Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ud1 1.1 innovacio_i_desenvolupament

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Ud1 1.1 innovacio_i_desenvolupament (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Ud1 1.1 innovacio_i_desenvolupament

 1. 1. Innovació i Desenvolupament Econòmic
 2. 2. Introducció <ul><li>La història de la innovació </li></ul><ul><li>El concepte d’innovació </li></ul>
 3. 3. La història de la humanitat està vinculada des dels inicis a la innovació. El canvi i l’evolució humana es poden veure a través d’un espiral de creació... Història de la Innovació 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic ?
 4. 4. La innovació és la introducció d’un nou o millorat producte, servei, procés, mètode de comercialització, pràctiques internes o en l’organització dels llocs de treball d’una empresa <ul><li>L’acceleració del temps, ha fet que l’empresa necessiti adquirir una alta capacitat d’ adaptació . </li></ul><ul><li>Per a la millora o el creixement de la nostra empresa podem: </li></ul><ul><ul><li>Reduir el cost del producte (competència) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovar estratègicament (fer-ho diferent) </li></ul></ul><ul><li>La innovació és també una estratègia que ens permet una visió panoràmica capaç d’avançar-se a les necessitats dels clients i la creació de nous mercats. </li></ul><ul><li>L’empresa innovadora, planifica la seva estratègia a llarg termini entenent l’entorn com a quelcom dinàmic i complex. </li></ul>El concepte d’innovació 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic En un primer moment la concepció de la innovació era tancada , és a dir, que la innovació es produïa només en el sí de l’empresa, al departament d’R+D. El model de gestió de la innovació del futur, és en canvi un model obert , on les sinèrgies i contactes amb el personal exterior, els proveïdors, clients, competència, però també la comunicació i transversalitat entre els diversos departaments, són les vertaderes fonts d’innovació d’una empresa. sabies que...
 5. 5. Tipologies d’Innovació <ul><li>Producte </li></ul><ul><li>Procés </li></ul><ul><li>Màrqueting i disseny </li></ul><ul><li>Tecnologia </li></ul><ul><li>Organització </li></ul>Fregona (1997) Oli sobre tela 46x46. Óscar Tusquets
 6. 6. <ul><li>L’èmfasi de la innovació se situa en el resultat </li></ul><ul><li>Es tracta doncs de treure a la llum, una nova solució a un problema o una demanda del mercat. </li></ul><ul><li>Els bons nous productes no apareixen per inspiració, neixen del treball d’un equip multidisciplinari. </li></ul>Generar, introduir i difondre un nou o millorat, producte o servei Innovació en el producte amb inspiració natural: el velcro (George de Mestral, 1941) L ’ecofont , disseny tipogràfic holandès, que permet estalviar el 20% de la tinta que utilitzem en qualsevol impressió! Estalvi ecològic enginyós! Innovar en el PRODUCTE 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic La innovació no és només una qüestió de diners. La clau són les idees senzilles . Una bona idea sol ser el pas previ cap a un producte innovador. Mira aquest exemple que et proposem! FILTRES3M. pren nota...
 7. 7. <ul><li>Persegueix una millora de l'eficiència d’una empresa. </li></ul><ul><li>Optimització dels processos i recursos d’una empresa: </li></ul><ul><ul><li>Reducció de costos </li></ul></ul><ul><ul><li>Millora canals de distribució </li></ul></ul><ul><ul><li>Millora de la productivitat </li></ul></ul>Generació, introducció i difusió d’un nou procés El nou model de companyies d’aviació, les low cost Una de les innovacions en procés més comuns són les botigues virtuals. Visita aquesta pàgina aquí ! Innovar en el PROCÉS 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic Les cooperatives de serveis . Amb elles els socis i sòcies comparteixen els costos d’un determinat servei, reduint-los individualment. Així doncs l’aliança estratègica entre empreses, representa un estalvi innovador. Mira-ho a: www.servicoop.org I pensa-hi! sabies que...
 8. 8. <ul><li>Inclouríem les innovacions respecte del preu, la promoció i la distribució. </li></ul><ul><li>En el fons es tracta d'incorporar la visió del mercat. </li></ul><ul><li>Sovint es tracta de millorar el coneixement i les relacions amb el client / mercat , per entendre quina és la millor manera de comunicar un nou producte... </li></ul>Aplicació d’un nou mètode de comercialització que impliqui canvis significatius de disseny, posicionament en el mercat, promoció o preu d’un bé o un servei L’evolució del disseny, ha aconseguit presentar com a nou, un producte existent. La mostra la trobareu amb el llançament dels xiclets FIVE , i la seva campanya de màrqueting! El canvi de disseny de l’envàs, modifica els hàbits de consum i de distribució del producte. Innovar en el MÀRQUETING i el DISSENY 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic
 9. 9. <ul><li>Qualsevol sector empresarial pot innovar tecnològicament. </li></ul><ul><li>Aquesta, inclou la innovació derivada de la recerca i desenvolupament tecnològic que són independents de les iniciatives innovadores de procés i de producte. </li></ul><ul><li>Opera des d’una perspectiva a més llarg termini, i se centra en l’exploració constant de noves eines, tecnologies que després poden ser concretades o sincronitzades amb el desenvolupament d’un producte o servei concret. </li></ul>Coneix la innovació en sistemes avançats d’enginyeria solar tèrmica amb la Cooperativa Aiguasol. La innovació tecnològica s’ha d’entendre com l’aplicació industrial del coneixement Innovar en la TECNOLOGIA 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic Pots fer un cop d’ull, en aquest article , per saber més coses sobre Aiguasol! I també pots visitar-los a: www.aiguasol.com/ pren nota...
 10. 10. <ul><li>En una empresa innovadora, l'orientació al desenvolupament de projectes és clau. </li></ul><ul><li>El comportament emprenedor, el lideratge, la creació d’unitats multidisciplinàries formen part de la nova gestió. </li></ul><ul><li>La tolerància als errors i la celebració dels èxits són elements de la cultura corporativa que estimulen el comportament emprenedor dels treballadors i la seva proactivitat. </li></ul><ul><li>Els emprenedors interns són els actors principals de la innovació, són la força impulsora de nous projectes. </li></ul>Estructura jeràrquica i burocratitzada La força del treball en equip. La clau de la innovació! Innovar en l’ORGANITZACIÓ La innovació en l’organització d’una empresa, comprèn un canvi en el desenvolupament de l’activitat, la relació entre les persones i la gestió de l’organigrama de treball. 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic
 11. 11. Models de gestió <ul><li>L’evolució de la gestió </li></ul><ul><li>El model lineal </li></ul><ul><li>El model mixt </li></ul><ul><li>El model en xarxa </li></ul><ul><li>El model dinàmic </li></ul>
 12. 12. 1900 1930 1950 1970 1990 2000 2010 ... Societat industrial Societat post-industrial Societat de la informació Societat pre-innovació Societat de la innovació Orientació al producte Producció en cadena Orientació al mercat Ampliació i centralització de la comercialització Orientació al coneixement Aplicació de Tecnologies de la Informació (TI) a la comunicació Orientació a la innovació Incorporació de la recerca a l’empresa L’evolució de la gestió Evolució societat capitalista Direcció de l’empresa Organigrama empresarial Orientació a la innovació contínua Dinàmica del canvi i adaptació permanent Àrees/ Departaments d'innovació 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic
 13. 13. <ul><li>Model més habitual de gestió de la innovació </li></ul><ul><li>Concepció rígida de l’estructura empresarial </li></ul><ul><li>Model especialment vinculat a la innovació en el producte o a la tecnològica </li></ul><ul><li>Model d’impuls de la tecnologia </li></ul><ul><li>Model d’impuls per la demanda </li></ul>La innovació succeeix, no es planifica <ul><li>La innovació es produeix sempre en un departament d’R+D. </li></ul><ul><li>La innovació es produeix casualment. No respon a cap estratègia interna. </li></ul>In- vestigació Disseny i enginyeria Pro- ducció Màrque- ting Vendes Mercat (demanda) Desenvo- lupament Pro- ducció Màrque- ting Vendes El model LINEAL 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic
 14. 14. <ul><li>Context de crisi i atur. Necessitat de racionalitzar els costos empresarials </li></ul><ul><li>Inici de la planificació de la innovació </li></ul><ul><li>Inici del treball entre diversos departaments de les estructures empresarials. </li></ul><ul><li>I+D concebuda com una eina , no com a font única d’innovació empresarial. </li></ul><ul><li>Neix la cultura de la innovació a l’empresa. </li></ul><ul><li>El model mixt </li></ul>La innovació per necessitat El model interactiu o mixt 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic El model comprèn diversos trajectes entre aquestes tres grans àrees de manera que es produeix efecte de retroalimentació o feedback que proporciona una injecció d’informació en el mateix procés d’innovació, proporcionant una adaptabilitat més alta del producte o servei final . pren nota...
 15. 15. <ul><li>Model en Xarxa </li></ul><ul><li>La innovació és fruit de la comunicació en xarxa, deutora doncs de les xarxes tecnològiques. </li></ul><ul><li>La innovació es basa en el coneixement. </li></ul><ul><li>Subratlla la importància de les fonts d’informació externes i internes a l’empresa. </li></ul><ul><li>La Comissió Europea va determinar també que “la innovació basada en el coneixement requereix no una, sinó moltes formes de coneixement” </li></ul>La innovació és un procés en xarxa El model en xarxa 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic
 16. 16. <ul><li>El model dinàmic, s’oposa al model estàtic més tradicional : </li></ul><ul><ul><li>Organigrama dinàmic (vs. la jerarquia piramidal) </li></ul></ul><ul><ul><li>Equips multidisciplinaris i rotatius (vs. departaments estancs) </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball en equip, comunicació i autogestió (vs. repetició tasques) </li></ul></ul><ul><ul><li>Confiança, autocontrol i llibertat (vs. falta creativitat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Màxima preparació pel canvi constant (vs. poca capacitat d’adaptació) </li></ul></ul>Cercar la innovació suposa està obert , lliure, capaç d’absorbir de l’entorn tot allò que arriba... LA INNOVACIÓ CONTINUA No s’innova a través d’una metodologia sinó a través d’una actitud que consisteix, bàsicament, en posar a les persones al centre de l’empresa . Les persones són portadores de valors i capacitats. El model dinàmic 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic Visita aquí la web d’una cooperativa pionera en la gestió de la innovació de forma dinàmica! pren nota...
 17. 17. L’origen d’aquest model el trobem a les cooperatives del grup Mondragon Corporación Cooperativa, al País Vasc. Koldo Saratxaga va prendre el lideratge d’IRIZAR, que produïa autocars, al 1991 . Del 91 al 2005, l’empresa va passar a ser de les pitjors a la millor del grup. L’èxit del projecte va valer a IRIZAR la consideració des de la revista The Economist com “l’empresa fabricant d’autobusos més eficient del món”. <ul><li>L’exemple de l’organigrama dinàmic en la cooperativa Irizar: </li></ul>L’organigrama dinàmic 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic sabies que...
 18. 18. Innovació i Emprenedoria <ul><li>Oportunitat empresarial </li></ul><ul><li>Innovació i creació d’empreses </li></ul><ul><li>Identificant la innovació </li></ul>
 19. 19. <ul><li>La creació d’una empresa comença, normalment, amb la recerca i identificació d’una oportunitat empresarial. </li></ul><ul><li>Es pot identificar una oportunitat empresarial a partir de: </li></ul><ul><ul><li>generació de noves idees </li></ul></ul><ul><ul><li>redefinició de nous processos </li></ul></ul><ul><ul><li>gestió del coneixement </li></ul></ul><ul><ul><li>desenvolupament de nous productes </li></ul></ul><ul><ul><li>definició de nous processos de comercialització. </li></ul></ul>“ La innovació es treball dur, més que no pas genialitat” Peter Drucker Per detectar idees innovadores, hi ha diversos mètodes com el de Kuriloff , el de Drucker o els diferents mètodes de les teories del pensament lateral Oportunitats empresarials Per crear una empresa no cal ser inventor. N’hi pot haver prou amb l’observació atenta dels canvis i de les noves necessitats. Observeu noves empreses que parteixen de velles innovacions. Swimbox és el primer sistema de màquines d’autovenda especialitzades en l’equipament integral del banyista. Ecofestes és una empresa dedicada a la fabricació i distribució de gots i vaixella reutilitzables i reciclables. 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic Sabies que...
 20. 20. <ul><li>Per incorporar la innovació en el procés de creació de l’empresa cal: </li></ul><ul><ul><li>Analitzar la importància real de la necessitat a satisfer i el públic objectiu al qual es dirigirà el producte o servei </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar correctament el producte o servei a desenvolupar </li></ul></ul><ul><ul><li>Definir el producte o servei en tots els aspectes que afecten a l’empresa (recursos humans necessaris, proveïdors, inversió, infraestructures, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Plasmar tots aquests elements en el pla d’empresa </li></ul></ul>de la idea... ...a l’empresa Innovació i creació d’empreses La innovació es un element clau en la creació d’una empresa. En la mesura que el projecte és innovador les possibilitats d’èxit augmenten. 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic
 21. 21. La creació d’una empresa és el resultat de la identificació d’una oportunitat de mercat, de la cerca de recursos per explotar-la, i de la creació d’una organització per produir i comercialitzar el producte o servei. Si vols conèixer més sobre la relació emprenedoria - innovació , pots fer un cop d’ull a aquest enllaç ! Identificant la innovació 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic EQUIP EMPRENEDOR ENTORN RECURSOS OPORTUNITAT
 22. 22. <ul><li>REDEFINICIÓ DE NOUS PROCESSOS DE COMERCIALITZACIÓ </li></ul><ul><li>Subministrament al mercat d’un producte o servei de forma completament diferent. Es crea el concepte de “producte ampliat”: packaging , punt de venda i estratègia de comunicació integrada. </li></ul><ul><li>GENERACIÓ DE NOVES IDEES </li></ul><ul><li>Identificació de nous productes o serveis, amb l’objectiu d’avançar-se a les tendències del mercat. </li></ul><ul><li>REDEFINICIÓ DE NOUS PROCESSOS </li></ul><ul><li>Pràctica que obliga a replantejar-se tots els aspectes relacionats amb un procés, començant pels resultats, la seva estructura, tasques, tecnologia, recursos invertits, etc. </li></ul><ul><li>GESTIÓ DEL CONEIXEMENT </li></ul><ul><li>Incorporació de coneixement a totes les àrees de l’empresa, des de la logística i la fabricació fins al servei postvenda. </li></ul><ul><li>DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES </li></ul><ul><li>Capacitat de convertir les idees en productes i serveis amb sortida comercial. </li></ul>CLAUS: innovar com a valor afegit 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic
 23. 23. La innovació prové de les actituds i els comportaments de les persones, més que no pas de la seva qualificació. Les empreses amb més potencial innovador són les que compten amb treballadors oberts a noves idees. LES PERSONES LA CULTURA La cultura de l’empresa és l’únic element que persisteix als canvis, és única i s’ha de saber crear. La cultura no és únicament persones, és sistemes, procediments i estructura organitzativa que fa que les persones interactuïn d’una determinada manera. L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA Les empreses que gestionen els processos d’innovació, amb un grau de novetats elevat, han abandonat l’esquema tradicional d’organització empresarial. Es passa a un esquema dinàmic, posicional i horitzontal. Una empresa innovadora ha de convertir-se en una empresa intel·ligent, és a dir, en una empresa que aprèn a aprendre. Això significa que utilitza les errades per sobreposar-se. L’EMPRESA INNOVADORA, L’EMPRESA INTEL·LIGENT CLAUS: innovar com a valor afegit 1.1 Innovació i Desenvolupament Econòmic
 24. 24. <ul><li>“ L'alquímia de la innovació”, CIDEM </li></ul><ul><li>“ La práctica de la Inovación ”, Peter F. Drucker </li></ul>Bibliografia
 25. 25. Innova!

×