Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Continental Drift Theory

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Mga kontinente sa daigdig
Mga kontinente sa daigdig
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Continental Drift Theory

 1. 1. Continental Drift Theory (Pinagmulan ng mga Kontinente)
 2. 2. Continental Drift Theory <ul><li>Sinasabi ni Alfred Wegener na ang mga kontinente ay minsang magkakasama bilang isang malaking pulo </li></ul><ul><li>Ayon sa kanya, ang mga kontinente ay naghiwa-hiwalay at nahati sa pitong kontinente </li></ul><ul><li>Marami siyang patunay o ebidensyang ipinakita upang patotohanan ang teoryang ito. Ang ilan sa mga ito ay ang sinasabing pagiging “fit” ng mga kontinente sa bawat isa na maaaring ihalintulad sa isang jigsaw puzzle </li></ul>
 3. 3. Continental Drift Theory <ul><li>Bukod sa “puzzlelike fit” ng mga kontinente, ang mga fossils na natagpuan ay sinusuportahan din ang nasabing teorya. </li></ul><ul><li>Isa sa halimbawa nito ay ang fossil ng Mesosaurus na natagpuan sa Africa at South America </li></ul>
 4. 4. Continental Drift Theory <ul><li>Isa pang fossil na sumusuporta sa teorya ay ang labi ng Glossopteris na natagpuan sa Africa, Australia, South America, and Antarctica. </li></ul>
 5. 5. Continental Drift Theory <ul><li>Narito ang ilan pang mga ebidensyang ginamit upang suportahan ang nasabing teorya… </li></ul>
 6. 6. Continental Drift Theory Theory of Plate Tectonics Alfred Wegener’s 1915 drawing of Pangaea
 7. 7. Continental Drift Theory
 8. 8. Continental Drift Theory Ang paggalaw ng mga tectonic plates..
 9. 9. Continental Drift Theory
 10. 10. Continental Drift Theory Sea Floor Spreading
 11. 11. Continental Drift Theory <ul><li>Iniugnay dito ang teorya ng Plate Tectonics kung saan sinasabing ang paggalaw ng mga tectonic plates ang siyang naging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga kontinente </li></ul>
 12. 12. Continental Drift Theory

×