Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

איך להתחיל סטארטאפ 2016

Ad

‫רעיון‬ ‫לממש‬ ‫איך‬
?‫למציאות‬
2016 ‫מרץ‬
‫עטרות‬ ‫בני‬ - ‫המעשיר‬ ‫ההורה‬ ‫יום‬

Ad

‫גרין‬ ‫עידו‬
‫גוגל‬
ido-green.appspot.com
greenido.wordpress.com

Ad

?‫היום‬ ‫נעשה‬ ‫מה‬
●‫גוגל‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬
●?‫להתחיל‬ ‫איך‬
●‫בקבוצות‬ ‫משימה‬
●!?‫שאלות‬

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Nächste SlideShare
Thanksgiving Poem
Thanksgiving Poem
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige
1 von 23 Anzeige

איך להתחיל סטארטאפ 2016

Herunterladen, um offline zu lesen

מצגת שמותאמת לילדים בכיתות א עד ד - נועדה ליום ההורה המעשיר בבני עטרות

מצגת שמותאמת לילדים בכיתות א עד ד - נועדה ליום ההורה המעשיר בבני עטרות

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

איך להתחיל סטארטאפ 2016

 1. 1. ‫רעיון‬ ‫לממש‬ ‫איך‬ ?‫למציאות‬ 2016 ‫מרץ‬ ‫עטרות‬ ‫בני‬ - ‫המעשיר‬ ‫ההורה‬ ‫יום‬
 2. 2. ‫גרין‬ ‫עידו‬ ‫גוגל‬ ido-green.appspot.com greenido.wordpress.com
 3. 3. ?‫היום‬ ‫נעשה‬ ‫מה‬ ●‫גוגל‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ●?‫להתחיל‬ ‫איך‬ ●‫בקבוצות‬ ‫משימה‬ ●!?‫שאלות‬
 4. 4. ‫וסטארטאפים‬ ‫גוגל‬ ‫הזה‬ ‫בגאר׳ז‬ ‫התחילה‬ ‫גוגל‬ ...‫שנה‬ 16 ‫לפני‬ ‫לחדשנות‬ ‫תשוקה‬ ‫ליזמות‬ ‫אהבה‬ ‫העתיד‬ ‫הם‬ ‫סטארטאפים‬ 10x ‫לחשוב‬
 5. 5. ‫ליזמיות‬ ‫מעניקה‬ ‫שגוגל‬ ‫מקום‬ ‫הוא‬ ‫קמפוס‬ ‫ולבנות‬ ‫לחבור‬ ,‫ללמוד‬ ‫שיוכלו‬ ‫כדי‬ ‫ויזמים‬ .‫העולם‬ ‫את‬ ‫שישנו‬ ‫חברות‬
 6. 6. !‫עבודה‬ ‫והרבה‬ ‫יזמים‬ ,‫מנטורים‬
 7. 7. Startups Tips ido-green.appspot.com
 8. 8. ?‫להתחיל‬ ‫איך‬
 9. 9. ?‫זה‬ ‫מה‬ ‫סטארטאפ‬ ‫חברת‬ ‫חברה‬ ‫היא‬ ,‫מאפס‬ ‫שהוקמה‬ ‫לפתח‬ ‫במטרה‬ ‫רעיון‬ ‫או‬ ‫מוצר‬ .‫ייחודיים‬
 10. 10. ?‫למה‬
 11. 11. ‫קובן‬ ‫מארק‬ ‫זו‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫חברה‬ ‫תתחילי‬ ‫אל‬ ‫וזה‬ ‫בעצמותיך‬ ‫בוער‬ ‫ממש‬ .‫אוהבת‬ ‫שאת‬ ‫משהו‬ .‫אוהבת‬ ‫מאוד‬
 12. 12. ‫רעיונות‬
 13. 13. ‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ●‫יעילות‬ ‫חברות‬ ●‫קטן‬ ‫מפ׳יצר‬ ‫להתרחק‬ ●‫אמיתי‬ ‫לצורך‬ ‫לכוון‬
 14. 14. ‫אוהבים‬ ‫שאנשים‬ ‫משהו‬ ‫בנו‬ ●!‫מנצחים‬ ‫מדהימים‬ ‫שירותים‬ ‫או‬ ‫מוצרים‬ ●‫חינם‬ ‫דגימות‬ ●‫צריך‬ ‫המוצר‬ - ‫חוזרים‬ ‫לא‬ ‫המשתמשים‬ ‫אם‬ .‫להשתפר‬
 15. 15. (‫)המדהים‬ ‫המוצר‬ ●.‫ונחוץ‬ ‫מינימלי‬ ‫מוצר‬ ●‫החלטות‬ ‫הרבה‬ ‫קחו‬ - ‫גמישות‬ .‫גדולה‬ ‫אחת‬ ‫במקום‬ ‫קטנות‬ ●‫משמרים‬ ‫קטנים‬ ‫נצחונות‬ .‫מומנטום‬
 16. 16. ‫הצוות‬ ●‫לכם‬ ‫מתאימים‬ ‫לאנשים‬ ‫חברו‬ ●‫בעצמכם‬ ‫זאת‬ ‫עשו‬ ●‫שאתם‬ ‫לפני‬ ‫נסו‬ ‫מתחייבים‬ ●‫חזקים‬ ‫אנשים‬ ‫על‬ ‫תוותרו‬ ‫אל‬
 17. 17. ‫בקבוצות‬ ‫משימה‬
 18. 18. ‫המשימה‬ ❏‫חברים‬ 4-5 ‫של‬ ‫לקבוצות‬ ‫התחלקו‬ ❏(‫דקות‬ 5) ‫רעיון‬ ‫על‬ ‫חשבו‬ ❏‫פעולה‬ ‫תוכנית‬ ‫בנו‬ ❏?‫הצורך‬ ‫מה‬ ❏?‫יראה‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ❏?‫מזה‬ ‫להרוויח‬ ‫אפשר‬ ‫כיצד‬ ❏.‫שלכם‬ ‫המיזם‬ ‫את‬ ‫שמתארת‬ ‫מצגת‬ ‫בנו‬
 19. 19. ‫למיזם‬ ‫המצגת‬ .1‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫שמתארת‬ ‫שורה‬ + ‫שם‬ .2‫ההזדמנות‬ / ‫הבעיה‬ ‫מה‬ .3‫שלכם‬ ‫ברעיון‬ ‫התועלת‬ ‫מה‬ .4‫יותר‬ ‫מהר‬ / ‫יותר‬ ‫זול‬ / ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫תעשו‬ ‫מה‬ .5‫תרוויחו‬ ‫איך‬ .6‫לשווק‬ ‫תגשו‬ ‫איך‬ .7‫המתחרים‬ ‫מי‬
 20. 20. ‫מעניינים‬ ‫תחומים‬ ‫לרעיונות‬ (‫מוחות‬ ‫)סיעור‬
 21. 21. ?‫שאלות‬ ido-green.appspot.com greenido.wordpress.com
 22. 22. misc
 23. 23. Sources: Gartner, PWC, McKinsey ‫מיליארד‬ 20-30 ‫לרשת‬ ‫שמחוברים‬ ‫מכשירים‬ ‫דולר‬ ‫טרליון‬ 11‫ל‬ 4 ‫בין‬ .‫הכלכלה‬ ‫על‬ ‫בהשפעה‬ ‫מהחברות‬ 54% ‫יותר‬ ‫משקיעות‬ ‫המובילות‬ .‫השנה‬ ‫בסנסורים‬

×