Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Top -verkkopalvelut KAO ja Omnia

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Top -verkkopalvelut KAO ja Omnia (20)

Anzeige

Top -verkkopalvelut KAO ja Omnia

 1. 1. TYÖSSÄOPPIMISEN VERKKOPALVELUT JA REKISTERIRATKAISUT TYÖELÄMÄN TUKEMISESSA Tampere, Murikkaopisto 25.8.2011 Tiina Teräs, Eveliina Havu ja Leena Happonen
 2. 2. <ul><li>Puheenvuoro sisältää pohdintoja ja esimerkkejä </li></ul><ul><ul><li>keskeisistä tavoitteista ja verkkopalvelun merkityksestä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksessa </li></ul></ul><ul><ul><li>tietovarannon hyödyntämisestä kehittämistyössä ja työelämän tukemisessa </li></ul></ul><ul><ul><li>sudenkuopista </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Tiimin visio </li></ul><ul><li>Laajennettu työssäoppiminen muodostaa joustavan, asiakaslähtöisen, eri osapuolten yhteistyössä suunnitellun, toteutetun ja arvioidun oppimisympäristön. </li></ul><ul><li>Laajennetun työssäoppimisen toimijoilla on yhteinen näkemys laadukkaasta ja jatkuvasti kehittyvästä työssäoppimisesta </li></ul>
 4. 4. Kainuun ammattiopisto -liikelaitos <ul><li>Kainuun maakunta –kuntayhtymän omistama liikelaitos </li></ul><ul><li>toimintaa usealla eri paikkakunnalla: Kajaani, Sotkamo, Suomussalmi, Kuhmo, Kuusamo </li></ul><ul><ul><li>monialainen oppilaitos, jossa opiskelee noin 3500 </li></ul></ul><ul><ul><li>nuorta ja aikuista sekä 600 oppisopimusopiskelijaa </li></ul></ul><ul><ul><li>työntekijöitä on noin 500 </li></ul></ul><ul><ul><li>työssäoppimisen kehittämiseksi useita eri </li></ul></ul><ul><ul><li>projekteja ESR– ja OPH- rahoituksella vuosina 2001 -2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>vuosittain noin 120 nuorisoasteen ryhmää eripituisilla </li></ul></ul><ul><ul><li>työssäopp.jaksoilla, laajuus keskimäärin 24 – 30 ov </li></ul></ul><ul><ul><li>ulkomailla työssäoppimassa noin 40 -50 opiskelijaa/v </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Omistajakunnat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi, joissa kaikissa toimipisteitä </li></ul><ul><li>Tulosyksiköt: Omnian ammattiopisto, Omnian aikuisopisto, Omnian oppisopimustoimisto, Omnian nuorten työpajat, InnoOmnia </li></ul><ul><li>Opiskelijoita 10 000, joista 3800 ammattiopistossa, 4000 aikuisopistossa, pajoilla 150 ja oppisopimuksella 1500 </li></ul><ul><li>Henkilöstöä 700, joista opetustehtävissä 63 %. </li></ul><ul><li>Työssäoppimisen kehittämiseksi useita eri projekteja ESR– ja OPH- rahoituksella vuosina </li></ul><ul><li>Ulkomailla topissa vuosittain n. 300 opiskelijaa </li></ul>Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 6. 6. TOP – rekisterin suunnittelun lähtökohtia 1/2 <ul><li>MITÄ? </li></ul><ul><ul><li>laaja, kokonaisvaltainen TOP – portaali, jonne keskitetään työssäoppimisen toimintaohjeet, sopimukset, suunnitelmat, muut dokumentit, yritysrekisteri , työpaikkaohjaajien tukimateriaali ja teemaan liittyvät palautejärjestelmät </li></ul></ul><ul><ul><li>monipuoliset hakutoiminnot ja yhteydenpitovälineet </li></ul></ul><ul><li>KENELLE? </li></ul><ul><ul><li>3 –kannan kaikille osapuolille sopiva, helppokäyttöinen ja hyvin monipuolisesti tarpeisiin vastaava (ns. yhden luukun periaate) </li></ul></ul><ul><li>MITEN? </li></ul><ul><ul><li>verkkoon – ja kaikille osapuolille mahdollisuus käyttää ”mistäpäin maailmaa” tahansa, extranet -ratkaisu </li></ul></ul>
 7. 7. Suunnittelun lähtökohtia 2/2 <ul><li>SITOUTUMINEN YHTEISEEN TIETOKANTAAN? </li></ul><ul><ul><li>sinne syötetään järjestelmällisesti tietoa </li></ul></ul><ul><ul><li>eri tahot ja tasot sitoutuneet (johto, koulutusjohtajat, opettajat, opiskelijat, ohjaajat…) </li></ul></ul><ul><ul><li>tiedot pidetään ajan tasalla </li></ul></ul><ul><ul><li>kehitetään ohjelmistoa tarpeita vastaavaksi </li></ul></ul><ul><ul><li>- seurataan jatkuvasti muuttuvia tiedonhakutarpeita </li></ul></ul><ul><ul><li>otetaan hyödyt irti kerätystä informaatiosta ja palautteista </li></ul></ul>
 8. 8. Esimerkkejä kuinka rekisteriä hyödynnetään . . . <ul><li>PALAUTTEET 1/2 </li></ul><ul><li>Eri osapuolet vastaavat verkkopalvelun kyselyihin  voidaan ottaa koosteraportit erilaisilla kriteereillä: </li></ul><ul><li>ryhmäkohtainen, yrityskohtainen, tutkintokohtainen, </li></ul><ul><li>opettajakohtainen, aikarajaus …. </li></ul><ul><li>Tulosten analysointi ja sen perusteella esille nostettavat kehitystoimet vastuutetaan  siirtyvät prosessissa eteenpäin  jälkiseuranta! </li></ul><ul><li>Opettajat ottavat opiskelijoiden antaman TOP-palauteraportin heti jakson ja jälkeen ja sitä tarkastellaan yhdessä ryhmän kanssa </li></ul><ul><li>Kehityskeskusteluissa voidaan tarkastella palautteita opettajakohtaisesti ja pohtia esim. työelämäyhteistyön tilaa </li></ul><ul><li>Palauteraportit tärkeä tietolähde kehittämispalveluille ja hanketoiminnalle. </li></ul>
 9. 9. Esimerkkejä kuinka rekisteriä hyödynnetään . . . <ul><li>PALAUTTEET 2/2 </li></ul><ul><li>- Esim. KAO:ssa järjestettiin palautepalaverit ns. top 10 yhteistyöyritysten esimiesten ja ohjaajien kanssa koulutusaloittain. </li></ul><ul><li>Tapaamisessa käytiin läpi a) koko alaa koskevat palauteraportit ja b) annettiin yrityskohtaiset top-raportit mukana olleille yritysvieraille = palautetta ”top-yhteistyön sujumisesta” </li></ul><ul><li>Käytiin vilkasta ja avointa keskustelua top -yhteistyöstä ja mm. jaksojen laajentamisesta </li></ul><ul><li>Raporteista nousi esim. esille tarve kehittää opiskelejoiden palautteenantotaitoja.  Syksyllä opiskelijoille tietoiskut palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta. </li></ul>
 10. 10. Esimerkkejä kuinka rekisteriä hyödynnetään . . . <ul><li>Opettajan työssä </li></ul><ul><li>TOP 10 yritysten listaus, hakukriteerinä esim. TOPS määrät / näyttöjen suoritusmäärät tietyllä aikavälillä </li></ul><ul><li>Opettaja voi tulostaa esim. työjaksoilla olevan ryhmänsä top-paikat, ohjaajien yhteystiedot, näyttösuunnitelmat, näyttöjen lyhyet kuvaukset ym. </li></ul><ul><li>Työpaikkaohjaajien perus- ja jatkokoulutukseen kutsuttavien listat </li></ul><ul><li>Monenlaisia yritystietojen listauksia, osoitetarroja ym. markkinoinnin käyttöön </li></ul>
 11. 11. Esimerkkejä kuinka rekisteriä hyödynnetään . . <ul><li>Yhteydenpidossa ohjaajien, opiskelijoiden ja opettajan välillä </li></ul><ul><li>Tekstiviestien lähetys ohjaajille </li></ul><ul><li>Sähköinen päiväkirja  ohjaajien kommentointimahdollisuus  tulostus, allekirjoitettu ”virallinen” dokumentti (vrt. avoimet blogit). Todella hyviä kokemuksia … </li></ul>
 12. 12. Esimerkkejä kuinka rekisteriä hyödynnetään /Omnia . . . <ul><li>Omnia hyödyntämisen ”alkutaipaleella” </li></ul><ul><li>Otettu virallisesti käyttöön lukuvuotena 2010-2011, jonka aikana käyttäjämäärä lisääntynyt 50% </li></ul><ul><li>Lomakkeisto ja toppimateriaali yhtenäistynyt </li></ul><ul><li>Materiaalit löytyvät yhdestä paikasta </li></ul><ul><li>Nostanut esiin myös muita toppiasioiden kehittämiskohteita esim. sopimusasiat yleensä, opiskelijan ja ohjaajan perehdytys jne. </li></ul><ul><li>Palautteiden hyödyntäminen tulevan lukuvuoden 2011-2012 kehittämiskohteena </li></ul><ul><li>Mm. AON-toimikunta seuraa toppiasioita verkkopalvelun rekisterin avulla </li></ul>
 13. 13. Sudenkuoppia…. ja muuta … <ul><li>Rekisteristä ei ole mitään hyötyä, jos se ei ole ”ajan tasalla” </li></ul><ul><li>Käytettävyys ! Omnia panostaa erityisesti käytettävyyden parantamiseen (pikalinkit pääsivulla, raportoinnit jne.) </li></ul><ul><li>Päivitys- ja kehittämistyölle oltava riittävästi resurssia </li></ul><ul><li>Palvelua on markkinoitava, järjestelmän hyödyt esille </li></ul><ul><li>Käyttötukeen , helpdesk –palveluun on panostettava  tuki luo positiivisuutta </li></ul><ul><li>Uusien käyttäjien perehdytys </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Tärkeintä ei ole se, </li></ul><ul><li>miten on totuttu tekemään, </li></ul><ul><li>vaan millä onnistutaan . </li></ul>[email_address] [email_address]

×