天佛院遊記 bạch thủy lão nhân đạo nghĩa tập y bát nhã ba la mật đa tâm kinh chú giải bát tiên truyện bốn khóa trình tu đạo thiên cá tinh hiển hóa tiếng kêu đau thương cảm hóa viện ban trưởng chân nghĩa tu đạo bàn đạo đại đạo kiến văn lục đại học 大學 đại thừa kim cang đạo nghĩa căn bản đào viên minh thánh kinh sự ứng nghiệm đào viên minh thánh kinh di lặc cứu khổ chân kinh chú giải địa ngục du ký tập 1 địa ngục du ký tập 2 gia thư của cố hương p1 chân phật ch giác lộ chỉ nam hoàng mẫu huấn tử thập giới hoạt ngục hiện hình ký hoạt phật sư tôn từ huấn (nhất định hoạt phật sư tôn từ huấn mười năm kim tuyến và tu đạo (đạo thống) kinh điển trì tụng liễu phàm tứ huấn lợi ích của việc thường trở về phậ luân hồi du kí tập 1 luân hồi du kí tập 2 luận ngữ 論語 minh đức tân dân tiến tu lục minh tâm phục thiện nam bình tiểu tiên đồng hiển hóa nam hải quan thế âm bồ tát từ ngữ ngũ giới hoạt phật sư tôn từ huấn nguồn suối trong tâm tánh tập 1 nguồn suối trong tâm tánh tập 2 nhân gian du ký nhân quả oan nợ hiển hóa thực lục nhân quả thời đại khoa học nhặt tuệ tập 2 quá trình cầu đạo của hiên viên hoàng quan thánh đế quân giác thế chân kinh quan thánh đế quân thánh huấn mùng 10 th quần tiên gia ngôn lục quang minh trí tuệ sau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo v sự đặc thù của long thiên biểu súc đạo luân hồi kí cảnh tỉnh đệ tam bảo tâm pháp thái thượng cảm ứng thiên thái thượng thanh tĩnh kinh thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解 thiên đàng du kí thiên đức lão nhân từ huấn (thiên ngụ thiên nhiên cổ phật đinh ninh tâm ngữ tiếng lòng của khí thiên thần tìm hiểu về đạo tin đến từ lý thiên tình thương của trung dung 中庸 tu đạo tu tâm thiên ấn quang pháp sư kết duyên huấn ăn chay khoa học dinh dưỡng 15 điều phật quy của tế công hoạt ph 5 điều tu luyện của sinh mệnh 九陽關遊記
Mehr anzeigen