Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Нагласи към приобщаващото образование

5.625 Aufrufe

Veröffentlicht am

Нагласи към приобщаващото образование

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Нагласи към приобщаващото образование

 1. 1. Нагласи към приобщаващото образование Изследване сред родители и учители Изпълнител: Глобал Метрикс ООД Възложител: Център за приобщаващо образование
 2. 2. За изследването (1) Настоящото изследване е проведено в периода Май-Юни 2014 г. и има следните под-компоненти: Национално представително проучване сред РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ във възрастовата група от 7 до 14 г. (1-7 клас) • Обем на извадката: 200 стандартизирани интервюта • Въпросник: Структуриран въпросник за провеждане на количествено изследване • Представителност: национално представително за родителите на деца със специални образователни потребности във възрастовата група от 7 до 14 г. (1-7 клас)
 3. 3. За изследването (2) Национално представително проучване сред РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА В НОРМА във възрастовата група от 7 до 14 г. (1-7 клас) • Обем на извадката: 250 стандартизирани интервюта • Въпросник: Структуриран въпросник за провеждане на количествено изследване • Представителност: Национално представително за родителите на деца в норма във възрастовата група от 7 до 14 г. (1-7 клас) Изследване сред УЧИТЕЛИ ОТ ПИЛОТНИТЕ УЧИЛИЩА от проекта на Център за приобщаващо образование Изследване сред РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА В ПИЛОТНИТЕ УЧИЛИЩА от проекта на Център за приобщаващо образование
 4. 4. Национално представително проучване и проучване сред родителите в пилотните училища
 5. 5. 28% 65% 5% 1% 21.0% 69.0% 8.0% 1.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Изключително съм доволен Като цяло съм доволен Като цяло не съм доволен Изобщо не съм доволен Оценка на образованието, което получава детето в училище Национално представително проучване Пилотни училища
 6. 6. 1% 34% 37% 42% 44% 47% 70% 75% 2% 43% 34% 44% 50% 49% 69% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Друго Да развие творческите умения на децата Да им изгражда представа какво е добро и лошо Да развие у децата умения за критично и аналитично мислене, разбиране и разрешаване на… Да развие социални умения у децата Да възпитава в норми на поведение Да подготви децата за следващите етапи в образованието им Да образова и даде на децата знания за света Ролята на училището за децата Пилотни училища Национално представително проучване
 7. 7. 78% 19% 78% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Училището трябва да възпитава и изгражда личности Училището трябва да дава само знания по отделните предмети Кое от следните е най-близко до вашето мнение: Национално представително проучване Пилотни училища
 8. 8. Честота на общуване с учителя в зависимост от възрастта на детето Възрастова група на детето Колко често общувате с учителите на Вашето дете? Всяка седмица или по-често Няколко пъти в месеца По-рядко от няколко пъти в месеца Само на родителски срещи Не общувам между 7 и 10 години 26,43 34,21 19,82 18,36 1,03 между 11 и 14 години 6,00 17,45 27,39 46,34 2,25
 9. 9. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Друго Когато има положителна проява в поведението на детето Когато има положително развитие в ученето Когато има проблем в поведението на детето Когато има затруднение в ученето За да координираме по-добре ученето на детето 1% 16% 22% 45% 46% 47% 6% 15% 22% 44% 47% 36% По какъв повод учителят Ви предоставя информация и обратна връзка за детето? Пилотни училища Национално представително проучване
 10. 10. Контакт по инициатива на УЧИТЕЛЯ - 26% забележки - 9% Контакт по инициатива на РОДИТЕЛЯ - 54% Контакт по инициатива на РОДИТЕЛЯ - 17% Контакт по инициатива на УЧИТЕЛЯ 17% забележки - 17% Родители на деца със среден успех над 5.00 Родители на деца със среден успех под 3.99
 11. 11. Доверие в учителя по отношение на преценката за: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Напълно му имам доверие Донякъде му имам доверие По-скоро му нямам доверие Въобще му нямам доверие 55% 40% 3% 0% 66.0% 30.0% 2.0% 1.0% поведението на детето Национално представително проучване Пилотни училища 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Напълно му имам доверие Донякъде му имам доверие По-скоро му нямам доверие Въобще му нямам доверие 64% 34% 1% 0% 68.0% 28.0% 2.0% 1.0% обучението на детето Национално представително проучване Пилотни училища 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Напълно му имам доверие Донякъде му имам доверие По-скоро му нямам доверие Въобще му нямам доверие 42% 49% 2% 0% 63.0% 32.5% 3.0% 0.5% преценката за развитието на детето Национално представително проучване Пилотни училища 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Напълно му имам доверие Донякъде му имам доверие По-скоро му нямам доверие Въобще му нямам доверие 42% 49% 5% 1% 56.0% 36.0% 5.0% 1.5% специфични нужди и проблеми на детето Национално представително проучване Пилотни училища
 12. 12. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Друго Да носи или не униформа Да избере само мястото си в класната стая Да дават идеи за извънкласни форми и събития от училищния живот При обсъждане на проблеми и въпроси, свързани с училището Да изберат тема и област за подготовка на самостоятелен проект и/или домашна работа Да се включва в извънкласни събития и форми Да изберат извънкласните си занимания 0% 8% 20% 23% 23% 30% 67% 69% 1% 20% 19% 19% 22% 29% 74% 64% Ситуации в училище, при които детето може да участва при вземането на решения Пилотни училища Национално представително проучване
 13. 13. 40% 60% 52% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Да Не Знаете ли какво е приобщаващо образование? Национално представително проучване Пилотни училища
 14. 14. 36% 38% 9% 1% 16% 50% 31% 4% 2% 14% 72% 17% 1% 0% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Категорично подкрепям приобщаващото образование По-скоро подкрепям приобщаващото образование По-скоро не подкрепям приобщаващото образование Категорично съм против приобщаващото образование Трудно ми е да отговоря. Подкрепа за приобщаващото образование Родители Пилотни училища Родители на деца със СОП/СОТ След въвеждане на определението, че приобщаващото образование означава, че специалните нужди на всяко дете са взети предвид в класната стая.
 15. 15. 43% 43% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Да Колебая се Не Вие лично бихте ли били съгласни Вашето дете да се обучава заедно с деца със специални образователни потребности?
 16. 16. 11% 22% 22% 24% 25% 31% 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Страхувам се от това и моето дете да не придобие същите затруднения, вследствие на контактите си с тези деца Децата няма да знаят как да общуват с това дете Ще свалят нивото на класа Има опасност учителите да му обръщат повече внимание, отколкото на другите деца Страхувам се то да не нарани другите деца Страхувам се то да не бъде физически наранено от своите връстници Страхувам се да не се случи криза с детето със специални образователни потребности в присъствието на другите деца Ако не сте съгласни деца със специални образователни потребности да се обучават заедно с другите деца, защо?
 17. 17. Какъв би бил според Вас ефектът за децата в училище от приобщаващото образование? 15% 14% 31% 56% 52% 2.0% 6.0% 39.0% 44.0% 70.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% не мисля, че ще има някакъв по-специален ефект. развиване у децата на емпатия полза за всички деца в класната стая от разнообразните подходи използвани от учителя развиване на умения у децата за общуване с „различни“ хора в бъдеще развиване на умения у децата за разбиране и приемане на различието Родители на деца със СОП Родители
 18. 18. Отношение към приобщаващото образование 5% Негативно отношение Позитивно отношение ЛипсанастраховеСтрахове 46% 35%
 19. 19. 9% Негативен ефект Положителен ефект ЛипсанастраховеСтрахове 53% 36% Баланс между страхове и ползи от приобщаващото образование
 20. 20. Каква подкрепа е необходима според родителите
 21. 21. От каква подкрепа имат нужда родителите на деца със специални образователни потребности? 22% 28% 23% 30% 25% 22% 14% Психологическа подкрепа за мен и семейството ми за справяне с някои предизвикателства и трудности, възникнали при обучението на детето ми 38% Информация за възможностите и процедурите за осигуряване на допълнителна образователна подкрепа 44% Подкрепа за прилагане на терапевтични програми у дома 12% Подкрепа при комуникацията с детето ми Подкрепа при общуването със учителите от общообразователното училище Подкрепа при общуването със специалистите, които работят с детето ми По-интензивно общуване с учителите на детето ми Промяна на нагласите към децата със специални нужди на обществото като цяло Информация за състоянието на детето ми и как мога да съм му от полза Разговори с други родители на деца със специални образователни потребности
 22. 22. Необходимите условия за адекватна подкрепа на децата със специални образователни потребности в училище 28% 45% 36% 64% 38% 39% подготовка на учителите за работа с деца, които имат такива потребности информация за родителите на всички деца, започващи училище подготовка на учителите за разпознаване по-адекватна законова уредба подходящи обучителни материали наличие на ресурсен/помощен учител
 23. 23. Добрата подготовка на учителите за работа с тези деца Наличие на необходимите помощни средства Добрата материална база на училището по отношение на достъпност Промяна на нагласите на родителите и учителите към различието Наличието на ресурсен/помощен учител, който да подпомогне детето Реалната екипна работа за подкрепа на детето между учители и специалисти. Подготовка на децата със СОП за преминаване към масово училище По- гъвкава учебна програма Насърчаване на подкрепяща и приятелска среда между всички деца в класа Наличие на информация и прозрачност за това как ще протича приобщаването и обучението на деца със СОП Възможността учители, родители и деца да прекарват повече време заедно в извънкласни занимания Какво е важно за родителите на деца в норма и на деца със специални образователни потребности?
 24. 24. Проучване сред родители на деца със специални образователни потребности
 25. 25. 1.3% 1.3% 2.5% 3.8% 5.0% 7.5% 31.3% 36.3% 63.8% Педагог Тифлопедагог Ортопед Рехабилитатор Очен лекар/ офталмолог Възпитател Психолог Логопед Ресурсен учител Специалисти, работещи с детето в момента 88% получават подкрепа единствено от училище
 26. 26. без отговор 9% Да 60% Донякъде 19% Не 12% Специалистите дават ли насоки какви подходи да използвате и как да работите с детето извън училище?
 27. 27. 10.0% 16.0% 21.0% 23.0% 25.0% 29.0% 64.0% Обучения за учителите Помощни материали Адаптирана учебна програма Достъпна среда Консултация с родителите за това как се развива и учи детето Специалисти в училището Ресурсен учител и специалисти от ресурсен център Вид подкрепа, осигурена в училищна среда за деца със специални образователни потребности
 28. 28. 5.0% 3.0% 12.0% 18.0% 26.0% 31.0% 38.0% 41.0% 52.0% Нито едно от посочените Друго Насочи ни за първоначална оценка. Търси моята подкрепа и участие при работата в училище. Вижда преди всичко силните страни на детето ми, а не неговите трудности и дефицити. Използва различни методи за работа с детето. Участва в изработването на план за работа с детето, заедно със специалистите. Обсъжда с мен и дава обратна връзка и насока за работа с детето вкъщи. Окуражи ни и ни подкрепи, че към детето ще бъде подходено с грижа, без детето да се чувства… Ролята на учителя на детето в процеса на ежедневната работа в училище 85% са удовлетворени от отношението и подкрепата, оказвани от учителите
 29. 29. 5% 21% 21% 24% 23% 37% 55% 29% 55% 68% 64% 50% Родители на деца със СОП 1% 13% 22% 23% 25% 36% 47% 49% 51% 57% 65% 67% нямам време да се занимавам специално… играем заедно на компютърни игри спортуваме заедно занимаваме се с творчески занимания… водя го на извънкласни форми посещаваме културни събития (театър,… гледаме заедно телевизия насочвам го към книги и други четива учим заедно, обяснявам й/му учебния… играем, разхождаме се заедно проверявам домашните му карам го да се упражнява по различните… Родители Занимания на родителите с децата
 30. 30. 3.0% 6.0% 28.0% 35.0% 15.0% 22.0% 40.0% 46.0% 54.0% не получава достатъчно помощ от учителите или от друг специалист има подкрепа от съучениците си в класа, но останалите деца в училището са враждебно… другите деца понякога го отблъскват трудно му е да се справи с учебните задачи общува и играе с връстниците си пълноценно умее да общува и играе с връстниците си, но се притеснява получава помощ в процеса на обучение и от ресурсен учител/друг специалист има подкрепата и помощта на учителите чувства се добре, прието е от останалите деца Как се чувства вашето дете в общообразователното училище? Поне едно положително твърдение 86% Поне една от посочените трудности 48%
 31. 31. 49.0% 15.0% 3.0% 21.0% 12.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% имаме подкрепа и разбиране едва ли знаят за специалните потребности имат негативно отношение нямат особено отношение без отговор Какво е отношението на останалите родители на децата от вашия клас?
 32. 32. Проучване сред учителите
 33. 33. Да 69% Не 28% Не мога да преценя 3% Работили ли сте в своята учителска практика през последните пет години с деца със специални образователни потребности - СОП? Да 71% Не 23% Без отговор 6% Работили ли сте в своята учителска практика през последните пет години с деца със специфични обучителни трудности?
 34. 34. 2.1 3.2 27.4 23.2 32.6 11.6 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 Не подкрепям 2 3 4 Категорично подкрепям Без отговор Как бихте определили Вашето лично отношение към приобщаващото образование?
 35. 35. Специфични потребности на деца със специфични обучителни трудности
 36. 36. 66.3 36.8 35.8 35.8 1.1 6.3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 Ресурсен учител Логопед Психолог Педагогически съветник Не общувам с нито един, въпреки че имам дете/деца със специф Не общувам с нито един, защото нямам дете/деца със специфичн С кои от изброените специалисти общувате най-често във връзка с подкрепата на децата със специфични обучителни трудности?
 37. 37. Деца със СОП 68% 32% деца, които са на ресурсно подпомагане деца, които не са на ресурсно подпомагане Деца със СОТ 59% 41% деца, които са на ресурсно подпомагане деца, които не са на ресурсно подпомагане Ресурсна обезпеченост на децата със СОП/СОТ
 38. 38. 5.3 22.1 24.2 35.8 5.3 23.2 12.6 12.6 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 Обучения за работа с деца Подкрепа от друг специалист – педагогически съветник, логопед, психолог Обмен на опит и подходи на работа с други учители Подкрепа от ресурсен учител Деца на ресурсно подпомагане Много често Често 3.2 22.1 22.1 20.0 4.2 13.7 16.8 13.7 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 Специализирани обучения Подкрепа от друг специалист – педагогически съветник, логопед, психолог Обмен на опит и подходи на работа с други учители Подкрепа от ресурсен учител Деца, които не са на ресурсно подпомагане Много често Често Практики на подкрепа за учителите при работа с деца със СОТ
 39. 39. 10.5 24.2 43.2 7.4 7.4 7.4 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 ниска степен на увереност 2 3 4 висока степен на увереност Без отговор 18.9 53.7 18.9 8.4 Сигурен/на съм и общувам с родителите уверено по темата Имам информация, но не се чувствам достатъчно уверен да говоря за това Не познавам процедурата Без отговор Доколко уверени се чувствате в своите познания за различните специфични обучителни трудности, когато трябва да споделите впечатленията си с родителите, че детето вероятно има обучителни трудности? Доколко уверени се чувствате да разясните на родителите, чието дете има специфични обучителни трудности процедурата за ресурсно подпомагане?
 40. 40. Силно се нуждая Средно Слабо се нуждая Без отговор средна аритметична Методи на работа с децата със специфични обучителни трудности 64,2 13,7 8,4 13,7 4,1 Методи на работа с децата със СОП 62,1 16,8 8,4 12,6 4,1 Конкретни подходи за работа с децата със специфични обучителни трудности 61,1 15,8 8,4 14,7 4,0 Инструмент за наблюдение на развитието на детето в училище 52,6 18,9 10,5 17,9 3,7 Инструменти за отбелязване на напредъка и оценката на прогреса детето със специфични обучителни трудности 52,6 22,1 9,5 15,8 3,6 Знания и умения за изработване на индивидуален план за децата със СОП 51,6 20,0 15,8 12,6 3,6 Необходими знания и умения за работа с децата със специфични обучителни трудности (1)
 41. 41. Силно се нуждая Средно Слабо се нуждая Без отговор средна аритметична Разпознаване на различните видове специфични обучителни трудности 49,5 25,3 12,6 12,6 3,6 Конкретни стъпки, които да ми помогнат при определяне на децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа 49,5 20,0 15,8 14,7 3,6 Как да се отнасям към детето и да възпитавам отношение от страна на другите деца 46,3 14,7 22,1 16,8 3,4 Познаване на различни стилове на учене при различните деца 45,3 26,3 12,6 15,8 3,5 Цялостно управление на класната стая по време на часовете 36,8 22,1 23,2 17,9 3,2 Познания за общо детско развитие 25,3 31,6 25,3 17,9 2,9 Необходими знания и умения за работа с децата със специфични обучителни трудности (2)
 42. 42. 20.0 21.1 27.4 30.5 33.7 21.1 25.3 21.1 22.1 21.1 23.2 23.2 20.0 20.0 14.7 7.4 3.2 9.5 8.4 7.4 9.5 11.6 6.3 5.3 7.4 18.9 15.8 15.8 13.7 15.8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% знания, за да можете да обясните добре на родителя прогреса и развитието на детето в училище знания и умения да обясните на другите родители, че е важно всички деца, и децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа в училище да бъдат заедно знания, за да обясните стъпките, които са предвидени от нормативната уредба за оценка и подпомагане знания и умения, за да обясните затруднението на детето на неговите родители, така че те да разберат, че е важно да потърсят специализирана подкрепа знания как да мотивирате родителя, за да е активен в обучението и възпитанието на детето От какви знания и умения имате нужда в общуването си с родителите на деца, които имат специфични обучителни трудности, но не са на ресурсно подпомагане? имам много голяма нужда 4 3 2 нямам никаква нужда Без отговор
 43. 43. Изводи и препоръки • Поставено е началото на приобщаващото образование на деца със специални образователни потребности и обучението им с техните връстници в класната стая, създадени са механизми и първоначални условия за обучение на децата със СОП/СОТ. • Все още има нужда от разработване и прилагане на адаптирани помощни материали за деца със СОП и допълнителна подкрепа на родителите и учителите. • Въпреки необходимостта от допълнителна подкрепа, нагласите към приобщаващото образование са положителни, както сред родителите на деца със СОП, така и сред учителите и родителите на деца в норма. • Налице са страхове относно потенциалните рискове на приобщаващото образование, но те не са толкова силни, че да се отразят на общата подкрепа и приемане на интеграцията на деца със специални образователни потребности. • Към момента страховете по-скоро пораждат колебания, а не отхвърляне на принципите и идеите на приобщаващото образование. Именно тук трябва да бъдат насочени и усилията на една бъдеща кампания, която да даде много повече яснота за начина, по който протича процеса на приобщаване, неговият смисъл и ефекти за всички деца в класната стая.
 44. 44. Време за въпроси
 45. 45. Благодарим ви за вниманието! За контакти: Люба Деветакова - 0888518434 Радостина Ангелова – 0888759479 ГЛОБАЛ МЕТРИКС ООД http://globalmetrics.eu/ office@globalmetrics.eu

×