Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

2015 april, presentatie voor uitzenders in

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

2015 april, presentatie voor uitzenders in

 1. 1. Sector Advisory & Sustainability 21 April 2015 Uitzenden in een staat van disruptie Van externe naar interne flex? Han Mesters
 2. 2. 2 1. Waar staan we nu? 2. Arbeidsmarkt & Uitzenden 3. De Toekomst 4. ZZp’ers 5. Bevindingen Agenda
 3. 3. Waar staan we nu? “Any company designed for success in the 20th century is doomed to failure in the 21th” David Rose, New York Angels
 4. 4. 4 Twee facts of life… Kurzweil; Ondernemers onderschatten de snelheid van veranderingen die direct impact hebben op hun verdienmodel. 1. Verandering is exponentieel 2. Internet revolultie nog maar net begonnen Aanhoudende ‘Ryanisering’ van business modellen
 5. 5. 5 … waardoor de impact van innovatie intensifieert We are here
 6. 6. 6 IBM’s Watson is over 20 jaar slimmer dan wij samen…
 7. 7. 7 … maar technologie is niet de enige succes factor SoulfulExcellence Operational Excellence General CompetitiveBoss Reactive Guru Differentiated Hero Distinctive Hygiene Factor Whereyoudifferentiateyourself
 8. 8. 8 Wat is een innovatie-vriendelijke omgeving? R = 𝑓(𝑁 𝑚 ) R = interne weerstand tegen nieuwe ideeën N = aantal werknemers M = aantal managementlagen “The rationale for a large firm is that the internal transaction costs are lower than the external ones, but the Internet has made external transaction costs lower, so the enterprise can become much smaller.”
 9. 9. Arbeidsmarkt & Uitzenden “In a world of scarce resources, globalization without new technology is unsustainable” Peter Thiel, From Zero to One
 10. 10. 10 De ontwikkeling van de arbeidsmarkt…
 11. 11. 11 …beweegt sterk naar de Ryanisering van bemiddeling Source: Online Staffing” Platform Businesses – Industry Segment Forecast through 2020, January 4, 2014 Remote / Virtual Work Small Businesses The ‘prototypical online freelancer marketplace model’ (work performed online) that has grown with demand by small businesses, this is the oldest and largest sub-segment. It represents almost all of the estimated 2012 $1B in online staffing spend. Remote / Virtual Work Larger Businesses The above ‘prototypical online freelancer marketplace model’, supporting work performed online by freelancers anywhere is only starting to see ‘enterprise program-based’ adoption by large businesses (ie, not just isolated individuals therein) Onsite / Local Work All-size Businesses Online staffing platform models have started to be used to ‘intermediate’ work arrangements for ‘onsite/local work’ (work that is NOT performed online, but at physical sites/locations that are designated by the hirer (all-sizes of businesses) Online Staffing: one specific segment of online platform- intermediated work arrangements
 12. 12. 12 De flexibele schil is meer dan alleen Piek & Ziek …
 13. 13. 13 … niet alleen de conjunctuur zorgt dus voor herstel Grootste stijging uitzenduren in vier jaar tijd In het vierde kwartaal van 2014 steeg het aantal uitzenduren met 2,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de grootste stijging in ruim vier jaar. De vraag naar langlopende uitzend-contracten in de vorm van detachering en payrolling (fase B en C¹) steeg met 3,7 procent het meest. Het aantal uitzenduren in kortlopende contracten (fase A¹) nam met 1,4 procent toe. Voor heel 2014 geldt dat het totaal aantal uitzenduren 6,6 procent hoger lag dan in 2013. ¹) Het basiscontract zonder uitzendbeding staat bekend als “fase A” en telt maximaal 78 weken. Uitzenduren in fase B en C zijn in de vorm van langere contracten waarbij de uitzendkrachten voor bepaalde respectievelijk onbepaalde tijd in dienst zijn van het uitzendbureau.
 14. 14. 14 Werving & Selectie én Uitzenden herstellen tegelijk… Source: Jobfeed & ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015 Aantal nieuwe vacatures Ontwikkeling uitzenduren
 15. 15. 15 … met een sterke groei in technische functies Source: Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector
 16. 16. 16 In 2015 vanuit het perspectief van 2010… Source: De werkloosheid is groot, zeker onder de jongeren. Om de tijd tussen twee banen op te vullen gaan mensen vaker opnieuw een studie doen of cursus volgen. Perioden van studie en werk wisselen elkaar geregeld af. Iedereen doet er alles aan om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor een werkgever. Men volgt opleidingen om breed inzetbaar te zijn en zo ‘employable’ mogelijk te worden. En men gebruikt sociale netwerken (Linkedin, Twitter) voor personal branding doeleinden. We onderscheiden een aantal typen spelers die in deze wereld succesvol kunnen zijn met de volgende metaforen uit de kledingwereld: 1. Wehkamp Spelers met een breed aanbod én een duidelijke functionele meerwaarde voor de inlener zullen succesvol zijn. Bijvoorbeeld online bestellen en binnen 24 uur in huis. Ze profiteren van schaalvoordelen en van de focus van de markt op prijs. Deze spelers hebben een sterk online component, waarmee organisaties ook zelf kunnen zoeken en matchen.
 17. 17. 17 … lijkt ‘Navigeren naar nieuwe groei’ het best te passen Source: 2. Suit Supply In deze wereld overleven spelers die net als Suit Supply de emotie van exclusiviteit kunnen verbinden aan massaproductie (mass customization) en hun eigen distributie (on- en offline) organiseren. ƒ 3. Ebay Openbare online marktplaats voor arbeid met heel lage bemiddelings-kosten. Een variant hierop is het een gesloten model waarmee ondernemingen onderling hun personeel kunnen detacheren. Dit type flexspeler beheert en faciliteert onderlinge uitwisseling van arbeid. 4. De kappersacademie De kappersacademie is een ‘kapsalon’ waar studenten getraind worden en klanten tegen een minimale vergoeding gekapt. Er zullen flexspelers succesvoller worden die zowel in opleidingstrajecten als in gerelateerde banen bemiddelen. De inlener kan het complete pakket bij de flexspeler afnemen (dit bestaat nu al maar is nog klein).
 18. 18. 18 De goede oude tijd komt dus niet meer terug
 19. 19. De Toekomst “No one is less ready for tomorrow than the person who holds the most rigid beliefs about what tomorrow will contain” Watts Wacker, futurist
 20. 20. 20 Verschillende kansen voor uitzenden… • Accepteren van meer risico door resultaatsverantwoordelijkheid/output • Vermogen om snel toegang te krijgen tot schaarse eindmarkt • Uitbesteden urenadmin en verloning naar payroller (ook voor grote uitzender) • Veel mogelijkheden voor coordineren overschotten en tekorten bij klant • Vermogen tot denken in flex oplossingen, niet in contractvorm • Stabiliteit in sales • Leveren van kwaliteit • Snelheid van leveren ook voor dagdelen
 21. 21. 21 … waarbij focus een belangrijke voorwaarde is MKB Grootbedrijf 1. Relatie gebaseerd 2. Hogere en stabielere brutomarge 3. Meer cross selling naar HR dienstverlening 4. HR ontzorging? 5. Integrale flex-behoefte 6. Meer sales effort 1. Tenders, op hol geslagen inkoop 2. Transactie gebaseerd 3. Aanhoudende brutomarge druk 4. Cross selling moeilijker 5. MSP bedreiging en rechtsreekse sourcing op termijn 6. % uitzendkrachten in de flex schil daalt Gestaag 7. Specialisme Uitzenders
 22. 22. 22 Positioneringsstrategie 1: De Tenderkampioen Source: Schoonmaker CSU; Kerncompetentie in inschrijven voor tenders Welke tussenpartij (consultant) is betrokken bij een specifieke tender? Tender wordt geschreven op basis van kennis van de consultant
 23. 23. 23 2: De Niche Speler: Nutri-Akt 1998 en nu… Source:
 24. 24. 24 3: MSP voorbij.. Elance & Twago • (Grote) uitzenders lopen risico van desintermediatie door MSP’ers bij hun grote klanten • Grote uitzenders storten zich in MSP markt (ook door overnames) • Wat bij ZZP’ers gebeurt, gaat ook bij uitzendkrach- ten gebeuren: ze worden rechtstreeks uit de markt gehaald
 25. 25. 25 4: Marktplaats voor projecten Source:
 26. 26. 26 5: Nieuwe Businessmodellen in ZZP bemiddeling Source:
 27. 27. 27 6: De jonge generatie als analyse-tool Source:
 28. 28. ZZP’ers “Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life” Confucius
 29. 29. 29 De weg naar het ZZP-schap kent verschillende fases… Source: Insights ZZP onderzoek, opdrachtgevers ABN Amro en Yacht
 30. 30. 30 … en verschillende drijfveren
 31. 31. 31 De ZZP Taxonomie Source: Insights ZZP onderzoek, opdrachtgevers ABN AMRO en Yacht
 32. 32. 32 Een aantal ZZP-mythes ontkracht…
 33. 33. Bevindingen “Focus is scary – Until you realize it means turning your back on markets you would never have anyway” Clayton M. Christensen
 34. 34. 34 Neem de regie van flex in eigen hand! • Technologie heeft grote impact op organiseren van arbeid • Alles gaat on-line… en lage groei en structurele veranderingen houden aan • Duurzaam uitzenden……? • Specialisme neemt steeds meer toe en vaste contracten bij een werkgever passen daar niet bij • Uitzendkracht krijgt steeds meer concurrrentie van de ZZP’ er • Toegevoegde waarde van uitzenden is meer dan alleen ‘ piek en ziek’ : ‘ vreemde ogen dwingen’ • Uitzendkrachten worden rechtstreeks uit de markt gehaald.....en dan? • ZZP is here to stay • Flexwetgevers voeren achterhoede gevecht
 35. 35. 35 Duurzaamheidsstrategie ABN AMRO
 36. 36. 36 Analyse leidt tot reporting op de volgende onderwerpen

×