Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Marketing ve vyhledávačích (WebExpo2008)

Přednáška Davida Špinara na téma Marketing ve vyhledávačích: SEO a PPC reklama na říjnové konferenci WebExpo 2008 v Praze.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Marketing ve vyhledávačích (WebExpo2008)

 1. 1. Marketing ve vyhledávačích: SEO a PPC reklama David Špinar, H1.cz
 2. 2. Základní východiska Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 3. 3. Základní východiska <ul><li>Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Největší světové vyhledavače zpracují stamiliony až milardy dotazů denně. </li></ul><ul><li>Návštěvnost z vyhledávačů je dobře zacílená : </li></ul><ul><ul><li>Návštěvník z banneru : „Sakra, kam jsem to kliknul?“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Návštěvník z katalogu : „No jo, postel je taky nábytek, ale když já hledám skříň.“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Návštěvník z vyhledavače : „Ano, to je přesně ono. Chci to a chci to právě teď.“ </li></ul></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 4. 4. Viditelnost ve vyhledávačích <ul><li>Optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimisation) – maximalizace viditelnosti v přirozených výsledcích vyhledávání </li></ul><ul><li>Placené pozice ve vyhledávačích (Paid-Placement) – inzeráty na klíčová slova ve vyhledávání </li></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 5. 5. Optimalizace pro vyhledávače Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 6. 6. Cíl SEO <ul><li>Cílem SEO je zviditelnit web ve vyhledavačích tak, aby na něj přicházelo co nejvíce dobře zacílených návštěvníků za přijatelné náklady </li></ul><ul><li>Klíčové faktory: </li></ul><ul><ul><li>Návštěvnost (vyjádřena počtem návštěvníků) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalita návštěvnosti (vyjádřena konverzním poměrem) </li></ul></ul><ul><ul><li>Efektivita (vyjádřena ROI) </li></ul></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 7. 7. Úkoly pro SEO <ul><li>Nadefinovat vhodná klíčová slova </li></ul><ul><ul><li>Ovlivňuje: počet návštěvníků, cílení, ROI </li></ul></ul><ul><li>Zajistit vysoké pozice </li></ul><ul><ul><li>Ovlivňuje: počet návštěvníků </li></ul></ul><ul><li>Zajistit výstižné odkazy na SERP </li></ul><ul><ul><li>Ovlivňuje: počet návštěvníků a cílení </li></ul></ul><ul><li>Zajistit relevantní a účinné cílové stránky </li></ul><ul><ul><li>Ovlivňuje: ROI </li></ul></ul><ul><li>Měření a vyhodnocování výsledků </li></ul><ul><ul><li>Ovlivňuje: ROI </li></ul></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 8. 8. Fáze SEO <ul><li>Plánování projektu: </li></ul><ul><ul><li>analýza trhu a slov, volba strategie </li></ul></ul><ul><li>Návrh informační architektury: </li></ul><ul><ul><li>alokace slov na stránky, navigace </li></ul></ul><ul><li>Tvorba obsahu: </li></ul><ul><ul><li>SEO copywriting </li></ul></ul><ul><li>Grafický design: </li></ul><ul><ul><li>přizpůsobení potřebám obsahu </li></ul></ul><ul><li>Technická realizace: </li></ul><ul><ul><li>HTML kód, koncepce URL, výběr CMS </li></ul></ul><ul><li>Provoz : </li></ul><ul><ul><li>aktualizace obsahu, budování zpětných odkazů </li></ul></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 9. 9. Faktory SEO <ul><li>Obsahové faktory </li></ul><ul><ul><li>analýza klíčových slov </li></ul></ul><ul><ul><li>rozmístění slov do prioritních míst </li></ul></ul><ul><ul><li>hustota klíčových slov </li></ul></ul><ul><li>Informační architektura </li></ul><ul><ul><li>navigační mechanismus </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozmístění témat do struktury webu </li></ul></ul><ul><li>Technické faktory </li></ul><ul><ul><li>přístupnost pro roboty vyhledávačů </li></ul></ul><ul><li>Odkazová popularita </li></ul><ul><ul><li>pagerank (vylepšený citační index) </li></ul></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 10. 10. Vyhodnocování úspěšnosti SEO <ul><li>KPI se odvozují ze zvolených cílů a strategie. </li></ul><ul><li>Cílová KPI - příklady: </li></ul><ul><ul><li>Návštěvnost (relevantní) z vyhledavačů </li></ul></ul><ul><ul><li>Konverzní poměr </li></ul></ul><ul><ul><li>Bounce rate vstupních stránek </li></ul></ul><ul><li>Analytická KPI - příklady: </li></ul><ul><ul><li>Počet stránek webu / počet zaindexovaných stránek / počet vstupních stránek </li></ul></ul><ul><ul><li>Počet dotazů na stránku </li></ul></ul><ul><ul><li>Počet návštěv / počet dotazů </li></ul></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 11. 11. Placená reklama ve vyhledávačích: AdWords, Sklik, eTarget atp. Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 12. 12. Výhody PPC reklamy <ul><li>Nízké náklady, kontrola finančního objemu i návratnosti </li></ul><ul><li>Přesné cílení </li></ul><ul><li>Cílení na úzké tržní niky </li></ul><ul><li>Flexibilita - kdykoli lze změnit parametry, kampaň pozastavit a znovu spustit </li></ul><ul><li>Testování klíčových slov pro SEO a ladění účinnosti stránek </li></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 13. 13. Kdy se PPC reklama příliš nehodí <ul><li>Nejste schopni konkurovat ostatním inzerentům (místo, cena, úzký sortiment apod.). </li></ul><ul><li>Máte radikální nižší konverzní poměr než konkurence. </li></ul><ul><li>Drahá klíčová slova máte dostatečně pokryta klasickou optimalizací pro vyhledavače. </li></ul><ul><li>Působíte v oboru zakázaných slov (zbraně, tabák, alkohol apod.). </li></ul><ul><li>Nejste schopni dostatečně věrohodně měřit návratnost – čistě brandová reklama apod. </li></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 14. 14. Pozice inzerátů a cena za klik <ul><li>Princip dražby </li></ul><ul><li>Pozici inzerátu určuje: </li></ul><ul><ul><li>Sklik: Max. CPC x CTR </li></ul></ul><ul><ul><li>AdWords: Max. CPC x Skóre kvality (CTR a další kritéria; nepočítají se partnerské weby) </li></ul></ul><ul><li>Skutečná cena za klik je vždy: </li></ul><ul><ul><li>menší nebo rovná Max. CPC, </li></ul></ul><ul><ul><li>nejnižší, jaká je nutná k udržení dané pozice. </li></ul></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 15. 15. Jak spočítat maximální CPC <ul><li>max.CPC = Maximálně udržitelná cena za získaného návštěvníka. </li></ul><ul><li>Varianta bez nákladů za správu kampaně: </li></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008 hodnota získaného zákazníka (200 Kč) × konverzní poměr webu (0,02) = 4 Kč
 16. 16. Jak spočítat maximální CPC II. <ul><li>Varianta s náklady na správu kampaně: </li></ul><ul><li>Nezapomeňte na: </li></ul><ul><ul><li>druhotný konverzní poměr </li></ul></ul><ul><ul><li>off-line konverze </li></ul></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008 hodnota získaného zákazníka (200 Kč × konverzní poměr (0,02) - náklady na správu na počet kliků (2000 Kč/5000) = 3,60 Kč
 17. 17. Analýza a výběr klíčových slov <ul><li>Keyword Suggestion Tool AdWords </li></ul><ul><ul><li>Pomáhá odhalit, co lidé hledají, vč. laterálních slov </li></ul></ul><ul><ul><li>Vede k volbě příliš konkurenčních slov </li></ul></ul><ul><ul><li>Pro češtinu nefunguje nejlépe </li></ul></ul><ul><li>Našeptávač Seznamu </li></ul><ul><li>Brainstorming, průzkum mezi zákazníky, thesaurus </li></ul><ul><li>Wordtracker (angličtina) </li></ul><ul><li>Analýza konkurenčních webů </li></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 18. 18. Další tipy pro výběr klíčových slov <ul><li>Různá slova v různé fázi nákupního cyklu: </li></ul><ul><ul><li>Obecnější slova v průzkumné fázi </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkrétnější fráze ve srovnávací fázi </li></ul></ul><ul><li>Vyhněte se žargónu; uvažujte jako zákazník. </li></ul><ul><li>Speciální slova: </li></ul><ul><ul><li>Překlepy, diakritika </li></ul></ul><ul><ul><li>Značky, názvy a domény konkurentů </li></ul></ul><ul><ul><li>Události a celebrity </li></ul></ul><ul><li>Zaměřte se na „dlouhý ocas“. </li></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 19. 19. Klasické metody optimalizace kampaní <ul><li>Zvyšování CTR </li></ul><ul><ul><li>Zpřesňování frází, členění sestav s vlastními inzeráty, vylučovací fráze, přesné shody </li></ul></ul><ul><ul><li>Pozor na pokles konverzního poměru! </li></ul></ul><ul><li>Snižování nákladů </li></ul><ul><ul><li>Zvyšování CTR a současně snižování max. CPC, zaměření na long-tail a levnější fráze </li></ul></ul><ul><li>Zvyšování konverzního poměru </li></ul><ul><ul><li>Malé sestavy, relevantní inzeráty, konkrétní fráze, úprava max. CPC podle konverzního poměru, akcent na landing page </li></ul></ul><ul><li>Zvyšování návštěvnosti </li></ul><ul><ul><li>Přidávání frází a slov, zvyšování pozic inzerátů, zvyšování CPC </li></ul></ul>Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008
 20. 20. Děkuji za pozornost David Špinar http://www.h1.cz [email_address] Marketing ve vyhledávačích, David Špinar, WebExpo2008

×