Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Hyvä cv ja työnhaku somessa sommarjobbskväll tf_heinihm_2014-02-05

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 60 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Hyvä cv ja työnhaku somessa sommarjobbskväll tf_heinihm_2014-02-05 (20)

Weitere von Heini Hult-Miekkavaara (20)

Anzeige

Hyvä cv ja työnhaku somessa sommarjobbskväll tf_heinihm_2014-02-05

 1. 1. TYÖNHAKU  SOSIAALISESSA  MEDIASSA   (MUTTA  ENSIN  PITÄÄ  OLLA  HYVÄ  CV)   SOMMARJOBBSKVÄLL   TF/TFIF  5.2.2014   HEINI  HULT-­‐MIEKKAVAARA  
 2. 2. TÄNÄÄN  AIHEENA:     1.  CV   2.  SOSIAALINEN  MEDIA  TYÖNHAUSSA   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 3. 3. 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 4. 4. MIKSI  PITÄÄ  OLLA  CV?        1.  CV  ON  TYÖKALUSI  AMMATILLISEN        PROFIILISI  TYÖSTÄMISEEN    2.  CV  ON  MARKKINOINTIKIRJEESI   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 5. 5. LEONARDO  DA   VINCILLÄ  OLI   MAAILMAN   ENSIMMÄINEN    CV     1448   •  •  •  •  Leonardon  ydinosaaminen:   Kivien  viskominen   Kevyiden  siltojen  suunniVelu   Kuvanveisto  (rauhan  aikana)   h5p://theundercoverrecruiter.com/history-­‐ of-­‐cv-­‐info/   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 6. 6.         CV:N  (JA  HAKEMUKSEN)      TARKOITUS      ON  VARMISTAA      PÄÄSY  HAASTATTELUUN   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 7. 7. •  MIKÄ  ON  TÄRKEIN  ASIA,  JONKA   HALUAT  CV:LLÄSI  VIESTITTÄÄ?   •  MITÄ  HALUAT  LUKIJAN  VÄHINTÄÄN   MUISTAVAN  CV:STÄSI?     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 8. 8. HYVÄ  CV   •  Tekee  lukijan  työn  helpoksi   •  Varmistaa  lukijalle,  eVä  hakija  osaa  hommansa   ja  sopii  organisaa^oon   •  On  räätälöity   •  On  helppolukuinen  ja  selkeä,  nopeas^   silmäiltävä   •  Tuo  persoonaakin  esille   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 9. 9. MISTÄ  HYVÄ  CV  KOOSTUU?       •  Otsikko  –  CV  tai  ANSIOLUETTELO   •  Päivämäärä:  se  päivä,  jolloin  lähetät  CV:n   •  Valokuva:  asiallinen  passikuva  (saa  hymyillä)   •  Henkilö-­‐  ja  yhteys9edot:  nimi,  osoite,   puhelinnumero,  s-­‐pos^osoite,  syntymäaika  –  ja   paikka  (siviilisäätyä  ei  välVämäVä  tarvita),   LinkedIn  –osoite  yms.   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 10. 10. ESIMERKIKSI  NÄIN:     Topi  Teekkari           Teekkarikatu  123       90130  Oulu   +358  40  123456   topi.teekkari@gmail.com     fi.linkedin.com/in/topiteekkari   Syntynyt  3.3.1987,  Rovaniemi            CV      5.2.2014         •  Alatunnisteeseen:     Topi  Teekkari,  p.  +358  40  123456,  CV  5.2.2014   •  Nimeä  dokumenh:  CV:  Sukunimi_Etunimi_CV_2014     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 11. 11. EI     NÄITÄ!   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 12. 12. KOULUTUS   •  •  •  •  •  •  •  Tutkintoon  johtaneet/johtavat   Uusin/viimeisin  ensin   Tekniikan  ylioppilas/kandidaah/diplomi-­‐insinööri   Oppilaitos   Valmistumisvuosi/opintopistemäärä   Koulutusohjelma/pää-­‐  ja  sivuaineet   Ylioppilastutkinto   –  Vaihto-­‐oppilas-­‐  ja  vaihto-­‐opiskelujaksot     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 13. 13. ESIMERKIKSI  NÄIN:     •  Diplomi-­‐insinöörin  –opinnot,  Oulun  yliopisto,  2013  –   –  Koulutusohjelma:  Tietotekniikka,  Pääaine:   Informaa^otekniikka,  50,5/120  op   •  Tekniikan  kandidaah,  Oulun  yliopisto,  2013   –  Koulutusohjelma:  konetekniikka,  Pääaine:  mekatroniikka  ja   konediagnos^ikka,  Sivuaine:  teknillinen  mekaniikka   •  Ylioppilastutkinto,  Kempeleen  lukio,  kevät  2010     tai   •  Tekniikan  ylioppilas,  Oulun  yliopisto,  2013  -­‐   –  Koulutusohjelma:  Konetekniikka,  pääaine:  Tuotantotalous,   45/300  op   •  Ylioppilastutkinto,  Kempeleen  lukio,  kevät  2012   5.2.2014     Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 14. 14. MUU  KOULUTUS/KURSSIT   •  Missä  suoriteVu/Kenen  myöntämä?   •  Minkä  kestoinen/laajuinen  kurssi?  Esimerkiksi  päiviä/tunteja/ opintopisteitä.   •  •  •  •  •  •  •  Esimerkiksi  näitä:   Työturvallisuuskorh  (voimassa  15.2.2015  as^)   Tietoturva  1  -­‐korh,  2011   Hygieniapassi,  2010  (voimassa  2014)   Ikärajakorh,  2010     BC-­‐  ajokorh   Ensiapu  1  ja  2     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 15. 15. KEIN     :N  TÄR CV  ON…   O S IO 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 16. 16. TYÖKOKEMUS   •  CV:n  tärkein  osio,  joka  auVaa  rekrytoinnissa  eniten   •  Kirjoita  työkokemus  aikajärjestyksessä  uusimmasta   vanhimpaan     •  Kerro  ensin  ^Veli/nimike,  työnantaja,  ajankohta   •  Jos  työnantaja/yritys  ei  ole  kovin  tunneVu,  voit  laiVaa   lyhyen  kuvauksen     •  Jos  olet  ollut  muutamina  kesinä  saman  työnantajan   palveluksessa  ja  tehnyt  samoja  tehtäviä,  voit  laiVaa  ne   yhteen   •  Jos  tehtävät  ovat  vaihtuneet,  voit  eritellä  ne   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 17. 17. TYÖKOKEMUS   •  Kerro  konkreehses^,  millaisia  työtehtäväsi  ovat   olleet:   –  Mitä  teit?     –  Millaisessa  roolissa  olit?  Oliko  sinulla   esimiesvastuuta?   –  Keiden  kanssa  –  yksin  vai  ^imissä?   –  Millä  työvälineillä  työskentelit?   –  Mitä  tuloksia  sait  aikaan?       Rekrytoijat  arvostavat  ak^ivisuuVa  –  siksi  kaikki   työkokemus  ja  työ  on  tärkeää!     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 18. 18. TYÖKOKEMUS  PÄHKINÄNKUORESSA   TEHTÄVÄSI  JA  VASTUUSI  KONKREETTISESTI:       •  MITÄ  TEIT   •  MITÄ  SAAVUTIT   •  MIHIN  SUUREMPAAN  KOKONAISUUTEEN  TYÖSI  LIITTYI     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 19. 19. MITTAKAAVA!        ASIAKKAITA  OLI  VIISI    JÄRJESTIN  50  TYÖPAJAA    OSALLISTUJIA  OLI  YHTEENSÄ  500    BUDJETTIVASTUUNI  OLI  50  000  €    LOPPUKÄYTTÄJIÄ  ON  5  000  000     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 20. 20. AVAA  TYÖKOKEMUKSESI   •  Työskentelin  ohjelmistoprojek^ssa…   Mikä  oli  projek^n  tarkoitus/tuote?   Kuka  oli  asiakkaasi  (sisäinen/ulkoinen)?   Kuka  oli  tuoVeen  loppukäyVäjä?   Missä  projek^n/prosessin  vaiheessa  olit  mukana?   Mistä  asioista  pää^t  itse/olit  vastuussa?   Mitä  osaamista  ja  työkalut  käy^t?   Kenelle  raportoit?   Keitä  muita  osallistui  projek^in/Keiden  kanssa  olit   tekemisissä?   –  Otehinko  tuote  käyVöön/jatkokehitykseen?   –  Kuinka  paljon  tuoteVa  valmistehin?   –  Mikä  oli  projek^n  budjeh?   –  –  –  –  –  –  –  –  5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 21. 21. KÄYTÄ  VERBEJÄ  TEHTÄVÄN  KUVAAMISEEN!   esimerkiksi:  analysoin,  arvioin,  avus^n,  edus^n,  esi^n,   haastaVelin,  harjoiVelin,  hoidin,  jakelin,  johdin,  järjes^n,  kehi^n,   kirjoi^n,  kokosin,  koodasin,  koordinoin,  kulje^n,  laadin,  laskin,   luennoin,  markkinoin,  matkus^n,  mitoi^n,  miVasin,  muokkasin,   muotoilin,  myin,  määriVelin,  neuvoin,  neuvoVelin,  nos^n,   ohjelmoin,  onnistuin,  ope^n,  organisoin,  osallistuin,  os^n,  o^n,   paransin,  perus^n,  rakensin,  raportoin,  ratkaisin,  räätälöin,   selvensin,  solmin,  sovin,  suunniVelin,  säädin,  tarkis^n,  testasin,   ^lasin,  toimin,  toimi^n,  toteu^n,  tutkin,  työskentelin,  uudis^n,   vaiku^n,  valmistelin,  valvoin,  varmis^n,  vastasin,  yhdis^n,  yli^n     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 22. 22. KIELITAITO   •  Käytä  arvoasteikkoja  -­‐  erinomainen,  hyvä,  perusteet   –  Alkuvaiheen  opiskelija  voi  käyVää  myös  yo-­‐arvosanoja   –  Mainitse,  jos  olet  ollut  ulkomailla  opiskelemassa  tai  töissä,   tai  muuten  käytät  kielitaitoasi  työssäsi   –  Voit  eritellä  kirjallisen  ja  suullisen  kielitaidon   –  Esimerkiksi:  suomi  =    äidinkieli,  englan^  =  erinomainen   (vaihto-­‐oppilasvuosi  USA:ssa  v.  2006    ja  vaihto-­‐opiskelijana   Englannissa  v.  2010)   –  Alkeet  =  perusteet   CV  ON  ENSIMMÄINEN  OSOITUS  KIELITAIDOSTASI     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 23. 23. IT-­‐TAIDOT     –  LuokiVele  IT-­‐taidot  esimerkiksi  toimisto-­‐  tai   suunniVeluohjelmiin,  käyVöjärjestelmiin  ja   ohjelmoin^kieliin   –  Käytä  arvoasteikkoja  -­‐  erinomainen,  hyvä,  perusteet   –  Voit  kertoa  lisäksi,  jos  olet  esimerkiksi  käyVänyt  jotain   ohjelmaa  työssäsi,  koodaat  harrastuksena  tai  käynyt  yhden   kurssin   –  IT-­‐kokemusta  voi  tuoda  esille  myös  työkokemuksessa  tai   harrastuksissa   –  Ser^fikaa^t!   5.2.2014       Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 24. 24. LUOTTAMUSTEHTÄVÄT  JA  HARRASTUKSET   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 25. 25. MITÄ,  MISSÄ,  MILLOIN,  MITEN,  MITÄ  OPIT,  MITÄ   SAAVUTIT?     •  Tiedotusvastaava,  Tampereen  teknillinen  yliopisto,   Koneinsinöörikilta  ry,  2013.      Koneinsinöörikillalla   on  250  opiskelijajäsentä.  Vastaan  järjestön   ^edotuksesta  koostamalla  ja  läheVämällä  sähköisen   uu^skirjeen  kerran  kuussa.  Olen  myös  Facebook-­‐ ryhmämme  Community  Manager.       •  Rahastonhoitaja,  Aalto  Yliopiston   Sähköinsinöörikilta  ry,  2011.    Vastasin  järjestön   taloudesta  ja  kirjanpidosta.  Kehi^n  taloushallintoa   ajanmukaisemmaksi  ja  o^n  käyVöön  uuden   kirjanpito-­‐ohjelmiston  XYZ.  Killan  vuosiVainen   budjeh  on  n.  ÅÄÖ  euroa.   5.2.2014     Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 26. 26. HARRASTUKSET   •  Ak^iviset  harrastuksesi   •  Näitäkin  voi  räätälöidä   Luontokuvaus Bloggaus Saksalaiset dekkarit 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 27. 27. VARUSMIESPALVELUS   •  Kerro  suorituspaikka,  ajankohta  ja  so^lasarvo   •  Jos  olet  armeijan  aikana  saanut  erityiskoulutusta,   kerro  myös  siitä       Esimerkiksi  näin:     Kainuun  prikaa^,  esikuntakomppania,  1/2009  –   12/2009.  So^lasarvo  reservin  vänrikki.  Aselaji   so^laspoliisi.       •  Siviilipalveluksesta  voi  kertoa  myös  muussa   työkokemuksessa   5.2.2014       Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 28. 28. SUOSITTELIJAT     •  SuosiVelijat  on  hyvä  olla  selvillä  -­‐  niitä  kysytään   yleensä  haastaVelussa.   •  Jos    haluat  merkitä  suosiVelijat  CV:hen,  voit     mainita  ne.  Anna  yhteys^edot  kuitenkin  vasta   pyydeVäessä.   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 29. 29. HYVÄ  CV  AJATTELEE  LUKIJAN  PUOLESTA   •  Älä  oleta,  eVä  lukija  varmas^  ymmärtää,  mitä   tarkoitat   •  Eri  ^Velit  ja  posi^ot  merkitsevät  eri  asioita  eri   työpaikoissa   •  Sinulle  itsestäänselvä  asia  voi  olla  erityinen   toiselle   MUISTA  –  ET  OLE  ITSE  PAIKALLA  VASTAAMASSA     KYSYMYKSIIN  JA  ANTAMASSA  LISÄTIETOJA   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 30. 30. SOSIAALINEN  MEDIA     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 31. 31. 1.  AMMATILLISEEN  PROFILOITUMISEEN   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 32. 32. 2.  TIEDON  ETSIMISEEN   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 33. 33.   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 34. 34. MITÄ  ON  SOSIAALINEN  MEDIA?   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 35. 35. EI  HÄTÄÄ,  ALOITA  NÄISTÄ:   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 36. 36. OLE  LÖYDETTÄVISSÄ  LINKEDINISSÄ   1.  VAKUUTTAVA  PROFIILI   2.  VERKOSTOITUMINEN     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 37. 37. LINKEDIN   1.  Amma^lliseen  profiloitumiseen  à  oma   profiili,  keskustelut,  keitä  ja  mitä  seuraat   2.  Verkostoitumiseen  à  tuVavat,  ryhmät,   firmat   3.  Tiedonhakuun  à  muut  käyVäjät,  ar^kkelit  ja   ajatusjohtajat,  firmat  ja  organisaa^ot     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 38. 38. GOOGLE         5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 39. 39. LINKEDIN  ON  VALTAVA  HAKUKONE   •  Käytä  avainsanoja   •  Avainsanat  =  sinun  osaamisesi  ja  fokuksesi   •  Ainakin  näissä  profiilin  osioissa   à   HEADER   à   SUMMARY   à   SKILLS  AND  EXPERTISE   à   EXPERIENCE   à   INTERESTS  (kohdassa  Addi^onal  informa^on)   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 40. 40. FACEBOOK:  TYKKÄÄ  TYÖNANTAJISTA  JA   JUTTELE  NIIDEN  KANSSA!     •  Työnantajia,  esim:  Nokia  Future  Talent,   Ramboll  Finland,  Neste  Oil      à  työnantajilla  omia  FB-­‐sivuja  usein  juuri    kesätyönhakuun   •  Rekrypalveluita,  esim:  Duunitori,   Asiantun^jaduunit,  Työpaikat  opiskelijoille   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 41. 41. TYÖPAIKKAILMOITUKSIA  FACEBOOKISSA   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 42. 42. 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 43. 43. 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 44. 44. TWITTER:     NÄIT  TYÖPAIKKAILMOITUKSEN   TÄÄLLÄ  ENSIN!     •  Työnantajia,  esim:     @WartsilaCareers,  @futurice,  @KONEcorpora^on,   @Tekla,  @EspooEsbo   •  Ura-­‐  ja  rekrypalveluita,  esim:   @Monster_Finland,  @duunipaikat,  @CareerHeebo,   @UndercoverRec,  @IVyöpaikat,  @urapolku   •  Hae  esimerkiksi  näillä  hashtageilla:  #duuni  #rekry   #työ  #trainee   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 45. 45. PINTEREST:  KURKISTA  TYÖNANTAJIEN   KULISSEIHIN!  Esim.  #ylelle   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 46. 46. MUISTA  MYÖS  NÄMÄ:   •  •  •  •  •  •  •      Blogit   Wikipedia   Slideshare   Flickr   Instagram   Foursquare   hVp://linkhumans.com/blog/social-­‐ networks-­‐2014   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 47. 47. ETSI  VERKOSTOJA  SINUN   AVAINSANOILLASI!   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 48. 48. 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 49. 49. MINKÄLAINEN  ON  SINUN  DIGITAALINEN   JALANJÄLKESI?   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 50. 50. MILLOIN  VIIMEKSI  GOOGLETIT  ITSESI?   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 51. 51. JATKUVA  VALMIUS!   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 52. 52. AVOIMUUS  MYÖS  SUOJELEE   •  Tee  tarpeeksi  näkyvä  ja  koherenh   digijalanjäki   •  Pidä  LinkedIn  –profiilin  kuva  julkisena  à   googleVajat  varmistuvat  siitä,  eVä  olet  sinä,   etkä  kaimasi   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 53. 53. ALOITA  IISISTI   1.   Seuraa   2.   Tykkää   3.   Kommentoi   4.   Aloita  keskusteluja     5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 54. 54. MIKÄ  SINUSTA  TULEE  ISONA?   •  Some  mahdollistaa  myös   ”tulevaisuuden   dokumentoimisen”,  toisin  kuin   CV   •  Pystyt  osoiVamaan   amma^llista  ak^ivisuuVa   myös  silloin,  kun  et  ole  vielä   eh^nyt  hankkia  työkokemusta   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 55. 55. NÄILLÄ  PÄÄSET  JO  PITKÄLLE:       1.  MITÄ  MINÄ   OSAAN?     2.  MITÄ  MINÄ   HALUAN?       5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 56. 56. TÄLLÄ  RÄJÄYTÄT  PANKIN:       MIKSI  HAEN  TÄTÄ  PAIKKAA?   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 57. 57. MIKÄ  TYÖNANTAJASSA     KIINNOSTAA  SINUA?     1.  TEHTÄVÄ     2.  ORGANISAATIO:  TUOTTEET,   PALVELUT,  PROSESSIT,   TOIMINTAKENTTÄ     3.  TOIMIALA,  EKOSYSTEEMI   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 58. 58. MUISTA  VÄHINTÄÄN  TÄMÄ:   1.  FOKUS!  KUKA  OLEN,   MITÄ  HAEN   2.  RÄÄTÄLÖINTI!  MIKSI   HAEN     à CV:SSÄ  JA   HAKUKIRJEESSÄ   à SOMESSA   5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 59. 59. 5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  
 60. 60. KIITOS!     www.teekkarintyokirja.fi   www.facebook.com/teekkarintyokirja   LinkedIn   TwiVer:  @Vkirja   Topi  Teekkari:  LinkedIn  ja  Prezi         @heinihm       5.2.2014   Sommarjobbskväll/TEK-­‐TFIF/Heini  Hult-­‐Miekkavaara  

×