Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

10 Bi quyet quan tri nhan su - giu chan nhan tai ma khong can vat chat.

661 Aufrufe

Veröffentlicht am

Quản trị nhân sự là một vấn đề mà bất cứ người đứng đầu Doanh nghiệp nào cũng quan tâm. Có những bí quyết mà không cần vật chất, không cần lương bổng nhưng lại có thể giúp chủ doanh nghiệp quản lý nhân viên của mình một cách hiệu quả hơn. http://incip.edu.vn/news/Khoa-Giam-Doc/Khoa-hoc-Quan-tri-nhan-su-cao-cap-79/

Veröffentlicht in: Bildung

10 Bi quyet quan tri nhan su - giu chan nhan tai ma khong can vat chat.

 1. 1. 10 BÍ QUYẾT giữ chân nhân tàimà không cần VẬT CHẤT
 2. 2. 1 Môi trường làm việc- Tinh thần Tự khẳng định o Ngôi nhà thứ 2-> 1. o Lãnh tụ được tinh thần. Tôn trọng => Văn hóa doanh nghiệp Xã hội An ninh Mưu sinh Maslow
 3. 3. 2 Xây dựng làm việc nhóm (teamwork) Tự khẳng định Tôn trọng Xã hội An ninh On the same boat. Các bạn và tôi cùng trên một chiếc Mưu sinh thuyền mà! Maslow
 4. 4. 3 Làm giàu công việc Tự khẳng định• Ủy quyền để nhân viên phấn khởi. Tôn trọng• Đổi việc cho nhau ( cùng chuyên môn).• Khuyến khích họ đưa ý tưởng và giao Xã hội họ thực hiện ý tưởng đó.• Cải tiến liên tục công việc ( làm mới) An ninh Mưu sinh Maslow
 5. 5. Bí quyết giữ chân người tài 4 Khen ngợi Tự khẳng định Tôn trọng Xã hội An ninh “Một lời khen có thể nuôi sống tôi trong một tháng”.- Mark Twain Mưu sinh Maslow
 6. 6. Bí quyết giữ chân người tài Giá trị lời khen: - Sự thừa nhận, sự ghi nhận - Như một phần thưởng - Tự hào và tích cực làm việc Nguyên tắc khen: Nguyên tắc chê: 1. Khen công khai 1. Chê kín đáo 2. Khen thật lòng 2. Khen trước khi chê 3. Khen vừa đủ 3. Chê chân thành 4. Khen đúng nơi, đúng điểm 4. Chê công khai 5. Khen kịp thời 5. Không bình nhân phẩm 6. Khen gián tiếp 6. Vỗ về sau khi trách mắng
 7. 7. Bí quyết giữ chân người tài 5 Sức ép vừa đủ Tự khẳng định Tôn trọng 12/10 Xã hội An ninh Mưu sinh Maslow
 8. 8. Bí quyết giữ chân người tài Ghi nhận mỗi cá nhân là 6 một nhân vật Tự khẳng định Tôn trọng Xã hội An ninh Mưu sinh Maslow
 9. 9. Bí quyết giữ chân người tài 7 Phân quyền Tự khẳng định Tôn trọng o Không đánh đồng oTài năng được tôn trọng Xã hội o Có cơ hội tự khẳng định An ninh Mưu sinh Maslow
 10. 10. Bí quyết giữ chân người tài 8 Khích tướng Tự khẳng định Tôn trọng Xã hội An ninh Khiển tướng không Mưu sinh bằng khích tướng Maslow
 11. 11. Bí quyết giữ chân người tài 9 Viễn cảnh công tyo Có tương laio Còn cửa
 12. 12. Bí quyết giữ chân người tài10 Tận dụng các event để “Mua tận gốc” XEM THÊM CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

×