Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ex

1.327 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

ex

 1. 1. BAHAN GENETIK <ul><li>CIRI-CIRI BAHAN GENETIK </li></ul><ul><li>BOLEH MENYIMPAN MAKLUMAT GENETIK DAN MEMINDAHKANNYA KE SEL BILA DIPERLUKAN </li></ul><ul><li>BOLEH MEMINDAHKAN MAKLUMAT KE SEL ANAK TANPA KESILAPAN (KESILAPAN MINIMA) </li></ul><ul><li>STABIL SECARA FIZIKAL DAN KIMIA SUPAYA MAKLUMAT TIDAK HILANG </li></ul><ul><li>BERUPAYA UNTUK BERUBAH SECARA GENETIK TANPA KEHILANGAN MAKLUMAT DARI INDUK </li></ul>
 2. 2. BAHAN GENETIK <ul><li>MAKLUMAT YANG DISIMPAN DAN DIBAWA OLEH DNA ADALAH: </li></ul><ul><li>1. JUJUKAN ASID AMINO UNTUK SETIAP PROTEIN YANG DISINTESIS OLEH SEL </li></ul><ul><li>2. ISYARAT MULA DAN BERHENTI BAGI SINTESIS SETIAP PROTEIN </li></ul><ul><li>3. ISYARAT YANG MENENTUKAN PROTEIN MANA YANG PERLU DIBUAT DAN BERAPA BANYAK MOLEKUL YANG PERLU DIBUAT </li></ul>
 3. 3. BAHAN GENETIK <ul><li>PEMINDAHAN MAKLUMAT DARI INDUK KE ANAK </li></ul><ul><li>-PEMBAHAGIAN SEL YANG MEMERLUKAN PROSES PENDUAAN YANG DISEBUT REPLIKASI </li></ul>
 4. 4. BAHAN GENETIK <ul><li>KESTABILAN DARI SEGI KIMIA DAN KANDUNGAN MAKLUMAT </li></ul><ul><li>-IKATAN PADA TULANG BELAKANG GULA- FOSFAT YANG AMAT STABIL WALAUPUN DIDEDAHKAN KEPADA ASID KUAT PADA SUHU YANG TINGGI </li></ul><ul><li>-IKATAN N-GLIKOSIDIK YANG MEMEGANG BES KEPADA GULA </li></ul>
 5. 5. BAHAN GENETIK <ul><li>KEBOLEHAN UNTUK BERUBAH: MUTASI </li></ul><ul><li>1) PENGUBAHAN KIMIA-IKATAN H BARU </li></ul><ul><li>2) KESALAHAN REPLIKASI-KEMASUKAN BES YANG SALAH ATAU BES TAMBAHAN DALAM SEL ANAK </li></ul>
 6. 6. UJIKAJI BLENDOR <ul><li>MEMBUKTIKAN BAHAWA DNA SEBAGAI PEMBAWA MAKLUMAT GENETIK </li></ul><ul><li>FAJ T4 TERHADAP HOS E. COLI </li></ul><ul><li>HERSHEY DAN CHASE MENGGUNAKAN PENGISAR (BLENDOR) </li></ul><ul><li>FAJ DIHIDUPKAN DALAM MEDIUM MENGANDUNGI FOSFAT ATAU SULFUR BERADIOAKTIF </li></ul><ul><li>FAJ TERSEBUT KEMUDIANNYA DIJANGKITKAN KEPADA E. COLI </li></ul><ul><li>SELEPAS JANGKAWAKTU TERTENTU, </li></ul><ul><li>E. COLI AKAN DIKISAR </li></ul>
 7. 7. UJIKAJI BLENDOR <ul><li>BAHAGIAN FAJ AKAN TERLERAI DARI DINDING SEL E. COLI OLEH KISARAN DAN BERADA DALAM SUPERNATAN ( 35 S) </li></ul><ul><li>BAHAGIAN YANG MEMASUKI SEL TIDAK TERLERAI DAN BERADA DALAM PELET ( 32 P) </li></ul><ul><li>PERATUSAN KANDUNGAN RADIOAKTIF DALAM SUPERNATAN (LARUTAN LUARSEL) DIAMBIL SETIAP MINIT PENGISARAN </li></ul><ul><li>BAHAN DALAM PELET DIHIDUPKAN SEMULA DAN DIDAPATI FAJ DAPAT MENGINFEKSI SEMULA </li></ul>
 8. 8. UJIKAJI TRANSFORMASI
 9. 9. UJIKAJI TRANSFORMASI <ul><li>KESIMPULAN YANG DIPEROLEHI: </li></ul><ul><li>ANALISA KIMIA KE ATAS BAHAN TRANSFORMASI MENUNJUKKAN KOMPONEN UTAMANYA ADALAH ASID NUKLEIK YANG MENGANDUNGI DEOKSIRIBOSA </li></ul><ul><li>PENGUKURAN FIZIKAL KE ATAS SAMPEL MENUNJUKKAN KEHADIRAN BAHAN MENGANDUNGI NITROGEN DAN SANGAT LIKAT YANG MEMPUNYAI CIRI SEPERTI DNA </li></ul>
 10. 10. UJIKAJI TRANSFORMASI <ul><li>KESIMPULAN YANG DIPEROLEHI: </li></ul><ul><li>AKTIVITI TRANSFORMASI TIDAK HILANG BILA DITINDAKKAN DENGAN </li></ul><ul><li>A) ENZIM PROTEOLITIK TERTULEN SEPERTI TRIPSIN, KIMOTRIPSIN ATAU CAMPURAN KEDUA-DUANYA </li></ul><ul><li>B) RIBONUKLEASE (ENZIM YANG MENYAHPOLIMER RNA) </li></ul><ul><li>-BAHAN TRANSFORMASI BUKANLAH PROTEIN ATAUPUN RNA </li></ul>
 11. 11. UJIKAJI TRANSFORMASI <ul><li>KESIMPULAN YANG DIPEROLEHI: </li></ul><ul><li>TINDAKAN DENGAN BAHAN PENYAHPOLIMER DNA (DNAse) -MENYAHAKTIFKAN BAHAN TRANSFORMASI </li></ul>
 12. 12. DOGMA PUSAT <ul><li>PERNYATAAN: </li></ul><ul><li>‘ DNA DISALIN UNTUK MENGHASILKAN RNA YANG KEMUDIANNYA MENJADI TEMPLAT UNTUK SINTESIS PROTEIN’ </li></ul><ul><li>DNA mRNA PROTEIN </li></ul><ul><li>BERDASARKAN MAKLUMAT BERIKUT: </li></ul><ul><li>A) ASID AMINO TIDAK TERIKAT KEPADA MOLEKUL DNA </li></ul><ul><li>B) RISIKO MOLEKUL DNA UNTUK ROSAK RENDAH SEKIRANYA TIDAK DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPLAT UNTUK SINTESIS PROTEIN </li></ul>
 13. 13. KOD GENETIK <ul><li>KOMBINASI ANTARA BES-BES YANG MENGKODKAN ASID AMINO TERTENTU </li></ul><ul><li>KODON: JUJUKAN BES-BES YANG MENGKODKAN ASID AMINO TERTENTU </li></ul><ul><li>ATG MENGKODKAN UNTUK AA MET </li></ul><ul><li>PERBEZAAN ANTARA PERMUKAAN AA DENGAN BES MENYEBABKAN TIADANYA IKATAN VAN DER WAALS ATAUPUN H YANG BOLEH TERBENTUK </li></ul><ul><li>PENGENALPASTIAN DILAKUKAN OLEH MOLEKUL PENYESUAI (ADAPTOR) IAITU tRNA </li></ul>
 14. 14. tRNA SEBAGAI PENYESUAI <ul><li>tRNA ATAU RNA PEMINDAH MENGANDUNGI TAPAK PENGIKATAN DENGAN AA DAN JUJUKAN ANTIKODON YANG AKAN MENGIKAT MELALUI IKATAN H DENGAN KODON </li></ul>DNA mRNA Arah pergerakan sintesis protein UAG CCC TTC AUC GGG AAG UUG AAC aa aa aa aa aa aa aa IKATAN PEPTIDA Pemecahan Ikatan Ikatan H Kompleks tRNA- asid amino 5’ 3’
 15. 15. KOD GENETIK
 16. 16. ORGANISASI GEN <ul><li>EUKARIOT VS PROKARIOT </li></ul>SITOPLASMA NUKLEUS DNA RNA mRNA PROTEIN TRANSLASI TRANKRIPSI PENYAMBATAN RNA INTRON EKSON PROTEIN TRANSLASI TRANKRIPSI DNA RNA
 17. 17. PERBEZAAN ORGANISASI GEN <ul><li>EUKARIOT VS PROKARIOT </li></ul><ul><li>TRANSLASI mRNA PADA SEL EUKARIOT HANYA MENGHASILKAN RANTAI POLIPEPTIDA TUNGGAL, OPERON SEPERTIMANA PADA PROKARIOT TIDAK HADIR </li></ul><ul><li>(OPERON: GUGUSAN GEN YANG DITRANSKRIPSI KEPADA MOLEKUL mRNA TUNGGAL BERSAMA-SAMA DENGAN KAWASAN PENGATURAN) </li></ul>
 18. 18. PERBEZAAN ORGANISASI GEN <ul><li>EUKARIOT VS PROKARIOT </li></ul><ul><li>DNA EUKARIOT TERIKAT KEPADA HISTON (UNTUK MEMBENTUK KROMATIN) DAN JUGA KEPADA PROTEIN BUKAN HISTON. HANYA SEBAHAGIAN DNA SAHAJA YANG TERDEDAH </li></ul><ul><li>SEBAHAGIAN BESAR JUJUKAN BES PADA DNA EUKARIOT PERINGKAT TINGGI TIDAK DI TRANSLASI </li></ul>
 19. 19. PERBEZAAN ORGANISASI GEN <ul><li>EUKARIOT VS PROKARIOT </li></ul><ul><li>EUKARIOT MEMPUNYAI MEKANISME UNTUK MENYUSUN SEMULA SEGMEN DNA SECARA TERKAWAL DAN JUGA MENINGKATKAN BILANGAN GEN BILA PERLU( JARANG TERDAPAT PADA PROKARIOT </li></ul><ul><li>TERDAPAT INTRON (KAWASAN TAK MENGKOD) PADA KEBANYAKAN GEN EUKARIOT </li></ul>
 20. 20. PERBEZAAN ORGANISASI GEN <ul><li>PADA PROKARIOT, TAPAK PENGATURAN TRANSKRIPSI ADALAH KECIL DAN LETAKNYA BERDEKATAN IAITU DIHULUAN PROMOTER DAN PENGIKATAN PROTEIN DITAPAK TERSEBUT AKAN MENGARUHKAN PENGIKATAN POLIMERASE RNA. </li></ul><ul><li>PADA EUKARIOT, KAWASAN PENGATURAN ADALAH LEBIH BESAR DAN TERLETAK AGAK JAUH (BEBERAPA RATUS BES) DARI PROMOTER. PENGIKATAN PROTEIN BERLAKU TETAPI JARAKNYA YANG JAUH MENGHALANGINTERAKSI DENGAN PROMOTER DARI BERLAKU SERENTAK </li></ul>
 21. 21. PERBEZAAN ORGANISASI GEN <ul><li>EUKARIOT VS PROKARIOT </li></ul><ul><li>PADA EUKARIOT, RNA DISINTESIS DALAM NUKLEUS DAN KEMUDIANNYA DIPINDAHKAN MELALUI MEMBRAN NUKLEUS KE SITOPLASMA UNTUK DITRANSLASI. PADA PROKARIOT, TIADA PEMISAHAN KAWASAN (COMPARTMENT) DALAM PROSES TRANSKRIPSI/TRANSLASI BERLAKU </li></ul>
 22. 22. FAMILI GEN <ul><li>DEFINISI: </li></ul><ul><li>GEN-GEN EUKARIOT YANG MEMPUNYAI KAITAN DARI SEGI FUNGSINYA TERKUMPUL SEBAGAI SATU SET GEN </li></ul><ul><li>KELAS-KELAS: </li></ul><ul><li>1) FAMILI BERBILANG GEN MUDAH </li></ul><ul><li>2) FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS </li></ul><ul><li>3) FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS TERKAWAL PERKEMBANGAN </li></ul>
 23. 23. FAMILI GEN <ul><li> FAMILI BERBILANG GEN MUDAH </li></ul><ul><li>ANAK PANAH=ARAH TRANSKRIPSI </li></ul><ul><li>SUSUNAN SEJENIS ATAU BEBERAPA JENIS GEN YANG BERULANG-ULANG DAN TERLETAK BERURUTAN </li></ul><ul><li>CONTOH: GEN YANG MENGKOD rRNA 5S PADA KODOK, XENOPUS LAEVIS </li></ul>GEN GEN GEN ss rRNA 5S
 24. 24. FAMILI GEN <ul><li>FAMILI BERBILANG GEN MUDAH </li></ul><ul><li>JUJUKAN GEN TERPISAH ANTARA SATU SAMA LAIN OLEH JUJUKAN PEMISAH YANG 2-6 KALI LEBIH PANJANG DARI GEN YANG MENGKOD UNTUK MEMBENTUK SATU GUGUSAN GEN </li></ul><ul><li>MOLEKUL RNA DITRANSKRIPSI SECARA BERASINGAN DAN KEMUDIAN DIPROSES MEMBENTUK MOLEKUL rRNA 5S </li></ul>
 25. 25. FAMILI GEN <ul><li>FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS </li></ul><ul><li>-HISTON (LANDAK LAUT) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>-HISTON (LANDAK LAUT) </li></ul><ul><li>-tRNA ( DROSOPHILA ) </li></ul>H1 H2B H3 H4 H2A H1 UNIT BERULANGAN H1 H2B H4 H3 H2A H1 UNIT BERULANGAN Arg Lys Lys Ile Lys Asn Asn Asn
 26. 26. FAMILI GEN <ul><li>FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS </li></ul><ul><li>RANGKAIAN MENGANDUNGI BEBERAPA GEN YANG BERKAITAN TETAPI DITRANSKRIPSI BERASINGAN DAN DISELANGI OLEH JUJUKAN PEMISAH </li></ul><ul><li>RANGKAIAN GEN MENGKOD HISTON LANDAK LAUT DIULANG 1000 KALI SECARA BERTURUTAN </li></ul><ul><li>KELIMA-LIMA GEN DITRANSKRIPSI BERASINGAN PADA ARAH TRANSKRIPSI YANG SAMA DAN DARI BEBENANG DNA YANG SAMA </li></ul>
 27. 27. FAMILI GEN <ul><li>FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS </li></ul><ul><li>RANGKAIAN GEN YANG MENGKOD HISTON DROSOPHILA PULA DITRANSKRIPSI KEDUA-DUA ARAH </li></ul><ul><li>RANGKAIAN GEN tRNA DROSOPHILA MENGANDUNGI BEBERAPA SALINAN GEN YANG SAMA (3 GEN tRNA Lys ) DAN TIDAK SEMUA GEN TERDAPAT PADA RANGKAIAN TERSEBUT. GEN-GEN DITRANSKRIPSI BERASINGAN PADA KEDUA-DUA ARAH </li></ul>
 28. 28. FAMILI GEN <ul><li>FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS TERKAWAL PERKEMBANGAN </li></ul><ul><li>RANGKAIAN GEN YANG MENGKOD BETA-GLOBIN IAITU SUBUNIT KEPADA HEMOGLOBIN (2 SUBUNIT ALFA DAN 2 SUBUNIT BETA) </li></ul>   A  G  EMBRIO FETUS DEWASA
 29. 29. FAMILI GEN <ul><li>FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS TERKAWAL PERKEMBANGAN </li></ul><ul><li>SUBUNIT ALFA DAN BETA BERBEZA DARI SEGI KANDUNGAN SATU ATAU BEBERAPA AA MENGIKUT TAHAP PERKEMBANGAN ORGANISME </li></ul><ul><li>-EMBRIO: 2 RANTAI EPSILON </li></ul><ul><li>-FETUS: RANTAI GAMMA G (GLY) DAN A (ALA) </li></ul><ul><li>-BAYI-DEWASA: 2 RANTAI BETA DAN DELTA </li></ul><ul><li>SINTESIS TERPROGRAM MENGIKUT PERKEMBANGAN </li></ul>
 30. 30. EKSON DAN INTRON <ul><li>EKSON: JUJUKAN YANG HADIR DALAM RNA MATANG (mRNA). GEN BERMULA DAN BERAKHIR DENGAN EKSON MENGIKUT ARAH 5’ KE 3’ RNA TERSEBUT </li></ul><ul><li>INTRON: JUJUKAN YANG TERSELIT ANTARA EKSON YANG DIBUANG SEMASA TRANSKRIPSI UNTUK MENGHASILKAN RNA MATANG </li></ul>
 31. 31. EKSON DAN INTRON DNA RNA mRNA TRANKRIPSI PENYAMBATAN RNA INTRON EKSON
 32. 32. EKSON DAN INTRON cDNA GENOM DNA TAPAK PEMOTONGAN OLEH ENZIM PENYEKAT INTRON 1 INTRON 2 EKSON 1 EKSON 2 EKSON 3
 33. 33. PENYAMBATAN RNA (RNA SPLICING) <ul><li>DEFINISI : PEMBUANGAN INTRON DAN </li></ul><ul><li>PEMBENTUKAN SEMULA mRNA DENGAN </li></ul><ul><li>PENYAMBUNGAN SEMULA EKSON </li></ul><ul><li>CIRI TRANSKRIP PRIMER EUKARIOT </li></ul><ul><li>PERINGKAT TINGGI ADALAH KEHADIRAN </li></ul><ul><li>INTRON IAITU JUJUKAN TAK </li></ul><ul><li>TERTRANSLASI YANG MENGGANGGU </li></ul><ul><li>JUJUKAN PENGKODAN IAITU EKSON </li></ul><ul><li>50-90% DARI TRANSKRIP PRIMER AKAN </li></ul><ul><li>DIBUANGTETAPI BAHAGIAN 5’ DAN 3’ </li></ul><ul><li>SELALUNYA TIDAK DIBUANG </li></ul>
 34. 34. PENYAMBATAN RNA (RNA SPLICING) <ul><li>JUJUKAN INTRON: BERMULA DENGAN GU </li></ul><ul><li>DAN BERAKHIR DENGAN AG </li></ul><ul><li>(TAPAK PENYAMBATAN-JUJUKAN </li></ul><ul><li>SEBELUM DAN SELEPAS GU DAN AG) </li></ul><ul><li>KEPENTINGAN (?) </li></ul><ul><li>KEBOLEHAN UNTUK BEREVOLUSI </li></ul>

×