Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. ДЕНЬ ТРЕТІЙ
ФАЗА«ПЛАНУВАННЯДІЙ»
Останнє завдання конференції – планування подальших кроків для втілення ...
РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Далінаведенощеодинзапропонованийваріантрозподілуролей:
 Дійснийчлен
 Асоціативнийчлен
 Чл...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Пошук майбутнього національної мережі ОГС України: планування дій

209 Aufrufe

Veröffentlicht am

Мета створення, форма організації, розподіл ролей, умови участі, механізм прийняття рішень, створення майданчику-платформи, функції та можливості «Сервісного центру», експертні групи Національної мережі ОГС України відповідно до напрацювань учасників конференції.

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Пошук майбутнього національної мережі ОГС України: планування дій

  1. 1. РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. ДЕНЬ ТРЕТІЙ ФАЗА«ПЛАНУВАННЯДІЙ» Останнє завдання конференції – планування подальших кроків для втілення у життя спільно вироблених позицій. Групи зібралися ще раз, щоб домовитися щодо довго- та короткострокових планів втілення змін. Учасники мали можливість при бажанні змінити проектну групу. Останнім крокомбулоузгодитишляхомколективноїроботивсібажанісценаріїтавикластипідсумкиуформі реальнихдій:щозробити,зчиєюдопомогоюівякітерміни. Метастворення:  Унікальність – спільна база даних всіхпрацюючихГО  Міжсекторальність  Обміндосвідом  Навчання  Матеріально–технічнабаза  Аналітикатаекспертиза  Безпека  Адвокація  ЗахистГОтасуспільства  Посиленнявпливу  Сприяннярозвиткудемократії  Партнерство  РозвитокГС Формаорганізації Формалізаціямережівикликалобурюсуперечок.Якрезультатвиникли3варіантирозвиткуподій. Першийваріант: Формалізованазареєстрованаорганізація – Неменше3-хорганізацій дляреєстрації – Проведеннязагальнихзборівдлянаповненнячленамимережі – Створеннявиконавчихорганів Другийваріант: Формалізована,незареєстрованамережа(якперехіднийетап) – Підписанняугоди,Меморандумупроспівпрацю – Визначенняобов'язківсторін – Визначеннякритеріївступудомережі – Проведеннязагальнихзборів Третій варіант: Не формальна не зареєстро- вана мережа (як початковий етап формування мережі) Розподілролейвмережі  Координатор–головакомітету  Секторальний координатор на регіональному рівні  Регіональнийкоординатор  Секретар(менеджер)  Головакоординаційноїради 21
  2. 2. РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. ДЕНЬ ТРЕТІЙ Далінаведенощеодинзапропонованийваріантрозподілуролей:  Дійснийчлен  Асоціативнийчлен  Членикоординаційногооргану Умовиучастівмережі  Організаційнівнески(відсотоквідрічногобюджетуабооговоренамінімальнасума)  Прозорість  Звітність  Аудит  СпільнийфандрейзингдлякожноїГО  Ротаціячленівкоординаційнихорганів Механізмприйняттярішень  Простота  Експертнадумка  Моніторинг  Принцип«бериіроби»  Часовірамки  ГолосуваннячерезІнтернет(анкетування)  Координаторнеприймаєрішень(зміннапосада)  ФормулюваннязавданьзапринципомSMART Створеннямайданчику-платформи  Спільниймайданчикпроектів  Базаданихконсультантів,медіаторів,коучів  Обміндосвідом  Презентаціярезультатів  Створення«сервісногоцентру»задляадмініструванняпроектівмережі  Державніпартнери  Менторство  Центр–сертифікації Функціїтаможливості«Сервісногоцентру»:  БазаданихГО  Базаданихсертифікованихкоучів,тренерів,адвокатівтат.п.  Адмініструванняпроектівмережі  Лобіюванняінтересівмережі  Проведенняекспертизитавизначеннярекомендацій  Оцінкагрантовихзаявок,рекомендаціїдлядонорів  Постійнеоновленняінформації(Що?Де?Коли?) Експертні групи  Опитування:анкетування,створеннябазиданих  Аналітики:визначенняможливихзавдань  Погодження:списокузгодженихзавдань,страте-гічнепланування  Групаоперативногопланування  Групамоніторингу 22

×