Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Scientific Revolution at Age of Enlightment

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 18 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Scientific Revolution at Age of Enlightment (20)

Anzeige

Scientific Revolution at Age of Enlightment

 1. 1. Mga Dahilan o Salik .1 Pagusbong Renaissance  Ang Renaissance na nagnap noong = -ika 14 hanggang ika 16 na siglo ng ,Europa ay ang panahon kung saan nagkaroon ng kamulatan ang tao at ginamit ang kanyang talino at kakayahan upang makalikha ng magagandang kontribusyon sa .kasaysayan .2 Repormasyon  Nakatulong din ang Repormasyon -sa pagsulong ng mga pag aaral sa agham at pilosopiya
 2. 2.  Ang naging resulta ng mga salik na ito ay “ ”ang REbolusyong Siyentipiko o Scientific Revolution na nagwakas sa mga paniniwalang namayani sa Middle Ages na walmng matibay .na batayang siyentipiko Ang Rebolusyong Siyentipiko ay tumutukoy sa panahon ng malawakang pagbabago sa pagiisip at paniniwala na nagsimula sa - -kalagitnaan ng ika 16 hanggang sa ika 17 .siglo
 3. 3. Nicolaus Copernicus  ,Si Copernicus na galing sa Poland ay naging interesado sa agham at .matematika  Naniniwala si Copernicus na ang mundo at ang iba pang planeta ang siyang . ,umiikot sa araw Ayon sa kanya ang .araw ang sentro ng solar system  ‘Ito ay batay sa kanyang heliocentric ”theory na taliwas namn sa turo ni .Ptolemy
 4. 4. Johannes Kepler  Si Kepler ay isang Aleman na nakatulong sa pagtaguyod ng teoryang heliocentric sa pamamgitan “ng kanyang Laws of Planetary ”.Motion| Pinagtibay ng mga batas na ang mga planeta ang umiikot sa araw sa .pamamagitan ng eliptik Joseph Lister Father of Modern Technology  ang nakatuklas sa paggamit ng antiseptic para labanan ang .bacteria
 5. 5. Galileo Galilei  Si Galileo Galilei ay isang Italyanong nagimbneto ng “ ”.teleskopyo  ,Dahil sa teleskopyo nagkatoon ng mas malinaw na paglalarawan sa mga bagy na nakikita sa .kalawakan  Natuklasan din niya ang “ ”Law of Motion sa pamamgaitan ng paghuhulog ng ilang gamit sa tore ng Pisa
 6. 6. Isaac Newton  “Tinawag na Ama ng Makabagong ”PIsika dahil sa kanyang pagtuklas ng “ ”, ,Law of Gravitation secant light .spectrum analysis at marami  “Itinatag ni Newton ang Royal Society of ”London na organisasyon ng mga .magagaling na paham sa buong daigdig Antoni van Leeuwenhoek  nakatuklas ng mikrobyo na naging daan upang mapagaralan ang maliliit na .organismo
 7. 7. Charles Darwin  Ang nag aklat ni Charles Drawin na Origin of the Species by means of Natural Selection at Descent of Man ay nagtataglay ng mga kontrobersyal na pagpapaliwanag ukol sa pinagmulan ng .tao Albert einstein  Itinuturing si Albert Einstein na isa sa .pinakmagling na paham sa kasaysayan  Siya ang nagpanakula ng tanyag na =pormula na E mc² na tumutukoy sa “ ”.gemneral theory of relatively  Kilala rin siya dahil sa kanyang “ ”pagtuklas sa dimension of time
 8. 8. ~ Ang panahong kinapalooban ng mga nasabibg iskolar ay nakilala bilang .Enlightenment o PAnahon ng Kaliwanagan ~Ang nasabibg panahon ay tumutukoy sa =-ika 18 siglong Europa at tinitingnan bilang bahagi ng mas malawak na .panahon na tinatawag na Age of Reason
 9. 9. Marami ang naging kontribusyon ng “ ”.Rebolusyong Intelektuwal Iminulat nito ang isipam na mga tao ukol sa tunay na kahulugan ng buhay at .pakikisalamuha Ilang mga personalidad ang nagbigay ng .kanilang kontribusyon sa karunungang pantao
 10. 10. John lOcke  Si John Locke ay naniniwala na nag bawat tao ay may karapatang dapat igalang .din ng ibang tao Ilan sa mga sinulat niya ang Two Treatisies on Government at Letter .on Toleration Jean Jacques Rousseau Tinuring din siyang Ama ng Makabagong Demokrasya Ama ng Romantisismo dahil sa kanyang nobela na Emile  “ ”Sa kanyang aklat na Social Contract sinabi niya na nararapat lamang na magkaroon ng =magkakapantay pantayang mga tao at kalayaan .ng mga bansa
 11. 11. Adam Smith  ,Isamg mgaling na komunista sinulat niya “ang An inquiry into the Nature and ”Causes of the Wealth of Nations na nagbigay ng pagpapahalaga sa paggawa at sa negosyo bilang mga kayamanan ng .isang bansa Siya rin ang nagpaunlad ng konseptong “ - “laissez faire o malayang ”.pakikipagkalakalan Francis Bacon  Isinulay niya ang NOvum Organum na nagpapakilala sa ,Inductive Reasoning imperrisismo -o ang pag eeksperimento at pag .oobserba
 12. 12. Rene dEscartes  “Ang aklat niyang Discouse on Method ay nagpakita ng kahalagahanng pangngangatwiran upang matuto ang isang .tao Ang konseptong sosyalismo ay umunlad sa .kanyang panahon Denis Diderot at ’Jean d Alembert  Sina Denis Diderot at ’Jean d Alembert ang -kauna unahang nagtipon ng mga kaalaman sa unanag encylopedia
 13. 13.  Nagkaroon ng ideya ang tao ukol sa tapat na pamahalaan at tapat na pamamahala .sa kanilang bansa Nalunasan ang mga karamdaman at nabigyang tugon ang ioba nilangsuliranin dahil sapagtuklas sa maramingbagay noong mga . panahong iyon  Natutunan ng mag tao ang kanyang mga tungklulin at mga karapatan sa lipunang . kanyang gingalawan
 14. 14.  Ito ang gunising sa diwang nasyonalismo ng mga tao sa mga bansang walang .kalayaan  ito ang nagtupadsa konsepto ngdemokrasya  , Sa isang banda naging daan ito upang abusuhin ng tao ang demokrasya at . kalayaan Nawawala ng disipli9na ang tao sa madalas na hindi sumusunod sa mga . agay at wasto

×