Successfully reported this slideshow.

ex

1.325 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

ex

 1. 1. BAHAN GENETIK <ul><li>CIRI-CIRI BAHAN GENETIK </li></ul><ul><li>BOLEH MENYIMPAN MAKLUMAT GENETIK DAN MEMINDAHKANNYA KE SEL BILA DIPERLUKAN </li></ul><ul><li>BOLEH MEMINDAHKAN MAKLUMAT KE SEL ANAK TANPA KESILAPAN (KESILAPAN MINIMA) </li></ul><ul><li>STABIL SECARA FIZIKAL DAN KIMIA SUPAYA MAKLUMAT TIDAK HILANG </li></ul><ul><li>BERUPAYA UNTUK BERUBAH SECARA GENETIK TANPA KEHILANGAN MAKLUMAT DARI INDUK </li></ul>
 2. 2. BAHAN GENETIK <ul><li>MAKLUMAT YANG DISIMPAN DAN DIBAWA OLEH DNA ADALAH: </li></ul><ul><li>1. JUJUKAN ASID AMINO UNTUK SETIAP PROTEIN YANG DISINTESIS OLEH SEL </li></ul><ul><li>2. ISYARAT MULA DAN BERHENTI BAGI SINTESIS SETIAP PROTEIN </li></ul><ul><li>3. ISYARAT YANG MENENTUKAN PROTEIN MANA YANG PERLU DIBUAT DAN BERAPA BANYAK MOLEKUL YANG PERLU DIBUAT </li></ul>
 3. 3. BAHAN GENETIK <ul><li>PEMINDAHAN MAKLUMAT DARI INDUK KE ANAK </li></ul><ul><li>-PEMBAHAGIAN SEL YANG MEMERLUKAN PROSES PENDUAAN YANG DISEBUT REPLIKASI </li></ul>
 4. 4. BAHAN GENETIK <ul><li>KESTABILAN DARI SEGI KIMIA DAN KANDUNGAN MAKLUMAT </li></ul><ul><li>-IKATAN PADA TULANG BELAKANG GULA- FOSFAT YANG AMAT STABIL WALAUPUN DIDEDAHKAN KEPADA ASID KUAT PADA SUHU YANG TINGGI </li></ul><ul><li>-IKATAN N-GLIKOSIDIK YANG MEMEGANG BES KEPADA GULA </li></ul>
 5. 5. BAHAN GENETIK <ul><li>KEBOLEHAN UNTUK BERUBAH: MUTASI </li></ul><ul><li>1) PENGUBAHAN KIMIA-IKATAN H BARU </li></ul><ul><li>2) KESALAHAN REPLIKASI-KEMASUKAN BES YANG SALAH ATAU BES TAMBAHAN DALAM SEL ANAK </li></ul>
 6. 6. UJIKAJI BLENDOR <ul><li>MEMBUKTIKAN BAHAWA DNA SEBAGAI PEMBAWA MAKLUMAT GENETIK </li></ul><ul><li>FAJ T4 TERHADAP HOS E. COLI </li></ul><ul><li>HERSHEY DAN CHASE MENGGUNAKAN PENGISAR (BLENDOR) </li></ul><ul><li>FAJ DIHIDUPKAN DALAM MEDIUM MENGANDUNGI FOSFAT ATAU SULFUR BERADIOAKTIF </li></ul><ul><li>FAJ TERSEBUT KEMUDIANNYA DIJANGKITKAN KEPADA E. COLI </li></ul><ul><li>SELEPAS JANGKAWAKTU TERTENTU, </li></ul><ul><li>E. COLI AKAN DIKISAR </li></ul>
 7. 7. UJIKAJI BLENDOR <ul><li>BAHAGIAN FAJ AKAN TERLERAI DARI DINDING SEL E. COLI OLEH KISARAN DAN BERADA DALAM SUPERNATAN ( 35 S) </li></ul><ul><li>BAHAGIAN YANG MEMASUKI SEL TIDAK TERLERAI DAN BERADA DALAM PELET ( 32 P) </li></ul><ul><li>PERATUSAN KANDUNGAN RADIOAKTIF DALAM SUPERNATAN (LARUTAN LUARSEL) DIAMBIL SETIAP MINIT PENGISARAN </li></ul><ul><li>BAHAN DALAM PELET DIHIDUPKAN SEMULA DAN DIDAPATI FAJ DAPAT MENGINFEKSI SEMULA </li></ul>
 8. 8. UJIKAJI TRANSFORMASI
 9. 9. UJIKAJI TRANSFORMASI <ul><li>KESIMPULAN YANG DIPEROLEHI: </li></ul><ul><li>ANALISA KIMIA KE ATAS BAHAN TRANSFORMASI MENUNJUKKAN KOMPONEN UTAMANYA ADALAH ASID NUKLEIK YANG MENGANDUNGI DEOKSIRIBOSA </li></ul><ul><li>PENGUKURAN FIZIKAL KE ATAS SAMPEL MENUNJUKKAN KEHADIRAN BAHAN MENGANDUNGI NITROGEN DAN SANGAT LIKAT YANG MEMPUNYAI CIRI SEPERTI DNA </li></ul>
 10. 10. UJIKAJI TRANSFORMASI <ul><li>KESIMPULAN YANG DIPEROLEHI: </li></ul><ul><li>AKTIVITI TRANSFORMASI TIDAK HILANG BILA DITINDAKKAN DENGAN </li></ul><ul><li>A) ENZIM PROTEOLITIK TERTULEN SEPERTI TRIPSIN, KIMOTRIPSIN ATAU CAMPURAN KEDUA-DUANYA </li></ul><ul><li>B) RIBONUKLEASE (ENZIM YANG MENYAHPOLIMER RNA) </li></ul><ul><li>-BAHAN TRANSFORMASI BUKANLAH PROTEIN ATAUPUN RNA </li></ul>
 11. 11. UJIKAJI TRANSFORMASI <ul><li>KESIMPULAN YANG DIPEROLEHI: </li></ul><ul><li>TINDAKAN DENGAN BAHAN PENYAHPOLIMER DNA (DNAse) -MENYAHAKTIFKAN BAHAN TRANSFORMASI </li></ul>
 12. 12. DOGMA PUSAT <ul><li>PERNYATAAN: </li></ul><ul><li>‘ DNA DISALIN UNTUK MENGHASILKAN RNA YANG KEMUDIANNYA MENJADI TEMPLAT UNTUK SINTESIS PROTEIN’ </li></ul><ul><li>DNA mRNA PROTEIN </li></ul><ul><li>BERDASARKAN MAKLUMAT BERIKUT: </li></ul><ul><li>A) ASID AMINO TIDAK TERIKAT KEPADA MOLEKUL DNA </li></ul><ul><li>B) RISIKO MOLEKUL DNA UNTUK ROSAK RENDAH SEKIRANYA TIDAK DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPLAT UNTUK SINTESIS PROTEIN </li></ul>
 13. 13. KOD GENETIK <ul><li>KOMBINASI ANTARA BES-BES YANG MENGKODKAN ASID AMINO TERTENTU </li></ul><ul><li>KODON: JUJUKAN BES-BES YANG MENGKODKAN ASID AMINO TERTENTU </li></ul><ul><li>ATG MENGKODKAN UNTUK AA MET </li></ul><ul><li>PERBEZAAN ANTARA PERMUKAAN AA DENGAN BES MENYEBABKAN TIADANYA IKATAN VAN DER WAALS ATAUPUN H YANG BOLEH TERBENTUK </li></ul><ul><li>PENGENALPASTIAN DILAKUKAN OLEH MOLEKUL PENYESUAI (ADAPTOR) IAITU tRNA </li></ul>
 14. 14. tRNA SEBAGAI PENYESUAI <ul><li>tRNA ATAU RNA PEMINDAH MENGANDUNGI TAPAK PENGIKATAN DENGAN AA DAN JUJUKAN ANTIKODON YANG AKAN MENGIKAT MELALUI IKATAN H DENGAN KODON </li></ul>DNA mRNA Arah pergerakan sintesis protein UAG CCC TTC AUC GGG AAG UUG AAC aa aa aa aa aa aa aa IKATAN PEPTIDA Pemecahan Ikatan Ikatan H Kompleks tRNA- asid amino 5’ 3’
 15. 15. KOD GENETIK
 16. 16. ORGANISASI GEN <ul><li>EUKARIOT VS PROKARIOT </li></ul>SITOPLASMA NUKLEUS DNA RNA mRNA PROTEIN TRANSLASI TRANKRIPSI PENYAMBATAN RNA INTRON EKSON PROTEIN TRANSLASI TRANKRIPSI DNA RNA
 17. 17. PERBEZAAN ORGANISASI GEN <ul><li>EUKARIOT VS PROKARIOT </li></ul><ul><li>TRANSLASI mRNA PADA SEL EUKARIOT HANYA MENGHASILKAN RANTAI POLIPEPTIDA TUNGGAL, OPERON SEPERTIMANA PADA PROKARIOT TIDAK HADIR </li></ul><ul><li>(OPERON: GUGUSAN GEN YANG DITRANSKRIPSI KEPADA MOLEKUL mRNA TUNGGAL BERSAMA-SAMA DENGAN KAWASAN PENGATURAN) </li></ul>
 18. 18. PERBEZAAN ORGANISASI GEN <ul><li>EUKARIOT VS PROKARIOT </li></ul><ul><li>DNA EUKARIOT TERIKAT KEPADA HISTON (UNTUK MEMBENTUK KROMATIN) DAN JUGA KEPADA PROTEIN BUKAN HISTON. HANYA SEBAHAGIAN DNA SAHAJA YANG TERDEDAH </li></ul><ul><li>SEBAHAGIAN BESAR JUJUKAN BES PADA DNA EUKARIOT PERINGKAT TINGGI TIDAK DI TRANSLASI </li></ul>
 19. 19. PERBEZAAN ORGANISASI GEN <ul><li>EUKARIOT VS PROKARIOT </li></ul><ul><li>EUKARIOT MEMPUNYAI MEKANISME UNTUK MENYUSUN SEMULA SEGMEN DNA SECARA TERKAWAL DAN JUGA MENINGKATKAN BILANGAN GEN BILA PERLU( JARANG TERDAPAT PADA PROKARIOT </li></ul><ul><li>TERDAPAT INTRON (KAWASAN TAK MENGKOD) PADA KEBANYAKAN GEN EUKARIOT </li></ul>
 20. 20. PERBEZAAN ORGANISASI GEN <ul><li>PADA PROKARIOT, TAPAK PENGATURAN TRANSKRIPSI ADALAH KECIL DAN LETAKNYA BERDEKATAN IAITU DIHULUAN PROMOTER DAN PENGIKATAN PROTEIN DITAPAK TERSEBUT AKAN MENGARUHKAN PENGIKATAN POLIMERASE RNA. </li></ul><ul><li>PADA EUKARIOT, KAWASAN PENGATURAN ADALAH LEBIH BESAR DAN TERLETAK AGAK JAUH (BEBERAPA RATUS BES) DARI PROMOTER. PENGIKATAN PROTEIN BERLAKU TETAPI JARAKNYA YANG JAUH MENGHALANGINTERAKSI DENGAN PROMOTER DARI BERLAKU SERENTAK </li></ul>
 21. 21. PERBEZAAN ORGANISASI GEN <ul><li>EUKARIOT VS PROKARIOT </li></ul><ul><li>PADA EUKARIOT, RNA DISINTESIS DALAM NUKLEUS DAN KEMUDIANNYA DIPINDAHKAN MELALUI MEMBRAN NUKLEUS KE SITOPLASMA UNTUK DITRANSLASI. PADA PROKARIOT, TIADA PEMISAHAN KAWASAN (COMPARTMENT) DALAM PROSES TRANSKRIPSI/TRANSLASI BERLAKU </li></ul>
 22. 22. FAMILI GEN <ul><li>DEFINISI: </li></ul><ul><li>GEN-GEN EUKARIOT YANG MEMPUNYAI KAITAN DARI SEGI FUNGSINYA TERKUMPUL SEBAGAI SATU SET GEN </li></ul><ul><li>KELAS-KELAS: </li></ul><ul><li>1) FAMILI BERBILANG GEN MUDAH </li></ul><ul><li>2) FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS </li></ul><ul><li>3) FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS TERKAWAL PERKEMBANGAN </li></ul>
 23. 23. FAMILI GEN <ul><li> FAMILI BERBILANG GEN MUDAH </li></ul><ul><li>ANAK PANAH=ARAH TRANSKRIPSI </li></ul><ul><li>SUSUNAN SEJENIS ATAU BEBERAPA JENIS GEN YANG BERULANG-ULANG DAN TERLETAK BERURUTAN </li></ul><ul><li>CONTOH: GEN YANG MENGKOD rRNA 5S PADA KODOK, XENOPUS LAEVIS </li></ul>GEN GEN GEN ss rRNA 5S
 24. 24. FAMILI GEN <ul><li>FAMILI BERBILANG GEN MUDAH </li></ul><ul><li>JUJUKAN GEN TERPISAH ANTARA SATU SAMA LAIN OLEH JUJUKAN PEMISAH YANG 2-6 KALI LEBIH PANJANG DARI GEN YANG MENGKOD UNTUK MEMBENTUK SATU GUGUSAN GEN </li></ul><ul><li>MOLEKUL RNA DITRANSKRIPSI SECARA BERASINGAN DAN KEMUDIAN DIPROSES MEMBENTUK MOLEKUL rRNA 5S </li></ul>
 25. 25. FAMILI GEN <ul><li>FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS </li></ul><ul><li>-HISTON (LANDAK LAUT) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>-HISTON (LANDAK LAUT) </li></ul><ul><li>-tRNA ( DROSOPHILA ) </li></ul>H1 H2B H3 H4 H2A H1 UNIT BERULANGAN H1 H2B H4 H3 H2A H1 UNIT BERULANGAN Arg Lys Lys Ile Lys Asn Asn Asn
 26. 26. FAMILI GEN <ul><li>FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS </li></ul><ul><li>RANGKAIAN MENGANDUNGI BEBERAPA GEN YANG BERKAITAN TETAPI DITRANSKRIPSI BERASINGAN DAN DISELANGI OLEH JUJUKAN PEMISAH </li></ul><ul><li>RANGKAIAN GEN MENGKOD HISTON LANDAK LAUT DIULANG 1000 KALI SECARA BERTURUTAN </li></ul><ul><li>KELIMA-LIMA GEN DITRANSKRIPSI BERASINGAN PADA ARAH TRANSKRIPSI YANG SAMA DAN DARI BEBENANG DNA YANG SAMA </li></ul>
 27. 27. FAMILI GEN <ul><li>FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS </li></ul><ul><li>RANGKAIAN GEN YANG MENGKOD HISTON DROSOPHILA PULA DITRANSKRIPSI KEDUA-DUA ARAH </li></ul><ul><li>RANGKAIAN GEN tRNA DROSOPHILA MENGANDUNGI BEBERAPA SALINAN GEN YANG SAMA (3 GEN tRNA Lys ) DAN TIDAK SEMUA GEN TERDAPAT PADA RANGKAIAN TERSEBUT. GEN-GEN DITRANSKRIPSI BERASINGAN PADA KEDUA-DUA ARAH </li></ul>
 28. 28. FAMILI GEN <ul><li>FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS TERKAWAL PERKEMBANGAN </li></ul><ul><li>RANGKAIAN GEN YANG MENGKOD BETA-GLOBIN IAITU SUBUNIT KEPADA HEMOGLOBIN (2 SUBUNIT ALFA DAN 2 SUBUNIT BETA) </li></ul>   A  G  EMBRIO FETUS DEWASA
 29. 29. FAMILI GEN <ul><li>FAMILI BERBILANG GEN KOMPLEKS TERKAWAL PERKEMBANGAN </li></ul><ul><li>SUBUNIT ALFA DAN BETA BERBEZA DARI SEGI KANDUNGAN SATU ATAU BEBERAPA AA MENGIKUT TAHAP PERKEMBANGAN ORGANISME </li></ul><ul><li>-EMBRIO: 2 RANTAI EPSILON </li></ul><ul><li>-FETUS: RANTAI GAMMA G (GLY) DAN A (ALA) </li></ul><ul><li>-BAYI-DEWASA: 2 RANTAI BETA DAN DELTA </li></ul><ul><li>SINTESIS TERPROGRAM MENGIKUT PERKEMBANGAN </li></ul>
 30. 30. EKSON DAN INTRON <ul><li>EKSON: JUJUKAN YANG HADIR DALAM RNA MATANG (mRNA). GEN BERMULA DAN BERAKHIR DENGAN EKSON MENGIKUT ARAH 5’ KE 3’ RNA TERSEBUT </li></ul><ul><li>INTRON: JUJUKAN YANG TERSELIT ANTARA EKSON YANG DIBUANG SEMASA TRANSKRIPSI UNTUK MENGHASILKAN RNA MATANG </li></ul>
 31. 31. EKSON DAN INTRON DNA RNA mRNA TRANKRIPSI PENYAMBATAN RNA INTRON EKSON
 32. 32. EKSON DAN INTRON cDNA GENOM DNA TAPAK PEMOTONGAN OLEH ENZIM PENYEKAT INTRON 1 INTRON 2 EKSON 1 EKSON 2 EKSON 3
 33. 33. PENYAMBATAN RNA (RNA SPLICING) <ul><li>DEFINISI : PEMBUANGAN INTRON DAN </li></ul><ul><li>PEMBENTUKAN SEMULA mRNA DENGAN </li></ul><ul><li>PENYAMBUNGAN SEMULA EKSON </li></ul><ul><li>CIRI TRANSKRIP PRIMER EUKARIOT </li></ul><ul><li>PERINGKAT TINGGI ADALAH KEHADIRAN </li></ul><ul><li>INTRON IAITU JUJUKAN TAK </li></ul><ul><li>TERTRANSLASI YANG MENGGANGGU </li></ul><ul><li>JUJUKAN PENGKODAN IAITU EKSON </li></ul><ul><li>50-90% DARI TRANSKRIP PRIMER AKAN </li></ul><ul><li>DIBUANGTETAPI BAHAGIAN 5’ DAN 3’ </li></ul><ul><li>SELALUNYA TIDAK DIBUANG </li></ul>
 34. 34. PENYAMBATAN RNA (RNA SPLICING) <ul><li>JUJUKAN INTRON: BERMULA DENGAN GU </li></ul><ul><li>DAN BERAKHIR DENGAN AG </li></ul><ul><li>(TAPAK PENYAMBATAN-JUJUKAN </li></ul><ul><li>SEBELUM DAN SELEPAS GU DAN AG) </li></ul><ul><li>KEPENTINGAN (?) </li></ul><ul><li>KEBOLEHAN UNTUK BEREVOLUSI </li></ul>

×