Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Suicide Prevention - Battling Depression and Mental Disorders

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Module 3 hamong pangkasarian
Module 3 hamong pangkasarian
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 32 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Suicide Prevention - Battling Depression and Mental Disorders (20)

Anzeige

Weitere von Glenn Rivera (20)

Anzeige

Suicide Prevention - Battling Depression and Mental Disorders

 1. 1. WALONG (8) MAHAHALAGANG HAKBANGIN na Maaaring Gawin ng mga Magulang Upang Maiwasan ang Pagpapakamatay ng Anak
 2. 2. PANGUNAHING SANGGUNIAN: Nadine J. Kaslow, PhD, Polina Kitsis, Mili Anne Thomas, MA, and Dorian A. Lamis, PhD
 3. 3. MAY MAGAGAWA ANG MGA MAGULANG LABAN SA PAGPAPAKAMATAY NG ANAK •Araw-araw, humigit-kumulang sa labindalawang (12) kabataan o nagbibinata at nagdadalaga ang namamatay sa suicide o pagpapatiwakal. Sa bawat kamatayang ito na sanhi ng pagpapakamatay, halos dalawampu’t lima (25) ang pagtatangka na gawin ito.
 4. 4. MAY MAGAGAWA ANG MGA MAGULANG LABAN SA PAGPAPAKAMATAY NG ANAK • Ang mga magulang ay makatutulong na maiwasan o masawata ang pagpapatiwakal sa pamamagitan ng pag- alam o pagkilala sa mga warning signs o mga palatandaan ng babala nito, pagtukoy sa mga risk factors o sanhi, pagsulong sa protective factors o mga salik na nakapagpo-protekta, at ang pag-alam kung paano makipag-usap sa kanilang mga anak at humingi ng mga serbisyong may kinalamang sa pangkalusugang mental (mental health).
 5. 5. MAY MAGAGAWA ANG MGA MAGULANG LABAN SA PAGPAPAKAMATAY NG ANAK •Maaari ninyong pagtibayin ang inyong kapasidad at maging ng inyong mga anak sa pamamagitan ng pagsunod sa walong (8) mga hakbanging ito:
 6. 6. 1. ALAMIN ANG MGA KATOTOHANANG NAKAPALIBOT SA ISYU NG PAGPAPATIWAKAL • Ang imporasyon ay kapangyarihan at ang sobrang fake news o maling mga impormasyon tungkol sa pagpapakamatay ng isang tao ay maaaring magdulot ng mga nakamamatay na epekto. Ang paghihiwalay sa mito o maling impormasyon mula sa katotohanan o tamang impormasyon ay maaaring magpatibay sa inyong kapasidad upang tulungan ang inyong anak na nasa masamang kalagayan o pagkabalisa.
 7. 7. 1. ALAMIN ANG MGA KATOTOHANANG NAKAPALIBOT SA ISYU NG PAGPAPATIWAKAL • Mito – Ang pagpapatiwakal ng mga tinedyer ay hindi problema • Katotohanan – Ang pagpapatiwakal ng mga tinedyer ay isang malaking problema na nakaaapekto sa mga kabataan; ito ay ikatlong nangungunang sanhi ng pagkamatay sa mga nasa edad sampu hanggang dalawampu’t apat na taong gulang (10-24- year olds)
 8. 8. 1. ALAMIN ANG MGA KATOTOHANANG NAKAPALIBOT SA ISYU NG PAGPAPATIWAKAL • Mito – Ang pagtatanong tungkol sa pagpapatiwakal ay nagdudulot ng pag-uugaling mapagpatiwakal (suicidal behavior) • Katotohanan – Ang pagtalakay sa isyu o paksa ng pagpapatiwakal sa isang mapagmalasakit, masinsinan, at hindi mapang-husgang pamamaraan ay nagpapakita na ikaw ay seryosong isinasaalang-alang ang kapakanan ng iyong anak at tumutugon sa kanyang emosyonal na nararamdaman o kasakitan
 9. 9. 1. ALAMIN ANG MGA KATOTOHANANG NAKAPALIBOT SA ISYU NG PAGPAPATIWAKAL • Mito – Tanging ang isang propesyonal lamang ang makatutukoy sa isang batang nasa peligro o panganib ng kaugaliang mapagpatiwakal (suicidal behavior) • Katotohanan – Ang mga magulang at iba pang tagapag-bigay- lingap (caregivers) ay madalas na unang nakakikilala sa mga senyales o palatandaan ng babala (warning sign) at higit na may kakayahang sumaklolo sa mapagmalasakit na kaparaanan
 10. 10. 2. KILALANIN ANG MGA WARNING SIGNS O SENYALES AT PALATANDAAN NG BABALA • May mga pag-aaral o pananaliksik na nagpapakita na sa apat (4) sa bawat limang (5) kabataan o tinedyer na nagtatangkang wakasan o kitlin ang kanilang sariling buhay, ang mga ito ay kinakitaan ng maliwanag na mga paunang senyales, kung kaya’t kailangan nating malaman ang mga ito. Ang isang senyales ay hindi nangangahulugan na ang inyong anak ay agad nang magtatangka na kitlin ang kaniyang buhay, ngunit hindi ito dapat ipagsawalang- bahala. Agarang tugunan ang sitwasyon ng inyong anak nang may pagmamalasakit at pagmamahal. Huwag iisipin na ang isang pagtatangka ay nangangahulugan lamang ng pagkuha ng inyong atensiyon o pagpapapansin!
 11. 11. 2. KILALANIN ANG MGA WARNING SIGNS O SENYALES AT PALATANDAAN NG BABALA  Mga pagbabago sa personalidad o katauhan: kalungkutan, pag-iwas sa iba o mga gawaing madalas kinawiwilihan (withdrawal), pagiging iritable, anxiety, labis na kapaguran (exhaustion), kawalan ng tamang desisyon (indecision);  Mga pagbabago sa pag-uugali (behavior): pagdalang ng mga pagkakataong nakikihalubilo sa iba o sosyal na relasyon, sa paaralan at/o sa pagtatrabaho, pagbawas sa mga pagkakataong sumasali sa mga positibong gawain;
 12. 12. 2. KILALANIN ANG MGA WARNING SIGNS O SENYALES AT PALATANDAAN NG BABALA  Pagkaantala ng pagtulog (sleep disturbance): hindi makatulog (insomnia), sobrang pagtulog (oversleeping); mga bangungot o masamang panaginip (nightmares);  Mga pagbabago sa mga nakagawian pagdating sa pagkain: kawalan ng gana sa pagkain (loss of appetite), biglang pagbawas ng timbang (weight loss), o sobrang pagkain (overeating); at  Takot na mawalan ng kontrol: pabago-bago o hindi maintindihang ugali (erratic o unpredictable behavior), pananakit sa sarili o ibang tao.
 13. 13. 3. ALAMIN ANG MGA RISK FACTOR O SANHI Alamin ang ilang mga sitwasyon at kondisyon na may kinalaman sa pagtaas ng tyansa o peligro (risk) ng pagpapatiwakal.  Mga nakaraang pagtatangka ng pagpapatiwakal (suicide attempt)  Mga karamdamang may kinalaman sa kalusugang mental (mental health disorders) tulad ng depresyon at anxiety  Labis na pag-inom ng alak o paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot (alcohol and other substance abuse)
 14. 14. 3. ALAMIN ANG MGA RISK FACTOR O SANHI  Pagkaramdam ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng makakapitan o mahihingan ng tulong, pagkabagabag o paninisi sa sarili (guilt), labis na kalungkutan o pag-iisa, kawalan ng halaga sa buhay, mababang tiwala sa sarili  Pagkawala ng interes sa mga kaibigan, mga kinawiwilihang gawin o libangan (hobbies), o mga gawaing dati nang ginagawa o pinagkakaabalahan  Agresibong ugali o pagiging agresibo
 15. 15. 3. ALAMIN ANG MGA RISK FACTOR O SANHI  Pambubulas (Bullying) o pagiging “bully” sa paaralan o sa mga panlipunang lugar  Nakababahalang pag-uugali (disruptive behavior), kasama na ang mga problemang pang-disiplina sa paaralan o sa tahanan  Delikadong pag-uugali (High risk behaviors) tulad ng pag-inom ng alak na susundan ng pagmamaneho at kawalan ng maayos na pagdedesisyon (drinking and driving, poor decision-making)
 16. 16. 3. ALAMIN ANG MGA RISK FACTOR O SANHI  Lubhang masakit o hindi pa gaanong matagal na pagkawala o kawalan (loss) tulad ng pagkamatay ng mahal sa buhay o kakilala, diborsyo o paghihiwalay ng mag-asawa o magkasintahan  Kasaysayan ng pagpapatiwakal sa pamilya  Karahasan sa loob mismo ng pamilya (domestic violence, child abuse or neglect)
 17. 17. 3. ALAMIN ANG MGA RISK FACTOR O SANHI  Pagkabalisa sa kalagayan o katauhang seksuwal o pangkasarian (Sexual orientation and identity confusion) tulad ng kakulangan sa suporta o pagtanggap mula sa pamilya at mga kakilala o pambubulas sa panahon o proseso ng paglaladlad o paglalantad ng tunay na kasarian sa lipunan (lack of support or bullying during the coming out process)  Pagkakaroon ng akses o pag-abot sa mga nakamamatay na kaparaanan o bagay tulad ng mga baril, pildura (pills), kutsilyo o patalim at maging iligal o ipinagbabawal na droga
 18. 18. 3. ALAMIN ANG MGA RISK FACTOR O SANHI  Labis na takot o trauma (stigma) na may kinalaman sa pagkuha ng mga serbisyong may kaugnayan sa kalusugang mental  Mga balakid sa pag-akses o pagtamo sa mga serbisyong nauugnay sa kalusugang mental tulad ng kakulangan sa bilingual na mga tagapaglingap, hindi maayos na transportasyon at mga gastusin (lack of bilingual service providers, unreliable transportation, financial costs)
 19. 19. 4. ALAMIN ANG MGA SALIK NA NAKAPAGPO-PROTEKTA Ang mga kadahilanan o salik na ito ay ipinakita na mayroong mga epektong pang-proteksiyon laban sa pagpapakamatay ng tinedyer:  Mga kasanayan sa paglutas ng problema, paglutas ng kontrahan, at paghawak ng mga problema sa isang hindi marahas na kaparaanan  Malakas na koneksyon sa pamilya, mga kaibigan, at suporta mula sa komunidad • Pinaghihigpitan mula sa nakamamatay na paraan ng pagpapakamatay
 20. 20. 4. ALAMIN ANG MGA SALIK NA NAKAPAGPO-PROTEKTA  Mga paniniwala sa kultura at relihiyon na humihimok sa pagpapakamatay at sumusuporta sa pangangalaga sa sarili  Madaling pag-access sa mga serbisyo  Suporta sa pamamagitan ng patuloy na kalusugang medikal at mental na mga relasyon sa pangangalaga
 21. 21. 5. GUMAWA NG MGA HAKBANG SA PAG-IINGAT Hindi ka nag-iisa o mahina; maaari mong bantayan ang iyong tinedyer laban sa posibilidad ng pagpapakamatay.  Makipag-ugnayan sa positibong paraan sa iyong tinedyer (magbigay ng tiyak na puna o feedback, mga papuri para sa mabuting trabaho o gawain.)  Palakasin ang kanyang paglahok sa mga positibong aktibidad o gawain (itaguyod ang paglahok sa mga klab / isports)
 22. 22. 5. GUMAWA NG MGA HAKBANG SA PAG-IINGAT  Subaybayan nang may naaangkop na kadahilanan ang mga pinupuntahan ng iyong tinedyer na anak at maging ang kanyang komunikasyon (texting, Facebook, Twitter) kasama ang layunin ng pagtataguyod ng kaligtasan  Magkaroon ng kamalayan sa panlipunang kapaligiran ng iyong tinedyer (mga kaibigan, mga kasamahan sa koponan, coach) at regular na makipag- usap sa ibang magulang sa inyong pamayanan  Regular na makipag-usap sa mga guro ng iyong tinedyer upang matiyak ang kaligtasan sa paaralan
 23. 23. 5. GUMAWA NG MGA HAKBANG SA PAG-IINGAT  Limitahan ang pag-akses ng iyong anak sa alkohol, mga nireresetang gamot, iligal na droga, mga kutsilyo at baril  Kausapin ang iyong anak tungkol sa iyong mga alalahanin; tanungin mo siya nang direkta tungkol sa mga saloobin kaugnay ng pagpapakamatay  Ipaliwanag ang kahalagahan ng therapy at paggagamot upang pamahalaan ang mga sintomas
 24. 24. 5. GUMAWA NG MGA HAKBANG SA PAG-IINGAT  Tugunan ang iyong mga alalahanin kasama ang iba pang mga nakatatanda na may kinalaman sa buhay ng iyong anak (mga guro, coach, pamilya)  Talakayin ang iyong mga alalahanin kasama ang kanyang pediatrician upang makahanap ng mga referral kaugnay ng kalusugang mental
 25. 25. 6. KAUSAPIN ANG IYONG ANAK TUNGKOL SA PAGPAPATIWAKAL Ang pakikipag-usap sa iyong tinedyer tungkol sa isang paksa tulad ng pagpapakamatay ay maaaring halos imposible. Magkaroon ng mahalagang talakayang ito kasama ang iyong tinedyer sa pamamagitan ng paggamit ng mga payong ito:  Makipag-usap sa isang kalmado, di-nag-aakusang pamamaraan  Ipahayag ang mapagmahal na pagmamalasakit
 26. 26. 6. KAUSAPIN ANG IYONG ANAK TUNGKOL SA PAGPAPATIWAKAL  Ipabatid kung gaano siya kahalaga sa iyo  Ituon ang iyong pag-aalala para sa kabutihan ng iyong tinedyer at kanyang kalusugan  Gumawa ng mga pahayag na may "Ako" upang maiparating na naiintindihan mo ang mga stressor na maaaring kanyang nararanasan
 27. 27. 6. KAUSAPIN ANG IYONG ANAK TUNGKOL SA PAGPAPATIWAKAL  Hikayatin ang mga pag-uugali na may kinalaman sa paghahanap ng tulong-propesyonal (hanapin ang mga naaangkop na mapagkukunang-bagay o resources)  Tiyakin sa iyong anak na ang paghahanap ng mga serbisyo kaugnay ng problemang mental ay maaaring bumago sa kanyang pananaw
 28. 28. 7. HUMINGI NG MGA SERBISYONG PANGKALUSUGANG MENTAL Ang mga propesyonal sa kalusugang mental ay maaaring maging mahalagang kasosyo sa pag-iwas sa pagpapakamatay ng mga tinedyer. a. Gumawa ng naaangkop na pagkilos upang maprotektahan ang iyong anak  Kung sa tingin mo ay may isang bagay na "hindi tama"  Kung napansin mo ang mga palatandaan ng babala o senyales (warning signs)  Kung nakilala mo na ang iyong anak ay mayroong maraming mga risk factors o sanhi at ilan sa mga pam-protektang salik na nakalista sa itaas
 29. 29. 7. HUMINGI NG MGA SERBISYONG PANGKALUSUGANG MENTAL b. Maghanap ng isang tagapagbigay ng kalusugang pangkaisipan na may karanasan sa pagpapakamatay ng mga kabataan  Pumili ng isang tagapagbigay ng kalusugang mental kung kanino ang iyong anak at ikaw ay komportable  Aktibong makilahok sa therapy ng iyong anak c. Kung nalalapit na ang panganib, tumawag sa mga emergency hotline tulad ng 117 o dalhin ang iyong anak sa pinakamalapit na emergency room
 30. 30. 8. MAGDASAL AT MAGKAROON NANG MAS PINAIGTING NA RELASYONG ISPIRITUWAL SA PANGINOON  Manalangin nang taimtim at tahimik sa loob ng kwarto o isang sulok kung saan walang makaririnig at payuhan ang anak na gawin rin ito sa tuwing nababagabag ng kaugaliang mapagpatiwakal  Himukin ang anak na manalangin kasama ang pamilya o mga kaibigan kapag mapayapa na ang kaisipan laban sa kaugaliang mapagpatiwakal (suicidal behavior)  Sumangguni sa isang gabay ispirituwal (spiritual adviser) tulad ng pari o pastor upang sabihin ang mga negatibong nararamdaman patungkol sa sarili o pamilya kasama na ang anak
 31. 31. MGA SANGGUNIAN: Amerika at ibang bansa 1. 1-800-273-TALK (8255) – National Suicide Prevention Lifeline 2. American Association of Suicidology: 3. http://www.suicidology.org 4. Light for Life Program: http://www.yellowribbon.org/ 5. National Institute of Mental Health Suicide Prevention 6. Resources 7. http://www.nimh.nih.gov/health/topics/suicideprevention/ 8. index.shtml 9. National Mental Health Association: www.nmha.org 10. S.O.S High School Suicide Prevention Program: 11. http://www.mentalhealthscreening.org/highschool 12. Suicide Awareness/Voices of Education (SAVE): 13. www.save.org 14. Suicide Prevention Therapist Finder (SPTF): 15. http://www.HelpPRO.com/SPTF
 32. 32. MGA SANGGUNIAN: Pilipinas 1. (02) 8969191 – Hotline 2. 09178549191 – Mobile Number 3. 09178998727 (USAP) 4. 989 8727 (USAP) 5. Emergency Hotline: Patrol 117

×