Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Activitats Proposades

476 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Technologie
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Activitats Proposades

  1. 1. ACTIVITATS PROPOSADES: XAT L’activitat respecte al xat consistiria en utilitzar aquest mitjà per comunicar-se entre si els companys i plantetjar-se les possibles dubtes que puguin surgir del tema que estiguin tractant. Per una altre banda també serviria per propsar noves ideas relacionades amb un tema i posar-les en comú posteriormente. Finalment, els alumnes podrien xatetjar amb el professor i demanar-li que els resolgui els dubtes. D’aqueta manera els mestres i els alumnes es podrien comunicar de manera instantània i es podrien resoldre les dubtes que sorgeixin a casa. Un inconveniente que podria surgir es que amb la utlització del xat es veurien obligats a xatetjar a una hora hora determinada per poder comunicar-se els uns amb els altres i per poder possar-se en contacte amb el Mestre. RECURSOS:  Sala d’ordinadors  Internet  Correu electrònic  Professor entès en informàtica  Ordinador a casa NAVEGADORS WEB Una activitat que els alumnes podrien realitzar per treballar el tema de la recerca d’informació a la xarxa, podria ser : Quan a la assignatura de ciències socials es treballi l’apartat de geografia, el professor podria portar als alumnes a la classe d’informàtica , allà els podria posar un parell de llocs a la pissarra i els alumnes haurien de cercar aquest llocs al google earth, per a situar-los en l’espai i en el temps. Els professors hauran de revisar el treball realitzat pels alumnes. RECURSOS - Un aula amb ordinadors. - Internet - Un professor que entengui d’informàtica ,geografia i que revisi el treball dels alumnes.
  2. 2. XARXES SOCIALS El professor s’ha de comprometre a crear una xarxa social on exclusivament es puguin comunicar els alumnes del seu curs. Aquesta Xarxa Socials s’utilitzarà com a punt de reunió entre els alumnes i el professor, on podran debatir sobre els dubtes que tenguin a qualsevol assignatura i a més podran expressar les seves experiències a l’hora de realitzar treball, excursions… És necessari que el professor revisi el treball que els alumnes vagin realitzant a la xarxa social. Una d’aquestes xarxes socials ja existents és: Eduredes RECURSOS - Creació d’una xarxa social per part del professor. - Alumnes han de tenir ordenadors amb Internet a casa. - El professor ha de revisar la xarxa diàriament. BLOG Creació d'un blog per a l'assignatura de Coneixement del Medi. (per exemple). Cada alumne ha de crear-se un compte de gmail i, a continuació, un compte de Blogger seguint les passes del professor. Han d'elegir una plantilla i posar un títol relacionat amb l'assignatura de Medi. Aquest blog servirà com a diari de classe i, cada dia que tenguin classe d'aquella matèria, els infants explicaran allò que han fet, i allò que han après. A més, de manera contínua, el professor manarà tasques/activitats/deures que els nins han de fer a casa i pujar al blog. Creiem que és útil que els nins vagin escrivint diàriament allò que han après, així no ho obliden, refresquen la memòria i fixen els coneixements apresos. A final de curs es valorarà/qualificarà amb nota la qualitat i la continuïtat del blog. RECURSOS - Un aula d'informàtica - un ordinador per alumne - professor que sàpiga sobre el tema i que controli asiduament el blog de cada alumne.
  3. 3. WIKI Realitzar una wiki per a escriure una història en l'assignatura de Llengua Castellana. Els alumnes s'inscriuran per grups a la wiki; en total hi haurà tres grups. En un començament, faran una pluja d'idees per elegir quin serà el tema de la història. Cada un enviarà missatges amb la seva proposta. Una vegada consensuat el tema els del primer grup s'inventaran la introducció del conte seguint aquest procediment: Un membre del grup 1 escriurà el començament. El segon alumne escriurà una continuació de la història que ha escrit el primer. El tercer inventarà la continuació d'allò que ha escrit el segon... I així successivament. Cada un escriurà les seves idees sense necessitat de posar-les en comú amb la resta del grup. Seguint aquest procés, els del grup 2 escriuran el nus de la història, i els del grup 3, el desenllaç. Al final de l'activitat el professor i els alumnes llegiran en classe la història sencera. Aquesta activitat estimula la creativitat i l'interés per escriure. RECURSOS - Ordinador - connexió a Internet - professor que sàpiga crear una wiki. VIDECONFERÈNCIA El mestre acompanya als alumnes a la sala d'ordinadors, explica què és la videoconferència i com s'utilitza el programa que a continuació tractaran. El mestre anirà dient als alumnes amb qui alumne en concret ha de te mantenir una videoconferència (tot dins la mateixa sala). Mentre els alumnes fan aquesta prova, el mestre anirà supervisant si fan el correcte o no, si tenen qualque dubte, etc. RECURSOS - Sala d'ordinadors. - Tenir en els ordinadors instal·lat algún d'aquests programes de videoconferència: - CU SeeMe - NetMeeting - iSpQ VideoChat - ICUII - Portrait de Microsoft - Tenir càmara, micròfon i altaveus en els ordinadors. - Que el professor supervisi.
  4. 4. FORO El professor s’ha de comprometre a fer un foro per a la seva assignatura on els alumnes cada vegada que tinguèssin un dubte respecte als deures o que no entenguèssin cualque cosa es puguin ficar al foro i compartir idees amb els seus companys i entre ells es puguin resoldre els dubtes, compartir idees, discutir sobre un determinat tema propossat per el professor/a, deixar apunts… També seria una bona idea utilitzar-lo per a treballs en grup. Seria un requisit fonamental que la professora es fiquèssi de tant en tant per controlar les respostes dels alumnes per tal que no hi hagi confusions i per tal de veure que els alumnes sàben fer un bon ús dels foros i també que el saben manejar, que controlen les normés d’us… RECURSOS - Que els alumnes tinguèssin un ordinador a casa seva. - Que el professor/a faci de moderador/a

×