Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

La Comunicació I El Llenguatge

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie La Comunicació I El Llenguatge (20)

Anzeige

La Comunicació I El Llenguatge

  1. 1. LA COMUNICACIÓ I EL LLENGUATGE Llenguatge i llengües El llenguatge és la capacitat de comunicar-nos mitjançant una sèrie de sons articulats, i es manifesta en unes 5.000 llengües diferents. Cada llengua és el codi de signes orals propi d'un grup, és a dir, sorolls als quals aquest grup ha donat un sentit comú. La raó de ser de la llengua és la comunicació. Aprenem a parlar per necessitats immediates, i perquè vam sentir parlar al nostre voltant i ens convenia fer-nos entendre per viure millor. L'aprenentatge d'una llengua és que ens fa humans, per això totes les llengües tenen el mateix valor. La llengua és acció; interacció. Normalment parlem per parlar, per sentir-nos en comú amb d'altres. La comunicació La comunicació és l'intercanvi d'informació entre un emissor i un receptor. Perquè l'intercanvi d'informació sigui efectiu, cal que el receptor entengui el missatge que l'emissor vol transmetre, i la intenció que té. Per transmetre aquesta informació, cal: • Un canal físic: receptor i emissor han d'estar en contacte. • Un sistema de comunicació o codi comú (llengua humana). • Un context, el lloc on es realitza l'acte comunicatiu. Les funcions del llenguatge El predomini de cada un dels sis elements en un acte comunicatiu ens permet distingir sis funcions del llenguatge: Emotiva o expressiva: Manifestació de sentiments per part de l'emissor. Oracions exclamatives o interjeccions. “Uf!” “Que fantàstica és la vida!” Referencial o informativa: Subratlla la transmissió d'informació sobre fets, pròpia del llenguatge científic. Modalitat enunciativa. “Són les vuit en punt” Conativa o apel·lativa: Busca influir en el comportament del receptor. Anuncis. “No faci's això!” “Vota'ns!” Fàtica o de contacte: Emfasitza l'ús d'un canal comú i procura assegurar la continuïtat de la comunicació. “Bon dia!” “...sí,...sí, oi? Metalingüística: Se centra en el codi mateix que s'està usant. Diccionaris. Els mots esmentats s'escriuen en cursiva. “El verb dir és transitiu” 1
  2. 2. Poètica o estètica: Enfoca l'atenció sobre la forma del missatge. Obres literàries. Adopta ritmes i altres recursos estètics. “Prou plou, però pel que plou, plou poc” Normalment, en un mateix procés comunicatiu es realitza més d'una funció. El llenguatge no verbal Ens fem entendre no només parlant, sinó també amb gestos.. El cos té el seu propi repertori de senyals, alguns d'innats i d'altres d'apresos. Els gestos els hem adquirit a casa, o són propis de la comunitat lingüística de què formem part. Característiques del llenguatge humà: És infinit, sempre podem fer frases noves. Pot articular un temps futur, i un temps passat. Permet mecanismes de identitat 2

×