Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Zoetermeer kpn event 30 januari over het Nieuwe Werken

De wereld verandert snel. Internet en technologie herdefinieren bestaande business modellen in rap tempo. Werk dat door mensen wordt gedaan is steeds meer hoge toegevoegde waarde (creativiteit en complex communication). Instituten zijn minder geschikt om het beste uit professionals te halen. Toegevoegde waarde general management steeds meer onder druk. Cultuurvariabelen worden steeds belangrijker: lage machtsafstand en feminien (zorgend), de culturele blauwdruk van ons land, lijkt goed te passen bij de netwerkeconomie in opkomst.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Zoetermeer kpn event 30 januari over het Nieuwe Werken

 1. 1. „Van een tijdperk met veranderingen naar een verandering van tijdperk‟‟ ‗Bijeenkomst Anders Werken‘ Zoetermeer, 30 januari Han Mesters, Sector banker zakelijke dienstverlening
 2. 2. Inhoudopgave 1 Conceptueel kader 2 The „Why” 3 Disruptieve technologie/het einde van groei? 4 Bevindingen
 3. 3. 1. Conceptueel kader
 4. 4. Waar staan we? • Crisis • Demografie • Governance • Generatie Z • Geo-politieke Verschuivingen • Cultuur • Milieu
 5. 5. Someone has Hit the ―Reset‖ Button (Jeffrey Immelt, CEO, General Electric) Wij geloven: De economie is in een vroeg stadium van een fundamentele verandering van de wijze waarop werk is georganiseerd, gemanaged en uitgevoerd We weten: Veel bedrijven zijn op zoek naar de drijvende kracht achter hun ‗Why‖ (waatoe zijn wij op aarde): Ethos: ‘is a Greek word meaning "character" that is used to describe the guiding beliefs or ideals that characterize a community, nation, or ideology. The Greeks also used this word to refer to the power of music to influence its hearer's emotions, behaviors, and even morals’ 5
 6. 6. Globalisering: Turbulentie in de omgeving neemt toe 6
 7. 7. Vraagkant van flex: Shift van instituten naar gemeenschappen
 8. 8. Steeds meer: organiseren via ‗De Markt‘ Clay Shirky: ―Since we have grown up with hierarchical institutions as models for organizational structure, it‘s hard to visualize another model. But this is where social media has come in. The development of technological features such as #hashtags has allowed people with like interests to find each other and organize around ideas outside a traditional institutional model. (…) So we have an old way of viewing the organization of people (thesis: hierarchical institutions). Now there‘s a new way of looking at things (antithesis: unmanaged cooperative collaboration). We (as a society) are still trying to figure out how to navigate this (synthesis) to produce results.
 9. 9. Instituten versus netwerken: MIT (boston) vs. Silicon Valley The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture Volume II by Manuel Castells (Dec 21, 2009)
 10. 10. Werk wordt meer kennisintensief ….. Veranderingen in de taken die uitgevoerd worden door de Amerikaanse beroepsbevolking (1969 - 1998) 15% 10% 5% Grenzen van automatisering lijken bereikt: ‗expert thinking‘ is voor een deel gebaseerd op patroonherkenning. Dit is moeilijker te automatiseren dan routine handelingen (rule based) 0% 1969 1980 1990 1998 -5% -10% Routine manual Routine cognitive Expert thinking Complex communications 10
 11. 11. September 2013…. Bron: Oxford 11
 12. 12. …. Maar schaarste blijft in technische profielen…ondanks automatisering Een ander geluid De bekende redeneringen over tekorten aan technisch personeel Maar vanuit een ander paradigma is er misschien helemaal geen tekort.‟ Meteen maar even een voorbeeld van zo‘n ander paradigma. ‗We zijn nu bezig met een project, geschoeid op Scandinavische leest, om mensen die ooit voor de techniek zijn opgeleid weer terug in de sector te halen. Als je op die manier gaat kijken, dan blijft er wellicht maar weinig over van dat zogenaamde tekort aan technici. ‗Volgens mij hebben we geen tekort aan technisch personeel, maar een tekort aan vermogen om mensen met de juiste kwaliteiten te vinden in de samenleving.‘ Bron: Flexmarkt , 27 februari
 13. 13. 2. The „Why‟
 14. 14. The heart of the problem
 15. 15. Case: uitzenden - structurele en conjuncturele uitdagingen 1. Bruto margedruk 2. Onderscheidend vermogen 3. Toegevoegde waarde propositie EBIT marge 15% 13% Brunel The Netherlands 11% 2009 9% 2010 7% 2010 5% 3% 2010 -3% Randstad Group Netherlands Olympia Nederland 2009 2009 2009 20% 2010 Bruto marge 25% 30% 35% 2009 -5% 1) USG People, EBIT Margin = EBITA Margin, Gross Margin not available, estimate Bron: Annual Reports USG People The Netherlands* 2010 1% -1%15% Adecco The Netherlands 40%
 16. 16. Oplossingen voor de druk van de ‗grote drie‘ Biedt operational excellence voldoende lange termijn concurrentievoordeel?
 17. 17. The ‗WHY‘: ABN Amro roots: 1824 NHM: Nederlandsche Handel-Maatschappij De N.V. Nederlandsche Handel-Maatschappij werd op initiatief van koning Willem I in Den Haag opgericht op dinsdag 9 maart 1824 De doelstelling was (Art. 59) "bevordering van handel, scheepvaart, scheepsbouw, visserij, landbouw en (het fabriekswezen)", in voortzetting van wat tijdens de Franse overheersing van 1795 tot 1813 was ingezet. Het hogere doel was volgens de koning dat de NHM zou fungeren als een "grote hefboom, strekkende tot opbeuring en aanmoediging van de nationale welvaart".
 18. 18. Professional services: van een Brand naar een ‗Stand‘
 19. 19. 4 soorten bedrijven m.b.t. onderscheidend vermogen in ‗ethos‘ Camelot High Castle in the sky Guru Differentiated Hero Distinctive Soulful excellence Plantation Fortress General Competitive Boss Reactive Operational excellence High
 20. 20. 3. Disruptieve technologie/het einde van groei?
 21. 21. ‗War for Talent‘: Welke ‗War'? Nu even niet 3 scenario‘s voor de ontwikkeling van de werkzame beroepsbevolking 2010-2050 1. Onveranderde voortzetting van de huidige netto arbeidsparticipatie 2. Een verdere groei van de netto arbeidsparticipatie onder arbeidskrachten van 50 jaar en ouder 3. Als scenario 2 met ophoging pensioenleeftijd tot 67 jaar beginnend in 2020 Bron: ABN AMRO Group Economics
 22. 22. Ontwikkeling beroepsbevolking op basis van drie scenario‘s, 2012 - 2060 1. Pessimistisch scenario Een voortzetting van de neerwaartse trend van de bruto arbeidsparticipatie in de leeftijd van 15 tot 25 jaar (gedurende 10 jaar) èn een onveranderde voortzetting van de bruto arbeidsparticipatie voor alle oudere leeftijdsgroepen. De combinatie van de dalende bruto arbeidsparticipatie onder jongeren en een stagnerende groei onder ouderen leidt tot een veel grotere krimp van de beroepsbevolking dan in de andere twee scenario‘s. 2. Neutraal scenario Een verdere ontwikkeling van de bruto arbeidsparticipatie per leeftijdsgroep; afgeleid van de ontwikkeling van de arbeidspar-ticipatie over de afgelopen 10 jaar. 3. Optimistisch scenario Een verdere ontwikkeling van de bruto arbeidsparticipatie per leeftijdsgroep. Deze is afgeleid van de arbeidsparticipatie in de afgelopen tien jaar en een groeiende arbeidsparticipatie van 65- tot 68 jarigen.
 23. 23. Ons voorland? Veranderingen in de Amerikaanse beroepsbevolking Bron: B.O.T.H. BLS, bewerking ABN Amro
 24. 24. Flexibiliteit in Nederland De flexibele schil (inclusief ZZP) bestaat in 2010 uit 1,8 miljoen personen. Dit is 24,4% van de werkzame beroepsbevolking Bron: ABU
 25. 25. CBS beeld
 26. 26. Het ‗pensioeneffect‘
 27. 27. Beroepsbev. in neutrale scenario uit rapport ‗De ontw. V.d. Nederlandse beroepsbevolking‘
 28. 28. Welke vijver moet je zitten?
 29. 29. Banengroei VS zit aan de onderkant
 30. 30. Pac-man in witte-boorden land Vacaturevolume beroepsgroep Administratie en klantenservice, 2008 – heden Bron: Recruitment matters, Job feed
 31. 31. Opleiding steeds belangrijker
 32. 32. Zien we al bewijs van de transitie weg van instituten in de U.S. labour cijfers? 32
 33. 33. Tis maar dat u het weet…. PIM VAN DER FELTZ (GOOGLE): 'INTERNET IS NET BEGONNEN' 25 apr 2013 | Peter Boerman Als mensen maar al hun informatie delen, kan Google veel relevantere combinaties maken dan tot nu toe gebeurt. Dat zei Pim van der Feltz, ceo van Google Nederland, donderdag tijdens het MT500-event. 1 OP 1 OP SCHAAL Volgens Van der Feltz betekent de mobiele revolutie dat we toegaan naar een markt van '1 op 1 op schaal'. Maatwerk op massaniveau, met andere woorden. 'Wat je zoekt, kun je het overal ter wereld vinden. Maar dat betekent ook: zij kunnen jouw klanten vinden.'
 34. 34. Raad eens in welk kwadrant uitzenders staan?
 35. 35. Passief werven Case: recruitement…Luttele jaren geleden Adverteren van vacature Beoordelen sollicitaties Selectie kandidaat Actief werven Opstellen profiel Zoeken met profiel Benaderen prospect
 36. 36. Passief werven …..en nu Adverteren van vacature Beoordelen sollicitaties Selectie kandidaat Actief werven Opstellen profiel Zoeken met profiel Benaderen prospect
 37. 37. Licht, vlug en precies: transactiekosten Oliver Williamson (student van Coase) wint Nobelprijs economie in 2009  Specialisatie in transactiekosten economie  (…) Williamson holds that entrepreneurs will tend to choose the form of organization — a loose network of small firms, trading in the open market; a franchise network, alliance, or joint-venture; or a large, vertically integrated firm — that best fits the circumstances Het belang van transactiekosten:  zoeken business partners, klanten  interactie, informatie, advies  gesprekken, onderhandelen  offertes, contracten maken  overeenkomst  coördineren, monitoren, borgen  controleren, registreren  rapporteren  ruziën, procederen  relaties beëindigen De rol van ZZP‘ers en Internet in het terugdringen van transactiekosten „Ex ante‟ transactiekosten Overeenkomst „Ex post‟ transactiekosten
 38. 38. `De terreur van de balanced scorecard: death by KPI? „Bij veel beursgenoteerde bedrijven nu zijn de financiële KPI‟s te dominant geworden‟ TED 2013: Food for thought The future of the American economy will look a lot like a science-fiction movie, says Andrew McAfee, the principal research scientist at MIT‘s Center for Digital Business. In a sweeping TED talk Wednesday, he predicted that the country would become so dependent on technology that many hourly and low-skilled jobs would vanish. In this "new machine age," as he calls it, cars will drive themselves, putting truck drivers out of work. Apple‘s Siri will connect with IBM‘s Watson to take over call centers. Robots will replace manual labor.
 39. 39. Mensen zijn de aanjagers van winst ‗Cultuur trekt de juiste mensen aan, de juiste mensen genereren winst‘
 40. 40. De netwerken slaan toe…in HR, Finance en Legal
 41. 41. Passie en vakmanschap horen bij een analoge wereld?
 42. 42. Nieuwe vormen van leiderschap gevraagd in platte organisaties: ‗caring‘ The eldest of four children, Dunham enlisted in the Marine Corps in 2000. Jason Dunham stepped into the role of protector long before he ever donned a Marine uniform. As a teenager, he put himself between a friend and an adversary to protect his buddy during a fight. As a brother, he would warn his little sister to watch out for boys. As a man, he dreamed of becoming a state trooper — so long as work didn‘t take him too far from home, where he could keep an eye on those he loved most. Dunham died as he had lived, said the minister at his burial last May: “Caring more for others than himself.”
 43. 43. 4. Bevindingen
 44. 44. De netwerken slaan toe (en dat vraagt on andere werkomgeving) 1. ‗Never waste a good crisis‘ 2. Ons groei paradigma staat ter discussie: 2013: profitability without growth? 3. Invulling HR functie verschuift van interne dominantie naar sterke focus op externe werknemers 4. Bestaande manier van het organiseren van arbeid d.m.v. hierarchie in instituten staat onder druk 5. Niet alleen professionals worden beste aangestuurd op ‗geven van ruimte‘ en ‗trust‘ 6. Belangrijkste belemmering bij nieuwe werken is ‗loslaten‘ dus managerial 7. Structureel lijken sociale media zich te ontwikkelen tot instrumenten die ‗referral‘ based bemiddeling van arbeid kunnen faciliteren 8. Emotionele binding wordt belangrijker tussen werkgever en werknemer – passie belangrijke aanjager voor creativiteit en binding 9. Cultuur bepaalt succes ‗culture eats strategy for breakfast‘, maar… 10. ..we meten dat nog niet goed

×