SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 3
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Time Management
Doorbreek de vicieuze cirkel van druk, druk, druk
Tijdbeheersing en het organiseren van uw werkzaamheden
De meeste mensen komen regelmatig tijd tekort. Veel zaken blijken meer tijd te kosten dan vooraf wordt
ingeschat. Bovendien lijkt het alsof taken en verantwoordelijkheden alleen maar toenemen. Het gevolg is dat u
voor uw werkzaamheden minder tijd beschikbaar heeft dan u zou wensen! De tijd die u nodig heeft om dagelijks
brandjes te blussen gaat ten koste van de tijd die nodig is om uw werkzaamheden te organiseren. Werkzaam-
heden verlopen dan ook minder soepel dan u zou wensen, er is nooit genoeg tijd om alles grondig aan te pakken.
“Er is nog nooit iemand
geweest die op zijn
sterfbed verzuchtte:
was ik maar vaker op
kantoor geweest”
Time management is zelfmanagement
Tijd is een vast gegeven, daar valt niets aan bij te
sturen of te managen. Wat we wel kunnen sturen is
hoe we die tijd optimaal gebruiken, zelfmanagement
dus. Het volgen van een workshop Time management
biedt uitkomst, maar door drukte en tijdgebrek schiet
het er vaak bij in. Terwijl grote stappen in uw per-
soonlijke effectiviteit kunnen worden gemaakt en de
vicieuze cirkel kan worden doorbroken.
Streng Dijkerman & Partners biedt 2 workshops
Time management aan:
1.	Time management HET FUNDAMENT
	Maak kennis met de basistechnieken van Time
management. In twee dagdelen ontvangt u een
korte inleiding over de theorie en oefent u met een
reeks van bewezen effectieve technieken, tips en
trucs. De twee dagdelen worden met een tussen-
liggende oefenperiode van enkele weken inge-
pland. Bij incompany trajecten kunnen de dagdelen
aansluitend worden gevolgd (in één dag).
2.	Time management PLUS
	Als u na de cursus Time management HET FUNDA-
MENT een verdiepingsslag wilt maken biedt Time
management PLUS uitkomst. In deze workshop van
tweemaal twee aansluitende dagdelen vindt ver-
dieping plaats op 2 punten:
	 – Maatwerktips op basis van uw persoonlijkheid
	 – Opschaling van individueel naar team Time
management
Op onze website treft u diverse artikelen over Time management
aan. Check bijvoorbeeld Klik bijvoorbeeld hier  voor een
artikel over elke week 8 uur tijd besparen.
Time management HET FUNDAMENT - 2 dagdelen
Tijdens de workshop Time management reiken we
gereedschappen aan, waarmee u een begin maakt met
het veranderen van uw instelling en houding. Bovendien
geven we een aantal tips en suggesties, waarmee u direct
goede resultaten boekt.
Voor wie is de training bestemd?
De workshop is bestemd voor iedereen die er niet in
slaagt tijd vrij te maken voor de zaken die hij/zij graag
zou willen doen. Het betreft mensen die:
• Resultaatverantwoordelijk zijn en hierop worden
afgerekend.
• Meer taken, doelen en verantwoordelijkheden hebben
dan beschikbare uren.
• Regelmatig het gevoel hebben tijd tekort te komen.
• Het lastig vinden op nee te zeggen en om grenzen te
bewaken
• Worstelen met de balans tussen werk en privéleven
• Achter de feiten aanlopen en daardoor onvoldoende
toekomen aan belangrijke zaken
Aan de orde komen:
• Doelen stellen en voortgang bewaken
• Prioriteiten stellen, keuzes maken en ernaar handelen
• Uitstelgedrag aanpakken
• Grenzen stellen en bewaken en reageren op
grensoverschrijdingen
• Vaste routines voor terugkerende zaken
• Pro-actief en productief handelen
• Werken en leven met minder stress
• Omgaan met digitale verleiders
• Efficiënte e-mail afhandeling
Werkwijze tijdens de workshop
Inhoud, methode en opzet van de training zijn gericht
op een lange termijn verandering van uw houding. We
vertrouwen erop dat u bereid bent kritisch naar uzelf en
uw omgeving te kijken, opdat het beste resultaat geboekt
kan worden. Na de korte inleidende theorie zullen we u
aan de hand van vragenlijsten en discussies in kleine groep-
jes confronteren met uw huidige manier van tijdbesteding.
Nadat iedere deelnemer de sterke en zwakke kanten van
zijn huidige tijdbesteding in kaart heeft gebracht, gaan we
werken aan een persoonlijk actieplan. Tijdens het uitwer-
ken van dit actieplan zullen de voornaamste tijdvreters en
hun oplossingen aan de orde komen.
Resultaat
Na afloop van de workshop zijn deelnemers vaak enigszins
in verwarring en staan ze te trappelen om zaken efficiën-
ter aan te pakken. Het gevoel dat werkdruk je overkomt
heeft plaatsgemaakt voor zelfvertrouwen en een visie op
Time management, er is inzicht gekomen en oplossingen
zijn binnen handbereik. Deelnemers maken melding van
uitstekende resultaten:
• Beheersing van de werkdruk; minder stress
• Rust en overzicht; prioriteiten op een rij
• Aandacht voor zaken die leuk zijn en waar ze goed in zijn
• Planmatig in plaats van ad hoc werken
“Ik kreeg een spiegel
voorgehouden;
duidelijk is geworden
wat ik zelf kan doen
aan effectieve tijd-
besteding én hoe ik
kan beginnen”
Een uitgebreide
beschrijving van
cursussen op maat, data,
roosters, referenties
en de inhoud van alle
workshoponderdelen
sturen wij u graag toe.
”Een helder confronte-
rend verhaal over
prioriteiten stellen
en keuzes maken +
veel tips en trucs voor
effectief functioneren”
Aanmelden
Aanmelden voor deze opleiding kan via
www.streng.nl/aanmelden.
Nadere informatie en vragen
Check onze website www.streng.nl voor alle
informatie en referenties.Via onderstaande
nummers of via www.streng.nl kunt u een
afspraak maken voor een persoonlijk opleidings-
advies.
Streng Dijkerman Partners
T. 	 040 292 06 00
M.	 06 553 941 55
E.	info@streng.nl
Time management PLUS - 4 dagdelen
Na het volgen van de workshop Time Management heeft
u meer inzicht gekregen in de voordelen van efficiënt en
effectief time management. Als u na enige tijd merkt dat u
terugvalt in oude patronen, biedt een verdieping uitkomst.
Een simpele herhaling is niet zinvol, want het probleem zit
vermoedelijk dieper.
Onze workshop Time management Plus brengt op twee
niveaus verdieping aan ten opzichte van uw huidige kennis
over Time management:
1. De focus ligt op uw persoonlijke barrières om maximaal
te profiteren van time management. We stellen voor-
afgaand aan de workshop in een persoonlijk interview uw
Enneagramprofiel vast. Als voorbereiding op deze work-
shop brengt u in kaart op welke onderdelen u het lastig
vindt om Time management in de praktijk te brengen.
Al snel wordt duidelijk welke drijfveren uw gedrag sturen
en waarom een deel van de tips trucs uit de basis-
workshop uitstekend werkt en waarom andere tips bij u
niet aanslaan. U krijgt aansluitend oplossingen aangereikt,
die toegespitst zijn op uw type persoonlijkheid.
2. Kennismaken met individuele time management- technie-
ken is noodzakelijk, maar niet voldoende om optimaal
te profiteren van time management in uw team. Time
management is niet iets wat u alleen doet; het gaat
altijd in relatie met collega’s. Er wordt gekeken naar team-
Time management, we schalen op naar groepsniveau,
waardoor de samenwerking aanzienlijk wordt verbeterd.
De individuele interviews, voorafgaand aan de workshop
Time management PLUS worden in overleg met deelnemers
ingepland en zullen plaatsvinden in Bunnik. De interviews
duren anderhalf tot twee uur.
Streng Dijkerman Partners ondersteunt managers in het
ontwikkelen en effectief aanwenden van kennis en vaardig-
heden. Uitgangspunten van alle workshops zijn:
• Korte doorlooptijd
• Direct toepasbaar in de praktijk
• Professionele docenten met praktijkervaring.
• Gelijkgestemde deelnemers
Uw investering
Een overzicht van de kosten van alle
opleidingen treft u aan op onze site:
www.streng.nl

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Timemanagement training voor managers
Timemanagement training voor managers Timemanagement training voor managers
Timemanagement training voor managers Jaldhara Groeneveld
 
ASAP-tips: Haal het beste uit je team!
ASAP-tips: Haal het beste uit je team!ASAP-tips: Haal het beste uit je team!
ASAP-tips: Haal het beste uit je team!ASAP HR Group
 
Competence Indicator Passcale Serpieters
Competence Indicator Passcale SerpietersCompetence Indicator Passcale Serpieters
Competence Indicator Passcale SerpietersPascale Serpieters
 
2010 11-17 vergadertechnieken
2010 11-17 vergadertechnieken2010 11-17 vergadertechnieken
2010 11-17 vergadertechniekenGouw Gent
 
Timemanagement door milo groot obbink pro6 advies
Timemanagement door milo groot obbink pro6 adviesTimemanagement door milo groot obbink pro6 advies
Timemanagement door milo groot obbink pro6 adviesMilo Obbink
 
Flyer effectief timemanagement v1.0
Flyer  effectief timemanagement v1.0Flyer  effectief timemanagement v1.0
Flyer effectief timemanagement v1.0jykema
 
Isb pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...
Isb  pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...Isb  pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...
Isb pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...PasasLearningChangeMediation
 
Effectief vergaderen
Effectief vergaderenEffectief vergaderen
Effectief vergaderenHerman Post
 
10 GRATIS tips voor effectief vergaderen
10 GRATIS tips voor effectief vergaderen10 GRATIS tips voor effectief vergaderen
10 GRATIS tips voor effectief vergaderenAnne Claire Baas
 
Slim Vergaderen
Slim VergaderenSlim Vergaderen
Slim Vergaderenc-dynamics
 
Workshop oplossingsgericht vergaderen
Workshop oplossingsgericht vergaderenWorkshop oplossingsgericht vergaderen
Workshop oplossingsgericht vergaderenIPROFS
 
Effectief Vergaderen & Onderhandelen
Effectief Vergaderen & OnderhandelenEffectief Vergaderen & Onderhandelen
Effectief Vergaderen & OnderhandelenASW
 
Gentrepreneur WEEK - workshopTimemanagement
Gentrepreneur WEEK - workshopTimemanagementGentrepreneur WEEK - workshopTimemanagement
Gentrepreneur WEEK - workshopTimemanagementGentrepreneur
 

Was ist angesagt? (20)

Timemanagement training voor managers
Timemanagement training voor managers Timemanagement training voor managers
Timemanagement training voor managers
 
ASAP-tips: Haal het beste uit je team!
ASAP-tips: Haal het beste uit je team!ASAP-tips: Haal het beste uit je team!
ASAP-tips: Haal het beste uit je team!
 
Competence Indicator Passcale Serpieters
Competence Indicator Passcale SerpietersCompetence Indicator Passcale Serpieters
Competence Indicator Passcale Serpieters
 
Observaties en tips verbeterbord
Observaties en tips verbeterbordObservaties en tips verbeterbord
Observaties en tips verbeterbord
 
2010 11-17 vergadertechnieken
2010 11-17 vergadertechnieken2010 11-17 vergadertechnieken
2010 11-17 vergadertechnieken
 
Timemanagement door milo groot obbink pro6 advies
Timemanagement door milo groot obbink pro6 adviesTimemanagement door milo groot obbink pro6 advies
Timemanagement door milo groot obbink pro6 advies
 
Effectief leiderschap
Effectief leiderschapEffectief leiderschap
Effectief leiderschap
 
Flyer effectief timemanagement v1.0
Flyer  effectief timemanagement v1.0Flyer  effectief timemanagement v1.0
Flyer effectief timemanagement v1.0
 
Isb pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...
Isb  pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...Isb  pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...
Isb pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...
 
Two pager Time Management (NL)
Two pager Time Management (NL)Two pager Time Management (NL)
Two pager Time Management (NL)
 
Krachtig Vergaderen
Krachtig VergaderenKrachtig Vergaderen
Krachtig Vergaderen
 
Effectief vergaderen
Effectief vergaderenEffectief vergaderen
Effectief vergaderen
 
10 GRATIS tips voor effectief vergaderen
10 GRATIS tips voor effectief vergaderen10 GRATIS tips voor effectief vergaderen
10 GRATIS tips voor effectief vergaderen
 
Mooier Werk Middag 2018
Mooier Werk Middag 2018Mooier Werk Middag 2018
Mooier Werk Middag 2018
 
Slim Vergaderen
Slim VergaderenSlim Vergaderen
Slim Vergaderen
 
Workshop oplossingsgericht vergaderen
Workshop oplossingsgericht vergaderenWorkshop oplossingsgericht vergaderen
Workshop oplossingsgericht vergaderen
 
Effectief Vergaderen & Onderhandelen
Effectief Vergaderen & OnderhandelenEffectief Vergaderen & Onderhandelen
Effectief Vergaderen & Onderhandelen
 
Vergadertechnieken
VergadertechniekenVergadertechnieken
Vergadertechnieken
 
Gentrepreneur WEEK - workshopTimemanagement
Gentrepreneur WEEK - workshopTimemanagementGentrepreneur WEEK - workshopTimemanagement
Gentrepreneur WEEK - workshopTimemanagement
 
Binder Briefkaart Edit
Binder Briefkaart EditBinder Briefkaart Edit
Binder Briefkaart Edit
 

Andere mochten auch

Domestic airport flyover
Domestic airport flyoverDomestic airport flyover
Domestic airport flyoverbharat_patel
 
Educational 13 ประกาศ
Educational 13 ประกาศEducational 13 ประกาศ
Educational 13 ประกาศthanakit553
 
CharmWorkz Shop Pricelist
CharmWorkz Shop PricelistCharmWorkz Shop Pricelist
CharmWorkz Shop PricelistCharm Ganir
 
Debian server
Debian serverDebian server
Debian serverAnsviaLab
 
CV_Raimy_Conception_FreshC
CV_Raimy_Conception_FreshCCV_Raimy_Conception_FreshC
CV_Raimy_Conception_FreshCRaimy Conception
 
Tiny Teeth
Tiny TeethTiny Teeth
Tiny Teethdentonjo
 
Il Comune risponde a Romeo: "Pronti a ridiscutere il piano Insula"
Il Comune risponde a Romeo: "Pronti a ridiscutere il piano Insula"Il Comune risponde a Romeo: "Pronti a ridiscutere il piano Insula"
Il Comune risponde a Romeo: "Pronti a ridiscutere il piano Insula"Alfredo Romeo
 
Are You Looking to Hire Fresh MBAs from Top B-Schools ?
Are You Looking to Hire Fresh MBAs from Top B-Schools ?Are You Looking to Hire Fresh MBAs from Top B-Schools ?
Are You Looking to Hire Fresh MBAs from Top B-Schools ?Nisha Jindal
 
1034+1038_Hayes_Promoting_Avoidance_For_Conservation_final_revised
1034+1038_Hayes_Promoting_Avoidance_For_Conservation_final_revised1034+1038_Hayes_Promoting_Avoidance_For_Conservation_final_revised
1034+1038_Hayes_Promoting_Avoidance_For_Conservation_final_revisedgenevieve hayes
 

Andere mochten auch (14)

Domestic airport flyover
Domestic airport flyoverDomestic airport flyover
Domestic airport flyover
 
Educational 13 ประกาศ
Educational 13 ประกาศEducational 13 ประกาศ
Educational 13 ประกาศ
 
CharmWorkz Shop Pricelist
CharmWorkz Shop PricelistCharmWorkz Shop Pricelist
CharmWorkz Shop Pricelist
 
Resume
ResumeResume
Resume
 
Busagwa Baker (1)
Busagwa Baker (1)Busagwa Baker (1)
Busagwa Baker (1)
 
Debian server
Debian serverDebian server
Debian server
 
CV_Raimy_Conception_FreshC
CV_Raimy_Conception_FreshCCV_Raimy_Conception_FreshC
CV_Raimy_Conception_FreshC
 
Tiny Teeth
Tiny TeethTiny Teeth
Tiny Teeth
 
Il Comune risponde a Romeo: "Pronti a ridiscutere il piano Insula"
Il Comune risponde a Romeo: "Pronti a ridiscutere il piano Insula"Il Comune risponde a Romeo: "Pronti a ridiscutere il piano Insula"
Il Comune risponde a Romeo: "Pronti a ridiscutere il piano Insula"
 
Greece
GreeceGreece
Greece
 
LA OFIMÁTICA
LA OFIMÁTICA LA OFIMÁTICA
LA OFIMÁTICA
 
Are You Looking to Hire Fresh MBAs from Top B-Schools ?
Are You Looking to Hire Fresh MBAs from Top B-Schools ?Are You Looking to Hire Fresh MBAs from Top B-Schools ?
Are You Looking to Hire Fresh MBAs from Top B-Schools ?
 
1034+1038_Hayes_Promoting_Avoidance_For_Conservation_final_revised
1034+1038_Hayes_Promoting_Avoidance_For_Conservation_final_revised1034+1038_Hayes_Promoting_Avoidance_For_Conservation_final_revised
1034+1038_Hayes_Promoting_Avoidance_For_Conservation_final_revised
 
Datapoint computer
Datapoint computerDatapoint computer
Datapoint computer
 

Ähnlich wie Brochure Time Management

Flyer meer kracht en energie uit je opdracht
Flyer meer kracht en energie uit je opdrachtFlyer meer kracht en energie uit je opdracht
Flyer meer kracht en energie uit je opdrachtCharlie Paludanus
 
Time-Management voor Ondernemers
Time-Management voor OndernemersTime-Management voor Ondernemers
Time-Management voor OndernemersMark Elbertse
 
Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012CNV Vakcentrale
 
Brochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisaties
Brochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisatiesBrochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisaties
Brochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisatieshansstreng
 
00 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_2017
00 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_201700 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_2017
00 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_2017Jolanda van der Veen
 
Ansel management advies en begeleiding
 Ansel management advies en begeleiding Ansel management advies en begeleiding
Ansel management advies en begeleidingCedric Heyndrickx
 
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptxDag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptxPuzzlePsikoloji
 
Brochure Leidinggeven voor ICT professionals
Brochure Leidinggeven voor ICT professionalsBrochure Leidinggeven voor ICT professionals
Brochure Leidinggeven voor ICT professionalshansstreng
 
Brochure Leidinggeven voor Financials
Brochure Leidinggeven voor FinancialsBrochure Leidinggeven voor Financials
Brochure Leidinggeven voor Financialshansstreng
 
Brochure Leidinggeven voor Technici
Brochure Leidinggeven voor TechniciBrochure Leidinggeven voor Technici
Brochure Leidinggeven voor Technicihansstreng
 
Coachbox Managementboek
Coachbox ManagementboekCoachbox Managementboek
Coachbox ManagementboekMeervalstraat
 
C:\fakepath\nextjob outplacement start eigen bedrijf na ontslag 2010
C:\fakepath\nextjob outplacement  start eigen bedrijf na ontslag 2010C:\fakepath\nextjob outplacement  start eigen bedrijf na ontslag 2010
C:\fakepath\nextjob outplacement start eigen bedrijf na ontslag 2010Nextjob Outplacement
 
Numentum 7stressfactoren voor beelddenkers op het werk
Numentum 7stressfactoren voor beelddenkers op het werkNumentum 7stressfactoren voor beelddenkers op het werk
Numentum 7stressfactoren voor beelddenkers op het werkSaskia Smet
 
Juiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hboJuiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hboP5COM
 

Ähnlich wie Brochure Time Management (20)

Time management
Time managementTime management
Time management
 
Flyer meer kracht en energie uit je opdracht
Flyer meer kracht en energie uit je opdrachtFlyer meer kracht en energie uit je opdracht
Flyer meer kracht en energie uit je opdracht
 
Time-Management voor Ondernemers
Time-Management voor OndernemersTime-Management voor Ondernemers
Time-Management voor Ondernemers
 
Tijdmanagement
TijdmanagementTijdmanagement
Tijdmanagement
 
Brochure Team Time
Brochure Team TimeBrochure Team Time
Brochure Team Time
 
Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012
 
MINDFUL@WORK TRAINING
MINDFUL@WORK TRAININGMINDFUL@WORK TRAINING
MINDFUL@WORK TRAINING
 
Brochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisaties
Brochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisatiesBrochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisaties
Brochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisaties
 
00 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_2017
00 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_201700 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_2017
00 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_2017
 
Ansel management advies en begeleiding
 Ansel management advies en begeleiding Ansel management advies en begeleiding
Ansel management advies en begeleiding
 
Doelen formuleren
Doelen formulerenDoelen formuleren
Doelen formuleren
 
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptxDag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
 
Brochure Leidinggeven voor ICT professionals
Brochure Leidinggeven voor ICT professionalsBrochure Leidinggeven voor ICT professionals
Brochure Leidinggeven voor ICT professionals
 
Brochure Leidinggeven voor Financials
Brochure Leidinggeven voor FinancialsBrochure Leidinggeven voor Financials
Brochure Leidinggeven voor Financials
 
Brochure Leidinggeven voor Technici
Brochure Leidinggeven voor TechniciBrochure Leidinggeven voor Technici
Brochure Leidinggeven voor Technici
 
Coachbox Managementboek
Coachbox ManagementboekCoachbox Managementboek
Coachbox Managementboek
 
C:\fakepath\nextjob outplacement start eigen bedrijf na ontslag 2010
C:\fakepath\nextjob outplacement  start eigen bedrijf na ontslag 2010C:\fakepath\nextjob outplacement  start eigen bedrijf na ontslag 2010
C:\fakepath\nextjob outplacement start eigen bedrijf na ontslag 2010
 
Numentum 7stressfactoren voor beelddenkers op het werk
Numentum 7stressfactoren voor beelddenkers op het werkNumentum 7stressfactoren voor beelddenkers op het werk
Numentum 7stressfactoren voor beelddenkers op het werk
 
sessie 57 toelichting todolijst
sessie 57 toelichting todolijstsessie 57 toelichting todolijst
sessie 57 toelichting todolijst
 
Juiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hboJuiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hbo
 

Brochure Time Management

 • 1. Time Management Doorbreek de vicieuze cirkel van druk, druk, druk Tijdbeheersing en het organiseren van uw werkzaamheden De meeste mensen komen regelmatig tijd tekort. Veel zaken blijken meer tijd te kosten dan vooraf wordt ingeschat. Bovendien lijkt het alsof taken en verantwoordelijkheden alleen maar toenemen. Het gevolg is dat u voor uw werkzaamheden minder tijd beschikbaar heeft dan u zou wensen! De tijd die u nodig heeft om dagelijks brandjes te blussen gaat ten koste van de tijd die nodig is om uw werkzaamheden te organiseren. Werkzaam- heden verlopen dan ook minder soepel dan u zou wensen, er is nooit genoeg tijd om alles grondig aan te pakken. “Er is nog nooit iemand geweest die op zijn sterfbed verzuchtte: was ik maar vaker op kantoor geweest” Time management is zelfmanagement Tijd is een vast gegeven, daar valt niets aan bij te sturen of te managen. Wat we wel kunnen sturen is hoe we die tijd optimaal gebruiken, zelfmanagement dus. Het volgen van een workshop Time management biedt uitkomst, maar door drukte en tijdgebrek schiet het er vaak bij in. Terwijl grote stappen in uw per- soonlijke effectiviteit kunnen worden gemaakt en de vicieuze cirkel kan worden doorbroken. Streng Dijkerman & Partners biedt 2 workshops Time management aan: 1. Time management HET FUNDAMENT Maak kennis met de basistechnieken van Time management. In twee dagdelen ontvangt u een korte inleiding over de theorie en oefent u met een reeks van bewezen effectieve technieken, tips en trucs. De twee dagdelen worden met een tussen- liggende oefenperiode van enkele weken inge- pland. Bij incompany trajecten kunnen de dagdelen aansluitend worden gevolgd (in één dag). 2. Time management PLUS Als u na de cursus Time management HET FUNDA- MENT een verdiepingsslag wilt maken biedt Time management PLUS uitkomst. In deze workshop van tweemaal twee aansluitende dagdelen vindt ver- dieping plaats op 2 punten: – Maatwerktips op basis van uw persoonlijkheid – Opschaling van individueel naar team Time management Op onze website treft u diverse artikelen over Time management aan. Check bijvoorbeeld Klik bijvoorbeeld hier  voor een artikel over elke week 8 uur tijd besparen.
 • 2. Time management HET FUNDAMENT - 2 dagdelen Tijdens de workshop Time management reiken we gereedschappen aan, waarmee u een begin maakt met het veranderen van uw instelling en houding. Bovendien geven we een aantal tips en suggesties, waarmee u direct goede resultaten boekt. Voor wie is de training bestemd? De workshop is bestemd voor iedereen die er niet in slaagt tijd vrij te maken voor de zaken die hij/zij graag zou willen doen. Het betreft mensen die: • Resultaatverantwoordelijk zijn en hierop worden afgerekend. • Meer taken, doelen en verantwoordelijkheden hebben dan beschikbare uren. • Regelmatig het gevoel hebben tijd tekort te komen. • Het lastig vinden op nee te zeggen en om grenzen te bewaken • Worstelen met de balans tussen werk en privéleven • Achter de feiten aanlopen en daardoor onvoldoende toekomen aan belangrijke zaken Aan de orde komen: • Doelen stellen en voortgang bewaken • Prioriteiten stellen, keuzes maken en ernaar handelen • Uitstelgedrag aanpakken • Grenzen stellen en bewaken en reageren op grensoverschrijdingen • Vaste routines voor terugkerende zaken • Pro-actief en productief handelen • Werken en leven met minder stress • Omgaan met digitale verleiders • Efficiënte e-mail afhandeling Werkwijze tijdens de workshop Inhoud, methode en opzet van de training zijn gericht op een lange termijn verandering van uw houding. We vertrouwen erop dat u bereid bent kritisch naar uzelf en uw omgeving te kijken, opdat het beste resultaat geboekt kan worden. Na de korte inleidende theorie zullen we u aan de hand van vragenlijsten en discussies in kleine groep- jes confronteren met uw huidige manier van tijdbesteding. Nadat iedere deelnemer de sterke en zwakke kanten van zijn huidige tijdbesteding in kaart heeft gebracht, gaan we werken aan een persoonlijk actieplan. Tijdens het uitwer- ken van dit actieplan zullen de voornaamste tijdvreters en hun oplossingen aan de orde komen. Resultaat Na afloop van de workshop zijn deelnemers vaak enigszins in verwarring en staan ze te trappelen om zaken efficiën- ter aan te pakken. Het gevoel dat werkdruk je overkomt heeft plaatsgemaakt voor zelfvertrouwen en een visie op Time management, er is inzicht gekomen en oplossingen zijn binnen handbereik. Deelnemers maken melding van uitstekende resultaten: • Beheersing van de werkdruk; minder stress • Rust en overzicht; prioriteiten op een rij • Aandacht voor zaken die leuk zijn en waar ze goed in zijn • Planmatig in plaats van ad hoc werken “Ik kreeg een spiegel voorgehouden; duidelijk is geworden wat ik zelf kan doen aan effectieve tijd- besteding én hoe ik kan beginnen”
 • 3. Een uitgebreide beschrijving van cursussen op maat, data, roosters, referenties en de inhoud van alle workshoponderdelen sturen wij u graag toe. ”Een helder confronte- rend verhaal over prioriteiten stellen en keuzes maken + veel tips en trucs voor effectief functioneren” Aanmelden Aanmelden voor deze opleiding kan via www.streng.nl/aanmelden. Nadere informatie en vragen Check onze website www.streng.nl voor alle informatie en referenties.Via onderstaande nummers of via www.streng.nl kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk opleidings- advies. Streng Dijkerman Partners T. 040 292 06 00 M. 06 553 941 55 E. info@streng.nl Time management PLUS - 4 dagdelen Na het volgen van de workshop Time Management heeft u meer inzicht gekregen in de voordelen van efficiënt en effectief time management. Als u na enige tijd merkt dat u terugvalt in oude patronen, biedt een verdieping uitkomst. Een simpele herhaling is niet zinvol, want het probleem zit vermoedelijk dieper. Onze workshop Time management Plus brengt op twee niveaus verdieping aan ten opzichte van uw huidige kennis over Time management: 1. De focus ligt op uw persoonlijke barrières om maximaal te profiteren van time management. We stellen voor- afgaand aan de workshop in een persoonlijk interview uw Enneagramprofiel vast. Als voorbereiding op deze work- shop brengt u in kaart op welke onderdelen u het lastig vindt om Time management in de praktijk te brengen. Al snel wordt duidelijk welke drijfveren uw gedrag sturen en waarom een deel van de tips trucs uit de basis- workshop uitstekend werkt en waarom andere tips bij u niet aanslaan. U krijgt aansluitend oplossingen aangereikt, die toegespitst zijn op uw type persoonlijkheid. 2. Kennismaken met individuele time management- technie- ken is noodzakelijk, maar niet voldoende om optimaal te profiteren van time management in uw team. Time management is niet iets wat u alleen doet; het gaat altijd in relatie met collega’s. Er wordt gekeken naar team- Time management, we schalen op naar groepsniveau, waardoor de samenwerking aanzienlijk wordt verbeterd. De individuele interviews, voorafgaand aan de workshop Time management PLUS worden in overleg met deelnemers ingepland en zullen plaatsvinden in Bunnik. De interviews duren anderhalf tot twee uur. Streng Dijkerman Partners ondersteunt managers in het ontwikkelen en effectief aanwenden van kennis en vaardig- heden. Uitgangspunten van alle workshops zijn: • Korte doorlooptijd • Direct toepasbaar in de praktijk • Professionele docenten met praktijkervaring. • Gelijkgestemde deelnemers Uw investering Een overzicht van de kosten van alle opleidingen treft u aan op onze site: www.streng.nl