Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
“Het team ging als team opereren”
“Als teamleden hun eigen profiel kennen en tijdens de zeilclinic in de eigen rol in
acti...
Reflecteren en evalueren in de praktijk
Frans let als teamcoach primair op het systeem van oorzaken en in stand
houdende f...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Faciliteren zonder omwegen

497 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Faciliteren zonder omwegen

  1. 1. “Het team ging als team opereren” “Als teamleden hun eigen profiel kennen en tijdens de zeilclinic in de eigen rol in actie zijn , worden die rollen uitvergroot. Je aandacht op het zeilen richtend, verval je in typerend gedrag. Zo kunnen teamleden ervaren in wat voor situaties ze in de flow zitten en wanneer ze in de weerstand schieten. Onbewuste processen kunnen tijdens een zeilclinic heel direct worden ervaren.” “Deze aanpak stelde ons in staat in hele korte tijd inzicht in onszelf, onze collega’s en het teamprofiel te krijgen.” “Het team gaf zichzelf feedback en ging als team opereren. Ze wilden daarbij nog harder zeilen en riepen om meer wind. De passie en het plezier spatte er vanaf. De missie is in alle opzichten geslaagd.” Sail Experience: in korte tijd inzicht in de eigen drives, die van collega’s en het teamprofiel door Frans Trommelen Hoe smeed je van negen individuen één team? Team- en organisatieontwikkeling draait om bewustwording op een dieper niveau. Frans Trommelen richt zich op de menselijke kant van deze complexe veran- deringsprocessen en het creëren van bewustwording en eigenaarschap. Het Enexis Management Team Grootverbruik stond voor de uitdaging van negen individuen één team te smeden en koos voor een teamontwikkelproces onder leiding van Frans. De opdracht bestond uit het opstellen van zowel Persoonlijke Statuten en Ontwikkel Plannen als een Teamstatuut en Team Ontwikkel Plan. Een team is de kleinst mogelijke sociale eenheid waarin een organisatie zich manifesteert. Daarom vormt teamontwikkeling een essentiële schakel in de Groei- van-binnenuit filosofie van waaruit Frans werkt. GROEI staat dan voor: Gezamen- lijk Realiseren we Onze Eigen Identiteit. Samen met professionals en managers werkte Frans aan het positief richten van (onzichtbare) onderstromen op indivi- dueel, team, organisatie en netwerkniveau. Het teamontwikkelproces met het Enexis MT Grootverbruik omvatte de volgende componenten: 1. teamselfassesment, waaronder het op internet invullen van de RealDrives vragenlijst; 2. de startbijeenkomst, waarin de filosofie uiteen wordt gezet en de uitslagen worden teruggekoppeld; 3. workshop ‘ kleur bekennen’, waarin ieder teamlid zichzelf presenteert a.d.h.v. foto’s en het eigen RealDrives profiel interpreteert in de context van het team. Hierover wordt een dialoog gevoerd en ontvangt het betreffende teamlid com- plimenten en kritische noten. Een buddy maakt een verslag en adviseert bij de uitwerking van het Individuele Ontwikkel Plan (IOP); 4. eerste RE- & PRE-view-workshop, waarin elk teamlid diens IOP en de eerste succeservaringen en leermomenten presenteert en de buddy een symbolisch cadeau overhandigt ter stimulering om met volle kracht op dit ontwikkelpad door te gaan; 5. workshop ‘de beeldenstorm’; hierin voert het team een visuele dialoog over nachtmerries (knelpunten in het hier & nu) en dromen (over hoe anders het zou kunnen zijn ‘als we durven…..’). De uitkomst van deze beeldenstorm wordt op indringende wijze verwerkt met beide hersenhelften. De workshop resulteert in een systeemmodel met oorzaken en in stand houdende factoren en één of meer creatieve storyboards over de gezamenlijke ontdekkingsreis; 6. workshop team- statuut en Team Ontwikkel Plan (TOP). Het resul- taat van de vorige stap wordt con- creet uitgewerkt in een Teamstatuut (missie, visie, kern- waarden) en TOP (aanwezige en te ontwikkelen kwaliteiten, oud & nieuw gedrag en de inrichting en besturing van binnen- en buitenwereld). 7. zeilclinic als apotheose van deze serie workshops onder het motto: “The proof of the pudding is in the eating”. Weg van de alledaagse werksituatie; geen kantoor maar in alle vrijheid werken aan de puntjes op de i van een High Performance Team & Organization.
  2. 2. Reflecteren en evalueren in de praktijk Frans let als teamcoach primair op het systeem van oorzaken en in stand houdende factoren achter houding & gedrag. RE-view staat letterlijk voor terug- kijken: terugblikken op het proces van de afgelopen periode door te reflecteren op je eigen rol, de relaties, en de bereikte werk- en ontwikkelresultaten. Het resultaat van een RE- & PRE-view moment is een update van het dynamische action learning plan voor de komende periode: leermomenten worden tijdens een PRE- view omgezet in samenwerkingsafspraken voor specifieke werksituaties. In het team werd een buddysysteem opgezet waarin collega’s elkaar in de dagelijkse praktijk ondersteunen tijdens dit action learning proces. Hierin zijn periodieke RE- & PRE-view momenten opgenomen, zowel op individueel als op team niveau. De essentie van teamontwikkeling is het niet meer allemaal alles zelf hoeven doen, maar elkaar gewoon om hulp en ondersteuning vragen. Het woord TEAM staat immers voor:”Together Each Achieves More”. Vanuit het Team Ontwikkel Plan kregen managers een specifieke verantwoordelijkheid om de teamperformance en -ontwikkeling in concrete werksituaties te stimuleren en bewaken. Op deze wijze staat leren op elke agenda en wordt er als vanzelf gereflecteerd en geëvalueerd op succeservaringen en leermomenten. Successen kunnen met elkaar worden gevierd en geborgd. Zeilclinic: onbewuste groepsprocessen heel direct waarnemen en ervaren Het teamontwikkelproces werd afgesloten met een zeilclinic. Tijdens het zeilen ob- serveerde de ene groep vanuit een snelle motorboot het functioneren van de an- dere groep op het zeilschip. Zeilen is niet zomaar een teamsport. Teamleden zijn in extreme mate op elkaar aangewezen. Ze dienen een teamprestatie te leveren in een totaal andere setting dan op de werkvloer. Vanuit het individuele en collectie- ve RealDrivesprofiel werd ieder teamlid een rol toebedeeld op het schip. Bij voor- keur op de grens van diens comfort zone, omdat het daar spannend wordt en het (samen) leren kan beginnen. Na elke zeilactiviteit vond een debriefing plaats: de betrokkene reflecteerde eerst zelf op zijn of haar prestaties waarna de observator zijn waarnemingen deelde. Dit werd afgezet tegen het Team Ontwikkel Plan. Dit alles volgens de oude Chinese wijsheid: Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp. Weerstand en leermomenten omgezet in succeservaringen Tijdens de zeilclinic ondervond het team buiten de traditionele kantoormuren een stroomversnelling. Zowel qua zeilvaardigheden als in de teamontwikkeling. Het Team Ontwikkel Plan werd tijdens de zeilclinic omgezet in een Team Ontwikkel Ervaring. Het team is echt een paar stappen verder: weerstand en leermomenten werden omgezet in succeservaringen waarbij energie en synergie ontstond. Het team werd echt als team beleefd. Het is belangrijk dat een team in een sfeer van veiligheid en vertrouwen leert om de bestaande mix van innerlijke en onderlinge verbinding en weerstand te gaan (h)erkennen als een kans voor individuele en collectieve groei. Het is cruciaal dat je als facilitator die veiligheid kan waarborgen en dat vertrouwen kan creëren. De essentie van persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling is het verbinden van binnen- en buitenwereld. Bewustwording van eigen en andermans drijfveren. Ontdekken dat tal van begrenzers een vrije doorgang voor talent, energie en inspiratie blokkeren. Vrijgemaakte talenten en energie creëren synergie, waardoor een team en organisatie meer wordt dan de som der delen. In het samenwerken en realiseren van een gemeenschappelijke missie en visie gaan plezier en prestaties hand in hand. Dat heeft het Enexis Management Team Grootverbruik volop ervaren, en brengen zij inmiddels samen in de (dagelijkse) praktijk.

×