Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Den Gode Phdansøgning Peter Stray Jørgensen

4.401 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Business
  • Als Erste(r) kommentieren

Den Gode Phdansøgning Peter Stray Jørgensen

  1. 1. Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 6. juni 2007 Peter Stray Jørgensen
  2. 2. 4 nøgleord og mine vigtigste råd <ul><li>Læg vægt på den faglige mangel og på dit bidrag . </li></ul><ul><li>Sørg for at videnskabeligheden i projektet er eksplicit. </li></ul><ul><li>Markér din undersøgelses gennemførlighed . </li></ul><ul><li>Disponér sådan: </li></ul><ul><ul><li>Den faglige mangel og dit bidrag </li></ul></ul><ul><ul><li>Videnskabelighedens elementer </li></ul></ul><ul><ul><li>Undersøgelsens design (gennemførligheden). </li></ul></ul>
  3. 3. Hvilken ”mangel” er din undersøgelse svar på? <ul><li>Der mangler </li></ul><ul><li>beskrivelse af ... </li></ul><ul><li>kategorisering af ... </li></ul><ul><li>forslag til ... </li></ul><ul><li>fortolkning af ... </li></ul><ul><li>vurdering af ... </li></ul><ul><li>forklaring på ... </li></ul><ul><li>kvalificering af ... </li></ul><ul><li>dokumentation for ... </li></ul><ul><li>... </li></ul>
  4. 4. Hvad kan være dit ph.d.-projekts bidrag/selvstændige vinkel? <ul><li>videreføre andres tanker </li></ul><ul><li>tilføje én original observation, teknik eller resultat til et stykke forskning som er kompetent, men uoriginalt </li></ul><ul><li>afprøve en andens idé </li></ul><ul><li>udføre nyt empirisk arbejde </li></ul><ul><li>foretage en ny syntese (=helhedsfortolkning) </li></ul><ul><li>bruge allerede kendt materiale med en ny fortolkning </li></ul><ul><li>afprøve noget et sted som tidligere er afprøvet andre steder </li></ul><ul><li>afprøve teori, metode, model eller teknik på nyt felt </li></ul><ul><li>tilføje ny dokumentation til velkendt område </li></ul><ul><li>bruge forskellige metoder tværdisciplinært </li></ul><ul><li>studere et område som hidtil ikke er studeret (sætte ny information på skrift for første gang) </li></ul><ul><ul><li>Bearbejdet fra Justifying Research through the Literature Review – Robin Bellers & Lawrence Smith (Conference Presentation, 2nd EATAW conference, Budapest 2003) </li></ul></ul>
  5. 5. Moves in Research Paper Introductions <ul><li>Move 1 Establishing a research territory </li></ul><ul><li>a. by showing that the general research area is important, central, interesting, problematic, or relevant in some way. (optional) </li></ul><ul><li>b. by introducing and reviewing items of previous research in the area. (obligatory) </li></ul><ul><li>Move 2 Establishing a niche </li></ul><ul><li>a. by indicating a gap in the previous research, raising a question about it, or extending previous knowledge in some other way. (obligatory) </li></ul><ul><li>Move 3 Occupying the niche </li></ul><ul><li>a. by outlining purposes or stating the nature of the present research. (obligatory) </li></ul><ul><li>b. by announcing principal findings. (optional) </li></ul><ul><li>c. by indicating the structure of the RP. (optional) </li></ul><ul><li>Swales, John M. & Feak, Christine B.: Academic Writing for Graduate students . </li></ul><ul><li>The University of Michigan Press. USA, 1994. Page 175. </li></ul>
  6. 6. Den videnskabelige genre – en definition <ul><li>dokumentation </li></ul><ul><li>af en undersøgelse </li></ul><ul><li>af et fagligt relevant problem </li></ul><ul><li>ved brug af fagets teorier og metoder </li></ul><ul><li>med det formål at overbevise </li></ul><ul><li>en fagfælle </li></ul><ul><li>i en fremstilling som er acceptabel i det faglige diskursfællesskab. </li></ul><ul><li>om rigtigheden af undersøgelsens resultater og konklusion. </li></ul>
  7. 7. Undersøgelsens 5 grundlæggende spørgsmål <ul><li>analyse </li></ul>2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? 3. Undersøgelsens empiri, stof, data, fænomen: Hvad spørger du til? 1. Undersøgelsens spørgs-mål (problemformulering): Hvad spørger du om? 4. Undersøgelsens redskaber: Teori, begreber, faglige metoder: Hvad spørger du med? 5. Undersøgelsesme-toden/fremgangsmå-den: Hvordan spørger du? Mangel Gennemførlighed Bidrag Videnskabelighed
  8. 8. Videnskabelig struktur <ul><li>observation af et &quot;problem i verden&quot; </li></ul><ul><li>problemformulering, et relevant fagligt spørgsmål </li></ul><ul><li>metode, fremgangsmåde til løsning </li></ul><ul><li>teori (forklaringsmodel) som kan forklare og begrunde metode </li></ul><ul><li>indsamling af data </li></ul><ul><li>behandling, analyse af data </li></ul><ul><li>resultat(er), løsning(sforsøg) </li></ul><ul><li>vurdering, diskussion af resultater (løsning) </li></ul><ul><li>konklusion i forhold til problemformuleringen </li></ul><ul><li>perspektivering, relevans i faget og &quot;i verden&quot; </li></ul>
  9. 9. Litteratur – s pecielt om ph.d.-skrivning <ul><li>Brause, Rita S. (2000): Writing Your Doctoral Dissertation. Invisible Rules for Success . London, Falmer Press. </li></ul><ul><li>Dunleavy, P. (2003): Authoring a PhD. How to Plan, Draft, Write and Finish a Doctoral Thesis or Dissertation. Palgrave Study Guides, MacMillan, London. </li></ul><ul><li>From, Unni; Nørgaard Kristensen, Nete (2005): Proces og struktur i ph.d.-forløbet – om at leve og overleve. Frederiksberg, Samfundslitteratur. </li></ul><ul><li>Højgaard, Lis & Søndergaard, Dorte Marie, (2003): Akademisk tilblivelse. Akademia og dens kønnede befolkning. Akademisk forlag, København. </li></ul><ul><li>Jacobsen, Bo (2001): Hvad er god forskning? Psykologiske og sociologiske perspektiver. København, Reitzel. (Empirisk og normat iv bog om hvad forskning er og bør være i Danmark). </li></ul><ul><li>Phillips, Estelle & Pugh, D.S. (1995): How to Get a PhD . 2.nd. ed. Buckingham, Open University Press. (En nu klassisk antologi med forskelligartede – og svingende – bidrag om aspekter af skrivningen og vejledningen). </li></ul><ul><li>Strannegård, Lars (red.) (2003): Avhandlingen - om att formas til forskare. Lund, Studentlitteratur. (Antologi med mange interessante selvbiografiske beretninger fra doktorand-studerende og deres vejledere). </li></ul><ul><li>Tinkler, Penny & Jackson, Carolyn (2004): The Doctoral Examination Process . A Hand Book for Students, Examiners and Supervisors. Berkshire, Open University Press. </li></ul>

×