Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Strobalenbouw (Het StroBuro cvba)

 1. De  grondstoffen   Bio-­‐ecologisch   Weinig  bewerkt   CO2-­‐posi:ef  (levenscyclus)   Weinig  tot  geen  afval   Lokaal   Veelzijdig:  voedsel  /  bouwmateriaal    
 2. Een  bio-­‐ecologisch  gebouw   Energiezuinig   •  Produc:e   •  Bouw   •  Bewoning   •  ALraak   Gezond   Comfortabel   Flexibel  
 3. Strobalenbouw  
 4. Historiek  van  strobalenbouw   Vroegste  restanten   •  met  leem  bestreken  vlechtwerk  (4500  -­‐   4000  vC)   Construc:e  van  een  vakwerkwoning •  miniatuur  uit  Les  Chroniques  de  Hainaut   (1465  –  1470)  
 5. Historiek  van  strobalenbouw   Hoogtepunt  vakwerkbouw  in   Vlaanderen   •  14de  –  16de  eeuw  
 6. Oorsprong  strobalenbouw   Opkomst  strobalenbouw   •  eind  1800  in  de  “Sandhills”  van  Nebraska   (USA)   •  gebouwd  door  Europese  kolonisten  als   bescherming  tegen  het  extreme  klimaat   Voorlopig  einde  strobalenbouw   •  vanaf  1950   •  industrialisering  van  bouwmaterialen   •  imago  van  armoede  
 7. Simonton  House,  Nebraska  (1908)  
 8. Workshop  Casa  Calida  vzw,  Limburg  (2010)  
 9. Nebraska  (1914)  
 10. Frankrijk  (1921)  
 11. Materialen   Hout   Stro   Leem  
 12. Hout   Construc:ehout   •  Gelamelleerd  /  volkern   Natuurlijk   •  Thermisch  verduurzaamd   Lokaal?  
 13. Het Belang van Limburg - 10 maart 2006 p 35
 14. Stro   Lokaal   •  Strobalen  van  bij  de  boer  in  de  buurt   •  Gecer:ficeerde  bouwstrobalen   Restproduct   •  Voedselgewas:  rogge,  tarwe,  tri:cale  
 15. •  Balen:  soorten:  zie  scan  
 16. Isolerend  stro   Hoge  isola:ewaarde   •  Lambdawaarde:  0,08  W/mK  (VEA)   •  Lambdaweerde  gecer:ficeerde   bouwstrobalen:  warmtegeleiding   loodrecht  op  de  vezelrich:ng:  0,055  –  0,06   W/mK  
 17. Isolerend  stro   Hygrodynamiek?   •  Verdamping  en  condensa:e   Thermische  iner:e   •  Massa  
 18. Droog  stro   Vochtgehalte   •  13,4%   •  Marge:   8%  -­‐  15%  
 19. Droog  stro   Strobalen  droog  oogsten,  stockeren   en  verwerken   Waterdicht  dak  met  oversteek   Waterkerende  fundering   Dampopen  gebouw   Strowanden  beschermen  :jdens  de   bouwwerken   Beschermende  buitenpleister  
 20. Lekker  stro?   Stro  =  cellulose   •  Knaagdieren  en  insecten  eten  er  niet  van   •  Het  is  wel  lekker  warm!   Voorzorgen   •  Gaas  tegen  insecten:  inox  muggengaas   •  Goed  pleisteren    
 21. Fundering   Kelder   •  Gemetst  /  beton   Plintmetselwerk   •  Gemetst  tot  min.  30  cm  hoogte   Puken  en  kolommen  in  beton   •  (verbonden)  punlundering   •  Lage  paalwoning  
 22. Opbouw   Loadbearing   •  Oorsprong  van  strobalenbouw   •  Zelfdragend:  weinig  hout   •  Gelijkvloers   Infill   •  Volkernhout  met  balken  of  kepers   •  PassieLouw,  organische  ontwerpen   •  Minder  hout   Post  and  beam   •  Meest  toegepast  in  Vlaanderen   •  Stevige  houtstructuur  
 23. Houtskelet   Structuur  en  stevigheid   Flexibele  indeling   •  Vensters,  kamers,  …   •  Aanpassingen  bij  bewoning   Dak   •  Oversteek   •  Hellend  /  plat  /  rond   •  Groendak  
 24. Luchtdicht  bouwen   Leem  en  kalk   •  Dampopen  en  luchtdicht   •  Verschillende  lagen  leem  /  kalk   •  Goed  wapenen  waar  verschillende   materialen  samenkomen:  jute,   synthe:sche  neken   •  Hech:ng  van  de  pleisterlaag  op  hout:   rietmaken  
 25. Leem   Dampopen   •  Folies?  Leem  doet  het  werk  beter!   Vochtregulerend   •  Condensa:e  en  verdamping   Natuurlijk     =  Gezond  binnenklimaat  
 26. Leem   Leem  uit  de  bouwput   •  Testen:  prepareren  is  meestal  nodig   •  Te  vet:  zand  toevoegen   •  Te  droog:  klei  toevoegen   Voorbereide  leem   •  Kant-­‐en-­‐klaar  aangekocht   Toepassing   •  Stroleemlaag  –  afwerkingslaag  –  finish  
 27. Kalk   Trasskalk   •  Meest  toegepast   •  Vochtafstotend:  regen  en  koude   Leem  <>  kalk   Andere  buitenafwerking   •  Steeds  strobalen  goed  beschermen  met   leem   •  Dampopen  materialen  gebruiken    
 28. Toepassingen   Nieuwbouw   Renova:e   •  Aan-­‐  /  bijbouw   •  Isola:e  van  een  (blinde)  muur   •  Bestaand  gebouw  inpakken  
 29. Architecten   Eric  Boddaert   •  Munte  (Merelbeke)  
 30. Architecten   Peter  Vos   •  Architectengroep  Barchi   •  Riemst  (bij  Tongeren)  
Anzeige