Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Beslutsstödssymfoni av Ari Riabacke

Beslutsanalys är ett tvärvetenskapligt ämne som bygger på kunskap från en rad
olika ä...
Bild 1
           Affärsmodeller
              BI
 Beslutsfattare/            ...
faktiskt också inblandade). De tekniska bitarna måste självklart finnas på plats –
men de finns redan där, i många fall fi...
Ari Riabacke, +46 70 539 49 28
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

BeslutsstöDssymfoni.Ari Riabacke

1.034 Aufrufe

Veröffentlicht am

Abstract av Sundsvall 42 föredraget 2008

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

BeslutsstöDssymfoni.Ari Riabacke

 1. 1. Beslutsstödssymfoni av Ari Riabacke Beslutsanalys är ett tvärvetenskapligt ämne som bygger på kunskap från en rad olika ämnesområden såsom statistik, matematik, datavetenskap, organisationsteori och psykologi. Mycket av beslutsanalysens fundament ligger också till grund för det vi idag kallar för Business Intelligence (BI). Det råder dock en hel del begreppsförvirring kring vad begrepp som beslutsanalys, Business Intelligence (BI) och Data Warehousing egentligen står för. Ett exempel på den rådande förvirringen är att många olyckligt sätter ett likhetstecken mellan BI och DW. Utannonserade jobb på BI-området efterlyser i 99,9 fall av 100 personer med uteslutande tekniskt kunnande. För att få till en bra beslutsstödslösning måste dock hänsyn tas till såväl de tekniska som organisatoriska och ekonomiska delarna av affärsverksamheten. Vi måste i mycket större utsträckning beakta de s.k ”mjukare delarna” för att få till stånd lösningar som stödjer organisationer att skapa affärsnytta, vi måste integrera människorna som ska använda systemen och inte minst utgå från såväl individernas som organisationernas förutsättningar. I vår iver att använda mer teknik för att fatta bättre, klokare och snabbare beslut glömmer vi oftast bort människans utveckling. I miljontals år har vi tagit olika typer av beslut, ofta grundade på djupt rotade mänskliga egenskaper och subjektiva värderingar. Vi glömmer helt enkelt bort att vi är människor och att vi är behäftade med vissa egenskaper, begränsningar och kvalitéer. Väldigt få (faktiskt inga!) av dagens BI-lösningar genomförs utan subjektiva värderingar som grundar sig på den mänskliga (o) förmågan att på ett objektivt sätt processa information och intryck, vilket sällan uppmärksammas. Vi gör en mängd subjektiva val under dessa processer, såsom t.ex. när vi modellerar problem, väljer tekniska system eller när vi väljer nyckeltal och parametrar att mäta på. I en väl fungerande beslutsstödslösning ska det finnas en balans mellan affärsmodeller, beslutsfattare/organisation och de tekniska delarna av beslutsstödslösningen, se bild 1. Ute i företag och organisationer lyser dock den ovan nämnda balansen med sin frånvaro. Ari Riabacke, +46 70 539 49 28
 2. 2. Bild 1 Affärsmodeller BI Beslutsfattare/ Beslutsstöds- organisation system Det stora flertalet av dagens beslutsstödslösningar har beställts, utvecklats och implementerats utan att någon större hänsyn tagits till användarna. Detta för med sig en rad problem, bl.a. att man många gånger i allt för stor utsträckning har fokuserat på tekniken. Beslutsstödprojekten tenderar att få ”teknikslagsida”, se bild 2. Bild 2 Affärsmodeller BI Beslutsfattare/ Beslutsstöds- organisation system Jag skrev i Computer Sweden den 12/12 2007 att ”It-sidan gör beställningen och inför systemet från sin egen världsbild. När problem sedan uppstår i BI-projektet, till exempel att man inte lyckas bistå organisationen med rätt information, adderar man ofta nya tekniska lösningar fast det rör sig om ett verksamhetsproblem. It- avdelningen missar tyvärr ofta att utgå ifrån organisationens krav och förutsättningar, den försummar människorna. För att få till stånd en lyckad BI- lösning måste balans skapas mellan teknik, affärsprocesser och människor. Det måste finnas ett verksamhetskunnande, en förståelse för de processer som omgärdar beslutsfattandet och kunskap om hur människor fungerar (ja, de är Ari Riabacke, +46 70 539 49 28
 3. 3. faktiskt också inblandade). De tekniska bitarna måste självklart finnas på plats – men de finns redan där, i många fall finns det till och med alltför många tekniska lösningar. Vi måste sätta ”saker och ting” på sin respektive plats, vi måste se och förstå helheten och inse att införandet av ett BI-system inte är ett isolerat fenomen som it-avdelningarna ska ha monopol på. Införandet av ett BI-system är av organisations- och verksamhetsövergripande intresse och karaktär, och bör således involvera kompetens och människor från berörda kunskapsområden och inblandade avdelningar.” Ledningen måste veta vad man vill ha, förstå vikten av helheten och styra arbetet därefter. Alldeles för ofta glömmer företagsledningen bort att det är de som ska ansvara och driva BI-projekten i syfte att skapa större affärsnytta. För att kunna skapa affärsnyttan så handlar det inte bara om att koppla ihop fler sladdar mellan olika delar av den tekniska plattformen. Istället handlar det om att koppla samman sladdarna mellan IT, organisation, mål och strategier. Denna uppgift, att anlägga ett helhetsperspektiv vid genomförandet av ett BI-projekt, ligger på ledningens bord. Problemen till många av de misslyckade BI-systemen idag ligger således inte på ett tekniskt plan utan i en bristande uppfattning om vem som äger projektet och vad syftet var från första början. Beställarkompetensen lämnar således många gånger övrigt att önska. Utmaningen ligger i att kunna projektera, leda och implementera beslutsstödslösningar utifrån ett ”ax till limpa-perspektiv”. Att få teknik, verksamhet och affärer att hänga samman genom att projekten leds från högre ort där man, förhoppningsvis, har blick och förståelse för helheten och för hur man ska nå de uppsatta målen. Ari Riabacke, +46 70 539 49 28
 4. 4. Ari Riabacke, +46 70 539 49 28

×