Litteratursökning inför systematiska översikter 160504

Litteratursökning inför
systematiska översikter
Hanna Wilhelmsson, bibliotekarie
Malmö högskola
4 maj 2016
En sökning eller flera?
• Testsökning
• Vilka söktermer förekommer?
• Hur stort sökresultat kan vi förvänta oss?
• Funkar frågeställningen?
• Huvudsökning
• Uppdateringssökning
• Funkar söktermerna fortfarande? Nya ämnesord?
• Funkar databaserna på samma sätt?
• Finns nya databaser?
Sökstrategi • Vad?
• Var?
• Hur?
Vilken effekt har psykologiska behandlingsmetoder för
att minska tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar?
Psykologiska
behandlingsmetoder
Tandvårdsrädsla
Barn och
ungdomar
Sökord del 1
Psykologiska
behandlingsmetoder
• CBT
• Cognitive therapy
• Behavior therapy
• Psychological
methods
Tandvårdsrädsla
• Dental fear
• Dental anxiety
Barn och ungdomar
• Children
• Adolescents
Hitta fler sökord
Utgå från kända artiklar – kolla
ämnesorden (t ex MeSH)
Gör en ”slarvsökning” – se hur
artiklarna i träfflistan är
indexerade
Kolla tesaurus – relaterade ord,
smalare/bredare termer
Finns systematiska översikter?
Kan man inspireras av
sökstrategin?
Använd textanalysverktyg, t ex
PubReMiner, GoPubMed
Sökord del 2
Psykologiska
behandlingsmetoder
• CBT
• Cognitive therapy
• Behavior therapy
[MeSH]
• Psychological methods
• Cognitive therapy
• Cognitive therapies
• Behavi* therapy
• Behavi* therapies
• Cognition therapy
• Cognition therapies
• Etc…
Tandvårdsrädsla
• Dental fear
• Dental anxiety [MeSH]
• Dental phobia*
• Odontophobia*
• Etc…
Barn och ungdomar
• Child*
• Adolescent*
• Child [MeSH]
• Adolescent [MeSH]
• Pediatric Dentistry
[MeSH]
• Etc…
Kombinera – bygg sökblock
Psykologiska behandlingsmetoder
• CBT
• Cognitive therapy
• Behavior therapy [MeSH]
• Psychological methods
• Cognitive therapy
• Cognitive therapies
• Behavi* therapy
• Behavi* therapies
• Cognition therapy
• Cognition therapies
• Etc…
Tandvårdsrädsla
• Dental fear
• Dental anxiety [MeSH]
• Dental phobia*
• Odontophobia*
• Etc…
Barn och ungdomar
• Child*
• Adolescent*
• Child [MeSH]
• Adolescent [MeSH]
• Pediatric Dentistry [MeSH]
• Etc…
AND AND
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
Litteratursökning inför systematiska översikter 160504
Sökteknik
• Parentessökning
• Dental AND (fear OR anxiety OR phobia)
• Frassökning
• ”quality of life”
• Trunkering
• Child*
Vilka databaser?
PubMed – medicin
Cochrane – systematiska
översikter, rct-studier,
hälsoekonomi
(Embase) – medicin
Scopus – ämnesövergripande,
täcker stor del av Embase
Web of Science –
ämnesövergripande
Cinahl – omvårdnad
PsycInfo – psykologi,
beteendevetenskap
Avgränsningar
• Behövs de?
• Limits i databaserna – var försiktig!
• Använda testade sökfilter för t ex studiedesign
- se guide för Systematiska översikter
Dokumentera sökningen
Vad bör redovisas?
• Databasens namn
• Databasleverantörens
namn (t ex Ebsco, Proquest)
• Datum när sökningen
gjordes
• Vilka söktermer du använt
• Eventuella avgränsningar
• Hur du kombinerat dina
söktermer
Tips!
• Skapa konto och spara
sökningar i databaserna
• Ta en skärmdump på
sökhistoriken!
Exempel på redovisning av sökstrategi
från SBU: Behandlingstid vid
borreliainfektion
(SBU Alert-rapport 2013-05, bilaga 1)
Referenshantering
• Samla referenser från olika
databaser
• Organisera referenser (t ex efter
databas som de hittades i eller
efter spara/slänga/kanske)
• Ta bort dubbletter
• Tagga/Annotera referenser med
ytterligare information
Malmö högskola har licens för
RefWorks.
1 von 15

Más contenido relacionado

Similar a Litteratursökning inför systematiska översikter 160504(20)

Litteratursökning inför systematiska översikter 160504

 • 1. Litteratursökning inför systematiska översikter Hanna Wilhelmsson, bibliotekarie Malmö högskola 4 maj 2016
 • 2. En sökning eller flera? • Testsökning • Vilka söktermer förekommer? • Hur stort sökresultat kan vi förvänta oss? • Funkar frågeställningen? • Huvudsökning • Uppdateringssökning • Funkar söktermerna fortfarande? Nya ämnesord? • Funkar databaserna på samma sätt? • Finns nya databaser?
 • 4. Vilken effekt har psykologiska behandlingsmetoder för att minska tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar? Psykologiska behandlingsmetoder Tandvårdsrädsla Barn och ungdomar
 • 5. Sökord del 1 Psykologiska behandlingsmetoder • CBT • Cognitive therapy • Behavior therapy • Psychological methods Tandvårdsrädsla • Dental fear • Dental anxiety Barn och ungdomar • Children • Adolescents
 • 6. Hitta fler sökord Utgå från kända artiklar – kolla ämnesorden (t ex MeSH) Gör en ”slarvsökning” – se hur artiklarna i träfflistan är indexerade Kolla tesaurus – relaterade ord, smalare/bredare termer Finns systematiska översikter? Kan man inspireras av sökstrategin? Använd textanalysverktyg, t ex PubReMiner, GoPubMed
 • 7. Sökord del 2 Psykologiska behandlingsmetoder • CBT • Cognitive therapy • Behavior therapy [MeSH] • Psychological methods • Cognitive therapy • Cognitive therapies • Behavi* therapy • Behavi* therapies • Cognition therapy • Cognition therapies • Etc… Tandvårdsrädsla • Dental fear • Dental anxiety [MeSH] • Dental phobia* • Odontophobia* • Etc… Barn och ungdomar • Child* • Adolescent* • Child [MeSH] • Adolescent [MeSH] • Pediatric Dentistry [MeSH] • Etc…
 • 8. Kombinera – bygg sökblock Psykologiska behandlingsmetoder • CBT • Cognitive therapy • Behavior therapy [MeSH] • Psychological methods • Cognitive therapy • Cognitive therapies • Behavi* therapy • Behavi* therapies • Cognition therapy • Cognition therapies • Etc… Tandvårdsrädsla • Dental fear • Dental anxiety [MeSH] • Dental phobia* • Odontophobia* • Etc… Barn och ungdomar • Child* • Adolescent* • Child [MeSH] • Adolescent [MeSH] • Pediatric Dentistry [MeSH] • Etc… AND AND OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR
 • 10. Sökteknik • Parentessökning • Dental AND (fear OR anxiety OR phobia) • Frassökning • ”quality of life” • Trunkering • Child*
 • 11. Vilka databaser? PubMed – medicin Cochrane – systematiska översikter, rct-studier, hälsoekonomi (Embase) – medicin Scopus – ämnesövergripande, täcker stor del av Embase Web of Science – ämnesövergripande Cinahl – omvårdnad PsycInfo – psykologi, beteendevetenskap
 • 12. Avgränsningar • Behövs de? • Limits i databaserna – var försiktig! • Använda testade sökfilter för t ex studiedesign - se guide för Systematiska översikter
 • 13. Dokumentera sökningen Vad bör redovisas? • Databasens namn • Databasleverantörens namn (t ex Ebsco, Proquest) • Datum när sökningen gjordes • Vilka söktermer du använt • Eventuella avgränsningar • Hur du kombinerat dina söktermer Tips! • Skapa konto och spara sökningar i databaserna • Ta en skärmdump på sökhistoriken!
 • 14. Exempel på redovisning av sökstrategi från SBU: Behandlingstid vid borreliainfektion (SBU Alert-rapport 2013-05, bilaga 1)
 • 15. Referenshantering • Samla referenser från olika databaser • Organisera referenser (t ex efter databas som de hittades i eller efter spara/slänga/kanske) • Ta bort dubbletter • Tagga/Annotera referenser med ytterligare information Malmö högskola har licens för RefWorks.