Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

barn och ungas medievärldar, Borås, november 2009

972 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Bra föreläsning!
  http://budgetresande.se
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

barn och ungas medievärldar, Borås, november 2009

 1. 1. Barns och ungas medievärldar En föreläsning på Högskolan i Borås i november 2009 Patrik Hernwall · docent Pedagogik & Medieteknik Institutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskola patrik.hernwall@sh.se · phernwall.wordpress.com slideshare.net/hernwall · mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods
 2. 2. ungas multimodala gestaltning http://mt.sh.se/ungmods
 3. 3. ungas multimodala gestaltning http://mt.sh.se/ungmods • vilka medier använder unga på Tumba Gymnasium fritiden, samt till vad? Broängsskolan (Botkyrka kommun) • vilka medier använder unga i skolan, samt till vad? Rektorsakademien • hur kan digitala medier användas för att komplettera verbala och skriftliga berättelser?
 4. 4. the.GTO.project gender · tweens · online • Constrution and normalisation of gender online among young people in Estonia and Sweden hur uttrycks och normaliseras genus online bland unga? • vilken betydelse har konstruktionen av genus online bland unga i deras vardag? • hur använder unga medietekniska redskap vid gestaltning av den egna personen?
 5. 5. the machine is us
 6. 6. Barns vetande har förändrats: mångfaldigt och bildmässigt känner till allting innan de kan göra egna erfarenheter ”De är på en och samma gång ”brådmogna” och fattiga på direkta erfarenheter.” Thomas Ziehe, 1989
 7. 7. ”Through satellite TV a human being can be in all places, see everything – at the same time. Earlier this capacity was exclusive to God.” Morten Søby, 1998
 8. 8. Svenskarna och internet WORLD INTERNET INSTITUTE 2009
 9. 9. Svenskarna och internet WORLD INTERNET INSTITUTE 2009
 10. 10. Multimodalitet
 11. 11. Multimodalitet • flera textualiteter (vidgat textbegrepp) • flera medier • flera nyttor eller behov
 12. 12. Redskap
 13. 13. Redskap • mentala (psykologiska)
 14. 14. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska)
 15. 15. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska)
 16. 16. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska) • resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)
 17. 17. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska) • resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)
 18. 18. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska) • resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan) • alltmer komplexa redskap
 19. 19. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska) • resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan) • alltmer komplexa redskap
 20. 20. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska) • resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan) • alltmer komplexa redskap - med en ökad grad av plasticitet
 21. 21. Tre mediekulturer
 22. 22. Tre mediekulturer • Typografisk mediekultur (ung 1450)
 23. 23. Tre mediekulturer Hypnerotomachia Poliphili (1499) Published by Aldus Manutius (Venice) • Typografisk mediekultur (ung 1450)
 24. 24. Tre mediekulturer • Typografisk mediekultur (ung 1450) • Elektronisk mediekultur (ung 1950)
 25. 25. Tre mediekulturer • Typografisk mediekultur (ung 1450) • Elektronisk mediekultur (ung 1950) • Digital mediekultur (ung 1995)
 26. 26. Tre mediekulturer • Typografisk mediekultur (ung 1450) • Elektronisk mediekultur (ung 1950) • Digital mediekultur (ung 1995)
 27. 27. Tre mediekulturer • Typografisk mediekultur (ung 1450) • Elektronisk mediekultur (ung 1950) • Digital mediekultur (ung 1995) olika sätt att processa, lagra, presentera och distribuera information
 28. 28. Digital mediekultur
 29. 29. Digital mediekultur • Paul Virilio speed/hastighet; dromologi • Jean Baudrillard simulacra/hyperverklighet • Pierre Lévy ”consider the simple and misleading opposition between the real and the virtual” [1998, 23] • Mark Poster 2.nd media age • Henry Jenkins deltagande mediekultur • Donna Haraway the Cyborg [the cyborg citizen]
 30. 30. We think
 31. 31. Multimodal gestaltning
 32. 32. Multimodal gestaltning • vidgat textbegrepp • producent, sändare OCH konsument (eller: tv-tittaren har blivit en dator- användare) • skapar, återskapar, omskapar - skillnaden mellan original och kopia har upphört • bygger sociala nätverk (vi kan agera i mediet) • web 2.0
 33. 33. Svenskarna och internet WORLD INTERNET INSTITUTE 2009
 34. 34. Svenskarna och internet WORLD INTERNET INSTITUTE 2009
 35. 35. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 36. 36. Hur konstrueras genus online? • “Vem är du?” “children meet a • Text, bild, ljud, video, etc. • Offentlig privat cultural pluralism, that constantly och privat offentligt • “Body-self” • Den fysiska kroppen behöver inte vara närvarande challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 37. 37. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 38. 38. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 39. 39. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 40. 40. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 41. 41. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 42. 42. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 43. 43. Cybertypes Lisa Nakamura, 2002 “machines that offer identity prostheses to redress the burdens of physical “handicaps” such as age, gender, and race produce cybertypes that look remarkably like racial and gender stereotypes”
 44. 44. Cybertypes Lisa Nakamura, 2002 “machines that offer identity prostheses to redress the burdens of physical “handicaps” such as age, gender, and race produce cybertypes that look remarkably like racial and gender stereotypes”
 45. 45. Do artefacts have gender? A-J Berg & M Lie, 1995
 46. 46. Do artefacts have gender? A-J Berg & M Lie, 1995
 47. 47. 1 2 3 4 5 6
 48. 48. Svenskarna och internet WORLD INTERNET INSTITUTE 2009
 49. 49. Digitala klyftor
 50. 50. Digitala klyftor • Heteronormativa västerländska värderingar • Att ta i anspråk = makt
 51. 51. Ungas nya tid-rum
 52. 52. Ungas nya tid-rum • Individen konsument OCH producent • Unga uttrycker sig i många olika medier • Nya redskap för memorering, dokumentation och kommunikation, med nya funktioner - och därmed andra betydelser • Att INTE ha tillgång (i begreppets dubbla betydelse) är marginaliserande
 53. 53. Barns och ungas medievärldar En föreläsning på Högskolan i Borås i november 2009 Patrik Hernwall · docent Pedagogik & Medieteknik Institutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskola patrik.hernwall@sh.se · phernwall.wordpress.com slideshare.net/hernwall · mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods
 54. 54. Barns och ungas medievärldar En föreläsning på Högskolan i Borås i november 2009 Patrik Hernwall · docent Pedagogik & Medieteknik Institutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskola patrik.hernwall@sh.se · phernwall.wordpress.com slideshare.net/hernwall · mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods

×