2012 wazokuu online marketingmanagement

Succesvolle ondernemers hebben één ding gemeen: zij weten hun idee om te zetten naar
    concrete business. Heel bewust positioneren zij zichzelf én hun merk en slagen erin hun
    boodschap op een heldere en strategische wijze naar hun doelgroep te communiceren.
1	
                                                 ©	
  Wazokuu!	
  
Wazokuu!: uw belangrijkste idee
          De droom van iedere marketeer is om de juiste informatie op het juiste moment bij de
          juiste klanten te krijgen. Dat is efficiënt, kostenbesparend en winstgevend. Zo werkt
          Wazokuu! ook. Het gaat om slimme marketing, waarbij de kern van uw boodschap voor
          iedereen glashelder is. Wazokuu! formuleert uw belangrijkste idee en zorgt ervoor dat
          niemand dit vergeet! Zo eenvoudig is dat.


    het idee  concretiseren      organiseren      communiceren        business
2	
                                                     ©	
  Wazokuu!	
  
Wazokuu!: uw belangrijkste idee
          Hoe converteer je een idee naar business?
    het idee  concretiseren      organiseren    communiceren  business

             1            2         3
           Concept       Communicatie     Marketing
          ontwikkeling      organisatie     planning
3	
                                            ©	
  Wazokuu!	
  
Wazokuu!: uw belangrijkste idee
          Ervaar de kracht van de eenvoud
          De droom van iedere marketeer is om de juiste informatie op het juiste moment bij de
          juiste klanten te krijgen. Dat is efficiënt, kostenbesparend en winstgevend. Zo werkt
          Wazokuu! ook. Onze online dienstverlening converteert uw idee in drie stappen naar een
          duurzaam aanbod.

          1.   Concept-ontwikkeling
    het idee  1  Bepaal online:
             •  in welk marktsegment uw actief bent;
             •  voor welke specifieke doelgroep uw aanbod waarde levert;
             •  welk uniek onderscheidend vermogen uw product of dienst biedt.

          2.   Communicatie-organisatie
          2  Organiseer online:
             •  de totstandkoming van marketingtools om uw zorgvuldig geformuleerde
              positionering met impact te kunnen communiceren;
             •  de financiële- en tijdsplanning voor uw marketingtools.

          3.   Marketing-planning
          3  Plan online:
             •  alle commerciële activiteiten om uw aanbod te promoten;
             •  de financiële- en tijdsplanning voor uw activiteiten.
4	
                                                      ©	
  Wazokuu!	
  
Wazokuu!: uw belangrijkste idee
          Wat levert Wazokuu! op?
          Door op een eenvoudige manier uw belangrijkste idee als merkpropositie te ontwikkelen
          en op basis hiervan het organiseren van uw marketing een effectieve en efficiënte
          invulling te geven wordt u beter zichtbaar voor uw afnemers en zult u meer rendement uit
          uw inspanningen halen.

          1.   Concept-ontwikkeling.
    het idee  1  Zorgt voor:
             •  een duidelijke positionering van uw unieke aanbod;
             •  een rangorde in de kenmerken, voordelen en nutswaarden van uw aanbod;
             •  een duidelijk beeld van de markt waarop u actief wenst te zijn.

          2.   Communicatie-organisatie.
          2  Zorgt voor:
             •  een heldere instructie aan uw communicatie/reclame bureau over de
               gewenste marketing uitingen;
             •  een duidelijk inzicht in beschikbaarheid en effectiviteit van marketing tools.

          3.   Marketing-planning.
          3  Zorgt voor:
             •  een planning van impactvolle activiteiten;
             •  een duidelijk inzicht in de planning en effectiviteit van de activiteiten.
5	
                                                       ©	
  Wazokuu!	
  
Het concretiseren van een idee tot een merk:
              Wat doet Wazokuu! op dit punt voor u?
              Het verschil tussen een ruw concept en een winstgevend businessplan wordt
              voornamelijk bepaald door de mate waarop u in staat bent concreet te zijn in de manier
              waarop u een uniek voorstel aan de juiste doelgroep met een specifieke behoefte kunt
            1
              aanbieden. Wazokuu! helpt u om dit proces van concretiseren stap voor stap en zeer
              eenvoudig te kunnen doorlopen.

    concretiseren    Conceptontwikkeling in het algemeen:
              Een uitgewerkte versie van een idee voor een product of dienst noemen we een concept.
              Dit bevat betekenisvolle begrippen voor de consument.

              Op basis van het eerste idee kunt u diverse concepten maken door vragen als:
                 a.  in welk segment is het idee bruikbaar?
                 b.  wie gaat het product of de dienst gebruiken?
                 c.  wat is het belangrijkste nut dat het product of de dienst kan bieden aan de
                   consument?
                 d.  wanneer zal iemand het product of de dienst aanschaffen?
     Concept
    ontwikkeling    Uit de diverse concepten kiest men de beste variant en werkt deze uit tot
              Een merk-positionering.6	
                                                          ©	
  Wazokuu!	
  
Het concretiseren van een idee tot een merk:
              Conceptontwikkeling met Wazokuu!
              Conceptontwikkeling of het concretiseren van een idee binnen Wazokuu! wordt in
              marketing jargon ook wel aangeduid met segmenting (segmenteren), targeting
              (doelgroep kiezen) & positioning (positioneren)”. Door de verschillende ‘blokken’ in
            1
              conceptontwikkeling in te vullen doorloopt u dit proces vlot en eenvoudig:


    concretiseren    1. Segmenteren
              Wanneer men een nieuw concept in de markt wil zetten of de
              marktpositie van een bestaand product of dienst wil verbeteren
              dient men als eerste de beoogde markt concreet te benoemen.

              Door het marktsegmentkeuze-blok in te vullen worden voor het
              concept de volgende vragen beantwoord:
              •  hoe kun je dit segment benoemen?
              •  welke markt gaat u bedienen?
              •  hoe groot deel is de markt die u wilt bedienen?
     Concept      •  hoe groot deel van de markt bedient u nu al?
    ontwikkeling    •  hoeveel unieke afnemers zitten er in dit segment?

              De tips en voorbeelden van Wazokuu! in dit blok maken het
              beantwoorden van deze vragen eenvoudig en makkelijk.

              ’
7	
                                                         ©	
  Wazokuu!	
  
Het concretiseren van een idee tot een merk:
              2. Doelgroep benoemen
              U dienst of product vervult een speciale behoefte voor een
              bepaalde groep van afnemers, des te beter u deze groep kent
            1  des te groter is uw kans van slagen.

              Met tips en voorbeelden helpt Wazokuu! u om hier tot een
              treffende definitie te komen.
    concretiseren    3. Onderscheidend vermogen definiëren
              U dienst of product vervult een speciale behoefte voor een
              bepaalde groep van afnemers, des te beter u dit onderscheid
              weet te benomen vanuit het perspectief van deze groep des te
              groter is uw kans van slagen.

              4. Positioneren
              U dienst of product vervult een speciale behoefte voor een
              bepaalde groep van afnemers, des te beter u deze groep kent
              des te groter is uw kans van slagen.
     Concept
    ontwikkeling    Met een merkdefinitie sluit Wazokuu! dit gedeelte af. In één
              volzin kunt u in 60 seconden duidelijk maken voor wie u met wat
              op een onderscheidende manier waarde kunt zijn.

              ’
8	
                                               ©	
  Wazokuu!	
  
Het concretiseren van een idee tot een merk:
              EXTRA’S:

              Emoties benoemen
              Niet direct nodig voor het positioneren van een merk maar wel
            1  handig om centraal, eenmalig, een keer goed vast te leggen zijn
              de emoties die uw afnemers zullen beleven bij het nut dat zijn
              ervaren van uw aanbod. Deze gegevens zijn zeer nuttig bij het
    concretiseren    kiezen van beeldmateriaal en een ‘tone-of-voice’ voor uw
              communicatie wanneer u kiest voor emotionele boodschappen.

              Logo uploaden
              Handig om bij het concept dat onder handen is het beoogde logo
              voor of van het merk te uploaden. Laat op het scherm zien waar
              u mee bezig bent en geeft de mogelijk van koppeling naar de
              klantenpagina op het Wazokuu! platform.

              Gerelateerde informatie opslaan
     Concept      Om alle merkgerelateerde informatie met betrokkenen te kunnen
    ontwikkeling    delen kan in dit blok relevante informatie met betrekking tot het
              concept dat onder handen is worden ge-upload. Afbeeldingen,
              PowerPoint-, Word- of Excel-documenten etc.

              ’
9	
                                                ©	
  Wazokuu!	
  
Het organiseren van uw communicatie:
              Wat doet Wazokuu op dit punt voor u?
              Communicatie is een interactieve dialoog tussen u en uw klanten, soms persoonlijk en
              soms via media of andere middelen. Hiervoor kan de hulp van reclamebureaus uitkomst
              bieden. Zij zetten uw boodschap op creatieve wijze om in een bruikbare marketingtool.
            2
              Wazokuu helpt u bij het opstellen van een duidelijke instructie op basis waarvan een
              bureau direct, goed aan de slag kan.

     organiseren    Interne organisatie van de communicatie:
              De communicatiemix kent vele uitingsvormen, denk aan reclame, promotionele acties,
              publiciteit, internet, social media, PR, direct marketing maar ook aan kleur en vorm van
              de verpakking of de inrichting van plek waar de verkoop plaats vindt. Zonder uitzondering
              geldt hiervoor dat de volgende stappen moeten worden doorlopen om dit effectief te
              laten zijn:
                    1.  segment en doelgroep kiezen;
                    2.  communicatiedoelstelling bepalen;
                    3.  centrale boodschap bepalen;
                    4.  gewenste uitvoering van het communicatiemiddel kiezen;
     Communicatie          5.  kiezen van het meest geschikte communicatiekanaal;
     organisatie          6.  communicatiebudget vast stellen;
                    7.  communicatieplanning opstellen.10	
                                                           ©	
  Wazokuu!	
  
Het organiseren van uw communicatie:
              Communicatie-organisatie met Wazokuu
              Het is van essentieel belang dat de communicatie-uitingen intern goed voorbereid zijn
              voordat een creatief persoon hiermee aan de slag kan gaan. Dit gebeurt met de module
              communicatie organisatie die de creatie van communicatietools in goede banen leidt.
            2
              Door de verschillende ‘blokken’ in communicatie-organisatie in te vullen doorloopt u dit
              proces vlot en eenvoudig.

     organiseren    1. Segment en doelgroep kiezen                      1. Segment & doelgroep(en)
              Uit de segmenten die al tijdens de conceptontwikkeling zijn        Keuze marktsegment
              beschreven maakt u hier een keuze voor het specifieke segment voor    Keuze deelsegment
                                                   Beschrijven doelgroep
              wie de tool bedoeld is. Hier wordt ook geïdentificeerd aan wie de
              boodschap moet worden overgebracht.

              2. Communicatiedoelstelling formuleren                  2. Communicatiedoelstelling
              In eerste instantie wordt in dit blok gekozen of de communicatie een   Kiezen gewenste reactie
                                                   Invullen reactiemodel
              cognitieve, affectieve of gedragsmatige reactie moet losmaken.
              Volgens het principe van het AIDA model kunnen in dit blok de eerste
     Communicatie    ideeën hieromtrent worden vastgelegd. Voor emotionele
     organisatie    boodschappen zijn hierbij de emoties die bij conceptontwikkeling zijn
              vast gelegd een goed startpunt.                      Emoties
11	
                                                                 ©	
  Wazokuu!	
  
Het organiseren van uw communicatie:
              3. Centrale boodschap formuleren                   3. Centrale boodschap
              Op basis van de reeds vastgestelde gewenste respons kan in dit blok  Keuze type boodschap
              de centrale boodschap van de uiting worden geformuleerd. Het blok   Keuze centraal thema
                                                 Vastleggen eerste idee over
              helpt in het maken van gefundeerde keuzes en het vastleggen van
            2                                     mogelijke vormgeving
              eerste ideeën over de uitwerking.


     organiseren    4. Indiceren van tactiek en communicatiemiddel            4. Tactiek & middel
              Als de gewenste respons en de boodschap bekend zijn kunnen in dit   Keuze tactiek
              blok de tactiek hoe de boodschap bij de ontvanger moet komen en de  Keuze drager van de boodschap

              drager(s) van de boodschap in dit blok gekozen worden.              5. Kiezen van communicatiekanalen                   5. Communicatiekanalen
              Net zo goed als er vele wegen naar Rome zijn kan een boodschap via  Afweging communicatiekanalen
              veel kanalen de gewenste ontvanger bereiken. In dit blok kunnen de
              verschillende communicatiekanalen in de context van de boodschap
     Communicatie    tegen elkaar worden afgewogen en de gekozen kanalen kunnen als
     organisatie    “te overwegen” worden aangevinkt voor de instructie aan het bureau.12	
                                                                ©	
  Wazokuu!	
  
Het organiseren van uw communicatie:
              6. Communicatiebudget                         6. Communicatiebudget
              Het is verstandig om in overleg een reële inschatting van de kosten  Totale budget
              vooraf te maken en op basis hiervan een budget af te geven voor het  Specificatie budget
              creëren van de marketingtool. Door deze budgets te bewaken houdt u
            2
              vinger aan de pols voor de externe marketingkosten en krijgt u goed
              inzicht in de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten.

     organiseren    7. Communicatieplanning                        7. Communicatieplanning
              Er zijn twee belangrijke deadlines in het vervaardigingsproces     Datum presentatie bureau
              van marketingtools: de datum waarop het bureau de tool aan de     Datum eerste inzet tool

              klant voorstelt en de datum waarop u de tool voor het eerst nodig
              heeft. Beide kunnen hier in de planning worden opgenomen.

              EXTRA’S:
              Intern verantwoordelijke                        Intern verantwoordelijke
              Wanneer u meerdere projecten heeft, geeft het toewijzen van een    Intern verantwoordelijke ingeven
              intern verantwoordelijke de mogelijkheid om het overzicht te bewaren
     Communicatie    wie wat doet.
     organisatie
              Gerelateerde informatie
                                                  Gerelateerde informatie
              Alle tool-gerelateerde informatie met betrokkenen delen kan in dit
                                                  Opslaan gerelateerde data
              blok: afbeeldingen, PowerPoint-, Word- of Excel-documenten etc.
13	
                                                                  ©	
  Wazokuu!	
  
Marketingcommunicatie planning met impact:
              Wat doet Wazokuu op dit punt voor u?
              Marketingcommunicatieplanning gaat over het effectief inzetten van uw marketingmix
              ten behoeve van omzetontwikkeling. Het spreekwoord ‘bezint eer gij begint’ gaat
              nergens zo goed op als bij het plannen van deze commerciële activiteiten. U kunt uw
            3
              geld immers maar één keer uitgeven. Wazokuu helpt u om op eenvoudige wijze tot een
              zeer effectieve planning te komen.

     communiceren    Formuleren en afstemmen van de marketingcommunicatie:
              De juiste persoon op het juiste moment de juiste informatie en hiermee het
              gewenste resultaat te bereiken kan een complexe aangelegenheid zijn. Er
              is een beproefde methode om hier structuur in aan te brengen:

                   1.   instrument en activiteit benoemen;
                   2.   segment en doelgroep kiezen;
                   3.   doelstelling bepalen;
                   4.   tactiek en communicatiemiddel kiezen;
                   5.   inhoud activiteit schetsen;
     Marketing         6.   duur activiteit opstellen;
     planning          7.   communicatieplanning opstellen.
14	
                                                        ©	
  Wazokuu!	
  
Marketingcommunicatie planning met impact:
              Marketingcommunicatieplanning met Wazokuu
              De Wazokuu! marketing planning zorgt ervoor dat uw eigen initiatieven voor het vergroten
              van uw omzet, goed doordacht en goed op elkaar afgestemd zijn. Stap voor stap wordt de
              marketing-communicatieplanning in stappen opgezet.
            3
              1. Instrument en activiteit benoemen                   1. Instrument & activiteit
              Er zijn feitelijk vijf promotionele instrumenten waar u zich van kunt  Keuze instrumenttype
                                                   Benoemen activiteit
     communiceren    bedienen bij marketing communicatie. In dit blok maakt u eerst deze
              principiële keuze en geeft de activiteit een unieke naam.

              2. Segment en doelgroep kiezen                      2. Segment & doelgroep(en)
              Uit de segmenten die al tijdens de conceptontwikkeling zijn       Keuze marktsegment
                                                   Keuze deelsegment
              beschreven wordt hier een keuze gemaakt specifiek voor wie de tool    Beschrijven doelgroep
              bedoeld is. Hier wordt ook geïdentificeerd aan wie in het bijzonder de
              boodschap moet worden overgebracht.

              3. Doelstelling activiteit beschrijven                  3. Doelstelling activiteit
     Marketing     Of het nu communicatie of een activiteit betreft, ze moeten een     Kiezen gewenste reactie
     planning     cognitieve, affectieve of gedragsmatige reactie losmaken. Ook hier    Invullen reactiemodel

              wordt volgens het principe van het AIDA model de eerste ideeën
              hieromtrent beschreven.


15	
                                                                ©	
  Wazokuu!	
  
Marketingcommunicatie planning met impact:
              4. Te volgen tactiek en communicatiemiddel kiezen             4. Soort activiteit
              Als de gewenste respons en de boodschap bekend zijn kunnen in dit
                                                   Keuze tactiek
              blok de tactiek hoe de boodschap bij de ontvanger moet komen en de    Keuze drager van de boodschap

            3  drager(s) van de boodschap gekozen worden.


              5. Inhoud van activiteit schetsen
                                                   5. Inhoud activiteit
     communiceren    Waaruit bestaat de activiteit inhoudelijk. Nu alle structurele aspecten
                                                   Inhoudelijke schets activiteit
              in de voorgaande stappen zijn vastgelegd kan hier worden geschetst
              wat er wordt geboden en hoe het verloop van de activiteit gedacht is.
              De voorbeeld zullen helpen om dit concreet te formuleren.


              6. Duur van activiteit vastleggen                     6. Duur activiteit
              Activiteiten die maar continu door blijven lopen worden niet meer als   Bepaal startdatum
              zodanig waargenomen. Belangrijk dus om vooraf een begin en eind      Bepaal einddatum

              moment te kiezen.
     Marketing
     planning
16	
                                                                   ©	
  Wazokuu!	
  
Marketingcommunicatie planning met impact:
              7. Kosten en opbrengsten activiteit budgetteren            7. Budget activiteit
              Bij het plannen van marketingactiviteiten is het voor een effectief  Geschatte opbrengst
              marketingcommunicatieplan noodzakelijk om bij alle activiteiten    Argumentatie geschatte opbrengst
                                                  Geschatte kosten
            3  niet alleen de kosten te budgetteren maar ook een goede        Argumentatie geschatte kosten
              inschatting van de te verwachtten opbrengsten te doen. Beide
              uitgedrukt in euro’s.

     communiceren              EXTRA’S:
              Intern verantwoordelijke                        Intern verantwoordelijke
              Wanneer u meerdere projecten heeft, geeft het toewijzen van een    Intern verantwoordelijke ingeven
              intern verantwoordelijke de mogelijkheid om het overzicht te bewaren
              wie wat doet.

     Marketing     Gerelateerde informatie
                                                  Gerelateerde informatie
     planning     Alle tool-gerelateerde informatie met betrokkenen delen kan in dit
                                                  Opslaan gerelateerde data
              blok: afbeeldingen, PowerPoint-, Word- of Excel-documenten etc.17	
                                                                  ©	
  Wazokuu!	
  
Gewoon proberen, de beste kennismaking:
          Als je claimt dat je de eenvoud koestert moet je het starten ook makkelijk maken.

                                          MEEST	
  GEKOZEN	
  
             REGISTREER	
  NU	
       REGISTREER	
  NU	
       REGISTREER	
  NU	
       REGISTREER	
  NU	
  

              Gratis          Starters            Basis             Pro
            Uitproberen        Abonnement          Abonnement          Abonnement
          •  1 concept;         •  2 concepten;        •  10 concepten;       •  50 concepten;
          •  1 co-gebruiker;      •  2 co-gebruikers per    •  4 co-gebruikers per    •  8 co-gebruikers per
     starten  •  1 marktsegment;        concept;           concept;           concept;
          •  5 kenmerken;        •  1 marktsegment per     •  20 marktsegmenten per   •  50 marktsegmenten per
          •  1 organisatie van een     concept;           concept;           concept;
           communicatiemiddel;    •  10 kenmerken per      •  Per segment        •  Per segment
          •  1 planning van een      concept;           deelsegmenten         deelsegmenten
           marketingactiviteit    •  10 organisaties van      mogelijk;           mogelijk;
          •  Geen opslag van        communicatiemiddelen;   •  kenmerken per concept   •  kenmerken per concept
           gerelateerde informatie.  •  10 planningen van een     onbeperkt;          onbeperkt;
                          marketingactiviteit    •  onbeperkte organisatie   •  onbeperkte organisatie
                         •  50Mb opslag van        communicatiemiddelen;     communicatiemiddelen;
                          gerelateerde informatie.  •  onbeperkte plannen van   •  onbeperkte plannen van
                                         marketingactiviteiten;    marketingactiviteiten;
                                        •  500Mb opslag van      •  2Gb opslag van
                                         gerelateerde informatie.   gerelateerde informatie;
                                                       •  koppelingsmogelijkheid
                                                        met sub-accounts.


              0	
  p/mnd.*	
        9,95	
  p/mnd.*	
       39,95	
  p/mnd.*	
       99,95	
  p/mnd.*	
                           ga naar: www.wazokuu.nl
18	
                                                                    ©	
  Wazokuu!	
  
Wij ondersteunen u graag:
             WijNa jaren werkzaam te zijn geweest in verschillende marketing-functies stellen wij onze
               ondersteunen u graag:
               kennis u graag ter beschikking. Licht gerust onze doopcelen (klik op Linkedin)
             Na jaren werkzaam te zijn geweest in verschillende marketingfuncties stellen wij onze kennis u graag ter  of bel ons.
             beschikking. Lichtu graag te woord!(klik op Linkedin) of bel ons. Wij staan u graag te woord!
               Wij staan gerust onze doopcelen


                                       Hans Koekkoek
                                        Hans Koekkoek
                                        hans@wazokuu.nl
                                       hans@wazokuu.nl
                                        06 1370 9925
                                       06 1370 9925
     korte lijnen!                                       Eric Cornelissen
                                        Eric Cornelissen BEng
                                        eric@wazokuu.nl
                                       eric@wazokuu.nl
                                       06O6 5732 3699
                                         5732 3699
              Wazokuu Nederland:
             Wazokuu Nederland: 104
              Postadres: Postbus              Contact:   Kantoor             Bank:      Rabobank
             Postadres:  Wazokuu Nederland Bussum
                       1400 AC     Contact:  Kantoor        Bank:
                                            035-5242469      Rabobank         1590.07.607
                   Postbus 104             035-5242469 info@wazokuu.nl          KvK:
                                                       1590.07.607        52192644
                   1400 AC Bussum           info@wazokuu.nl    KvK:     52192644
19	
                                           www.wazokuu.nl                         ©	
  Wazokuu!	
  
1 von 19

Recomendados

Hoofdstuk 10 brand activation von
Hoofdstuk 10 brand activationHoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activationKarel de Grote Hogeschool
52.7K views105 Folien
120806 inleiding marketing en communicatie [compatibiliteitsmodus] von
120806 inleiding marketing en communicatie [compatibiliteitsmodus]120806 inleiding marketing en communicatie [compatibiliteitsmodus]
120806 inleiding marketing en communicatie [compatibiliteitsmodus]Hannie Derks
514 views16 Folien
HUIS-Consultancy Beelden maken het project 4-11-15 von
HUIS-Consultancy Beelden maken het project 4-11-15HUIS-Consultancy Beelden maken het project 4-11-15
HUIS-Consultancy Beelden maken het project 4-11-15Saskia Hielkema
142 views22 Folien
Whitepaper op-reis-met-de-klant von
Whitepaper op-reis-met-de-klantWhitepaper op-reis-met-de-klant
Whitepaper op-reis-met-de-klantDemian Sepp
1.5K views19 Folien
AMOTEK Technologies marketing audit and suggestions von
AMOTEK Technologies marketing audit and suggestionsAMOTEK Technologies marketing audit and suggestions
AMOTEK Technologies marketing audit and suggestionsFilip Smet
137 views8 Folien
Voka succesvoller ondernemen met marketing - finaal von
Voka  succesvoller ondernemen met marketing - finaalVoka  succesvoller ondernemen met marketing - finaal
Voka succesvoller ondernemen met marketing - finaalGeorges Dockx
5.6K views88 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Bni 14 juni 2012 von
Bni 14 juni 2012Bni 14 juni 2012
Bni 14 juni 2012Q-biss marketing & communicatie
232 views19 Folien
Consumentengedrag week 1, Hoofdstuk 1 von
Consumentengedrag week 1, Hoofdstuk 1Consumentengedrag week 1, Hoofdstuk 1
Consumentengedrag week 1, Hoofdstuk 1M.H.Valk
530 views94 Folien
Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2 von
Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2
Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2Georges Dockx
3.1K views44 Folien
Presentatie MarCom von
Presentatie MarComPresentatie MarCom
Presentatie MarComClabbers Communicatie
923 views13 Folien
Internet Marketing les KHL von
Internet Marketing les KHLInternet Marketing les KHL
Internet Marketing les KHLGeorges Dockx
4.5K views139 Folien
Mverhagehfdstk 8 Communicatie von
Mverhagehfdstk 8 CommunicatieMverhagehfdstk 8 Communicatie
Mverhagehfdstk 8 CommunicatieHAN ILS Economie
1.3K views34 Folien

Was ist angesagt?(20)

Consumentengedrag week 1, Hoofdstuk 1 von M.H.Valk
Consumentengedrag week 1, Hoofdstuk 1Consumentengedrag week 1, Hoofdstuk 1
Consumentengedrag week 1, Hoofdstuk 1
M.H.Valk530 views
Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2 von Georges Dockx
Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2
Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2
Georges Dockx3.1K views
Internet Marketing les KHL von Georges Dockx
Internet Marketing les KHLInternet Marketing les KHL
Internet Marketing les KHL
Georges Dockx4.5K views
Business model canvas - ROOD maakt verbinding von Karin Mastenbroek
Business model canvas - ROOD maakt verbindingBusiness model canvas - ROOD maakt verbinding
Business model canvas - ROOD maakt verbinding
Karin Mastenbroek937 views
Opdracht Tot Doelgroep.Ppt von guest1a686e
Opdracht Tot Doelgroep.PptOpdracht Tot Doelgroep.Ppt
Opdracht Tot Doelgroep.Ppt
guest1a686e865 views
Business model canvas, NL, Dutch von Onno Makor
Business model canvas, NL, DutchBusiness model canvas, NL, Dutch
Business model canvas, NL, Dutch
Onno Makor12.7K views
Waarde propostie ontwerp_inkijkexemplaar von Rob Blaauboer
Waarde propostie ontwerp_inkijkexemplaarWaarde propostie ontwerp_inkijkexemplaar
Waarde propostie ontwerp_inkijkexemplaar
Rob Blaauboer81.5K views
Marketing introductie en basistechnieken von Manon Roelandt
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
Manon Roelandt1.4K views
Waardepropositie canvas (voor HAS) 201509 von Bart Hermsen
Waardepropositie canvas (voor HAS) 201509Waardepropositie canvas (voor HAS) 201509
Waardepropositie canvas (voor HAS) 201509
Bart Hermsen16.9K views
Business model cavans nl-sep-2014 von RolandSyntens
Business model cavans nl-sep-2014Business model cavans nl-sep-2014
Business model cavans nl-sep-2014
RolandSyntens5.6K views
Waarde creatie workshop bizidee von Bizidee
Waarde creatie workshop bizideeWaarde creatie workshop bizidee
Waarde creatie workshop bizidee
Bizidee412 views
Doon business model canvas als spil van innovatie von Hugo Bakkenist
Doon business model canvas als spil van innovatieDoon business model canvas als spil van innovatie
Doon business model canvas als spil van innovatie
Hugo Bakkenist3K views
Social selling - Cre@ctiv marketing von Bizidee
Social selling - Cre@ctiv marketingSocial selling - Cre@ctiv marketing
Social selling - Cre@ctiv marketing
Bizidee719 views

Destacado

L’amistat!! von
L’amistat!!L’amistat!!
L’amistat!!Sandraaaaaaaaaaaaa
90 views5 Folien
L’amistat!! von
L’amistat!!L’amistat!!
L’amistat!!Sandraaaaaaaaaaaaa
73 views5 Folien
10 ways to Nurture Your New Hires von
10 ways to Nurture Your New Hires10 ways to Nurture Your New Hires
10 ways to Nurture Your New HiresDovetail Software
361 views35 Folien
Mitigating Legal Risk with HR Case Management von
Mitigating Legal Risk with HR Case ManagementMitigating Legal Risk with HR Case Management
Mitigating Legal Risk with HR Case ManagementDovetail Software
1.8K views10 Folien
Las tic's von
Las tic'sLas tic's
Las tic'syusneida-valecillos
169 views8 Folien
Catchoom Augmented Reality insights July 2013 von
Catchoom Augmented Reality insights July 2013Catchoom Augmented Reality insights July 2013
Catchoom Augmented Reality insights July 2013Catchoom
498 views34 Folien

Destacado(20)

Mitigating Legal Risk with HR Case Management von Dovetail Software
Mitigating Legal Risk with HR Case ManagementMitigating Legal Risk with HR Case Management
Mitigating Legal Risk with HR Case Management
Dovetail Software1.8K views
Catchoom Augmented Reality insights July 2013 von Catchoom
Catchoom Augmented Reality insights July 2013Catchoom Augmented Reality insights July 2013
Catchoom Augmented Reality insights July 2013
Catchoom498 views
사랑의 몰래산타 소개 von 재영 조
사랑의 몰래산타 소개사랑의 몰래산타 소개
사랑의 몰래산타 소개
재영 조878 views
Amino acids von madhula
Amino acidsAmino acids
Amino acids
madhula39.5K views
스마트폰 문서뷰어를 이용한 매뉴얼 시스템 활용분야 von 재영 조
스마트폰 문서뷰어를 이용한 매뉴얼 시스템 활용분야스마트폰 문서뷰어를 이용한 매뉴얼 시스템 활용분야
스마트폰 문서뷰어를 이용한 매뉴얼 시스템 활용분야
재영 조1.3K views
Best practices employee relations webinar slidedeck von Dovetail Software
Best practices employee relations webinar slidedeckBest practices employee relations webinar slidedeck
Best practices employee relations webinar slidedeck
Dovetail Software1.3K views
Tarjetas de invitacion von Brett Lee
Tarjetas de invitacionTarjetas de invitacion
Tarjetas de invitacion
Brett Lee264 views
BüR Ste Energie Und Kosten Sparen von slabarre
BüR Ste Energie Und Kosten SparenBüR Ste Energie Und Kosten Sparen
BüR Ste Energie Und Kosten Sparen
slabarre594 views
Criterios de evaluacion 2 año B prueba escrita. von sandoval_info
Criterios de evaluacion 2 año B prueba escrita.Criterios de evaluacion 2 año B prueba escrita.
Criterios de evaluacion 2 año B prueba escrita.
sandoval_info228 views
Clipping perú 2021 agosto parte6 von Perú 2021
Clipping perú 2021 agosto parte6Clipping perú 2021 agosto parte6
Clipping perú 2021 agosto parte6
Perú 202174 views

Similar a 2012 wazokuu online marketingmanagement

C-Works! bedrijfsbrochure von
C-Works! bedrijfsbrochureC-Works! bedrijfsbrochure
C-Works! bedrijfsbrochureC-Works!
446 views12 Folien
NETQ healthcare concepting workshop von
NETQ healthcare concepting workshopNETQ healthcare concepting workshop
NETQ healthcare concepting workshopSabine de Moor
375 views18 Folien
100119 Ppt Nmb Gemeente von
100119 Ppt Nmb  Gemeente100119 Ppt Nmb  Gemeente
100119 Ppt Nmb GemeenteAnne Marie Hazenberg
239 views14 Folien
Ab 010210 Lom Nieuwestijl Workshop von
Ab 010210 Lom Nieuwestijl WorkshopAb 010210 Lom Nieuwestijl Workshop
Ab 010210 Lom Nieuwestijl WorkshopArko Brakel, van
302 views73 Folien
Dio agency pitch deck von
Dio agency pitch deckDio agency pitch deck
Dio agency pitch deckChristiaan Uythoven
293 views37 Folien
Uw business model voor de toekomst von
Uw business model voor de toekomst Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst Jos van de Werken
861 views55 Folien

Similar a 2012 wazokuu online marketingmanagement(20)

C-Works! bedrijfsbrochure von C-Works!
C-Works! bedrijfsbrochureC-Works! bedrijfsbrochure
C-Works! bedrijfsbrochure
C-Works!446 views
NETQ healthcare concepting workshop von Sabine de Moor
NETQ healthcare concepting workshopNETQ healthcare concepting workshop
NETQ healthcare concepting workshop
Sabine de Moor375 views
Outside in marketingplan voor 'Het Merk' von Workbookers
Outside in marketingplan voor 'Het Merk'Outside in marketingplan voor 'Het Merk'
Outside in marketingplan voor 'Het Merk'
Workbookers494 views
Brochure nyenrode masterclass klantgericht innoveren 2015 von Karin Rigterink
Brochure nyenrode masterclass klantgericht innoveren 2015Brochure nyenrode masterclass klantgericht innoveren 2015
Brochure nyenrode masterclass klantgericht innoveren 2015
Karin Rigterink351 views
Merkenbinding door Social Media (Poken uitgelegd) von Ayman van Bregt
Merkenbinding door Social Media (Poken uitgelegd)Merkenbinding door Social Media (Poken uitgelegd)
Merkenbinding door Social Media (Poken uitgelegd)
Ayman van Bregt456 views
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat von Oke Marketing
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaatOké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oke Marketing408 views
Sociale media als onderdeel van een totaal marketingplan (Bert Van Wassenhove... von Wolters Kluwer Belgium
Sociale media als onderdeel van een totaal marketingplan (Bert Van Wassenhove...Sociale media als onderdeel van een totaal marketingplan (Bert Van Wassenhove...
Sociale media als onderdeel van een totaal marketingplan (Bert Van Wassenhove...
20181212 CoreTalents - Contentstrategie von I Like Media
20181212 CoreTalents - Contentstrategie20181212 CoreTalents - Contentstrategie
20181212 CoreTalents - Contentstrategie
I Like Media85 views
Campagne traject von Tina Fabry
Campagne trajectCampagne traject
Campagne traject
Tina Fabry1.1K views
Masterclass Content Marketing tijdens PFP Forum 2015 von Nederland
Masterclass Content Marketing tijdens PFP Forum 2015Masterclass Content Marketing tijdens PFP Forum 2015
Masterclass Content Marketing tijdens PFP Forum 2015
Nederland785 views
Klanten werven en behouden von Lieve Struyf
Klanten werven en behoudenKlanten werven en behouden
Klanten werven en behouden
Lieve Struyf748 views

2012 wazokuu online marketingmanagement

 • 1. Succesvolle ondernemers hebben één ding gemeen: zij weten hun idee om te zetten naar concrete business. Heel bewust positioneren zij zichzelf én hun merk en slagen erin hun boodschap op een heldere en strategische wijze naar hun doelgroep te communiceren. 1   ©  Wazokuu!  
 • 2. Wazokuu!: uw belangrijkste idee De droom van iedere marketeer is om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste klanten te krijgen. Dat is efficiënt, kostenbesparend en winstgevend. Zo werkt Wazokuu! ook. Het gaat om slimme marketing, waarbij de kern van uw boodschap voor iedereen glashelder is. Wazokuu! formuleert uw belangrijkste idee en zorgt ervoor dat niemand dit vergeet! Zo eenvoudig is dat. het idee concretiseren organiseren communiceren business 2   ©  Wazokuu!  
 • 3. Wazokuu!: uw belangrijkste idee Hoe converteer je een idee naar business? het idee concretiseren organiseren communiceren business 1 2 3 Concept Communicatie Marketing ontwikkeling organisatie planning 3   ©  Wazokuu!  
 • 4. Wazokuu!: uw belangrijkste idee Ervaar de kracht van de eenvoud De droom van iedere marketeer is om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste klanten te krijgen. Dat is efficiënt, kostenbesparend en winstgevend. Zo werkt Wazokuu! ook. Onze online dienstverlening converteert uw idee in drie stappen naar een duurzaam aanbod. 1.  Concept-ontwikkeling het idee 1 Bepaal online: •  in welk marktsegment uw actief bent; •  voor welke specifieke doelgroep uw aanbod waarde levert; •  welk uniek onderscheidend vermogen uw product of dienst biedt. 2.  Communicatie-organisatie 2 Organiseer online: •  de totstandkoming van marketingtools om uw zorgvuldig geformuleerde positionering met impact te kunnen communiceren; •  de financiële- en tijdsplanning voor uw marketingtools. 3.  Marketing-planning 3 Plan online: •  alle commerciële activiteiten om uw aanbod te promoten; •  de financiële- en tijdsplanning voor uw activiteiten. 4   ©  Wazokuu!  
 • 5. Wazokuu!: uw belangrijkste idee Wat levert Wazokuu! op? Door op een eenvoudige manier uw belangrijkste idee als merkpropositie te ontwikkelen en op basis hiervan het organiseren van uw marketing een effectieve en efficiënte invulling te geven wordt u beter zichtbaar voor uw afnemers en zult u meer rendement uit uw inspanningen halen. 1.  Concept-ontwikkeling. het idee 1 Zorgt voor: •  een duidelijke positionering van uw unieke aanbod; •  een rangorde in de kenmerken, voordelen en nutswaarden van uw aanbod; •  een duidelijk beeld van de markt waarop u actief wenst te zijn. 2.  Communicatie-organisatie. 2 Zorgt voor: •  een heldere instructie aan uw communicatie/reclame bureau over de gewenste marketing uitingen; •  een duidelijk inzicht in beschikbaarheid en effectiviteit van marketing tools. 3.  Marketing-planning. 3 Zorgt voor: •  een planning van impactvolle activiteiten; •  een duidelijk inzicht in de planning en effectiviteit van de activiteiten. 5   ©  Wazokuu!  
 • 6. Het concretiseren van een idee tot een merk: Wat doet Wazokuu! op dit punt voor u? Het verschil tussen een ruw concept en een winstgevend businessplan wordt voornamelijk bepaald door de mate waarop u in staat bent concreet te zijn in de manier waarop u een uniek voorstel aan de juiste doelgroep met een specifieke behoefte kunt 1 aanbieden. Wazokuu! helpt u om dit proces van concretiseren stap voor stap en zeer eenvoudig te kunnen doorlopen. concretiseren Conceptontwikkeling in het algemeen: Een uitgewerkte versie van een idee voor een product of dienst noemen we een concept. Dit bevat betekenisvolle begrippen voor de consument. Op basis van het eerste idee kunt u diverse concepten maken door vragen als: a.  in welk segment is het idee bruikbaar? b.  wie gaat het product of de dienst gebruiken? c.  wat is het belangrijkste nut dat het product of de dienst kan bieden aan de consument? d.  wanneer zal iemand het product of de dienst aanschaffen? Concept ontwikkeling Uit de diverse concepten kiest men de beste variant en werkt deze uit tot Een merk-positionering. 6   ©  Wazokuu!  
 • 7. Het concretiseren van een idee tot een merk: Conceptontwikkeling met Wazokuu! Conceptontwikkeling of het concretiseren van een idee binnen Wazokuu! wordt in marketing jargon ook wel aangeduid met segmenting (segmenteren), targeting (doelgroep kiezen) & positioning (positioneren)”. Door de verschillende ‘blokken’ in 1 conceptontwikkeling in te vullen doorloopt u dit proces vlot en eenvoudig: concretiseren 1. Segmenteren Wanneer men een nieuw concept in de markt wil zetten of de marktpositie van een bestaand product of dienst wil verbeteren dient men als eerste de beoogde markt concreet te benoemen. Door het marktsegmentkeuze-blok in te vullen worden voor het concept de volgende vragen beantwoord: •  hoe kun je dit segment benoemen? •  welke markt gaat u bedienen? •  hoe groot deel is de markt die u wilt bedienen? Concept •  hoe groot deel van de markt bedient u nu al? ontwikkeling •  hoeveel unieke afnemers zitten er in dit segment? De tips en voorbeelden van Wazokuu! in dit blok maken het beantwoorden van deze vragen eenvoudig en makkelijk. ’ 7   ©  Wazokuu!  
 • 8. Het concretiseren van een idee tot een merk: 2. Doelgroep benoemen U dienst of product vervult een speciale behoefte voor een bepaalde groep van afnemers, des te beter u deze groep kent 1 des te groter is uw kans van slagen. Met tips en voorbeelden helpt Wazokuu! u om hier tot een treffende definitie te komen. concretiseren 3. Onderscheidend vermogen definiëren U dienst of product vervult een speciale behoefte voor een bepaalde groep van afnemers, des te beter u dit onderscheid weet te benomen vanuit het perspectief van deze groep des te groter is uw kans van slagen. 4. Positioneren U dienst of product vervult een speciale behoefte voor een bepaalde groep van afnemers, des te beter u deze groep kent des te groter is uw kans van slagen. Concept ontwikkeling Met een merkdefinitie sluit Wazokuu! dit gedeelte af. In één volzin kunt u in 60 seconden duidelijk maken voor wie u met wat op een onderscheidende manier waarde kunt zijn. ’ 8   ©  Wazokuu!  
 • 9. Het concretiseren van een idee tot een merk: EXTRA’S: Emoties benoemen Niet direct nodig voor het positioneren van een merk maar wel 1 handig om centraal, eenmalig, een keer goed vast te leggen zijn de emoties die uw afnemers zullen beleven bij het nut dat zijn ervaren van uw aanbod. Deze gegevens zijn zeer nuttig bij het concretiseren kiezen van beeldmateriaal en een ‘tone-of-voice’ voor uw communicatie wanneer u kiest voor emotionele boodschappen. Logo uploaden Handig om bij het concept dat onder handen is het beoogde logo voor of van het merk te uploaden. Laat op het scherm zien waar u mee bezig bent en geeft de mogelijk van koppeling naar de klantenpagina op het Wazokuu! platform. Gerelateerde informatie opslaan Concept Om alle merkgerelateerde informatie met betrokkenen te kunnen ontwikkeling delen kan in dit blok relevante informatie met betrekking tot het concept dat onder handen is worden ge-upload. Afbeeldingen, PowerPoint-, Word- of Excel-documenten etc. ’ 9   ©  Wazokuu!  
 • 10. Het organiseren van uw communicatie: Wat doet Wazokuu op dit punt voor u? Communicatie is een interactieve dialoog tussen u en uw klanten, soms persoonlijk en soms via media of andere middelen. Hiervoor kan de hulp van reclamebureaus uitkomst bieden. Zij zetten uw boodschap op creatieve wijze om in een bruikbare marketingtool. 2 Wazokuu helpt u bij het opstellen van een duidelijke instructie op basis waarvan een bureau direct, goed aan de slag kan. organiseren Interne organisatie van de communicatie: De communicatiemix kent vele uitingsvormen, denk aan reclame, promotionele acties, publiciteit, internet, social media, PR, direct marketing maar ook aan kleur en vorm van de verpakking of de inrichting van plek waar de verkoop plaats vindt. Zonder uitzondering geldt hiervoor dat de volgende stappen moeten worden doorlopen om dit effectief te laten zijn: 1.  segment en doelgroep kiezen; 2.  communicatiedoelstelling bepalen; 3.  centrale boodschap bepalen; 4.  gewenste uitvoering van het communicatiemiddel kiezen; Communicatie 5.  kiezen van het meest geschikte communicatiekanaal; organisatie 6.  communicatiebudget vast stellen; 7.  communicatieplanning opstellen. 10   ©  Wazokuu!  
 • 11. Het organiseren van uw communicatie: Communicatie-organisatie met Wazokuu Het is van essentieel belang dat de communicatie-uitingen intern goed voorbereid zijn voordat een creatief persoon hiermee aan de slag kan gaan. Dit gebeurt met de module communicatie organisatie die de creatie van communicatietools in goede banen leidt. 2 Door de verschillende ‘blokken’ in communicatie-organisatie in te vullen doorloopt u dit proces vlot en eenvoudig. organiseren 1. Segment en doelgroep kiezen 1. Segment & doelgroep(en) Uit de segmenten die al tijdens de conceptontwikkeling zijn Keuze marktsegment beschreven maakt u hier een keuze voor het specifieke segment voor Keuze deelsegment Beschrijven doelgroep wie de tool bedoeld is. Hier wordt ook geïdentificeerd aan wie de boodschap moet worden overgebracht. 2. Communicatiedoelstelling formuleren 2. Communicatiedoelstelling In eerste instantie wordt in dit blok gekozen of de communicatie een Kiezen gewenste reactie Invullen reactiemodel cognitieve, affectieve of gedragsmatige reactie moet losmaken. Volgens het principe van het AIDA model kunnen in dit blok de eerste Communicatie ideeën hieromtrent worden vastgelegd. Voor emotionele organisatie boodschappen zijn hierbij de emoties die bij conceptontwikkeling zijn vast gelegd een goed startpunt. Emoties 11   ©  Wazokuu!  
 • 12. Het organiseren van uw communicatie: 3. Centrale boodschap formuleren 3. Centrale boodschap Op basis van de reeds vastgestelde gewenste respons kan in dit blok Keuze type boodschap de centrale boodschap van de uiting worden geformuleerd. Het blok Keuze centraal thema Vastleggen eerste idee over helpt in het maken van gefundeerde keuzes en het vastleggen van 2 mogelijke vormgeving eerste ideeën over de uitwerking. organiseren 4. Indiceren van tactiek en communicatiemiddel 4. Tactiek & middel Als de gewenste respons en de boodschap bekend zijn kunnen in dit Keuze tactiek blok de tactiek hoe de boodschap bij de ontvanger moet komen en de Keuze drager van de boodschap drager(s) van de boodschap in dit blok gekozen worden. 5. Kiezen van communicatiekanalen 5. Communicatiekanalen Net zo goed als er vele wegen naar Rome zijn kan een boodschap via Afweging communicatiekanalen veel kanalen de gewenste ontvanger bereiken. In dit blok kunnen de verschillende communicatiekanalen in de context van de boodschap Communicatie tegen elkaar worden afgewogen en de gekozen kanalen kunnen als organisatie “te overwegen” worden aangevinkt voor de instructie aan het bureau. 12   ©  Wazokuu!  
 • 13. Het organiseren van uw communicatie: 6. Communicatiebudget 6. Communicatiebudget Het is verstandig om in overleg een reële inschatting van de kosten Totale budget vooraf te maken en op basis hiervan een budget af te geven voor het Specificatie budget creëren van de marketingtool. Door deze budgets te bewaken houdt u 2 vinger aan de pols voor de externe marketingkosten en krijgt u goed inzicht in de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten. organiseren 7. Communicatieplanning 7. Communicatieplanning Er zijn twee belangrijke deadlines in het vervaardigingsproces Datum presentatie bureau van marketingtools: de datum waarop het bureau de tool aan de Datum eerste inzet tool klant voorstelt en de datum waarop u de tool voor het eerst nodig heeft. Beide kunnen hier in de planning worden opgenomen. EXTRA’S: Intern verantwoordelijke Intern verantwoordelijke Wanneer u meerdere projecten heeft, geeft het toewijzen van een Intern verantwoordelijke ingeven intern verantwoordelijke de mogelijkheid om het overzicht te bewaren Communicatie wie wat doet. organisatie Gerelateerde informatie Gerelateerde informatie Alle tool-gerelateerde informatie met betrokkenen delen kan in dit Opslaan gerelateerde data blok: afbeeldingen, PowerPoint-, Word- of Excel-documenten etc. 13   ©  Wazokuu!  
 • 14. Marketingcommunicatie planning met impact: Wat doet Wazokuu op dit punt voor u? Marketingcommunicatieplanning gaat over het effectief inzetten van uw marketingmix ten behoeve van omzetontwikkeling. Het spreekwoord ‘bezint eer gij begint’ gaat nergens zo goed op als bij het plannen van deze commerciële activiteiten. U kunt uw 3 geld immers maar één keer uitgeven. Wazokuu helpt u om op eenvoudige wijze tot een zeer effectieve planning te komen. communiceren Formuleren en afstemmen van de marketingcommunicatie: De juiste persoon op het juiste moment de juiste informatie en hiermee het gewenste resultaat te bereiken kan een complexe aangelegenheid zijn. Er is een beproefde methode om hier structuur in aan te brengen: 1.  instrument en activiteit benoemen; 2.  segment en doelgroep kiezen; 3.  doelstelling bepalen; 4.  tactiek en communicatiemiddel kiezen; 5.  inhoud activiteit schetsen; Marketing 6.  duur activiteit opstellen; planning 7.  communicatieplanning opstellen. 14   ©  Wazokuu!  
 • 15. Marketingcommunicatie planning met impact: Marketingcommunicatieplanning met Wazokuu De Wazokuu! marketing planning zorgt ervoor dat uw eigen initiatieven voor het vergroten van uw omzet, goed doordacht en goed op elkaar afgestemd zijn. Stap voor stap wordt de marketing-communicatieplanning in stappen opgezet. 3 1. Instrument en activiteit benoemen 1. Instrument & activiteit Er zijn feitelijk vijf promotionele instrumenten waar u zich van kunt Keuze instrumenttype Benoemen activiteit communiceren bedienen bij marketing communicatie. In dit blok maakt u eerst deze principiële keuze en geeft de activiteit een unieke naam. 2. Segment en doelgroep kiezen 2. Segment & doelgroep(en) Uit de segmenten die al tijdens de conceptontwikkeling zijn Keuze marktsegment Keuze deelsegment beschreven wordt hier een keuze gemaakt specifiek voor wie de tool Beschrijven doelgroep bedoeld is. Hier wordt ook geïdentificeerd aan wie in het bijzonder de boodschap moet worden overgebracht. 3. Doelstelling activiteit beschrijven 3. Doelstelling activiteit Marketing Of het nu communicatie of een activiteit betreft, ze moeten een Kiezen gewenste reactie planning cognitieve, affectieve of gedragsmatige reactie losmaken. Ook hier Invullen reactiemodel wordt volgens het principe van het AIDA model de eerste ideeën hieromtrent beschreven. 15   ©  Wazokuu!  
 • 16. Marketingcommunicatie planning met impact: 4. Te volgen tactiek en communicatiemiddel kiezen 4. Soort activiteit Als de gewenste respons en de boodschap bekend zijn kunnen in dit Keuze tactiek blok de tactiek hoe de boodschap bij de ontvanger moet komen en de Keuze drager van de boodschap 3 drager(s) van de boodschap gekozen worden. 5. Inhoud van activiteit schetsen 5. Inhoud activiteit communiceren Waaruit bestaat de activiteit inhoudelijk. Nu alle structurele aspecten Inhoudelijke schets activiteit in de voorgaande stappen zijn vastgelegd kan hier worden geschetst wat er wordt geboden en hoe het verloop van de activiteit gedacht is. De voorbeeld zullen helpen om dit concreet te formuleren. 6. Duur van activiteit vastleggen 6. Duur activiteit Activiteiten die maar continu door blijven lopen worden niet meer als Bepaal startdatum zodanig waargenomen. Belangrijk dus om vooraf een begin en eind Bepaal einddatum moment te kiezen. Marketing planning 16   ©  Wazokuu!  
 • 17. Marketingcommunicatie planning met impact: 7. Kosten en opbrengsten activiteit budgetteren 7. Budget activiteit Bij het plannen van marketingactiviteiten is het voor een effectief Geschatte opbrengst marketingcommunicatieplan noodzakelijk om bij alle activiteiten Argumentatie geschatte opbrengst Geschatte kosten 3 niet alleen de kosten te budgetteren maar ook een goede Argumentatie geschatte kosten inschatting van de te verwachtten opbrengsten te doen. Beide uitgedrukt in euro’s. communiceren EXTRA’S: Intern verantwoordelijke Intern verantwoordelijke Wanneer u meerdere projecten heeft, geeft het toewijzen van een Intern verantwoordelijke ingeven intern verantwoordelijke de mogelijkheid om het overzicht te bewaren wie wat doet. Marketing Gerelateerde informatie Gerelateerde informatie planning Alle tool-gerelateerde informatie met betrokkenen delen kan in dit Opslaan gerelateerde data blok: afbeeldingen, PowerPoint-, Word- of Excel-documenten etc. 17   ©  Wazokuu!  
 • 18. Gewoon proberen, de beste kennismaking: Als je claimt dat je de eenvoud koestert moet je het starten ook makkelijk maken. MEEST  GEKOZEN   REGISTREER  NU   REGISTREER  NU   REGISTREER  NU   REGISTREER  NU   Gratis Starters Basis Pro Uitproberen Abonnement Abonnement Abonnement •  1 concept; •  2 concepten; •  10 concepten; •  50 concepten; •  1 co-gebruiker; •  2 co-gebruikers per •  4 co-gebruikers per •  8 co-gebruikers per starten •  1 marktsegment; concept; concept; concept; •  5 kenmerken; •  1 marktsegment per •  20 marktsegmenten per •  50 marktsegmenten per •  1 organisatie van een concept; concept; concept; communicatiemiddel; •  10 kenmerken per •  Per segment •  Per segment •  1 planning van een concept; deelsegmenten deelsegmenten marketingactiviteit •  10 organisaties van mogelijk; mogelijk; •  Geen opslag van communicatiemiddelen; •  kenmerken per concept •  kenmerken per concept gerelateerde informatie. •  10 planningen van een onbeperkt; onbeperkt; marketingactiviteit •  onbeperkte organisatie •  onbeperkte organisatie •  50Mb opslag van communicatiemiddelen; communicatiemiddelen; gerelateerde informatie. •  onbeperkte plannen van •  onbeperkte plannen van marketingactiviteiten; marketingactiviteiten; •  500Mb opslag van •  2Gb opslag van gerelateerde informatie. gerelateerde informatie; •  koppelingsmogelijkheid met sub-accounts. 0  p/mnd.*   9,95  p/mnd.*   39,95  p/mnd.*   99,95  p/mnd.*   ga naar: www.wazokuu.nl 18   ©  Wazokuu!  
 • 19. Wij ondersteunen u graag: WijNa jaren werkzaam te zijn geweest in verschillende marketing-functies stellen wij onze ondersteunen u graag: kennis u graag ter beschikking. Licht gerust onze doopcelen (klik op Linkedin) Na jaren werkzaam te zijn geweest in verschillende marketingfuncties stellen wij onze kennis u graag ter of bel ons. beschikking. Lichtu graag te woord!(klik op Linkedin) of bel ons. Wij staan u graag te woord! Wij staan gerust onze doopcelen Hans Koekkoek Hans Koekkoek hans@wazokuu.nl hans@wazokuu.nl 06 1370 9925 06 1370 9925 korte lijnen! Eric Cornelissen Eric Cornelissen BEng eric@wazokuu.nl eric@wazokuu.nl 06O6 5732 3699 5732 3699 Wazokuu Nederland: Wazokuu Nederland: 104 Postadres: Postbus Contact: Kantoor Bank: Rabobank Postadres: Wazokuu Nederland Bussum 1400 AC Contact: Kantoor Bank: 035-5242469 Rabobank 1590.07.607 Postbus 104 035-5242469 info@wazokuu.nl KvK: 1590.07.607 52192644 1400 AC Bussum info@wazokuu.nl KvK: 52192644 19   www.wazokuu.nl ©  Wazokuu!