
 33. 33. V. WHY? Tại sao vinamilk luôn khẳng định được niềm tin trong lòng khách hàng? • Liên tục đạt Top 5 DN tư nhân lớn nhất nhờ một tập thể lãnh đạo có tầm nhìn và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc. Với việc luôn tìm sự đổi mới, cải tiến trong quản lý, tập thể lãnh đạo đã góp phần mang đến cho Vinamilk nhiều thành công trong thời kỳ đổi mới. Vinamilk đã luôn không ngừng sáng tạo, đột phá trong kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh với các thƣơng hiệu sữa hàng đầu thế giới đang có mặt tạiViệt Nam. • Đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới, Vinamilk đã đầu tƣ thiết bị công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất trên cơ sở tăng cƣờng lƣợng và chất nguồn sữa tƣơi nguyên liệu.
 34. 34. • Với triết lý kinh doanh mong muốn trở thành sản phẩm đƣợc yêu thích nhất ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lƣợng và sáng tạo là ngƣời bạn đồng hành của Vinamilk. Vinamilk xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. • Chính sách chất lƣợng của công ty là luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo chất lƣợng, an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định. V. WHY?
 35. 35. Tại sao vinamilk luôn đứng vững trên thị trường sữa trong và ngoài nước ? • Lãnh đạo xuất sắc – chìa khoá để thành công thành công của Vinamilk trong suốt chặng đƣờng phát triển của mình đó chính là Vinamilk đã may mắn có đƣợc một tập thể lãnh đạo có tâm, có tầm nhìn và có những kĩ năng lãnh đạo xuất sắc. • Tháng 3-2012, lần đầu tiên khảo sát và đánh giá các nữ lãnh đạo doanh nghiệp ở châu Á, Tạp chí Forbes đã chọn Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Vinamilk vào danh sách 50 nữ doanh nhân có quyền lực nhất châu Á. V. WHY?
 36. 36. VI. HOW? Để đƣa thƣơng hiệu VINAMILK đến với ngƣời tiêu dùng, công ty VINAMILK đã thực hiện rất nhiều những chính sách nhƣ sau: • Củng cố, xây dựng và phát triển một hệ thống các thƣơng hiệu cực mạnh đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và tâm lý tiêu dùng của ngƣời tiêu dùng Việt Nam. • Phát triển thƣơng hiệu Vinamilk thành thƣơng hiệu dinh dƣỡng có uy tín khoa học và đáng tin cậy nhất với mọi ngƣời dân Việt Nam thông qua chiến lƣợc áp dụng nghiên cứu khoa học về nhu cầu dinh dƣỡng đặc thù của ngƣời Việt Nam để phát triển ra những dòng sản phẩm tối ƣu nhất cho ngƣời tiêu dùng Việt Nam.
 37. 37. • Đầu tƣ mở rộng sản xuất kinh doanh qua thị trƣờng của các mặt hàng nƣớc giải khát tốt cho sức khỏe của ngƣời tiêu dùng thông qua thƣơng hiệu chủ lực VFresh nhằm đáp ứng xu hƣớng tiêu dùng tăng nhanh đối với các mặt hàng nƣớc giải khát đến từ thiên nhiên và tốt cho sức khỏe con ngƣời. VI. HOW?
 38. 38. • Khai thác sức mạnh và uy tín của thƣơng hiệu Vinamilk là một thƣơng hiệu dinh dƣỡng có “uy tín khoa học và đáng tin cậy nhất của ngƣời Việt Nam” để chiếm lĩnh ít nhất là 35% thị phần của thị trƣờng sữa bột trong vòng 2 năm tới. • Phát triển toàn diện danh mục các sản phẩm sữa và từ sữa nhằm hƣớng tới một lƣợng khách hàng tiêu thụ rộng lớn, đồng thời mở rộng sang các sản phẩm giá trị cộng thêm có giá bán cao nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận chung của toàn Công ty VI. HOW?
 39. 39. • Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý hệ thống cung cấp và tiếp tục mở rộng và phát triển hệ thống phân phối chủ động, vững mạnh và hiệu quả. • Phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung sữa tƣơi ổn định, chất lƣợng cao với giá cạnh tranh và đáng tin cậy. VI. HOW?
 40. 40. Để quáng bá về thƣơng hiệu công ty VINAMILK đã tham gia rất nhiều chƣơng trình PR và những hoạt động cộng đồng nhƣ CHIẾN DỊCH “VINAMILK-NIỀM TIN VIỆT NAM”, QUỸ HỌC BỔNG VINAMILK-ƢƠM MẦM TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM, QU Ỹ 6 TRIỆU LY SỮA, CHIẾN DỊCH VIỆT NAM XANH, CUỘC THI ÂM NHẠC ĐỒ RÊ MÍ, TRIỆU CÂY XANH VIỆT NAM, GÓP ĐÁ XÂY DỰNG HOÀNG SA,… VI. HOW?
 41. 41. Năm 2012, Vinamilk đã khởi xƣớng Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam để trồng thêm nhiều cây xanh tại các thành phố, khu đô thị, với mong muốn cải thiện môi trƣờng sống của các cƣ dân đô thị Việt Nam. Đến nay, Vinamilk đã trồng đƣợc cây xanh tại 8 tỉnh/ thành phố. VI. HOW? Vinamilk cũng ủng hộ 500 triệu đồng cho chƣơng trình “Vì học sinh Trƣờng Sa thân yêu”; hơn 1,4 tỷ đồng ủng hộ chƣơng trình “Góp đá xây Trƣờng Sa”; Vinamilk và Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung cũng đã trực tiếp đến 7 tỉnh miền Trung trao tặng 70 thuyền cứu hộ, cứu nạn cho đội xung kích tại các địa phƣơng với tổng giá trị gần 600 triệu đồng…
 42. 42. VI. HOW? Bên cạnh đó là các chiến lƣợc quảng cáo và truyền thông trên các phƣơng tiện truyền thông với câu slogan rất ý nghĩa là VƢƠN CAO VIỆT NAM thể hiện một khác vọng để trẻ em Việt Nam đƣợc uống sữa và vƣơn cao, và vẩn có những hình ảnh hài hƣớc về những con bò, những cánh đồng xanh bất tận, gần gủi với thiên nhiên.
 43. 43. Những thông điệp này đƣợc phát rất định kì trên các phƣơng tiện truyền thông với tần suất rất nhiêu. Những chiến lƣợc này thay đổi liên tục và rất sáng tạo. Luôn có các cuộc điều tra thăm dò về hiệu quả của các chiến lƣợc này. VI. HOW?
 • bachduongctn

  Mar. 21, 2018
 • HnHn31

  May. 2, 2016
 • Andy-Tringuyen

  Mar. 24, 2016
 • minhngoc522

  Nov. 17, 2015
 • ChiriDokato

  Aug. 27, 2015
 • NguyenTrang98

  May. 23, 2015
 • NguynDuyHin

  May. 4, 2015
 • vanhonghanh1

  Apr. 25, 2015
 • truongatu

  Apr. 12, 2015
 • huynhhong31

  Apr. 10, 2015
 • luckytreejuly

  Apr. 1, 2015
 • truongtran13

  Feb. 11, 2015
 • thaitranthong7

  Oct. 23, 2014
 • hanhnguyen1987

  Sep. 12, 2014
 • thuy6783

  Apr. 7, 2014
 • dauwamaoi

  Apr. 1, 2014
 • luunhaxuan

  Mar. 16, 2014
 • nguyenvu37625

  Feb. 25, 2014
 • Elmino

  Jan. 13, 2014
 • khanhvle

  Jan. 4, 2014

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

95.699

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

180

Befehle

Downloads

1.707

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

21

×