SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Leidinggeven voor ICT Professionals
Een impuls tot ontwikkeling van uw people-managementvaardigheden
Kijk eens wat vaker in de spiegel
Het bijhouden van vakkennis is van levensbelang in de dynamische wereld van de ICT. Naast deze vakkennis is het voor
leidinggevenden in de ICT essentieel om managementvaardigheden te ontwikkelen. Om een succesvolle leidinggevende
te zijn heeft u naast vakkennis, ook vaardigheden op het gebied van leidinggeven, communicatie en samenwerking nodig.
U herkent ongetwijfeld de dilemma’s van de vakman of –vrouw die doorgroeit en een leidinggevende of coördinerende
functie gaat vervullen. U wordt veel minder afgerekend op vakinhoudelijke zaken, want dat werk dient, in toenemende
mate, gedelegeerd te worden. Als leidinggevende wordt u wel afgerekend op zaken waarmee u minder ervaring heeft:
people-management.
Van een manager wordt veel verwacht:
• medewerkers motiveren en coachen
• communiceren met collega’s en medewerkers
• initiatieven ontwikkelen; uzelf profileren
• zelfmanagement (o.a. timemanagement)
”Ik heb vaardigheden
en kennis opgedaan
waardoor ik meer zelf
kan meesturen en
plaats van gestuurd
te worden”
• omgaan met uw leidinggevende
• het verzorgen van presentaties
• omgaan met een continu veranderende omgeving
“Er is altijd een cursusplaats bij u in de buurt”
De spagaat van de middle-manager
Als middle-manager beweegt u zich tussen veel verschil-
lende belangen en de kunst is om in dat krachtenveld een
eigen positie in te nemen.
•Het hoger management vraagt loyaliteit
•Uw collega-managers vragen dat u met hen meedenkt
•Uw medewerkers verwachten dat u hun belangen dient
•Uw (interne) klanten willen producten op tijd geleverd
hebben en projecten op tijd gerealiseerd zien
Resultaat
Een ingewikkelde combinatie van flexibiliteit en stand-
vastigheid, van vertrouwen en controle, van volgzaam zijn
en sturen, van meeveren en voor uzelf opkomen is vereist
om uzelf goed staande te houden. In deze opleiding reiken
we u de handvatten aan om uzelf duidelijk te positione-
ren als middle-manager, een gewaardeerde schakel tussen
directie en medewerkers. Een resultaatgerichte manager
met enthousiaste medewerkers en tevreden klanten.
Een impuls tot ontwikkeling van uw
people-managementvaardigheden
De korte praktische cursus ’Leidinggeven voor ICT Profes-
sionals’ biedt de mogelijkheid om uw managementvaar-
digheden snel te verbeteren. De cursus is bedoeld voor
leidinggevenden in een ICT omgeving, die hun people-
managementvaardigheden op peil willen brengen. Op deze
manier kunnen zij hun huidige positie consolideren en/of
een vervolgstap voorbereiden.
Na afloop van deze opleiding:
•Heeft u inzicht in een voor u passende managementstijl
inclusief coachings-vaardigheden
•Delegeert u meer
•Zijn uw samenwerkings- en communicatieve vaardig-
heden aangescherpt
•Gaat u effectiever en efficiënter om met uw tijd
•Oefent u effectief invloed uit in vergaderingen
•Bereikt u uw resultaten met meer rust en overzicht
•Zijn uw zichtbaarheid en uw interventiekracht vergroot
•Bent u in staat met minder weerstand en meer
draagvlak veranderingen door te voeren
Behoort u tot de doelgroep?
•Teamlead systeembeheer
•Lead developer
•Software engineer
•Coördinator ITIL
•Coördinator I A
•Hoofd netwerkbeheer
•Scrummaster
“Aan deze opleiding
kunt u zowel in een
dag- als in een
avondprogramma
deelnemen!”
• Projectleider
• Manager Automatisering
• IT manager
Waarom is deze cursus uniek?
‘Leidinggeven voor ICT Professionals’ is uniek, doordat de
cursus op maat is gesneden voor mensen die, net als u,
leiding geven aan mensen in een complexe omgeving.
Hierdoor vindt een snelle vertaling plaats van de behan-
delde stof naar de dagelijkse praktijk. Deze opleiding zorgt
ervoor dat u effectiever wordt door vergroting van uw
kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen. Wij hebben voor
u die theorie geselecteerd, waarmee u in de praktijk snel
resultaten boekt.
Vertaling/terugkoppeling naar eigen organisatie
Deelnemers aan de cursus ‘Leidinggeven voor ICT Profes-
sionals’ krijgen methoden, technieken en inzichten aan-
gereikt, waarmee zij in hun werk aan de slag kunnen.
Om het rendement van de cursus te verhogen organiseert
Streng Dijkerman Partners terugkoppel-bijeenkomsten.
Enkele weken na aanvang van de cursus wordt de leiding-
gevende en/of personeelsfunctionaris van de cursist
uitgenodigd voor een briefing. Tijdens deze bijeenkomst
wordt de inhoud van de cursus besproken en kijken we
welke bijdrage de organisatie kan leveren om de nieuwe
kennis en vaardigheden in praktijk te brengen.
De cursus
• Volledige roosters van alle cursussen en onze actuele
scherpe prijzen vindt u op www.streng.nl.
• Tijden: de dagcursus van 09:30 uur tot 16:30 uur,
de avondcursus van 18:00 uur tot 21:00 uur.
• Check onze website www.streng.nl ook voor referenties,
achtergrondartikelen en actuele informatie.
• Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van alle
cursusonderdelen, kunt u aanvragen via info@streng.nl.
• Deze cursus kan eveneens geheel of gedeeltelijk
in-company uitgevoerd worden als maatwerk-project,
neem voor de mogelijkheden contact met ons op.
• U ontvangt het cursuscertificaat bij minimaal 80% deel-
name aan de cursus.
Uw investering
Een overzicht van de kosten van deze opleiding vindt u op
onze site: www.streng.nl/lvi.
Als een organisatie drie of meer mensen inschrijft (mogelijk
verspreid over meerdere cursusgroepen), bedraagt de kor-
ting op de cursusprijs 17%. Aan het eind van de opleiding
ontvangt u een certificaat van deelname.
“Ik heb geleerd dat je
leidinggeven er niet
‘even bij kan doen’,
want dan is iedereen
ontevreden”
Cursusopening (1 dagdeel)
• Kennismaking + wensen/verwachtingen
• Inventarisatie kennis en ervaring deelnemers
• Theorie m.b.t. presentatietechniek
Timemanagement (2 dagdelen met
tussenliggende periode)
U leert efficiënter om te gaan met uw tijd. In eerste
instantie wordt het theoretisch kader neergezet dat no-
dig is voor gedragsverandering (o.a. doelen stellen en
keuzes maken), waarna u tips, trucs en vaardigheden
krijgt aangereikt.
Presentatietechniek (2 dagdelen)
Alle deelnemers verzorgen een presentatie en ont-
vangen feedback. Methoden en technieken worden
behandeld naar aanleiding van deze presentaties.
Communicatie (4 dagdelen)
• Onderhandelen	
• Functioneringsgesprekken
• Beoordelingsgesprekken	
• Conflicthantering
• Effectief feedback geven
• Slecht nieuwsgesprekken
• Disciplinegesprekken
Leidinggeven (3 dagdelen)
• Situationeel leidinggeven: er is niet één beste manier
• Motiveren en coachen
• Management by objectives: resultaatgericht leiding-
geven
Effectief vergaderen (2 dagdelen)
Wanneer we vergaderingen kort en zakelijk willen
houden dienen we te kijken naar de volgende zaken:
• De voorbereiding	
• De vergadering zelf	
• De agenda
• De uitwerking van de actiepunten
Personeelsmanagement (2 dagdelen)
De verantwoordelijkheid voor personeelsmanagement
verschuift naar de lijnmanager:
• De rol van de manager als coach
• Loopbaanbeleid eigen medewerkers
• Competentiemanagement
Management van verandering/cursusafsluiting
(3 dagdelen)
Dagelijks worden we geconfronteerd met de noodzaak
om zaken anders aan te pakken, de ene keer omdat
het ons wordt opgelegd (extern), de andere keer om-
dat we het zelf zo willen (intern). Ter afsluiting passen
we de stukken van de managementpuzzel in elkaar.
We maken een persoonlijk actieplan, inventariseren
welke weerstanden we tegen kunnen komen en
hoe we daar mee omgaan. We sluiten af met een
gezamenlijk diner en de certificaatuitreiking.
De cursus ‘Leidinggeven voor ICT Professionals’ wordt als dag- en als avondcursus aangeboden.
Wanneer in onderstaande tekst over dagdeel wordt gesproken betreft het een ochtend, middag of avond.
Leidinggeven voor ICT Professionals
Een impuls tot ontwikkeling van uw people-managementvaardigheden
Een uitgebreide
beschrijving van
cursussen op maat,
cursusdata en roosters,
referenties en de
inhoud van alle
cursusonderdelen sturen
wij u graag toe.
Aanmelden
Aanmelden voor deze opleiding kan via
www.streng.nl/aanmelden.
Nadere informatie en vragen
Check onze website www.streng.nl voor alle
informatie. Via onderstaande nummers of via
de website www.streng.nl kunt u een afspraak
maken voor een persoonlijk opleidingsadvies.
Streng Dijkerman Partners
T. 	 040 292 06 00
M.	 06 553 941 55
E.	info@streng.nl

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Teamleider Verkoopafhandeling Competenties
Teamleider Verkoopafhandeling CompetentiesTeamleider Verkoopafhandeling Competenties
Teamleider Verkoopafhandeling CompetentiesJoyce van Rijn
 
Communicatieaanpak High Performance Working
Communicatieaanpak High Performance WorkingCommunicatieaanpak High Performance Working
Communicatieaanpak High Performance WorkingAnnebeth Wierenga
 
Pm Epp Uitleg 2.0 Vw
Pm Epp Uitleg 2.0 VwPm Epp Uitleg 2.0 Vw
Pm Epp Uitleg 2.0 VwHombergh
 
Hogeschool Utrecht in 2020 “Lean nascholen met de cursist als middelpunt" - M...
Hogeschool Utrecht in 2020 “Lean nascholen met de cursist als middelpunt" - M...Hogeschool Utrecht in 2020 “Lean nascholen met de cursist als middelpunt" - M...
Hogeschool Utrecht in 2020 “Lean nascholen met de cursist als middelpunt" - M...HOlink
 
M&L congres Middle Management A - Sander van Eijnsbergen
M&L congres Middle Management A - Sander van EijnsbergenM&L congres Middle Management A - Sander van Eijnsbergen
M&L congres Middle Management A - Sander van Eijnsbergenimkopleidingenbv
 
Ontwikkelen maar hoe
Ontwikkelen maar hoeOntwikkelen maar hoe
Ontwikkelen maar hoeArco Kats
 
Bedrijfskunde post-hbo 1 jarig traject
Bedrijfskunde post-hbo 1 jarig trajectBedrijfskunde post-hbo 1 jarig traject
Bedrijfskunde post-hbo 1 jarig trajectEstella Griffioen
 
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 Hasselt
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 HasseltHRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 Hasselt
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 HasseltHRwijs
 
Handleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvA
Handleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvAHandleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvA
Handleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvABarbara Habig
 
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den BergNVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den BergPRiMAN
 
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.Willem E.A.J. Scheepers
 
Deeltijdopleiding People and Business Management, Zuyd Hogeschool, Ligne 1 te...
Deeltijdopleiding People and Business Management, Zuyd Hogeschool, Ligne 1 te...Deeltijdopleiding People and Business Management, Zuyd Hogeschool, Ligne 1 te...
Deeltijdopleiding People and Business Management, Zuyd Hogeschool, Ligne 1 te...Lectoraat Employability, Zuyd Onderzoek
 

Was ist angesagt? (19)

Teamleider Verkoopafhandeling Competenties
Teamleider Verkoopafhandeling CompetentiesTeamleider Verkoopafhandeling Competenties
Teamleider Verkoopafhandeling Competenties
 
Communicatieaanpak High Performance Working
Communicatieaanpak High Performance WorkingCommunicatieaanpak High Performance Working
Communicatieaanpak High Performance Working
 
Pm Epp Uitleg 2.0 Vw
Pm Epp Uitleg 2.0 VwPm Epp Uitleg 2.0 Vw
Pm Epp Uitleg 2.0 Vw
 
Hogeschool Utrecht in 2020 “Lean nascholen met de cursist als middelpunt" - M...
Hogeschool Utrecht in 2020 “Lean nascholen met de cursist als middelpunt" - M...Hogeschool Utrecht in 2020 “Lean nascholen met de cursist als middelpunt" - M...
Hogeschool Utrecht in 2020 “Lean nascholen met de cursist als middelpunt" - M...
 
M&L congres Middle Management A - Sander van Eijnsbergen
M&L congres Middle Management A - Sander van EijnsbergenM&L congres Middle Management A - Sander van Eijnsbergen
M&L congres Middle Management A - Sander van Eijnsbergen
 
Quotes Team
Quotes Team Quotes Team
Quotes Team
 
Minor TRAIN THE TRAINER
Minor TRAIN THE TRAINERMinor TRAIN THE TRAINER
Minor TRAIN THE TRAINER
 
Ontwikkelen maar hoe
Ontwikkelen maar hoeOntwikkelen maar hoe
Ontwikkelen maar hoe
 
Bedrijfskunde post-hbo 1 jarig traject
Bedrijfskunde post-hbo 1 jarig trajectBedrijfskunde post-hbo 1 jarig traject
Bedrijfskunde post-hbo 1 jarig traject
 
Beelddocument TL VA
Beelddocument TL VABeelddocument TL VA
Beelddocument TL VA
 
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 Hasselt
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 HasseltHRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 Hasselt
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 Hasselt
 
Project PonPower
Project PonPowerProject PonPower
Project PonPower
 
Handleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvA
Handleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvAHandleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvA
Handleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvA
 
Schateiland Teamtraining 2013
Schateiland Teamtraining 2013Schateiland Teamtraining 2013
Schateiland Teamtraining 2013
 
Zuyd factsheet omo en mmo
Zuyd factsheet omo en mmoZuyd factsheet omo en mmo
Zuyd factsheet omo en mmo
 
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den BergNVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
 
Kenteq tvp
Kenteq tvpKenteq tvp
Kenteq tvp
 
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
 
Deeltijdopleiding People and Business Management, Zuyd Hogeschool, Ligne 1 te...
Deeltijdopleiding People and Business Management, Zuyd Hogeschool, Ligne 1 te...Deeltijdopleiding People and Business Management, Zuyd Hogeschool, Ligne 1 te...
Deeltijdopleiding People and Business Management, Zuyd Hogeschool, Ligne 1 te...
 

Ähnlich wie Brochure Leidinggeven voor ICT professionals

Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0emaatman
 
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02jaloul
 
Werkvormen Voor Managers
Werkvormen Voor ManagersWerkvormen Voor Managers
Werkvormen Voor Managerspeterderoode
 
IBO Business School | Bedrijfskunde voor Managers
IBO Business School | Bedrijfskunde voor ManagersIBO Business School | Bedrijfskunde voor Managers
IBO Business School | Bedrijfskunde voor ManagersIBO_Business_School
 
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?R. Zandbergen
 
Flyer 2 - Lean Worker (1)
Flyer 2 - Lean Worker (1)Flyer 2 - Lean Worker (1)
Flyer 2 - Lean Worker (1)Maarten Pieters
 
DPA Supply Chain Traineeship
DPA Supply Chain TraineeshipDPA Supply Chain Traineeship
DPA Supply Chain TraineeshipWesterman
 
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZBMichiel Vermeulen
 
Peak 6 Business Academy
Peak 6 Business AcademyPeak 6 Business Academy
Peak 6 Business AcademyPeak6
 
Projectmanagement
ProjectmanagementProjectmanagement
Projectmanagementdjinny020
 
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)bimoa
 
Integraal%20Projectmanagement-15%20brochure
Integraal%20Projectmanagement-15%20brochureIntegraal%20Projectmanagement-15%20brochure
Integraal%20Projectmanagement-15%20brochureFrank van der Zandt
 
Workshop planning van techniekers en installateurs
Workshop planning van techniekers en installateursWorkshop planning van techniekers en installateurs
Workshop planning van techniekers en installateursDéhora
 
Driedaagse vakopleiding personeelsplanner
Driedaagse vakopleiding personeelsplannerDriedaagse vakopleiding personeelsplanner
Driedaagse vakopleiding personeelsplannerDéhora
 
Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016
Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016
Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016Déhora
 
03. Strategisch Hrm Voor De Publieke Sector
03. Strategisch Hrm Voor De Publieke Sector03. Strategisch Hrm Voor De Publieke Sector
03. Strategisch Hrm Voor De Publieke SectorCees.kuiper
 
Hypershifters Leergang
Hypershifters LeergangHypershifters Leergang
Hypershifters LeergangWorld of Minds
 
NL- Module 2 - Het vormgeven en opzetten van een leerwerkplek - nl
NL- Module 2 - Het vormgeven en opzetten van een leerwerkplek - nlNL- Module 2 - Het vormgeven en opzetten van een leerwerkplek - nl
NL- Module 2 - Het vormgeven en opzetten van een leerwerkplek - nlcaniceconsulting
 
Bureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht PresentatieBureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht PresentatieJoàn Harms 1200+
 

Ähnlich wie Brochure Leidinggeven voor ICT professionals (20)

Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
 
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02
 
Werkvormen Voor Managers
Werkvormen Voor ManagersWerkvormen Voor Managers
Werkvormen Voor Managers
 
IBO Business School | Bedrijfskunde voor Managers
IBO Business School | Bedrijfskunde voor ManagersIBO Business School | Bedrijfskunde voor Managers
IBO Business School | Bedrijfskunde voor Managers
 
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
 
Flyer 2 - Lean Worker (1)
Flyer 2 - Lean Worker (1)Flyer 2 - Lean Worker (1)
Flyer 2 - Lean Worker (1)
 
DPA Supply Chain Traineeship
DPA Supply Chain TraineeshipDPA Supply Chain Traineeship
DPA Supply Chain Traineeship
 
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB
 
Peak 6 Business Academy
Peak 6 Business AcademyPeak 6 Business Academy
Peak 6 Business Academy
 
Projectmanagement
ProjectmanagementProjectmanagement
Projectmanagement
 
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
 
Integraal%20Projectmanagement-15%20brochure
Integraal%20Projectmanagement-15%20brochureIntegraal%20Projectmanagement-15%20brochure
Integraal%20Projectmanagement-15%20brochure
 
Workshop planning van techniekers en installateurs
Workshop planning van techniekers en installateursWorkshop planning van techniekers en installateurs
Workshop planning van techniekers en installateurs
 
Driedaagse vakopleiding personeelsplanner
Driedaagse vakopleiding personeelsplannerDriedaagse vakopleiding personeelsplanner
Driedaagse vakopleiding personeelsplanner
 
Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016
Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016
Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016
 
03. Strategisch Hrm Voor De Publieke Sector
03. Strategisch Hrm Voor De Publieke Sector03. Strategisch Hrm Voor De Publieke Sector
03. Strategisch Hrm Voor De Publieke Sector
 
Hypershifters Leergang
Hypershifters LeergangHypershifters Leergang
Hypershifters Leergang
 
Izzat darwish new
Izzat darwish newIzzat darwish new
Izzat darwish new
 
NL- Module 2 - Het vormgeven en opzetten van een leerwerkplek - nl
NL- Module 2 - Het vormgeven en opzetten van een leerwerkplek - nlNL- Module 2 - Het vormgeven en opzetten van een leerwerkplek - nl
NL- Module 2 - Het vormgeven en opzetten van een leerwerkplek - nl
 
Bureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht PresentatieBureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht Presentatie
 

Brochure Leidinggeven voor ICT professionals

 • 1. Leidinggeven voor ICT Professionals Een impuls tot ontwikkeling van uw people-managementvaardigheden Kijk eens wat vaker in de spiegel Het bijhouden van vakkennis is van levensbelang in de dynamische wereld van de ICT. Naast deze vakkennis is het voor leidinggevenden in de ICT essentieel om managementvaardigheden te ontwikkelen. Om een succesvolle leidinggevende te zijn heeft u naast vakkennis, ook vaardigheden op het gebied van leidinggeven, communicatie en samenwerking nodig. U herkent ongetwijfeld de dilemma’s van de vakman of –vrouw die doorgroeit en een leidinggevende of coördinerende functie gaat vervullen. U wordt veel minder afgerekend op vakinhoudelijke zaken, want dat werk dient, in toenemende mate, gedelegeerd te worden. Als leidinggevende wordt u wel afgerekend op zaken waarmee u minder ervaring heeft: people-management. Van een manager wordt veel verwacht: • medewerkers motiveren en coachen • communiceren met collega’s en medewerkers • initiatieven ontwikkelen; uzelf profileren • zelfmanagement (o.a. timemanagement) ”Ik heb vaardigheden en kennis opgedaan waardoor ik meer zelf kan meesturen en plaats van gestuurd te worden” • omgaan met uw leidinggevende • het verzorgen van presentaties • omgaan met een continu veranderende omgeving “Er is altijd een cursusplaats bij u in de buurt”
 • 2. De spagaat van de middle-manager Als middle-manager beweegt u zich tussen veel verschil- lende belangen en de kunst is om in dat krachtenveld een eigen positie in te nemen. •Het hoger management vraagt loyaliteit •Uw collega-managers vragen dat u met hen meedenkt •Uw medewerkers verwachten dat u hun belangen dient •Uw (interne) klanten willen producten op tijd geleverd hebben en projecten op tijd gerealiseerd zien Resultaat Een ingewikkelde combinatie van flexibiliteit en stand- vastigheid, van vertrouwen en controle, van volgzaam zijn en sturen, van meeveren en voor uzelf opkomen is vereist om uzelf goed staande te houden. In deze opleiding reiken we u de handvatten aan om uzelf duidelijk te positione- ren als middle-manager, een gewaardeerde schakel tussen directie en medewerkers. Een resultaatgerichte manager met enthousiaste medewerkers en tevreden klanten. Een impuls tot ontwikkeling van uw people-managementvaardigheden De korte praktische cursus ’Leidinggeven voor ICT Profes- sionals’ biedt de mogelijkheid om uw managementvaar- digheden snel te verbeteren. De cursus is bedoeld voor leidinggevenden in een ICT omgeving, die hun people- managementvaardigheden op peil willen brengen. Op deze manier kunnen zij hun huidige positie consolideren en/of een vervolgstap voorbereiden. Na afloop van deze opleiding: •Heeft u inzicht in een voor u passende managementstijl inclusief coachings-vaardigheden •Delegeert u meer •Zijn uw samenwerkings- en communicatieve vaardig- heden aangescherpt •Gaat u effectiever en efficiënter om met uw tijd •Oefent u effectief invloed uit in vergaderingen •Bereikt u uw resultaten met meer rust en overzicht •Zijn uw zichtbaarheid en uw interventiekracht vergroot •Bent u in staat met minder weerstand en meer draagvlak veranderingen door te voeren Behoort u tot de doelgroep? •Teamlead systeembeheer •Lead developer •Software engineer •Coördinator ITIL •Coördinator I A •Hoofd netwerkbeheer •Scrummaster “Aan deze opleiding kunt u zowel in een dag- als in een avondprogramma deelnemen!” • Projectleider • Manager Automatisering • IT manager
 • 3. Waarom is deze cursus uniek? ‘Leidinggeven voor ICT Professionals’ is uniek, doordat de cursus op maat is gesneden voor mensen die, net als u, leiding geven aan mensen in een complexe omgeving. Hierdoor vindt een snelle vertaling plaats van de behan- delde stof naar de dagelijkse praktijk. Deze opleiding zorgt ervoor dat u effectiever wordt door vergroting van uw kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen. Wij hebben voor u die theorie geselecteerd, waarmee u in de praktijk snel resultaten boekt. Vertaling/terugkoppeling naar eigen organisatie Deelnemers aan de cursus ‘Leidinggeven voor ICT Profes- sionals’ krijgen methoden, technieken en inzichten aan- gereikt, waarmee zij in hun werk aan de slag kunnen. Om het rendement van de cursus te verhogen organiseert Streng Dijkerman Partners terugkoppel-bijeenkomsten. Enkele weken na aanvang van de cursus wordt de leiding- gevende en/of personeelsfunctionaris van de cursist uitgenodigd voor een briefing. Tijdens deze bijeenkomst wordt de inhoud van de cursus besproken en kijken we welke bijdrage de organisatie kan leveren om de nieuwe kennis en vaardigheden in praktijk te brengen. De cursus • Volledige roosters van alle cursussen en onze actuele scherpe prijzen vindt u op www.streng.nl. • Tijden: de dagcursus van 09:30 uur tot 16:30 uur, de avondcursus van 18:00 uur tot 21:00 uur. • Check onze website www.streng.nl ook voor referenties, achtergrondartikelen en actuele informatie. • Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van alle cursusonderdelen, kunt u aanvragen via info@streng.nl. • Deze cursus kan eveneens geheel of gedeeltelijk in-company uitgevoerd worden als maatwerk-project, neem voor de mogelijkheden contact met ons op. • U ontvangt het cursuscertificaat bij minimaal 80% deel- name aan de cursus. Uw investering Een overzicht van de kosten van deze opleiding vindt u op onze site: www.streng.nl/lvi. Als een organisatie drie of meer mensen inschrijft (mogelijk verspreid over meerdere cursusgroepen), bedraagt de kor- ting op de cursusprijs 17%. Aan het eind van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname. “Ik heb geleerd dat je leidinggeven er niet ‘even bij kan doen’, want dan is iedereen ontevreden”
 • 4. Cursusopening (1 dagdeel) • Kennismaking + wensen/verwachtingen • Inventarisatie kennis en ervaring deelnemers • Theorie m.b.t. presentatietechniek Timemanagement (2 dagdelen met tussenliggende periode) U leert efficiënter om te gaan met uw tijd. In eerste instantie wordt het theoretisch kader neergezet dat no- dig is voor gedragsverandering (o.a. doelen stellen en keuzes maken), waarna u tips, trucs en vaardigheden krijgt aangereikt. Presentatietechniek (2 dagdelen) Alle deelnemers verzorgen een presentatie en ont- vangen feedback. Methoden en technieken worden behandeld naar aanleiding van deze presentaties. Communicatie (4 dagdelen) • Onderhandelen • Functioneringsgesprekken • Beoordelingsgesprekken • Conflicthantering • Effectief feedback geven • Slecht nieuwsgesprekken • Disciplinegesprekken Leidinggeven (3 dagdelen) • Situationeel leidinggeven: er is niet één beste manier • Motiveren en coachen • Management by objectives: resultaatgericht leiding- geven Effectief vergaderen (2 dagdelen) Wanneer we vergaderingen kort en zakelijk willen houden dienen we te kijken naar de volgende zaken: • De voorbereiding • De vergadering zelf • De agenda • De uitwerking van de actiepunten Personeelsmanagement (2 dagdelen) De verantwoordelijkheid voor personeelsmanagement verschuift naar de lijnmanager: • De rol van de manager als coach • Loopbaanbeleid eigen medewerkers • Competentiemanagement Management van verandering/cursusafsluiting (3 dagdelen) Dagelijks worden we geconfronteerd met de noodzaak om zaken anders aan te pakken, de ene keer omdat het ons wordt opgelegd (extern), de andere keer om- dat we het zelf zo willen (intern). Ter afsluiting passen we de stukken van de managementpuzzel in elkaar. We maken een persoonlijk actieplan, inventariseren welke weerstanden we tegen kunnen komen en hoe we daar mee omgaan. We sluiten af met een gezamenlijk diner en de certificaatuitreiking. De cursus ‘Leidinggeven voor ICT Professionals’ wordt als dag- en als avondcursus aangeboden. Wanneer in onderstaande tekst over dagdeel wordt gesproken betreft het een ochtend, middag of avond. Leidinggeven voor ICT Professionals Een impuls tot ontwikkeling van uw people-managementvaardigheden Een uitgebreide beschrijving van cursussen op maat, cursusdata en roosters, referenties en de inhoud van alle cursusonderdelen sturen wij u graag toe. Aanmelden Aanmelden voor deze opleiding kan via www.streng.nl/aanmelden. Nadere informatie en vragen Check onze website www.streng.nl voor alle informatie. Via onderstaande nummers of via de website www.streng.nl kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk opleidingsadvies. Streng Dijkerman Partners T. 040 292 06 00 M. 06 553 941 55 E. info@streng.nl