Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
God	
  kommunikasjon	
  i	
  
oms-llingsprosesser	
  
29	
  april	
  2014	
  
Om	
  oms-lling	
  
”Det	
  er	
  ikke	
  noe	
  som	
  er	
  så	
  vanskelig	
  å	
  u>øre,	
  
har	
  så	
  liten	
  sja...
Hva	
  er	
  en	
  oms-lling?	
  
Med	
  oms-lling	
  menes	
  virksomhetens	
  -lpasning	
  
-l	
  endringer	
  som	
  sk...
Definisjon	
  på	
  organisasjon	
  
”En	
  organisasjon	
  er	
  to	
  eller	
  flere	
  mennesker	
  som	
  
arbeider	
  s...
Mål	
  for	
  en	
  oms-llingsprosess	
  
•  Å	
  komme	
  igjennom	
  en	
  oms-llingsperiode	
  og	
  
siWe	
  igjen	
  ...
Grunnleggende	
  prinsipper	
  
•  Prosessen	
  må	
  være	
  vel	
  fundert	
  
•  Prosessen	
  må	
  ivareta	
  menneske...
Hvorfor	
  kommunikasjon	
  er	
  sentralt	
  i	
  
en	
  oms-llingsprosess	
  
•  Forstå	
  behovet	
  for	
  oms-llingen...
Tre	
  syn	
  på	
  oms-llingskommunikasjon	
  
Kommunikasjon	
  som	
  
verktøy	
  
Kommunikasjon	
  som	
  
prosess	
  
...
God	
  kommunikasjon	
  er…	
  
•  Aktuell	
  
•  Nøyak-g	
  
•  Tillitsvekkende	
  
•  Systema-sk	
  
•  Planlagt	
  
•  ...
10	
  suksesskriterier	
  for	
  god	
  
kommunikasjon	
  i	
  en	
  oms-llingsprosess	
  
1.  Tillit	
  
2.  Utarbeid	
  ...
1.	
  Tillit	
  
•  Definere	
  utgangspunkt	
  og	
  mål	
  for	
  -llit	
  i	
  
oms-llingsprosessen	
  
•  Vurdere	
  -l...
2.	
  Utarbeid	
  en	
  kommunikasjonsplan	
  
•  Utarbeide	
  en	
  kommunikasjonsplan	
  med	
  
utgangspunkt	
  i	
  pr...
3.	
  Kommuniser	
  oms-llingsprosessen	
  i	
  
detalj	
  
•  Kommuniser	
  behov	
  og	
  mål	
  for	
  oms-llingen	
  
...
4.	
  Økt	
  kommunikasjonsbehov	
  
•  Medarbeidernes	
  opplevelse	
  av	
  usikkerhet	
  i	
  
forhold	
  -l	
  prosess...
5.	
  Anerkjenn	
  reaksjoner	
  på	
  oms-lling	
  
•  Hvilke	
  reaksjoner	
  de	
  involverte	
  får	
  underveis	
  i	...
6.	
  Medvirkning	
  
•  Medvirkning	
  i	
  prosessen	
  skaper	
  -llit	
  og	
  
trygghet	
  
•  Medvirkning	
  skaper	...
7.	
  Ak-vering	
  av	
  mellomledere/
-llitsvalgte	
  
•  God	
  forankring	
  og	
  forståelse	
  for	
  oms-llingen	
  ...
8.	
  Dialog	
  
•  Sikre	
  mulighet	
  for	
  dialog	
  (gjennom	
  mellomledere/
-llitsvalgte)	
  
•  Dialog	
  gir	
  ...
9.	
  Regelmessig	
  og	
  lik	
  informasjon	
  -l	
  
alle	
  
•  Informere	
  regelmessig	
  slik	
  at	
  medarbeidern...
10.	
  Verdien	
  av	
  uformelle	
  kanaler	
  
•  Tillit	
  og	
  forståelse	
  skapes	
  best	
  gjennom	
  
uformell	
...
Kilder:	
  
•  Professor	
  II	
  Pål	
  KraS,	
  Handelshøyskolen	
  BI,	
  
ins-tuW	
  for	
  kommunikasjon	
  og	
  kul...
Gjerne	
  ta	
  kontakt	
  for	
  en	
  prat!	
  
Alle	
  -ders	
  kommunikasjon	
  as	
  
Hilde	
  Fredheim	
  Høgberg	
 ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

God kommunikasjon i omstillingsprosesser

3.038 Aufrufe

Veröffentlicht am

10 suksesskriterier for kommunikasjon i en omstillingsprosess.
Omstilling handler om mennesker og aktiv involvering. Verktøyet er lederskap og kommunikasjon.

Veröffentlicht in: Leadership & Management
 • Als Erste(r) kommentieren

God kommunikasjon i omstillingsprosesser

 1. 1. God  kommunikasjon  i   oms-llingsprosesser   29  april  2014  
 2. 2. Om  oms-lling   ”Det  er  ikke  noe  som  er  så  vanskelig  å  u>øre,   har  så  liten  sjanse  -l  å  lykkes,   eller  er  så  farlig  å  håndtere,   som  innføringen  av  en  ny  -ngenes  -lstand”     Machiavelli     29  april  2014  
 3. 3. Hva  er  en  oms-lling?   Med  oms-lling  menes  virksomhetens  -lpasning   -l  endringer  som  skjer  i  virksomhetens  eksterne   miljø  som  fører  -l  forandring  av:     – mål  og  oppgavestruktur   – organisasjons-­‐  og  styringsformer,  så  vel  som   – arbeids-­‐  og  serviceformer   29  april  2014  
 4. 4. Definisjon  på  organisasjon   ”En  organisasjon  er  to  eller  flere  mennesker  som   arbeider  sammen  og  u>ører  oppgaver  for  å   oppnå  et  mer  eller  mindre  klart  definert  mål”     (Wikipedia)     ”Organisasjonen  er  rammen  for  kommunikasjon   mellom  en  gruppe  mennesker”   (Pål  KraS,  professor,  Handelshøyskolen  BI)   29  april  2014  
 5. 5. Mål  for  en  oms-llingsprosess   •  Å  komme  igjennom  en  oms-llingsperiode  og   siWe  igjen  med  den  kompetansen  en  har  bruk   for  i  det  frem-dige  markedet   •  Å  gjennomføre  en  oms-llingsprosess  med  høy   grad  av  aksept,  slik  at  det  blir  minst  mulig  støy   og  tap  av  produk-vitet  i  løpende  driS   •  Unngå  riper  i  lakken,  og  tap  av  rennomé     (Ingfrid  Landsnes,  Organisasjonsrådgiveren)   29  april  2014  
 6. 6. Grunnleggende  prinsipper   •  Prosessen  må  være  vel  fundert   •  Prosessen  må  ivareta  menneskelige  behov   •  Prosessen  må  gjennomføres  innenfor  de   rammer  som  lover  og  avtaler  seWer   (Ingfrid  Landsnes,  Organisasjonsrådgiveren)   29  april  2014  
 7. 7. Hvorfor  kommunikasjon  er  sentralt  i   en  oms-llingsprosess   •  Forstå  behovet  for  oms-llingen   •  Forstå  effektene  av  oms-llingen   •  Minske  motstand  mot  oms-llingen   •  Redusere  usikkerhet   •  Øke  involvering  og  engasjement  for  endringen   29  april  2014  
 8. 8. Tre  syn  på  oms-llingskommunikasjon   Kommunikasjon  som   verktøy   Kommunikasjon  som   prosess   Kommunikasjon  som   sosial  forandring   Åpen  og  rik-g  informasjon   Forandringer  skjer  i   kommunikasjonen   Forandringer  skjer   gjennom   kommunikasjonen   Kommunikasjon  er  vik-g   for  å  forklare  oms-llingen   Informasjonen  gir  mening   -l  oms-llingene/ endringene   Maktbalansen  påvirkes  av   kommunikasjonen   Sikre  effek-vitet   Skape  mening   Relasjon  mellom   kommunikasjon  og   forhandling   29  april  2014  
 9. 9. God  kommunikasjon  er…   •  Aktuell   •  Nøyak-g   •  Tillitsvekkende   •  Systema-sk   •  Planlagt   •  To-­‐veis   29  april  2014  
 10. 10. 10  suksesskriterier  for  god   kommunikasjon  i  en  oms-llingsprosess   1.  Tillit   2.  Utarbeid  en  kommunikasjonsplan   3.  Kommunisere  oms-llingsprosessen  i  detalj   4.  Anerkjenn  økt  behov  for  informasjon   5.  Anerkjenn  reaksjoner  på  oms-lling   6.  Medvirkning   7.  Ak-vering  av  mellomledere/-llitsvalgte   8.  Dialog   9.  Regelmessig  og  lik  informasjon  -l  alle   10. Verdien  av  uformelle  kanaler   29  april  2014  
 11. 11. 1.  Tillit   •  Definere  utgangspunkt  og  mål  for  -llit  i   oms-llingsprosessen   •  Vurdere  -llitsgrad  i  egen  organisasjon  på  alle   nivåer   – Management   – Mellomledere   – AnsaWe   29  april  2014  
 12. 12. 2.  Utarbeid  en  kommunikasjonsplan   •  Utarbeide  en  kommunikasjonsplan  med   utgangspunkt  i  prosjektplanen   •  Definere  mål   •  Lag  en  -dslinje  med  en  sluWdato,  bruk  den  ak-vt   i  kommuniksjonen   •  Utarbeide  budskapsplamorm   •  Utarbeide  en  ”levende”  FAQ   •  Vurder  kanaler  og  hvordan  disse  skal  brukes   •  Gjenta  vik-g  budskap   29  april  2014  
 13. 13. 3.  Kommuniser  oms-llingsprosessen  i   detalj   •  Kommuniser  behov  og  mål  for  oms-llingen   •  Forklar  i  detalj  hvordan  prosessen  vil  skje   •  Bruk  -dslinjen  ak-vt  gjennom   kommunikasjonen  i  oms-llingsprosessen   •  Gjenta  budskapet  i  alle  kanaler   29  april  2014  
 14. 14. 4.  Økt  kommunikasjonsbehov   •  Medarbeidernes  opplevelse  av  usikkerhet  i   forhold  -l  prosessen  og  u>allet,  er  en   avgjørende  faktor  for  suksess  i  en  oms-lling   •  Manglende  informasjon  skaper  sladder  og   rykter   •  Forutsigbarhet  demper  stress,  mens   usikkerhet  hindrer  arbeidsinnsats   •  God  kommunikasjon  er  forebyggende  for   sykefravær  og  oppsigelser   29  april  2014  
 15. 15. 5.  Anerkjenn  reaksjoner  på  oms-lling   •  Hvilke  reaksjoner  de  involverte  får  underveis  i   endringsprosessen  er  avgjørende  for  u>allet   •  Anerkjenn  eventuell  motstand   •  Vurder  å  engasjere  potensielt  motvillige  i   u>ormingen  av  endringene   •  God  ivaretakelse  av  enkeltmennesket   •  Tid  er  vik-g   29  april  2014  
 16. 16. 6.  Medvirkning   •  Medvirkning  i  prosessen  skaper  -llit  og   trygghet   •  Medvirkning  skaper  større  engasjement  og   posi-vitet  rundt  endringsprosessen   •  Involvering  og  medvirkning  kan  også  skape   bedre  løsninger  fordi  man  utnyWer   kunnskapen  -l  flere   29  april  2014  
 17. 17. 7.  Ak-vering  av  mellomledere/ -llitsvalgte   •  God  forankring  og  forståelse  for  oms-llingen   hos  mellomledere/-llitsvalgte  er  et  av  de   vik-gste  kriteriene  for  et  vellykket  resultat  i  en   oms-llingsprosess   •  Det  motsaWe  kan  være  fatalt!   •  Gir  mulighet  for  dialog  og  omvendt   kommunikasjon,  som  igjen  kan  forbedre   kommunikasjonsprosessen   29  april  2014  
 18. 18. 8.  Dialog   •  Sikre  mulighet  for  dialog  (gjennom  mellomledere/ -llitsvalgte)   •  Dialog  gir  mulighet  for  omvendt  kommunikasjon   •  Vik-g  for  ledelsen  å  ta  imot  signaler  fra  organisasjonen   •  Sikre  at  kommunikasjonen  er  god  nok  og  blir  forståW   •  Forebygge  og  redusere  rykter  og  sladder   •  Øke  medarbeidernes  opplevelse  av  kontroll  over  egen   situasjon   •  TilreWelegge  for  eventuelle  -lpasninger  og  løsninger   for  den  enkelte   29  april  2014  
 19. 19. 9.  Regelmessig  og  lik  informasjon  -l   alle   •  Informere  regelmessig  slik  at  medarbeiderne   opplever  at  de  får  informasjon  -l  faste  -der   •  Etabler  gjerne  nye  kanaler,  for  eksempel   lederblogger,  torsdagskommentaren  osv.   •  Sikre  at  vik-g  informasjon  formidles   medarbeidere  -l  samme  -d   •  Vik-g  å  informere  selv  når  det  ikke  foreligger   noe  nyW  –  det  er  også  informasjon!   29  april  2014  
 20. 20. 10.  Verdien  av  uformelle  kanaler   •  Tillit  og  forståelse  skapes  best  gjennom   uformell  kommunikasjon   •  Vær  klar  over  verdien  av  uformelle  samtaler,   bruk  verktøyet  ak-vt   •  Skap  samlingspunkter  for  sosialt  og  uformelt   samvær  under  oms-llingsprosessen  (men  vær   varsom  dersom  det  foreligger  stor  motstand,   da  slike  samlingspunkt  kan  skape  rom  for  mer   sladder  og  ryktespredning)   29  april  2014  
 21. 21. Kilder:   •  Professor  II  Pål  KraS,  Handelshøyskolen  BI,   ins-tuW  for  kommunikasjon  og  kultur   •  Leder-­‐  og  organisasjonsutvikler  Ingfrid   Landsnes,  Organisasjonsrådgiveren   •  Hvordan  organisasjoner  fungerer  (2009),  Dag   Ingvar  Jacobsen  og  Jan  Thorsvik   •  Samt  en  god  slump  egen  erfaring  og  læring…   29  april  2014  
 22. 22. Gjerne  ta  kontakt  for  en  prat!   Alle  -ders  kommunikasjon  as   Hilde  Fredheim  Høgberg   Gründer  og  prosjektleder     Telefon:  +47  40  80  54  54   E-­‐post:  hilde@at-­‐k.no   www.alle-derskommunikasjon.no     hWps://www.facebook.com/ alle-derskommunikasjon   hWps://twiWer.com/ATkommunikasjon        29  april  2014  

×