Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Referenshantering
- referat, citat & plagiat
Henrik Evertsson
Studieverkstaden
referat subst. koncentrerad version (av längre text) som avses
ge det väsentliga
referens subst. hänvisning till viss bok ...
Kärt barn – många namn…
referens
hänvisning
källhänvisning
texthänvisning
källförteckning
referenslista
referenser
littera...
Varför referera?
- för att dokumentera dina källor
- för att visa vad som är någon annans idéer och vad som är
din egen ”r...
Hur?
”med egna ord”
Vara i dialog med sina källor
sammanfatta
ställa frågor
jämföra
förklara
kritisera
förkasta
bekräfta
k...
Referatmarkörer
Författaren…
…menar
…påpekar
…hävdar
…beskriver
…understryker
…drar slutsatsen
…argumenterar för
…betonar
...
Hänvisningar i texten (Harvard)
Det är lättast att skriva textens inledning sist, när resten av
texten är färdig (Lindsted...
Varianter
(Andersson 2014)
(Andersson, 2014)
(Andersson 2014, s. 25)
(Andersson 2014:25)
Andersson […] (2014:25)
Andersson...
Oxford – fotnoter
Notens placering
[…] att du aldrig blandar olika
referenssystem.¹
[…] att du aldrig blandar olika
refere...
Fotnoter
Första noten…
¹Siv Strömquist. Uppsatshandboken. 5 uppl. Stockholm: Hallgren &
Fallgren, 2010, 38.
Därefter…
¹Str...
Rama in referatet
Hasenfeld (1983) menar att de typer av klienter som
finns i de människobehandlade organisationerna är
be...
Tänk på…
Överbelasta inte din text med källhänvisningar och referatmarkörer
Var noga med detaljer – komma- och punkttecken...
Citat
Originalets text ska återges exakt.
Citat ska alltid anges med sidnummer (om möjligt)
Citat ska användas sparsamt.
C...
Löpande citat
Det är lättast att skriva textens inledning sist ”eftersom du vet vad som
står i texten, du kan peka inåt, g...
Blockcitat
Längre citat (3 rader eller mer) görs till blockcitat:
Enligt Lindstedt (2002) bör textens inledning
skrivas si...
Vad är plagiat?
Att plagiera innebär att medvetet framställa
innehållet i någon annans arbete som sitt eget.
Plagiat
Du plagierar om du lämnar in någon annans arbete som ditt eget.
Du plagierar om du, utan att ange referens
• kopie...
Du riskerar att plagiera, om du gör ett referat och låter din text följa
originalet för nära, trots att du anger korrekt r...
Undvika plagiat
Behärska det referenssystem du använder!
Var insatt i det du skriver om!
Frigör dig från ditt källmaterial...
Referenssystem
- Harvard, parentessystemet
- Oxford, fotnoter
- APA, variant på Harvard
- Vancouver, IEEE, etc.
Harvard - grundprincipen
Hänvisningar i text:
(Efternamn år)
Referenslistan:
Efternamn, Förnamn (år). Titlar på hela verk ...
Referenslistan
En författare
Lindstedt, Inger (2002). Textens hantverk. Om retorik och skrivande.
Lund: Studentlitteratur....
Bok utan författare
Skolverket (2008). Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen
med skriftliga omdömen. Stockho...
Artiklar
Levander, Margaretha (1999). Stress ger fler uppsägningar. Dagens
Nyheter. 21/7.
Rose, David (2005). Democratisin...
Internetkällor
Alhmén, Jarl (2009). Hemodialyspatient, handläggning på
akutmottagning.. Hämtat från: http://www.internetme...
Lagtext/SOU
SFS (1998:204). Personuppgiftslag. Stockholm:
Justitiedepartementet.
SOU (2002:71). Personsäkerhetsutredningen...
Referenslistan - Allt i samma lista!
Alhmén, Jarl (2008). Hemodialyspatient, handläggning på akutmottagning. Hämtat från
h...
Länktips
Refero - http://refero.lnu.se/
Sök- och skrivhjälp - http://lnu.se/ub/sok-och-skrivhjalp
Skrivguiden.se
Frågor?
Hejdå!
http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2015
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×
Nächste SlideShare
Referenshantering Lnu 2014
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

2

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Referenshantering2015

Herunterladen, um offline zu lesen

Så lyckas du med dina studier: referat, citat & plagiat
Linnéuniversitetet 2015

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Referenshantering2015

 1. 1. Referenshantering - referat, citat & plagiat Henrik Evertsson Studieverkstaden
 2. 2. referat subst. koncentrerad version (av längre text) som avses ge det väsentliga referens subst. hänvisning till viss bok el. artikel, i vetenskapligt arbete referera verb 1 återge det viktigaste 2 hänvisa till ngn (Svensk Ordbok, 2009)
 3. 3. Kärt barn – många namn… referens hänvisning källhänvisning texthänvisning källförteckning referenslista referenser litteraturlista
 4. 4. Varför referera? - för att dokumentera dina källor - för att visa vad som är någon annans idéer och vad som är din egen ”röst” - för att kunna diskutera och kommentera dina källor - för att ge din text vetenskaplig trovärdighet - för att underlätta för läsaren att gå till primärkällorna - för att undvika att bli misstänkt för plagiat En text är inte vetenskaplig om den inte förhåller sig till tidigare forskning.
 5. 5. Hur? ”med egna ord” Vara i dialog med sina källor sammanfatta ställa frågor jämföra förklara kritisera förkasta bekräfta konkretisera besvara väcka intresse dra slutsatser påpeka skillnader och/eller likheter
 6. 6. Referatmarkörer Författaren… …menar …påpekar …hävdar …beskriver …understryker …drar slutsatsen …argumenterar för …betonar …sammanfattar Enligt…
 7. 7. Hänvisningar i texten (Harvard) Det är lättast att skriva textens inledning sist, när resten av texten är färdig (Lindstedt 2002). Enligt Lindstedt (2002) är det lättast att skriva textens inledning sist, när resten av texten är färdig. Lindstedt (2002) anser att det är lättast att skriva textens inledning sist, när resten av texten är färdig.
 8. 8. Varianter (Andersson 2014) (Andersson, 2014) (Andersson 2014, s. 25) (Andersson 2014:25) Andersson […] (2014:25) Andersson (2014) […] (25)
 9. 9. Oxford – fotnoter Notens placering […] att du aldrig blandar olika referenssystem.¹ […] att du aldrig blandar olika referenssystem¹. fotnoten gäller hela stycket/meningen fotnoten gäller ordet
 10. 10. Fotnoter Första noten… ¹Siv Strömquist. Uppsatshandboken. 5 uppl. Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2010, 38. Därefter… ¹Strömquist. Uppsatshandboken, 63. eller… ¹Strömquist. 2010, 63. eller ¹Ibid, 63.
 11. 11. Rama in referatet Hasenfeld (1983) menar att de typer av klienter som finns i de människobehandlade organisationerna är beroende av vad allmänheten har för förväntningar på organisationen. Det är stor skillnad på människor som behandlas till exempel inom säkerhetsbranschen, vaktbolag eller liknande och de som behandlas inom kommunens socialtjänst. De organisationer vars mål är att se till att redan välmående klienter som fungerar i samhället fortsätter att må bra finns på den ena sidan och på motsatta sidan finns de organisationer som har mandat att kontrollera, förbättra och hjälpa de klienter som är sjuka eller avviker från det som ses som normalt i ett samhälle (1983).
 12. 12. Tänk på… Överbelasta inte din text med källhänvisningar och referatmarkörer Var noga med detaljer – komma- och punkttecken, etc. Var konsekvent!
 13. 13. Citat Originalets text ska återges exakt. Citat ska alltid anges med sidnummer (om möjligt) Citat ska användas sparsamt. Citera för att förstärka texten, men använd inte citat istället för att formulera din egen text!
 14. 14. Löpande citat Det är lättast att skriva textens inledning sist ”eftersom du vet vad som står i texten, du kan peka inåt, göra läsaren nyfiken och locka till läsning” (Lindstedt 2002:58). eller… Enligt Lindstedt är det lättast att skriva textens inledning sist ”eftersom du vet vad som står i texten, du kan peka inåt, göra läsaren nyfiken och locka till läsning” (2002:58).
 15. 15. Blockcitat Längre citat (3 rader eller mer) görs till blockcitat: Enligt Lindstedt (2002) bör textens inledning skrivas sist: Notera: - inga citationstecken - hänvisningen placeras efter punkten - indrag i marginalerna - mindre teckenstorlek När i stort sett hela texten är färdig så kan du skriva inledningen. Då är det lättast att skriva den eftersom du vet vad som står i texten, du kan peka inåt, göra läsaren nyfiken och locka till läsning. (s. 58)
 16. 16. Vad är plagiat? Att plagiera innebär att medvetet framställa innehållet i någon annans arbete som sitt eget.
 17. 17. Plagiat Du plagierar om du lämnar in någon annans arbete som ditt eget. Du plagierar om du, utan att ange referens • kopierar fraser, meningar eller stycken från någon annans arbete, vare sig du använder citatmarkering eller inte • skriver om en passage från någon annans arbete med egna ord • använder någon annans idé, teori, metod eller data • kopierar bilder, diagram eller tabeller • kopierar ur datorprogram, musikkompositioner eller multimedia.
 18. 18. Du riskerar att plagiera, om du gör ett referat och låter din text följa originalet för nära, trots att du anger korrekt referens till originalarbetet. Till exempel om du: • endast byter ut några få ord mot synonymer • behåller originalarbetets formuleringar ordagrant, utan att markera citat • översätter ordagrant från ett annat språk utan kommentar om att det rör sig om en översättning.
 19. 19. Undvika plagiat Behärska det referenssystem du använder! Var insatt i det du skriver om! Frigör dig från ditt källmaterial! Undvik sökläsning!
 20. 20. Referenssystem - Harvard, parentessystemet - Oxford, fotnoter - APA, variant på Harvard - Vancouver, IEEE, etc.
 21. 21. Harvard - grundprincipen Hänvisningar i text: (Efternamn år) Referenslistan: Efternamn, Förnamn (år). Titlar på hela verk kursiveras. Förlagsort: förlag
 22. 22. Referenslistan En författare Lindstedt, Inger (2002). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur. Oxford Lindstedt, Inger, Textens hantverk. Om retorik och skrivande, Lund: Studentlitteratur, 2002. Flera författare Josephson, Olle, Melin, Lars & Oliv, Thomas (1990). Elevtext. Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9. Lund: Studentlitteratur.
 23. 23. Bok utan författare Skolverket (2008). Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Stockholm: Fritzes. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (2006). 13:e uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.
 24. 24. Artiklar Levander, Margaretha (1999). Stress ger fler uppsägningar. Dagens Nyheter. 21/7. Rose, David (2005). Democratising the classroom: a literacy pedagogy for the new generation. Journal of Education No. 37. p. 131 – 167. Fritzén, Lena (2009). Handledningens pedagogiska praktik. I: Stigmar, Martin (red.) Högskolepedagogik. Att vara professionell som lärare i högskolan. Stockholm: Liber, s. 79 – 96.
 25. 25. Internetkällor Alhmén, Jarl (2009). Hemodialyspatient, handläggning på akutmottagning.. Hämtat från: http://www.internetmedicin.se/ dyn_main.asp?page=256 [2011-04-08]. Skatteverket (2014). Bouppteckning. Hämtat från: www.skatteverket.se/ privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html [2014-09-23]. Pink Floyd (2010). Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/pink- floyd [2010-11-30].
 26. 26. Lagtext/SOU SFS (1998:204). Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet. SOU (2002:71). Personsäkerhetsutredningen. Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer: delbetänkande. Stockholm: Fritze.
 27. 27. Referenslistan - Allt i samma lista! Alhmén, Jarl (2008). Hemodialyspatient, handläggning på akutmottagning. Hämtat från http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=256 (2009-04-08). Evertsson, Henrik & Lindsten, Christina (2012). Akademiskt skrivande. Föreläsning vid Linnéuniversitetet, 2012-09-10. Fritzén, Lena (2009). Handledningens pedagogiska praktik. I: Stigmar, Martin (red.) Högskolepedagogik. Att vara professionell som lärare i högskolan. Stockholm: Liber. Josephson, Olle, Melin, Lars & Oliv, Thomas (1990). Elevtext. Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9. Lund: Studentlitteratur. Levander, Margaretha (1999). Stress ger fler uppsägningar. Dagens Nyheter. (1999-07-21). Lindstedt, Inger (2002). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur. Rose, David (2005). Democratising the classroom: a literacy pedagogy for the new generation. Journal of Education No. 37 2005. S. 131-167. Skolverket (2008). Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Stockholm: Fritzes. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (2006). 13:e uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.
 28. 28. Länktips Refero - http://refero.lnu.se/ Sök- och skrivhjälp - http://lnu.se/ub/sok-och-skrivhjalp Skrivguiden.se
 29. 29. Frågor?
 30. 30. Hejdå! http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2015
 • MagdalenaKochanek

  Aug. 16, 2017
 • YvonneSolomon

  Oct. 31, 2015

Så lyckas du med dina studier: referat, citat & plagiat Linnéuniversitetet 2015

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

975

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

3

Befehle

Downloads

5

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

2

×