Anzeige
Työpaikkaohjaajakysely SSKKY
Työpaikkaohjaajakysely SSKKY
Nächste SlideShare
Koulutuskokeilijan arviointiKoulutuskokeilijan arviointi
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Työpaikkaohjaajakysely SSKKY

  1. TYÖPAIKKAOHJAAJAKYSELY 2011 TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/HoReCa Olemme uuden opetussuunnitelman myötä laajentaneet ensimmäisen vuoden opiskelijoiden työssäoppimista kolmesta opintoviikosta yhteen koko jakson kestävään työssäoppimiseen. Siksi haluammekin nyt saada teiltä palautetta toteutuneesta työssäoppimisjaksosta. Kyllä Ei Voisiko mielestänne opiskelijoiden työssäoppmista laajentaa nykyisestä 6 – 7 opintoviikon jaksoista? Millaiset odotukset työpaikkaohjaajilla on opettajilta Yhteistyön sujuminen? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Mitä kehitettävää yhteistyössä on/ minkälaista yhteistyötä odotatte? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Onko opettajan antama perehdytys ohjaajalle ollut riittävää? Miten mielestänne perehdytys työpaikkaohjaajan perehdytys tulisi hoitaa ja minkälaista tukea tarvitsisitte lisää työssäoppimisen toteutukseen? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Ehditkö työssäsi perehtyä riittävästi opiskelija-arviointiin liittyviin kriteereihin? Minkälaisena koitte arvioinnin antamisen, miten perustelit arviointisi? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Tarvitsisitko lisäkoulutusta arviointitaitoihisi?
  2. Miten näyttöjä ja työssäoppimista pitäisi kehittää / miten haluaisitte olla mukana työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehitystyössä? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Kyllä Ei Onko mielestänne olennaista, että opiskelija laatii kirjallisen suunnitelman näytön toteutuksesta? Onko opiskelijan työpanoksesta hyötyä työpaikallanne? Mahdollistaako mielestänne työssäoppiminen koulutuksen kehittymistä? Miten haluaisitte vaikuttaa koulutuksen ja työssäoppimisen toteuttamiseen? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Minkälaista osaamista opiskelijoilla tulisi olla enemmän tullessaan työpaikalle? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Toimivatko opiskelijat työpaikan pelisääntöjen mukaan? Onko opiskelijoiden helppo noudattaa työpaikan työaikoja? Työssäoppiminen kokonaisuutena on toiminut hyvin? Muuta kommentoitavaa: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
Anzeige