Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

El Text Dialogat

  1. EL TEXT DIALOGAT www.fecla.wordpress.com C/ San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096 [email_address] www.escolapiasgandia.es Departament llengua i valencià Pilar Román COL.LEGI ESCOLÀPIES GANDIA
  2. CARACTERÍSTIQUES DIALOGAR és reproduir d’una manera directa les paraules que intercanvien dos o més interlocutors. Funcions bàsiques Expressiva Conativa Fàtica L’emissor expressa allò que sent S’incita el receptor a respondre Comprova si l’interlocutor, escolta la conversa
  3. TIPUS DE TEXTOS DIALOGATS ESPONTANIS PLANIFICATS Converses cara a cara, telefòniques… Nivell col.loquial Entrevistes, enquestes,xats Nivell col.loquial, estàndard Diàlegs novel.la, obres teatrals Guió cinematogràfic,acudits, còmics Nivell culte o literari
  4. RECURSOS LINGÜÍSTICS Conversa cara a cara -Pronoms tònics i febles. -Oracions simples, sobretot enunciatives, Interrogatives i exclamatives. -Frases curtes i inacabades -Paraules genèriques (això,allò….) -Fórmules de contacte per atraure (saps? Vols dir? …) -Connectors explicatius (és a dir, a més…) TEXT TEATRAL - Noms dels personatges a l’esquerra, escrit En negreta. -Textos que diuen els personatges, estil directe Acotacions escèniques
  5. ENTREVISTA -Inicials de les persones que hi participen -Preguntes (directes i indirectes ) en cursiva. -Respostes, que s’ escriuen en lletra redona DIÀLEG INSERIT EN UN TEXT NARRATIU -Guions davant de les interven- Cions dels personatges. -Guions per a intoduir els comen- taris del narrador. -Puntuació relacionada amb l’entona- ció
Anzeige